Auteur / Psycholoog

Boodschap

STOP THAT TRAIN /STOP DIE TREIN

Zet deze trein nu tot stilstand

voordat hij gaat crashen

Vanuit de wijze lessen in de geschiedenis, en de combinatie van verleden , heden en toekomst zijn er uitspraken als “hardlopers zijn doodlopers ”alsmede “stilstand is ook vooruitgang ”wijze uitspraken die nooit vergaan. Wat wordt dan bedoeld met die trein. Die trein is een combinatie van alle moderne vernuften die momenteel worden ingezet vanuit een technocratisch digitaal wereldbeeld waarin alles controleervaar en voorspelbaar wordt. Gewoon omdat het kan en het er is, wordt beslist dat dit wereldwijd “moet” worden ingezet, zonder dat hier vooraf brede maatschappelijke discussie hebben plaatsgevonden. Want wat moet eigenlijk en wie bepaald dat en met welk doel. In principe vind men wel dat techniek de mens kan dienen , denk aan de wasmachine die werd uitgevonden en de computer i.p.v. de typemachine.

Wel blijft dat bij elke stap weer opnieuw wordt gekeken naar wel doel en gemak de uitvinding dient. Maar op een bepaald moment is alles in stroomversnelling gegaan en werd de ene vernieuwing na de andere over de mens heen gestort. Via slimme marketing werd het gepresenteerd als noodzaak en iets waar men niet langer omheen kon. Dus men ging braaf mee . Inmiddels is er een moment gekomen waarbij iedereen zich afvraagt, waar gaat dit heen en is dit echt wat wij willen. Dan doel ik op het transhumanisme , en vergaande ontwikkeling van de robot als nieuwe schepping en de daarbij behorende leefomgeving van high skilled techniek die alleen via een hoogstaand ingewikkeld netwerk mogelijk is. Een soort moderne wereldwijde magnetron in verbinding met elkaar en satellieten en welke een buitengewone hoge gebruik van elektra en andere energie bronnen nodig heeft. Denk alleen al aan een gemiddeld data opslag centrum waar 1 miljoen liter water bij nodig is en meer dan een windmolenpark om dit van energie te voorzien en dat is nog krap gemeten. De uitstoot is immens en zeer schadelijk voor de aarde en natuurlijk leefmilieu van mens plant en dier. Daarbij is het inmiddels bekend dat dit niet zonder gevolgen is en vergaande consequenties heeft. Dit gaat dermate ver dat de oude mens en schepping in een illusionaire technische vorm wordt gegoten door het gedrag, beweging, spraak e.a. te kopiëren via spy ware, zonder dat dit vooraf met mensen is besproken. Er ontstaan zo robots die kopieën zijn van bestaande mensen, die daar wel of niet van op de hoogte zijn. De high Tech omgeving die deze vergaande nieuwe schepping met zich meebrengt , is dermate schadelijk m.b.t. impact dat het de oude leefomgeving ofwel zwaar beschadigd ofwel geheel vernietigd.

Dan is het de vraag wie bepaald en dit is valt terug te lezen in het boek van Prof Bob de Wit, society 4.0 een zeer kleine groep die zich op wel of niet ethische wijze heeft verrijkt ten koste van anderen. Het doet gelijken aan het oude systeem waarbij een kleine groep door zichzelf uitgeroepen adelijken cq koningen , heerser werd over een bepaald gebied of land. Inmiddels is dit de wereld geworden. Een aantal documentaires die hier veel uitleg over geven zijn, maar ook achtergrond info geven over het vergaren van Macht en middelen zijn o.a. :

Tim Gielen Monopoly : https://www.bitchute.com/video/cHMwZURVEQMs/:

Catherine Austin Fits Planet Lockdown, https://www.youtube.com/watch?v=Adj9BUmWuCY&ab_channel=PlanetLockdown

Dr Vandana Shiva lezingen, boeken en documentaires en intervieuws: https://www.youtube.com/watch?v=DBGSbMBJ0LE&ab_channel=WeCanRemaketheWorldPodcast how to survive the 2% and a quest to preserve life , soil and seeds

https://www.youtube.com/watch?v=f9lq-uBdxg8&ab_channel=AfterSkool divide https://www.youtube.com/watch?v=3YnkP9H3t-M&ab_channel=InfinityFoundationOfficial AI versus being

Michael Moore Planet of the Humans over de klimaat leugen en green energie verdien modellen https://www.youtube.com/watch?v=3ZsXyDkyrCk&ab_channel=FanboyChannel

Gedurende de hele geschiedenis getuigd kolonisme en feodalisme van een kleine groep die ten koste van een ideologie en macht en middelen misbruik en hebzucht., Daarbij worden er al honderden jaren miljoenen slachtoffers wereldwijd gemaakt van burgers, in meer of minder mate en al het andere leven op deze planeet. Vanuit de pareto analyse kun je stellen dat 20% van een groep mensen 80% van de aarde in bezit heeft genomen, middelen onder beheer heeft en ook de aarde en leefomgeving vervuild. Dart 80% van de mensen slechts 20% heeft, beheerd en vervuild dan is het ook logisch dat een dergelijke situatie geen duurzaamheid heeft.

