Auteur / Psycholoog

Boodschap

STOP THAT TRAIN /STOP DIE TREIN

Zet deze trein nu tot stilstand

voordat hij gaat crashen

Vanuit de wijze lessen in de geschiedenis, en de combinatie van verleden , heden en toekomst zijn er uitspraken als “hardlopers zijn doodlopers ”alsmede “stilstand is ook vooruitgang ”wijze uitspraken die nooit vergaan. Wat wordt dan bedoeld met die trein. Die trein is een combinatie van alle moderne vernuften die momenteel worden ingezet vanuit een technocratisch digitaal wereldbeeld waarin alles controleervaar en voorspelbaar wordt. Gewoon omdat het kan en het er is, wordt beslist dat dit wereldwijd “moet” worden ingezet, zonder dat hier vooraf brede maatschappelijke discussie hebben plaatsgevonden. Want wat moet eigenlijk en wie bepaald dat en met welk doel. In principe vind men wel dat techniek de mens kan dienen , denk aan de wasmachine die werd uitgevonden en de computer i.p.v. de typemachine.

Wel blijft dat bij elke stap weer opnieuw wordt gekeken naar wel doel en gemak de uitvinding dient. Maar op een bepaald moment is alles in stroomversnelling gegaan en werd de ene vernieuwing na de andere over de mens heen gestort. Via slimme marketing werd het gepresenteerd als noodzaak en iets waar men niet langer omheen kon. Dus men ging braaf mee . Inmiddels is er een moment gekomen waarbij iedereen zich afvraagt, waar gaat dit heen en is dit echt wat wij willen. Dan doel ik op het transhumanisme , en vergaande ontwikkeling van de robot als nieuwe schepping en de daarbij behorende leefomgeving van high skilled techniek die alleen via een hoogstaand ingewikkeld netwerk mogelijk is. Een soort moderne wereldwijde magnetron in verbinding met elkaar en satellieten en welke een buitengewone hoge gebruik van elektra en andere energie bronnen nodig heeft. Denk alleen al aan een gemiddeld data opslag centrum waar 1 miljoen liter water bij nodig is en meer dan een windmolenpark om dit van energie te voorzien en dat is nog krap gemeten. De uitstoot is immens en zeer schadelijk voor de aarde en natuurlijk leefmilieu van mens plant en dier. Daarbij is het inmiddels bekend dat dit niet zonder gevolgen is en vergaande consequenties heeft. Dit gaat dermate ver dat de oude mens en schepping in een illusionaire technische vorm wordt gegoten door het gedrag, beweging, spraak e.a. te kopiëren via spy ware, zonder dat dit vooraf met mensen is besproken. Er ontstaan zo robots die kopieën zijn van bestaande mensen, die daar wel of niet van op de hoogte zijn. De high Tech omgeving die deze vergaande nieuwe schepping met zich meebrengt , is dermate schadelijk m.b.t. impact dat het de oude leefomgeving ofwel zwaar beschadigd ofwel geheel vernietigd.

Dan is het de vraag wie bepaald en dit is valt terug te lezen in het boek van Prof Bob de Wit, society 4.0 een zeer kleine groep die zich op wel of niet ethische wijze heeft verrijkt ten koste van anderen. Het doet gelijken aan het oude systeem waarbij een kleine groep door zichzelf uitgeroepen adelijken cq koningen , heerser werd over een bepaald gebied of land. Inmiddels is dit de wereld geworden. Een aantal documentaires die hier veel uitleg over geven zijn, maar ook achtergrond info geven over het vergaren van Macht en middelen zijn o.a. :

Tim Gielen Monopoly : https://www.bitchute.com/video/cHMwZURVEQMs/:

Catherine Austin Fits Planet Lockdown, https://www.youtube.com/watch?v=Adj9BUmWuCY&ab_channel=PlanetLockdown

