Auteur / Psycholoog

Boodschap

STOP THAT TRAIN /STOP DIE TREIN

Zet deze trein nu tot stilstand

voordat hij gaat crashen

Vanuit de wijze lessen in de geschiedenis, en de combinatie van verleden , heden en toekomst zijn er uitspraken als “hardlopers zijn doodlopers ”alsmede “stilstand is ook vooruitgang ”wijze uitspraken die nooit vergaan. Wat wordt dan bedoeld met die trein. Die trein is een combinatie van alle moderne vernuften die momenteel worden ingezet vanuit een technocratisch digitaal wereldbeeld waarin alles controleervaar en voorspelbaar wordt. Gewoon omdat het kan en het er is, wordt beslist dat dit wereldwijd “moet” worden ingezet, zonder dat hier vooraf brede maatschappelijke discussie hebben plaatsgevonden. Want wat moet eigenlijk en wie bepaald dat en met welk doel. In principe vind men wel dat techniek de mens kan dienen , denk aan de wasmachine die werd uitgevonden en de computer i.p.v. de typemachine.

Wel blijft dat bij elke stap weer opnieuw wordt gekeken naar wel doel en gemak de uitvinding dient. Maar op een bepaald moment is alles in stroomversnelling gegaan en werd de ene vernieuwing na de andere over de mens heen gestort. Via slimme marketing werd het gepresenteerd als noodzaak en iets waar men niet langer omheen kon. Dus men ging braaf mee . Inmiddels is er een moment gekomen waarbij iedereen zich afvraagt, waar gaat dit heen en is dit echt wat wij willen. Dan doel ik op het transhumanisme , en vergaande ontwikkeling van de robot als nieuwe schepping en de daarbij behorende leefomgeving van high skilled techniek die alleen via een hoogstaand ingewikkeld netwerk mogelijk is. Een soort moderne wereldwijde magnetron in verbinding met elkaar en satellieten en welke een buitengewone hoge gebruik van elektra en andere energie bronnen nodig heeft. Denk alleen al aan een gemiddeld data opslag centrum waar 1 miljoen liter water bij nodig is en meer dan een windmolenpark om dit van energie te voorzien en dat is nog krap gemeten. De uitstoot is immens en zeer schadelijk voor de aarde en natuurlijk leefmilieu van mens plant en dier. Daarbij is het inmiddels bekend dat dit niet zonder gevolgen is en vergaande consequenties heeft. Dit gaat dermate ver dat de oude mens en schepping in een illusionaire technische vorm wordt gegoten door het gedrag, beweging, spraak e.a. te kopiëren via spy ware, zonder dat dit vooraf met mensen is besproken. Er ontstaan zo robots die kopieën zijn van bestaande mensen, die daar wel of niet van op de hoogte zijn. De high Tech omgeving die deze vergaande nieuwe schepping met zich meebrengt , is dermate schadelijk m.b.t. impact dat het de oude leefomgeving ofwel zwaar beschadigd ofwel geheel vernietigd.

Dan is het de vraag wie bepaald en dit is valt terug te lezen in het boek van Prof Bob de Wit, society 4.0 een zeer kleine groep die zich op wel of niet ethische wijze heeft verrijkt ten koste van anderen. Het doet gelijken aan het oude systeem waarbij een kleine groep door zichzelf uitgeroepen adelijken cq koningen , heerser werd over een bepaald gebied of land. Inmiddels is dit de wereld geworden. Een aantal documentaires die hier veel uitleg over geven zijn, maar ook achtergrond info geven over het vergaren van Macht en middelen zijn o.a. :

Tim Gielen Monopoly : https://www.bitchute.com/video/cHMwZURVEQMs/:

Catherine Austin Fits Planet Lockdown, https://www.youtube.com/watch?v=Adj9BUmWuCY&ab_channel=PlanetLockdown

Dr Vandana Shiva lezingen, boeken en documentaires en intervieuws: https://www.youtube.com/watch?v=DBGSbMBJ0LE&ab_channel=WeCanRemaketheWorldPodcast how to survive the 2% and a quest to preserve life , soil and seeds

https://www.youtube.com/watch?v=f9lq-uBdxg8&ab_channel=AfterSkool divide https://www.youtube.com/watch?v=3YnkP9H3t-M&ab_channel=InfinityFoundationOfficial AI versus being