Waarom kan het dan doorgaan, verdeel en heers en verslaving aan producten speelt daarbij een grote rol. Wie namelijk echt verstand heeft van kleur weet dat zwart en wit slecht shades van een kleur zijn en geen echte kleur. Daarbij pak de kleur erbij wie heeft ooit een wit of zwart mens ontmoet?? Niemand want ze bestaan niet. We hebben allemaal verschillen en Unique features en intentie van kleurenpallet . Er is dus geen verschil in kleur, cultuur, etc. als men kijkt naar de agrarische revolutie, de industriële revolutie en inmiddels de technocratische revolutie. De Technocratie en globalistische revolutie maakt geen onderscheid daarin want iedereen en alles is ondergeschikt aan hen die de wereld runnen. Hierin een pact met de rol van banken en overheden om de onderdrukking ongelijkheid en armoede onbewust te ondersteunen en uit te voeren. De overheersing van oorlog instrumenteel zoals : spy ware, biolabs, propaganda, censuur, chaos, crisis , dehumanisering, omvolking, isoleren, vervreemden, verstedelijking in massasteden, ontvolking platteland, vergiftiging in lucht, land en water, depersonaliseren, massa hypnose, en herhaling waarbij angst en gehoorzaamheid wordt geïnstalleerd zodat de massa elkaar naar de slachtbank leidt. En dit is maar een kleine greep van wat er voorhanden is om vooraf gestelde agenda’s en doelen doorgang te laten vinden waarbij de biologische natuurlijke leefomgeving en leven wordt vervangen door technocratisch en robot leven vanuit de arrogantie onsterfelijk te worden en een nieuwe wereld te scheppen die bestaat uit een krankzinnige illusie van psychopaten.

Oorlogen en conflicten worde ingezet als middel teneinde honger en meer sterfte te bereiken. In de huidige tijd staan er honderden oorlogen ter discussie zoals; Jemen, Irak, Afghanistan, en Oekraïne waar al meer dan 15 jaar onrust is. Er wordt iets voorgeschoteld maar er zijn geen journalisten meer ter plekke en die er zijn worden doodgezwegen of geweigerd en weggestuurd. Niet geloofd. Men kent https://www.youtube.com/watch?v=JrMiSQAGOS4&ab_channel=TheUniversityofChicago waarbij professor : UnCommon Core: The Causes and Consequences of the Ukraine Crisis John J. Mearsheimer, the R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor in Political Science de university of chicago waarin hij aangefet waaro de Nato hoofdcshuldig is en altijd was in dit conflict en vele anderen.

Oliver Stone is a filmmaker with 3 Oscar wins and 11 Oscar nominations. His films include Platoon, Wall Street, Born on the Fourth of July, Scarface, JFK, Nixon, Alexander, W, Snowden, and documentaries where he has interviewed Fidel Castro, Hugo Chavez, and Vladimir Putin.

Oliver Stone: Vladimir Putin and teh War in Ucraine.

https://www.youtube.com/watch?v=ygAqYC8JOQI&ab_channel=LexFridman

De revolutie in 2014 was verraad ook en vooral vanuit Nato en EU die hierop aanstuurden , het bracht het land ten val , ongewenst , corruptie en kinderhandel en vreselijke gruwelen uit de Donbas , sommigen onderdeel van extreme nazi welke immens en gruwelijk geweld toepasten , gehele Donbas vernietigd en de bevolking zelf heeft een documentaire gemaakt om de corruptie van de huidige leider en diens functionarissen in de openheid te brengen met gevaar voor eigen leven. Immers de zuiveringen van deze leider mr Z . zijn gruwelijk, alle media en alle politieke partijen heeft hij verbannen en hij regeert met ijzeren vuist wel of niet geleid door NATO en auticratisch EU . huidige leider is coke snuivende geld verslindende figuur die zich door de US laat dicteren want daar komt zijn geld vandaan. Labs zijn er al jaren waar rare dingen gebeuren , maar niemand antwoorden krijgt (zie ook Delijsna reporter en Laura Aboli onderzoek journalist die meerdere documentaires maakte om aandacht te vestigen op de gruwelijke zuiveringen en attrocities oor het Oekraïne leger in de Donbas waar Russisch sprekende Oekraïners worden vervolgd en vermoord. Ale hun huizen platgeschoten. Het was nooit vrij en soeverein maar onderdrukt door geweld en corruptie de bevolking uitgebuit en bedrogen en nog steeds !