Dr Vandana Shiva lezingen, boeken en documentaires en intervieuws: https://www.youtube.com/watch?v=DBGSbMBJ0LE&ab_channel=WeCanRemaketheWorldPodcast how to survive the 2% and a quest to preserve life , soil and seeds

https://www.youtube.com/watch?v=f9lq-uBdxg8&ab_channel=AfterSkool divide https://www.youtube.com/watch?v=3YnkP9H3t-M&ab_channel=InfinityFoundationOfficial AI versus being

Michael Moore Planet of the Humans over de klimaat leugen en green energie verdien modellen https://www.youtube.com/watch?v=3ZsXyDkyrCk&ab_channel=FanboyChannel

Gedurende de hele geschiedenis getuigd kolonisme en feodalisme van een kleine groep die ten koste van een ideologie en macht en middelen misbruik en hebzucht., Daarbij worden er al honderden jaren miljoenen slachtoffers wereldwijd gemaakt van burgers, in meer of minder mate en al het andere leven op deze planeet. Vanuit de pareto analyse kun je stellen dat 20% van een groep mensen 80% van de aarde in bezit heeft genomen, middelen onder beheer heeft en ook de aarde en leefomgeving vervuild. Dart 80% van de mensen slechts 20% heeft, beheerd en vervuild dan is het ook logisch dat een dergelijke situatie geen duurzaamheid heeft.

Waarom kan het dan doorgaan, verdeel en heers en verslaving aan producten speelt daarbij een grote rol. Wie namelijk echt verstand heeft van kleur weet dat zwart en wit slecht shades van een kleur zijn en geen echte kleur. Daarbij pak de kleur erbij wie heeft ooit een wit of zwart mens ontmoet?? Niemand want ze bestaan niet. We hebben allemaal verschillen en Unique features en intentie van kleurenpallet . Er is dus geen verschil in kleur, cultuur, etc. als men kijkt naar de agrarische revolutie, de industriële revolutie en inmiddels de technocratische revolutie. De Technocratie en globalistische revolutie maakt geen onderscheid daarin want iedereen en alles is ondergeschikt aan hen die de wereld runnen. Hierin een pact met de rol van banken en overheden om de onderdrukking ongelijkheid en armoede onbewust te ondersteunen en uit te voeren. De overheersing van oorlog instrumenteel zoals : spy ware, biolabs, propaganda, censuur, chaos, crisis , dehumanisering, omvolking, isoleren, vervreemden, verstedelijking in massasteden, ontvolking platteland, vergiftiging in lucht, land en water, depersonaliseren, massa hypnose, en herhaling waarbij angst en gehoorzaamheid wordt geïnstalleerd zodat de massa elkaar naar de slachtbank leidt. En dit is maar een kleine greep van wat er voorhanden is om vooraf gestelde agenda’s en doelen doorgang te laten vinden waarbij de biologische natuurlijke leefomgeving en leven wordt vervangen door technocratisch en robot leven vanuit de arrogantie onsterfelijk te worden en een nieuwe wereld te scheppen die bestaat uit een krankzinnige illusie van psychopaten.

Oorlogen en conflicten worde ingezet als middel teneinde honger en meer sterfte te bereiken. In de huidige tijd staan er honderden oorlogen ter discussie zoals; Jemen, Irak, Afghanistan, en Oekraïne waar al meer dan 15 jaar onrust is. Er wordt iets voorgeschoteld maar er zijn geen journalisten meer ter plekke en die er zijn worden doodgezwegen of geweigerd en weggestuurd. Niet geloofd. Men kent https://www.youtube.com/watch?v=JrMiSQAGOS4&ab_channel=TheUniversityofChicago waarbij professor : UnCommon Core: The Causes and Consequences of the Ukraine Crisis John J. Mearsheimer, the R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor in Political Science de university of chicago waarin hij aangefet waaro de Nato hoofdcshuldig is en altijd was in dit conflict en vele anderen.

Oliver Stone is a filmmaker with 3 Oscar wins and 11 Oscar nominations. His films include Platoon, Wall Street, Born on the Fourth of July, Scarface, JFK, Nixon, Alexander, W, Snowden, and documentaries where he has interviewed Fidel Castro, Hugo Chavez, and Vladimir Putin.