Michael Moore Planet of the Humans over de klimaat leugen en green energie verdien modellen https://www.youtube.com/watch?v=3ZsXyDkyrCk&ab_channel=FanboyChannel

Gedurende de hele geschiedenis getuigd kolonisme en feodalisme van een kleine groep die ten koste van een ideologie en macht en middelen misbruik en hebzucht., Daarbij worden er al honderden jaren miljoenen slachtoffers wereldwijd gemaakt van burgers, in meer of minder mate en al het andere leven op deze planeet. Vanuit de pareto analyse kun je stellen dat 20% van een groep mensen 80% van de aarde in bezit heeft genomen, middelen onder beheer heeft en ook de aarde en leefomgeving vervuild. Dart 80% van de mensen slechts 20% heeft, beheerd en vervuild dan is het ook logisch dat een dergelijke situatie geen duurzaamheid heeft.

Waarom kan het dan doorgaan, verdeel en heers en verslaving aan producten speelt daarbij een grote rol. Wie namelijk echt verstand heeft van kleur weet dat zwart en wit slecht shades van een kleur zijn en geen echte kleur. Daarbij pak de kleur erbij wie heeft ooit een wit of zwart mens ontmoet?? Niemand want ze bestaan niet. We hebben allemaal verschillen en Unique features en intentie van kleurenpallet . Er is dus geen verschil in kleur, cultuur, etc. als men kijkt naar de agrarische revolutie, de industriële revolutie en inmiddels de technocratische revolutie. De Technocratie en globalistische revolutie maakt geen onderscheid daarin want iedereen en alles is ondergeschikt aan hen die de wereld runnen. Hierin een pact met de rol van banken en overheden om de onderdrukking ongelijkheid en armoede onbewust te ondersteunen en uit te voeren. De overheersing van oorlog instrumenteel zoals : spy ware, biolabs, propaganda, censuur, chaos, crisis , dehumanisering, omvolking, isoleren, vervreemden, verstedelijking in massasteden, ontvolking platteland, vergiftiging in lucht, land en water, depersonaliseren, massa hypnose, en herhaling waarbij angst en gehoorzaamheid wordt geïnstalleerd zodat de massa elkaar naar de slachtbank leidt. En dit is maar een kleine greep van wat er voorhanden is om vooraf gestelde agenda’s en doelen doorgang te laten vinden waarbij de biologische natuurlijke leefomgeving en leven wordt vervangen door technocratisch en robot leven vanuit de arrogantie onsterfelijk te worden en een nieuwe wereld te scheppen die bestaat uit een krankzinnige illusie van psychopaten.

Oorlogen en conflicten worde ingezet als middel teneinde honger en meer sterfte te bereiken. In de huidige tijd staan er honderden oorlogen ter discussie zoals; Jemen, Irak, Afghanistan, en Oekraïne waar al meer dan 15 jaar onrust is. Er wordt iets voorgeschoteld maar er zijn geen journalisten meer ter plekke en die er zijn worden doodgezwegen of geweigerd en weggestuurd. Niet geloofd. Men kent https://www.youtube.com/watch?v=JrMiSQAGOS4&ab_channel=TheUniversityofChicago waarbij professor : UnCommon Core: The Causes and Consequences of the Ukraine Crisis John J. Mearsheimer, the R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor in Political Science de university of chicago waarin hij aangefet waaro de Nato hoofdcshuldig is en altijd was in dit conflict en vele anderen.

Oliver Stone is a filmmaker with 3 Oscar wins and 11 Oscar nominations. His films include Platoon, Wall Street, Born on the Fourth of July, Scarface, JFK, Nixon, Alexander, W, Snowden, and documentaries where he has interviewed Fidel Castro, Hugo Chavez, and Vladimir Putin.

Oliver Stone: Vladimir Putin and teh War in Ucraine.