Rusland is een stijgende lijn en al jaren maken ze vorderingen en pogen steeds meer democratische waarden en veiligheid in te passen, nemen actief deel aan VN maar willen hun eigenhout behouden. Na de ellende van de invasie van aasgierende hyena’s uit andere westerse landen , heeft huidige leider de rust maar zeker ook de welvaart hersteld waaronder goede zorg , scholing Ea . Daarbij staat het gezin en familie centraal en is in het westen duidelijk geworden dat er inmiddels rollen zijn omgedraaid , in Rusland mag je over alles spreken maar in t westen en Europa heerst een ongekende censuur en riskeer je uitsluiting of zelfs opsluiting en ander geweld , tables have turned . Hetgeen wordt bevestigd door John mareBx docu en benoem andere documentaires ,

Er zijn dus twee kanten van de medaille altijd en het is vergif en naïef te veronderstellen dat dit niet zou zijn. Inmiddels weten vanuit de rapporten van o.a. amnestie dat er misdaden worden gepleegd door Azov Oekraïens soldaten en dat Zelensky miljoenen wegsluit vanuit een door Oekraïne gemaakt docu over de pandora box

Dat is ook de reden dat het kolonisme aan beide kanten zowel geweld en vernietiging voor kon brengen aan beide kanten van de oceaan want niemand kreeg de juiste kanten van de geschiedenis belicht waardoor er als bevolking nu weer worden uitgespeeld en tegen elkaar worden opgezet , denk even na , geen van beide leeft in weelde dus het is kristal helder dat het geld , toen en nu witgewassen en gestolen van huidige bevolking door (belasting subsidies en donaties) door zogenaamde filantropen die hun woekerwinsten hebben belegd in offshores Ea mega investerings bedrijven die zich als een web over de wereld hebben gegooid , gesteund door alle bilaterale overeenkomsten , handels verdragen en globalisme

Het is evident dat dit alles voor “ hen “ was en niks maar niks aan de bevolkingen wereldwijd heeft bijgedragen . De enige die dat deden waren de kleine ondernemers die voorzagen in goederen diensten , voedsel voorzieningen zonder schaarste en prijsopdrijving , daarom worden deze nu in de huidige tijd het boetekleed aangekleed om hen de nek om te draaien . De enige krachtige stemmen die nog kunnen spreken uit de weg

Zo werken totalitaire regimes over en over again stress beter toegerust

Verslaafd aan het vergaren van macht en geld maar ook verslaafd aan extravagante en gruwelijke kicks (enige emotie die zij kunnen waarnemen zijn zeer extreme pijn en angst toegebracht aan anderen tijdens gezamenlijk of individuele rituelen bij zeer diverse slachtoffers ) welke hen tijdelijke een zeker rust brengt . Vrienden maken ze niet want niemand is te vertrouwen , dus tijdelijke uitvoerders die na de klus worden vernietigd . De intens gruwelijke angsten waaronder zij gebukt gaan voor de dood en andere onzekerheden tergt hun brein waaruit ze constant een uitweg zoeken om orde te brengen in het onzekere biologische en de Oncontroleerbare weg van de natuur . Deze moeten bedwongen worden evenals “ het zinloze uitschot de massa die krioelt als mieren in hun ogen en waar zij geen grip of zicht op krijgen. Voor hen ongrijpbaar en dus ontoegankelijk , waar God geen antwoorden gaf , hebben zin dit ingeruild voor betaalde pseudo wetenschap en techniek waarbij de onderzoeken ondergeschikt moeten zijn aan de door hen gewenste uitkomsten.

Daar is nu de hoop gevestigd op bluf want de marsmannetjes en aliens bleven uit, clonen lukte niet en invriezen is gelukt maar tot welke nut daarvoor moet de gehoopte AI versmelting robot mens nooit bewezen en beproefd nu uitkomst geven. Wederom de gewenste uitkomst stuurt het onderzoek welke net als zovelen dus nietig en als pseudo wetenschap (replicatie crisis) kan worden aangemeld

Alleen het fysiek waarneembare is werkelijkheid , wat werkt, werkt en wat niet werkt , werkt niet , daarvoor is geen bewijs nodig . Daarbij (lees macht als onmacht Marilyn Fænkel French ) het meedogenloze geweld welke (ook medische en mentale ) wetenschap op haar conto heeft . Het uitvinden van gewelddadige bio oorlogsmiddelen, zinloze additionele onderzoeks instrumenten en middelen voor mens en landbouw met toegepast chemicaliën voor nieuwe patenten . Het levert geld en het doel heiligt de middelen .

Dat geld ook voor de giftige toevoegingen chemicaliën aan water , lucht (geo engeneering cloud seeding) en land vervuiling door o.a. betrokken bij neo nazi bedrijf Bayer

Welke alle perken te buiten gaan evenals straling 5G voor de nieuwe robot tech nieuwe infra structuur welke mens en natuur vernietigd stille dood al in tachtiger jaren de schadelijke affecten bekend en verzwegen

Niet minder maar meer opdringen van middelen als replacement van de veilige Basis van gezinnen en gezamenlijke tribe of dorps gevoel vertrekt door kleine schooltjes en werkgevers met vaste betrekkingen , vaste eigen zorg , nuts bedrijven E.a.

Schaalvergroting en volledig overgeleverd aan buitenlandse autocrats bedrijven gerund door investeerders waarin de spin van het web nauwelijks meer zichtbaar noch aanspreekbaar is zijn orders afgeeft

Nu (boek Bas de koning hfst 10) voltooit de ramp met digitalisering en spionage tot de diepste kern van de mens verweven met macht en uitbuiting leidend naar een catastrofale steeds sneller rijdende trein dus op weg is naar de afgrond , existentiële crisis

Een half door parallelle samenlevingen met initiatieven en kennis voor de weg daarna welke nu al wordt ingezet

Stop deze trein

Het enige wat nog nodig is, is de paralellen samenleving waarbij ook de boeren inmiddels hun weg terug vinden naar schaalverkleining en natuur , want andere keuzes zijn er niet

Het land is wereldwijd onderbevolking en wacht om opnieuw door u te worden ontdekt gekoesterd en bewerkt

Hoe kun jij dan helpen vanuit jouw eigen positie ? Stel meer vragen en stel je bloot aan de fysiek waarneembare realiteit , ga op onderzoek uit , zelf , praat met mensen uit diverse culturen ook via jouw netwerk , zelf en koppel verleden heden en toekomsten stappen . Ook bij uitvoering van beleid stel vragen bij jezelf en bij anderen en blijf bij jezelf , wat niet goed voelt , niet doen !

Quates en links :

Het ontsterfelijkheids comitee van John gray

“ Jan Boesten vervolg is het ontsterfelijkheids comité van John Gray absolute aanrader , beide boeken. Ben laatste nog aan lezen; kern is dat het ontsterfelijlheids comitee (voorlopers eugenetica ) het menselijk ras ( maar ook andere levensvormen ) wil bevrijden van zijn zwakheden en ze zien zichzelf als Godbouwers die mbt wetenschap en techniek een nieuwe onsterfelijke zinvolle “levensvorm “ ontwikkelen die all intellect is dus denk ook voorloper op ARticicial intelligence en transhumanen .

Er is vanuit deze elite club een minachting voor God en het sterfelijk leven - zij menen vele malen te overtreffen waarbij tot nu toe in het boek alleen maar vernietiging van alles wat leeft. Zie hier citaat pag boek

“ Eugenetica wilde de mens verlossen van gebrekkige mensen terwijl spiritisten geloofden dat het hiernamaals de mens van gebrekkigheid zou zuiveren, twee denksysyemen kwamen samen in een plan .

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Beweging_van_de_Godbouwers

“ wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar.

Het wordt een keuze tussen het biologische natuurlijke leven op aarde of de technocratische versie de vernietiging van de aarde -

“wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar John Gray het ontsterfelijkheids comité

En het streven naar ontsterfelijkheid, door volgelingen van Kurzweil immortalisme “ genoemd , is een programma voor uitroeing van de mens, een verdwijntruc met een drastische uitwerking dan iedere denkbare loop van de gebeurtenissen . In het immortalistische scenario construeert de mens zijn eigen uitsterven (en met hen mogelijk de rest van alle leven op aarde ) door in te grijpen in het evolutionaire proces teneinde een nieuw soort ( AI/robot ) te scheppen, maakt het dier dan naar eeuwig leven hunkert een einde aan doesn’t eigen bestaan

https://www.npr.org/2014/11/05/361427276/how-thousands-of-nazis-were-rewarded-with-life-in-the-u-

https://dilyana.bg/the-pentagon-bio-weapons/

Georgia as a testing ground

The Lugar Center is the Pentagon bio laboratory in Georgia. It is located just 17 km from the US Vaziani military airbase in the capital Tbilisi. Tasked with the military program are biologists from the US Army Medical Research Unit-Georgia (USAMRU-G) along with private contractors. The Bio-safety Level 3 Laboratory is accessible only to US citizens with security clearance. They are accorded diplomatic immunity under the 2002 US-Georgia Agreement on defense