https://www.youtube.com/watch?v=ygAqYC8JOQI&ab_channel=LexFridman

De revolutie in 2014 was verraad ook en vooral vanuit Nato en EU die hierop aanstuurden , het bracht het land ten val , ongewenst , corruptie en kinderhandel en vreselijke gruwelen uit de Donbas , sommigen onderdeel van extreme nazi welke immens en gruwelijk geweld toepasten , gehele Donbas vernietigd en de bevolking zelf heeft een documentaire gemaakt om de corruptie van de huidige leider en diens functionarissen in de openheid te brengen met gevaar voor eigen leven. Immers de zuiveringen van deze leider mr Z . zijn gruwelijk, alle media en alle politieke partijen heeft hij verbannen en hij regeert met ijzeren vuist wel of niet geleid door NATO en auticratisch EU . huidige leider is coke snuivende geld verslindende figuur die zich door de US laat dicteren want daar komt zijn geld vandaan. Labs zijn er al jaren waar rare dingen gebeuren , maar niemand antwoorden krijgt (zie ook Delijsna reporter en Laura Aboli onderzoek journalist die meerdere documentaires maakte om aandacht te vestigen op de gruwelijke zuiveringen en attrocities oor het Oekraïne leger in de Donbas waar Russisch sprekende Oekraïners worden vervolgd en vermoord. Ale hun huizen platgeschoten. Het was nooit vrij en soeverein maar onderdrukt door geweld en corruptie de bevolking uitgebuit en bedrogen en nog steeds !

Rusland is een stijgende lijn en al jaren maken ze vorderingen en pogen steeds meer democratische waarden en veiligheid in te passen, nemen actief deel aan VN maar willen hun eigenhout behouden. Na de ellende van de invasie van aasgierende hyena’s uit andere westerse landen , heeft huidige leider de rust maar zeker ook de welvaart hersteld waaronder goede zorg , scholing Ea . Daarbij staat het gezin en familie centraal en is in het westen duidelijk geworden dat er inmiddels rollen zijn omgedraaid , in Rusland mag je over alles spreken maar in t westen en Europa heerst een ongekende censuur en riskeer je uitsluiting of zelfs opsluiting en ander geweld , tables have turned . Hetgeen wordt bevestigd door John mareBx docu en benoem andere documentaires ,

Er zijn dus twee kanten van de medaille altijd en het is vergif en naïef te veronderstellen dat dit niet zou zijn. Inmiddels weten vanuit de rapporten van o.a. amnestie dat er misdaden worden gepleegd door Azov Oekraïens soldaten en dat Zelensky miljoenen wegsluit vanuit een door Oekraïne gemaakt docu over de pandora box

Dat is ook de reden dat het kolonisme aan beide kanten zowel geweld en vernietiging voor kon brengen aan beide kanten van de oceaan want niemand kreeg de juiste kanten van de geschiedenis belicht waardoor er als bevolking nu weer worden uitgespeeld en tegen elkaar worden opgezet , denk even na , geen van beide leeft in weelde dus het is kristal helder dat het geld , toen en nu witgewassen en gestolen van huidige bevolking door (belasting subsidies en donaties) door zogenaamde filantropen die hun woekerwinsten hebben belegd in offshores Ea mega investerings bedrijven die zich als een web over de wereld hebben gegooid , gesteund door alle bilaterale overeenkomsten , handels verdragen en globalisme

Het is evident dat dit alles voor “ hen “ was en niks maar niks aan de bevolkingen wereldwijd heeft bijgedragen . De enige die dat deden waren de kleine ondernemers die voorzagen in goederen diensten , voedsel voorzieningen zonder schaarste en prijsopdrijving , daarom worden deze nu in de huidige tijd het boetekleed aangekleed om hen de nek om te draaien . De enige krachtige stemmen die nog kunnen spreken uit de weg

Zo werken totalitaire regimes over en over again stress beter toegerust

Verslaafd aan het vergaren van macht en geld maar ook verslaafd aan extravagante en gruwelijke kicks (enige emotie die zij kunnen waarnemen zijn zeer extreme pijn en angst toegebracht aan anderen tijdens gezamenlijk of individuele rituelen bij zeer diverse slachtoffers ) welke hen tijdelijke een zeker rust brengt . Vrienden maken ze niet want niemand is te vertrouwen , dus tijdelijke uitvoerders die na de klus worden vernietigd . De intens gruwelijke angsten waaronder zij gebukt gaan voor de dood en andere onzekerheden tergt hun brein waaruit ze constant een uitweg zoeken om orde te brengen in het onzekere biologische en de Oncontroleerbare weg van de natuur . Deze moeten bedwongen worden evenals “ het zinloze uitschot de massa die krioelt als mieren in hun ogen en waar zij geen grip of zicht op krijgen. Voor hen ongrijpbaar en dus ontoegankelijk , waar God geen antwoorden gaf , hebben zin dit ingeruild voor betaalde pseudo wetenschap en techniek waarbij de onderzoeken ondergeschikt moeten zijn aan de door hen gewenste uitkomsten.