“ A nightfall does not come all at once, neither does oppression . In both instances , there is a twilight when everything remains seemingly unchanged. And it is in such a twilight that we all must be aware of change in the air- however slight - lest we become victims of the darkness , justice William O Douglas “ the end of America , letter of warning (echoes of totalitarian regimes ) dr Naomi

Wolf

Boeken incl docu

Planet lockdown Michael Moore

Planet of the humans Catherine Austin fits

Vandana Shiva survive the 2% seed and natural cure theft by agressieve patenting and stealing

blckbx.tv

Café Weltschmerz

De blauwe tijgers

Fox Nieuws Tucker Carlons en Sky Nieuws Australia

Redacted

Ad Broere nieuwsbrief

Maurice de Hond Nieuwsbrief

Sybe Wyninga blog

Mijn Blog Brieven aan mijn vader

Blog

view:  full / summary

Ontkenning -opgedragen aan mijn vader Jits (overleden 6 juni 2014)

Posted on February 1, 2016 at 9:52 AM Comments comments ()
Ontkenning
 
sta daar zwijgend
aan de voet van een berg
zand gevuld met kleurrijke bloemen
er staat een bordje met jouw naam
 
maar jij bent er niet
dan ineens kom je overeind
jouw hand pakt mijn hand
en laat niet los en ik ook niet
 
ik trek met al mijn kracht
machtelozen kreten gaan verloren
in deze donkere nacht gelijk mijn tranen
die maar blijven komen
 
12-11-2014
Denial
 
just standing there
behind a mountain of sand
filled with colourful flowers
there is a sign with your name
 
but you are not there
then in a moment you rise again
your hand takes my hand
you wont let go, me neither
 
i pull you up with all my strenght
my efforts and screaming lost
in this dark night while my tearns
keep running down my face and never stop

In dit leven ben jij mijn liefdesgedicht-opgedragen aan Mohamed

Posted on February 1, 2016 at 9:33 AM Comments comments ()
In de donkere nacht
tussen de wolken en turbulentie
zie ik jou gezicht
naast het mijne
 
voel jouw voortdurende aanwezigheid
jouw hand in de mijne
volgen wij samen
dit intense liefdespad
 
met pieken en met dalen
met tranen en een lach
bang om vooruit te kijken
naar obstakels die er kunnen zijn
 
niet meer in staat terug te gaan
want daarvoor zijn we te ver
gegaan en gekomen
blijven we hier stilstaan maar laten elkaar niet los
 
jouw leven, jouw kracht
en mijn leven en mijn kracht
apart en toch verbonden als samen een persoon
in dit leven zijn wij elkaars liefde gedicht
 
2013-
 

Thuis komen bij God uit de bundel "leven met een missie, een nieuw begin"

Posted on November 20, 2013 at 7:46 AM Comments comments ()
In haar hart
wachten geheime plekjes
nog steeds niet ontdekt
door een mens of God

De dood lonkt en flirt
en roept haar zacht
bij haar naam
Yannah, waar ben je...

Lees verder  in de bundel "leven met een missie, een nieuw begin"

Doel van mijn bestaan/The purpose of being romantische verhalen

Posted on December 4, 2012 at 8:30 AM Comments comments ()
In September dit jaar is mijn nieuwste tweetalige (Engels/Nederlands) verhalen bundel verschenen bij mijn bestseller.nl en heet: Het doel van mijn bestaan of The Purpose of being., ISBN: 9789461933188.  De verhalen zijn geschreven in romantische schrijfstijl en men zegt dat het doet denken de stijl van Flaubert, Madam Bovary. De verhalen zijn zowel over het leven van anderen als autobiografisch. De verhalen nemen je mee in een ontdekkingsreis naar het doel van het bestaan.

Leven met een missie/een nieuw begin dichtbundel

Posted on December 4, 2012 at 8:19 AM Comments comments ()
De laatse en nieuwste dichtbundel is uit, tweetalig (Engels/Nederlands) op mijn bestseller.nl en heet Leven met een missie/een nieuw begin or live with a mission/a new beginning.  IBSN 9789461934727. De bundel gaat over diverse levensthema's en brengt veel levens van mensen over de hele wereld samen in een bundel. Sommige gedichten zijn ook tegelijkertijd songteksten. Het doel is om mensen te verbinden met elkaar en dichter bij hun gevoel te brengen.

Heruitgave bundel "Samen vormen wij de zon en Zolang ik liefheb blijf ik schrijven".

Posted on September 25, 2012 at 12:37 PM Comments comments ()
Vandaag zijn mijn nieuwedicht  bundels tweetalig (Nederlands-Engels) uitgegeven. Het gaat om de herdruk van twee oudere  dichtbundels: "Samen vormen wij de zon/ Together we are the sun "ISBN: 978946934376 en " Zolang ik liefheb blijf ik schrijven/ As long as I can love I can write" IBSN: 9789080873223 op mijnbsetseller.nl  Deze dichtbundels gaan over de verdieping van het leven van mijzelf verweven met de ervaringen van anderen. Ze zijn opgedragen aan mijn overleden oma en beste vriendin en mijn twee zonen, welke beide een grote bron van inspiratie zijn in mijn leven. Beide zijn een heruitgave van eerdere versies in 1990 en 2004.
 
 
Als laatste werk ik aan mijn voorlopig laatste dichtbundel waarin ik mijn ontwikkelingen en die van anderen beschrijf van de afgelopen jaren. Het is een nieuwe begin van een nieuwe stuk van mijn leven en opgedragen aan iemand die mijn leven weer een hele nieuwe impuls heeft gegeven en mijn creativiteit weer heeft doen opbloeien. "Leven met een missie."

Samen vormen wij de zon/Together we are the sun

Posted on August 10, 2012 at 5:24 AM Comments comments ()
Samen vormen wij de zon (together we are the sun) door Nanda Bakker komt binnenkort uit als herdruk. De eerste druk was in 1990 bij Van Spijk Venlo. De tweede druk is bij mijn bestseller.nl en is een volledig tweetalige dichtbundel. De gedichten gaan over diverse thema's waar mensen over nadenken en filosoferen. Een aantal nieuwe gedichten zijn eraan toegevoegd om de lezer te inspireren.
 
Een fragment:
 
Vleugels 
 
Op een dag
is er
een gat in de muur
Op een dag
zijn mijn vleugels
sterk genoeg
om me te dragen..........
 
Wings
 
One day
there woll be
a hole in the wall
One day
my wings
will be strong enough
to carry me........
 
door: Nanda Bakker

Voor jou

Posted on May 3, 2012 at 3:04 PM Comments comments ()
Van verre leegten
klinkt jouw stem
Vertrouwd en dichtbij

Raakt vele momenten
en maakt angstig weer veilig
Met zachte kalmerende stem

Vele gezichten passeren mijn netvlies
bij het horen van jouw stem
vormen beelden bij de dingen die je zegt

Contouren ontwaren zich
uit de wirwar van gedachten en gevoelens
over deze mysterieuze man

Zoekende vind ik mijn weg
waar ik jouw naam google
Maar nergens vind ik concrete antwoorden

Een creatieve ziel net als ik
Zoekt en vind blij zijn gelijke
Nimmer weten ze beide wie de ander is

Alles is op gevoel en dat is goed
Sommige mysteries horen te zijn
omdat ze toch al innig verbonden zijn


Nanda Bakker

Reisverhaal: Ons avontuur naar Disneyland Parijs waar we onszelf en elkaar weer heben gevonden.

Posted on February 21, 2012 at 10:32 AM Comments comments ()
 
Samen met mijn zoontje Thomas had ik  plannen gemaakt om ooit samennaar Disney land Parijs te gaan. Omdat hij geboren is met een hersenafwijkingen hij heel veel tijd nodig heeft om alles in tijd en ruimte te plaatsen is ditniet iets simpels om te ondernemen. Die hersenafwijking is pas op zijn tiendeontdekt in Heeze en daarbij ook zijn leer en ontwikkelings achterstand(NLD).  In Heeze waren ze fantastisch ende eerste die mij en Thomas serieus namen en begrepen. Daarvoor zijn  wij jaren lang aan het tobben zijn geweest methet vinden van de juiste scholen en ondersteuning, omdat niemand hem leek tebegrijpen, behalve de kinderen.  Dit is voormij en Thomas  een hele traumatischeperiode geweest. Een periode waarin ik voelde dat ik mezelf en mijn zoontje Thomashad verloren. Van een blij speels kind, die altijd buiten speelde met anderekinderen en zijn poppetjes (soldaatjes e.d.) was hij verandert in een zorgelijk kind wat niets meer durfde en wilde. Degedacht aan Disneyland maakt hem enigszins blij en anderzijds heel angstig,omdat hij het niet kon overzien. Voor mij als moeder is het moeilijk omdat ikdus nooit kan plannen en omdat ik van nature echt een planner ben is hetloslaten van die planning een enorme opgave. Over de jaren heen heb ik veelgeleerd maar het blijft lastig. Dus ook deze keer.
 