Daar is nu de hoop gevestigd op bluf want de marsmannetjes en aliens bleven uit, clonen lukte niet en invriezen is gelukt maar tot welke nut daarvoor moet de gehoopte AI versmelting robot mens nooit bewezen en beproefd nu uitkomst geven. Wederom de gewenste uitkomst stuurt het onderzoek welke net als zovelen dus nietig en als pseudo wetenschap (replicatie crisis) kan worden aangemeld

Alleen het fysiek waarneembare is werkelijkheid , wat werkt, werkt en wat niet werkt , werkt niet , daarvoor is geen bewijs nodig . Daarbij (lees macht als onmacht Marilyn Fænkel French ) het meedogenloze geweld welke (ook medische en mentale ) wetenschap op haar conto heeft . Het uitvinden van gewelddadige bio oorlogsmiddelen, zinloze additionele onderzoeks instrumenten en middelen voor mens en landbouw met toegepast chemicaliën voor nieuwe patenten . Het levert geld en het doel heiligt de middelen .

Dat geld ook voor de giftige toevoegingen chemicaliën aan water , lucht (geo engeneering cloud seeding) en land vervuiling door o.a. betrokken bij neo nazi bedrijf Bayer

Welke alle perken te buiten gaan evenals straling 5G voor de nieuwe robot tech nieuwe infra structuur welke mens en natuur vernietigd stille dood al in tachtiger jaren de schadelijke affecten bekend en verzwegen

Niet minder maar meer opdringen van middelen als replacement van de veilige Basis van gezinnen en gezamenlijke tribe of dorps gevoel vertrekt door kleine schooltjes en werkgevers met vaste betrekkingen , vaste eigen zorg , nuts bedrijven E.a.

Schaalvergroting en volledig overgeleverd aan buitenlandse autocrats bedrijven gerund door investeerders waarin de spin van het web nauwelijks meer zichtbaar noch aanspreekbaar is zijn orders afgeeft

Nu (boek Bas de koning hfst 10) voltooit de ramp met digitalisering en spionage tot de diepste kern van de mens verweven met macht en uitbuiting leidend naar een catastrofale steeds sneller rijdende trein dus op weg is naar de afgrond , existentiële crisis

Een half door parallelle samenlevingen met initiatieven en kennis voor de weg daarna welke nu al wordt ingezet

Stop deze trein

Het enige wat nog nodig is, is de paralellen samenleving waarbij ook de boeren inmiddels hun weg terug vinden naar schaalverkleining en natuur , want andere keuzes zijn er niet

Het land is wereldwijd onderbevolking en wacht om opnieuw door u te worden ontdekt gekoesterd en bewerkt

Hoe kun jij dan helpen vanuit jouw eigen positie ? Stel meer vragen en stel je bloot aan de fysiek waarneembare realiteit , ga op onderzoek uit , zelf , praat met mensen uit diverse culturen ook via jouw netwerk , zelf en koppel verleden heden en toekomsten stappen . Ook bij uitvoering van beleid stel vragen bij jezelf en bij anderen en blijf bij jezelf , wat niet goed voelt , niet doen !

Quates en links :

Het ontsterfelijkheids comitee van John gray

“ Jan Boesten vervolg is het ontsterfelijkheids comité van John Gray absolute aanrader , beide boeken. Ben laatste nog aan lezen; kern is dat het ontsterfelijlheids comitee (voorlopers eugenetica ) het menselijk ras ( maar ook andere levensvormen ) wil bevrijden van zijn zwakheden en ze zien zichzelf als Godbouwers die mbt wetenschap en techniek een nieuwe onsterfelijke zinvolle “levensvorm “ ontwikkelen die all intellect is dus denk ook voorloper op ARticicial intelligence en transhumanen .

Er is vanuit deze elite club een minachting voor God en het sterfelijk leven - zij menen vele malen te overtreffen waarbij tot nu toe in het boek alleen maar vernietiging van alles wat leeft. Zie hier citaat pag boek

“ Eugenetica wilde de mens verlossen van gebrekkige mensen terwijl spiritisten geloofden dat het hiernamaals de mens van gebrekkigheid zou zuiveren, twee denksysyemen kwamen samen in een plan .

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Beweging_van_de_Godbouwers

“ wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar.

Het wordt een keuze tussen het biologische natuurlijke leven op aarde of de technocratische versie de vernietiging van de aarde -

“wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar John Gray het ontsterfelijkheids comité

En het streven naar ontsterfelijkheid, door volgelingen van Kurzweil immortalisme “ genoemd , is een programma voor uitroeing van de mens, een verdwijntruc met een drastische uitwerking dan iedere denkbare loop van de gebeurtenissen . In het immortalistische scenario construeert de mens zijn eigen uitsterven (en met hen mogelijk de rest van alle leven op aarde ) door in te grijpen in het evolutionaire proces teneinde een nieuw soort ( AI/robot ) te scheppen, maakt het dier dan naar eeuwig leven hunkert een einde aan doesn’t eigen bestaan

https://www.npr.org/2014/11/05/361427276/how-thousands-of-nazis-were-rewarded-with-life-in-the-u-

https://dilyana.bg/the-pentagon-bio-weapons/

Georgia as a testing ground

The Lugar Center is the Pentagon bio laboratory in Georgia. It is located just 17 km from the US Vaziani military airbase in the capital Tbilisi. Tasked with the military program are biologists from the US Army Medical Research Unit-Georgia (USAMRU-G) along with private contractors. The Bio-safety Level 3 Laboratory is accessible only to US citizens with security clearance. They are accorded diplomatic immunity under the 2002 US-Georgia Agreement on defense

“ A nightfall does not come all at once, neither does oppression . In both instances , there is a twilight when everything remains seemingly unchanged. And it is in such a twilight that we all must be aware of change in the air- however slight - lest we become victims of the darkness , justice William O Douglas “ the end of America , letter of warning (echoes of totalitarian regimes ) dr Naomi

Wolf

Boeken incl docu

Planet lockdown Michael Moore

Planet of the humans Catherine Austin fits

Vandana Shiva survive the 2% seed and natural cure theft by agressieve patenting and stealing

blckbx.tv

Café Weltschmerz

De blauwe tijgers

Fox Nieuws Tucker Carlons en Sky Nieuws Australia

Redacted

Ad Broere nieuwsbrief

Maurice de Hond Nieuwsbrief

Sybe Wyninga blog

Mijn Blog Brieven aan mijn vader

Blog

Samen vormen wij de zon/Together we are the sun

Posted on August 10, 2012 at 5:24 AM
Samen vormen wij de zon (together we are the sun) door Nanda Bakker komt binnenkort uit als herdruk. De eerste druk was in 1990 bij Van Spijk Venlo. De tweede druk is bij mijn bestseller.nl en is een volledig tweetalige dichtbundel. De gedichten gaan over diverse thema's waar mensen over nadenken en filosoferen. Een aantal nieuwe gedichten zijn eraan toegevoegd om de lezer te inspireren.
 
Een fragment:
 
Vleugels 
 
Op een dag
is er
een gat in de muur
Op een dag
zijn mijn vleugels
sterk genoeg
om me te dragen..........
 
Wings
 
One day
there woll be
a hole in the wall
One day
my wings
will be strong enough
to carry me........
 