Omdat Thomas een afspraakhad bij zijn psychiater in Heeze voor een aantal testjes hadden we afgesprokendat we na deze testjes zouden kijken of hij het aandurfde om samen naarDisneyland te rijden. Ondanks dat er niets zeker was, had ik natuurlijk tochhet nodige moeten voorbereiden, zoals vrij vragen van het werk, wat kledingnemen en wat adressen van verblijfplaatsen rondom Disneyland Parijs. Zijnoudste broer zou tot Heeze meegaan om ons wat morele steun te geven bij hetmaken van die beslissing.
 
De testjes verliepen goeden de psychologe vond ons avontuur om door te rijden naar Disneyland Parijs eengoed plan. Na het gesprek dronken we wat om te overleggen. Thomas  vroeg eerst of zijn broer meeging maar diegaf aan dat hij al andere plannen had. Dan durfde hij het nog niet aan, maarwilde wel hij er een gezellig een dagje uit van maken.  In de tussentijd wilde hij er toch nog welover nadenken. In mijn achterhoofd had ik de gedachte, laten we dan maar naarAntwerpen gaan want dan zijn we in ieder geval al op de goede weg.
 
We maakten er eengezellige dag van, gingen wat winkelen in Antwerpen en daarna om 17.00 eten bijMac Donalds. Opeens gaf Thomas aan “ik wil toch naar Disneyland Parijs, al benik heel bang maar ik wil het proberen.”We waren allemaal verrast , maar hetkwam recht uit zijn hart. Het feit dat hij dit durfde te ondernemen was voorhem een hele stap na een lange tijd. Dus na snel te hebben overlegd hebben wezijn broer op de terin gezet en zijn gaan rijden richting Parijs.
 
Onderweg kletsten we heelwat af, luisterden naar muziek en zagen dat het steeds donkerder werd. Ik lietniets merken maar van binnen werd ik best wel bang. Het was toch minsten 5 uurrijden en ik was alleen met een kind. Wat als er iets gebeurt onderweg? Had ikwel geld genoeg op mijn rekening? Of wat als we het niet  kunnen vinden en verdwalen op eenzame wegen?Inmiddels had ik namelijk gemerkt dat min Tom Tom alleen in Nederland werkte.
 
Op dat moment was ik noghelemaal niet bang dat we geen onderdak zouden vinden. Het idee dat er meervakantie gangers zouden kunnen zijn was me totaal ontschoten. Gelukkig maarwant er waren zorgen genoeg en het werd steeds later.
 
Voor we bij Parijs kwamenzagen we ook nog de bordjes “Parque Astrics”wat een attractie park is met alshoofdpersonen de verhalen van Astriks en Oblix uit Galileo en hun gevecht tegende Romeinse verzetters.  Thomas vond ditwel erg leuk en gaf aan dat we daar misschien op de terug weg heen konden gaan. Ik was op dat moment alleen maar bangof, hoe en wanneer we in Disneyland aan zouden komen.
 
 
 
Eindelijk  zagen de bordjes Disneyland Parijs, die ikbraaf volgde maar ineens w aren ze weer verdwenen. Na meer dan uur zoeken enrondjes rijden kwamen we eindelijk bij de ingang en zagen velen hotels enandere verblijf plaatsen.  Maar narondvragen bleek het een speciaal weekend met vele aanbiedingen voor DisneylandParijs, en stonden er rijen mensen met kinderen bij de incheckablies tewachten. Het bleek  dus allemaal vol ener was helaas weinig kompassie voor mijn verhaal. Alleen van een receptionistkregen we alle steun en kompassie. Hij belde alle mogelijke verblijfplaatsen inde buurt maar helaas was echt alles vol. Hij gaf ons aan even te wachten enwist na enige tijd een kamer te bemachtigen door een afzegging. Helaas maarvoor een nacht zei hij maar hij stond erop dat ik s’morgens om 7.30 zou komen.Dan zou hij nog eens voor ons proberen want je wist maar nooit. We lagen om2.30 in bed en waren echt doodmoe. Maar de volgend dag om 7.30 stond ik bij debalie, want ja met een nachtje zou dit avontuur alsnog een fiasco worden. Ikzag me echt niet na een lange dag Disneyland uitgeput terugrijden naar huis metslechts 4,5 uurtjes slaap.
 