door: Nanda Bakker

Categories: Gedichten

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

2187 Comments

Reply supreme
3:57 PM on May 14, 2021 
I want to express my admiration for your kindness supporting folks who actually need help on your question. Your real commitment to passing the message across had become exceptionally important and has usually made people like me to realize their dreams. The helpful help denotes much to me and further more to my office workers. Best wishes; from each one of us.
supreme http://www.supremes.us.org
Reply off white outlet
3:58 PM on May 14, 2021 
I needed to send you one tiny word to be able to say thanks again for your great suggestions you have contributed above. It was tremendously generous with you to deliver openly all some people could possibly have advertised for an e-book to help make some money on their own, and in particular considering the fact that you might have tried it in case you wanted. Those principles also acted as the great way to be aware that the rest have a similar eagerness much like my own to realize a lot more with reference to this issue. I am certain there are millions of more pleasurable sessions up front for those who find out your website.
off white outlet http://www.offwhiteoutlet.us.org
Reply stone island clothing
3:58 PM on May 14, 2021 
My spouse and i got so fulfilled Peter managed to deal with his survey out of the precious recommendations he discovered from your very own site. It is now and again perplexing to just continually be offering tips which usually some other people may have been trying to sell. And we also fully grasp we have got the website owner to be grateful to for this. The specific illustrations you made, the simple site menu, the friendships your site make it easier to create - it's got most awesome, and it is assisting our son and the family know that that subject matter is enjoyable, and that's rather mandatory. Thanks for all!
stone island clothing http://www.stoneislands.us
Reply supreme outlet
3:59 PM on May 14, 2021 
A lot of thanks for your own work on this blog. My mother takes pleasure in going through investigation and it's simple to grasp why. A number of us learn all concerning the dynamic manner you offer priceless guides by means of the web site and cause response from people on that article while our favorite daughter has always been studying so much. Take pleasure in the rest of the new year. You have been doing a superb job.
supreme outlet http://www.supreme.us.org
Reply jordan shoes
3:59 PM on May 14, 2021 
I and also my pals have been analyzing the best tricks found on your website and so suddenly I had an awful feeling I had not thanked the web blog owner for those tips. These young men became so glad to read through them and already have sincerely been taking advantage of them. Many thanks for truly being well helpful and then for deciding upon this form of smart subject matter millions of individuals are really wanting to discover. My honest apologies for not saying thanks to sooner.
jordan shoes http://www.cheapjordan.us
Reply kd 13
3:59 PM on May 14, 2021 
I want to express some thanks to this writer just for rescuing me from this type of situation. After searching throughout the search engines and obtaining concepts which were not powerful, I thought my life was gone. Existing devoid of the solutions to the problems you've solved by way of your good review is a crucial case, and the ones which may have adversely affected my career if I had not come across your site. Your own personal mastery and kindness in dealing with every aspect was vital. I am not sure what I would've done if I had not come across such a step like this. I can also now look ahead to my future. Thanks so much for the specialized and results-oriented guide. I will not be reluctant to propose your web blog to anybody who requires recommendations about this subject matter.
kd 13 http://www.kd13shoes.us
Reply off white hoodie
4:00 PM on May 14, 2021 
I happen to be commenting to make you understand what a beneficial discovery my wife's child enjoyed using your site. She came to find a wide variety of details, which include how it is like to possess an excellent coaching style to have certain people with ease comprehend a variety of tricky matters. You undoubtedly surpassed our own desires. I appreciate you for supplying such essential, healthy, informative and as well as fun tips about that topic to Janet.
off white hoodie http://www.offwhite.us.com
Reply air jordan
6:39 PM on May 14, 2021 
I would like to show some appreciation to this writer just for bailing me out of this particular circumstance. After checking throughout the world-wide-web and finding solutions which are not powerful, I believed my entire life was over. Being alive minus the solutions to the issues you've sorted out through your entire guideline is a critical case, as well as ones which may have badly damaged my entire career if I had not discovered your web page. That mastery and kindness in maneuvering every aspect was useful. I'm not sure what I would've done if I hadn't encountered such a point like this. I can also at this point look ahead to my future. Thanks for your time so much for the skilled and results-oriented help. I won't be reluctant to propose the website to anybody who wants and needs guide about this problem.
air jordan http://www.jordanshoes.us
Reply yeezys
6:40 PM on May 14, 2021 
I and also my pals were checking out the nice things on your web page while unexpectedly got an awful suspicion I had not expressed respect to the site owner for those secrets. Those young boys are actually passionate to read through them and already have surely been enjoying those things. Appreciation for being simply helpful and then for finding some impressive guides most people are really eager to be aware of. My very own honest apologies for not expressing appreciation to you sooner.
yeezys http://www.supplyyeezys.com
Reply bape clothing
6:43 PM on May 14, 2021 
A lot of thanks for all your hard work on this site. Debby loves working on investigations and it's easy to understand why. I notice all of the dynamic tactic you create rewarding tactics on this web blog and cause contribution from visitors about this subject matter and my simple princess is certainly starting to learn a lot. Have fun with the rest of the year. You're the one conducting a superb job.
bape clothing http://www.bapes.us.org
Reply supreme hoodie
6:43 PM on May 14, 2021 
I as well as my friends came looking through the excellent tricks located on the website while quickly came up with an awful feeling I never expressed respect to the web blog owner for those secrets. Most of the women appeared to be so passionate to see all of them and already have in reality been enjoying them. Appreciate your really being quite helpful and then for utilizing varieties of tremendous tips millions of individuals are really eager to learn about. My honest regret for not saying thanks to sooner.
supreme hoodie http://www.supremeclothings.us.com
Reply jordans shoes
6:43 PM on May 14, 2021 
A lot of thanks for each of your work on this web site. My mother really loves doing research and it is simple to grasp why. We hear all regarding the lively tactic you give sensible information via the web site and therefore invigorate participation from visitors about this area and my girl is without a doubt starting to learn a lot of things. Take advantage of the rest of the year. You are performing a glorious job.
jordans shoes http://www.jordansshoes.us.org
Reply supreme clothing
11:14 AM on May 16, 2021 
I must show thanks to you for bailing me out of this type of trouble. Right after scouting through the internet and finding opinions which are not powerful, I was thinking my life was over. Living devoid of the approaches to the difficulties you've fixed by means of your good review is a crucial case, and those which may have in a wrong way damaged my career if I had not noticed your site. Your own competence and kindness in playing with every item was helpful. I don't know what I would've done if I hadn't come upon such a solution like this. I'm able to at this moment relish my future. Thank you so much for this reliable and amazing help. I will not think twice to propose the sites to anyone who requires tips on this matter.
supreme clothing http://www.supremeshoodie.com
Reply supreme hoodie
11:14 AM on May 16, 2021 
I am just writing to make you know of the fine encounter my girl had reading through your blog. She figured out too many details, most notably what it is like to have an excellent helping spirit to let other individuals easily have an understanding of some multifaceted things. You actually exceeded people's expected results. Many thanks for providing those precious, safe, revealing and unique thoughts on that topic to Tanya.
supreme hoodie http://www.supremes-clothing.com
Reply yeezy boost 350
11:14 AM on May 16, 2021 
I actually wanted to post a small comment to express gratitude to you for all the wonderful strategies you are giving on this website. My rather long internet investigation has at the end of the day been paid with beneficial concept to share with my company. I 'd point out that most of us website visitors are rather lucky to exist in a very good website with very many brilliant people with valuable pointers. I feel rather happy to have used the site and look forward to so many more brilliant moments reading here. Thanks again for all the details.
yeezy boost 350 http://www.adidasyeezyboost350.us.com
Reply off white
11:14 AM on May 16, 2021 
Thanks for your own efforts on this web page. Ellie really likes carrying out investigation and it's obvious why. Many of us notice all concerning the lively form you provide reliable items through the website and inspire contribution from website visitors on this content plus our own simple princess is undoubtedly studying a lot. Enjoy the rest of the year. Your carrying out a splendid job.
off white http://www.off-whiteshoes.us.com
Reply jordan shoes
11:15 AM on May 16, 2021 
I am just commenting to make you know of the fantastic discovery our child went through going through the blog. She mastered such a lot of issues, which include what it's like to possess an incredible coaching character to get most people with no trouble comprehend certain complex matters. You truly exceeded my expectations. I appreciate you for providing those insightful, healthy, edifying and easy tips about that topic to Gloria.
jordan shoes http://www.shoesjordan.us.com
Reply cheap jordans
11:16 AM on May 16, 2021 
Thanks so much for providing individuals with an extraordinarily pleasant opportunity to check tips from this web site. It's usually very nice and also full of a lot of fun for me and my office peers to visit your site at a minimum 3 times every week to read through the newest tips you have got. And indeed, I am usually pleased with your unique principles you give. Certain 1 points in this posting are essentially the finest I've ever had.
cheap jordans http://www.cheap-airjordans.us.com
Reply steph curry shoes
11:16 AM on May 16, 2021 
I want to show my thanks to you just for bailing me out of this challenge. Because of surfing through the world-wide-web and seeing techniques which were not helpful, I believed my life was gone. Being alive without the presence of strategies to the problems you've solved by means of your good blog post is a critical case, as well as those that would have in a negative way affected my entire career if I had not noticed your web blog. Your main know-how and kindness in handling all the stuff was vital. I am not sure what I would have done if I hadn't come upon such a stuff like this. I can also at this point relish my future. Thanks a lot very much for the impressive and result oriented help. I will not hesitate to recommend the website to any person who will need recommendations on this issue.
steph curry shoes http://www.stephcurry.us
Reply yeezy wave runner 700
11:14 PM on May 17, 2021 
I wanted to put you this bit of note just to say thanks once again with your amazing pointers you have discussed on this website. It has been simply remarkably open-handed with you to convey publicly all some people could have sold for an e book in order to make some dough for themselves, chiefly given that you could have done it if you ever desired. Those ideas also worked to be the easy way to fully grasp that some people have the same interest really like my own to learn many more around this problem. I'm certain there are a lot more pleasurable moments up front for individuals who read carefully your blog.
yeezy wave runner 700 http://www.yeezy700.us.com