 
 
Dezelfde receptionist wasgelukkig nog aanwezig en wist direct waarvoor ik kwam. Hij gebaarde dat ikmoest gaan zitten want hij moest even met collega’s overleggen. Na een half uurkwam hij terug met een brede glimlach wat mij hoopvol stelde. Hij gaf aan dater zojuist een annulering  was gekomenomdat iemand ziek was geworden. Hij vond dat ik wel erg veel geluk had want metzo’n aanbiedings weekend komt dit zelden voor. Ondanks het feit dat we niethadden gereserveerd probeerde hij ook nog een mooie korting te regelen. Met eenentree pas voor 2 dagenvoor 2 personen in zowel Parc Disney land als Parc WaltDisney Studio’s (beide parken liggen naast elkaar)ging ik terug naar onzekamer. Inmiddels was mijn zoontje wakker geworden en kon ik hem met het nieuwsverblijden dat alles gewoon door kon gaan.
 
 
 
Daarna hebben we de tijdvan ons leven gehad. Het hotel was helemaal ingericht op kinderen, zelfs deeetzaal had een grote piraten boot waar kinderen tussen het eten door naarhartelust speelden en er was een zwembad waar van s’morgens tot s’avonds ingezwommen kon worden. Door het wat mindere weer waren de rijen in beide parken niette lang en konden we bijna overal in. Ondanks zijn angst en het feit dat hijtijd en ruimte moeilijk in kon schatten gaf mijn zoontje zich helemaal over aanhet avontuur. Hij ging overal in, stapte zelf op dingen af en maakte overal vriendjesook in het zwembad waar we sávonds altijd gebruik van maakten. We hadden samenzo’n plezier en ik had het gevoel dat ik mijn kind terug had gevonden. Ikgenoot van zijn blije gezicht en grapjes. Ik werd er zelf ook weer helemaalblij van en voelde me voor het eerst in lange tijd weer ontspannen en gelukkig.
 
 
 
Na 2 heerlijke dagenmoesten we uitchecken en reden weer richting Belgie/Nederland. Natuurlijkkwamen we weer langs Parc Astics en Thomas riep. “mama zullen we daar ook heengaan nu we hier toch zijn.”? Ik weet dat het een rare impuls was maar ik wildedit gevoel van euforie en ons geweldige samen zijn in dit avontuur zo langmogelijk vast houden. Dus reed ik het park in en kregen we zonder moeite eenkortings kaartje voor 2. Dit was een nog mooiere ervaring want in dit park vindje alleen maar Fransen en alles gaat ook echt gezellig en gemoedelijk. Het weerwas prachtig en overal stonden gezellige picknick tafels waar je met je eigeneten en drinken kunt gaan zitten met het hele gezin. Natuurlijk kun je er ookbroodjes, friet en van alles kopen maar het hoeft niet.  En de prijzen zijn zeer redelijk, en wederomweinig wacht tijden, heel veel te zien en te beleven en een fijne sfeer. Wegenoten allebei evenveel en om 17 uur namen we zeer tevreden en uitgeput afscheiden reden naar huis. Deze keer non stop. Thuisgekomen hebben we nog heel veelnagepraat samen met mijn oudste zoon. Het was een avontuur om nooit te vergetenen het heeft me mezelf en mijn zoontje Thomas terug gegeven.
 
 
 
Inmiddels gaat hetoverigens super met Thomas, hij ontwikkelt zich zeer voorspoedig en is weer datlieve, blije speelse kind wat ook weer buiten speelt. We hebben samen eenschool gekozen voor natuurlijk leren en de juiste  begeleiding gevonden. Van andere instantiesen scholen hebben we voorgoed afscheid genomen. Mijn kind is anders, maar netals iedereen heeft hij het recht hier te zijn en heeft hij recht op waarde,liefde en respect. Hij heeft het recht zichzelf te zijn en zich op zijn eigentempo te ontwikkelen tot een waardevol mens in onze maatschappij.  Samen zorgen we ervoor dat hij dat krijgt enook weer aan anderen door kan geven.  Ikweet zeker dat het bovenstaande avontuur nodig was om dit te bereiken voormezelf en voor hem.
 
 
 
Nanda Bakker
 
 
 
22-9-2011
 

Loslaten is liefhebben

Posted on February 3, 2012 at 2:08 PM Comments comments ()
 
Het voelen
 
Van het liefhebben
 
Doet zoveel pijn
 
Er zijn zoveel obstakels
 
Zoveel  vraagtekens
 
 
 
Zelfs de gedachte
 
Dat ik die pijn
 
Niet meer zal voelen
 
Jou niet meer zal zien
 
Is onverdraaglijk
 
 
 
Het is beter
 
De pijn te voelen
 
Van het liefhebben
 
Dan nooit liefgehad tehebben
 
En nooit te hebben geleefd
 
 
 
“Loslaten is liefhebben”by Nanda Bakker, Arnhem 24-04-09/18:30
 

Rss_feed