Oliver Stone: Vladimir Putin and teh War in Ucraine.

https://www.youtube.com/watch?v=ygAqYC8JOQI&ab_channel=LexFridman

De revolutie in 2014 was verraad ook en vooral vanuit Nato en EU die hierop aanstuurden , het bracht het land ten val , ongewenst , corruptie en kinderhandel en vreselijke gruwelen uit de Donbas , sommigen onderdeel van extreme nazi welke immens en gruwelijk geweld toepasten , gehele Donbas vernietigd en de bevolking zelf heeft een documentaire gemaakt om de corruptie van de huidige leider en diens functionarissen in de openheid te brengen met gevaar voor eigen leven. Immers de zuiveringen van deze leider mr Z . zijn gruwelijk, alle media en alle politieke partijen heeft hij verbannen en hij regeert met ijzeren vuist wel of niet geleid door NATO en auticratisch EU . huidige leider is coke snuivende geld verslindende figuur die zich door de US laat dicteren want daar komt zijn geld vandaan. Labs zijn er al jaren waar rare dingen gebeuren , maar niemand antwoorden krijgt (zie ook Delijsna reporter en Laura Aboli onderzoek journalist die meerdere documentaires maakte om aandacht te vestigen op de gruwelijke zuiveringen en attrocities oor het Oekraïne leger in de Donbas waar Russisch sprekende Oekraïners worden vervolgd en vermoord. Ale hun huizen platgeschoten. Het was nooit vrij en soeverein maar onderdrukt door geweld en corruptie de bevolking uitgebuit en bedrogen en nog steeds !

Rusland is een stijgende lijn en al jaren maken ze vorderingen en pogen steeds meer democratische waarden en veiligheid in te passen, nemen actief deel aan VN maar willen hun eigenhout behouden. Na de ellende van de invasie van aasgierende hyena’s uit andere westerse landen , heeft huidige leider de rust maar zeker ook de welvaart hersteld waaronder goede zorg , scholing Ea . Daarbij staat het gezin en familie centraal en is in het westen duidelijk geworden dat er inmiddels rollen zijn omgedraaid , in Rusland mag je over alles spreken maar in t westen en Europa heerst een ongekende censuur en riskeer je uitsluiting of zelfs opsluiting en ander geweld , tables have turned . Hetgeen wordt bevestigd door John mareBx docu en benoem andere documentaires ,

Er zijn dus twee kanten van de medaille altijd en het is vergif en naïef te veronderstellen dat dit niet zou zijn. Inmiddels weten vanuit de rapporten van o.a. amnestie dat er misdaden worden gepleegd door Azov Oekraïens soldaten en dat Zelensky miljoenen wegsluit vanuit een door Oekraïne gemaakt docu over de pandora box

Dat is ook de reden dat het kolonisme aan beide kanten zowel geweld en vernietiging voor kon brengen aan beide kanten van de oceaan want niemand kreeg de juiste kanten van de geschiedenis belicht waardoor er als bevolking nu weer worden uitgespeeld en tegen elkaar worden opgezet , denk even na , geen van beide leeft in weelde dus het is kristal helder dat het geld , toen en nu witgewassen en gestolen van huidige bevolking door (belasting subsidies en donaties) door zogenaamde filantropen die hun woekerwinsten hebben belegd in offshores Ea mega investerings bedrijven die zich als een web over de wereld hebben gegooid , gesteund door alle bilaterale overeenkomsten , handels verdragen en globalisme

Het is evident dat dit alles voor “ hen “ was en niks maar niks aan de bevolkingen wereldwijd heeft bijgedragen . De enige die dat deden waren de kleine ondernemers die voorzagen in goederen diensten , voedsel voorzieningen zonder schaarste en prijsopdrijving , daarom worden deze nu in de huidige tijd het boetekleed aangekleed om hen de nek om te draaien . De enige krachtige stemmen die nog kunnen spreken uit de weg

Zo werken totalitaire regimes over en over again stress beter toegerust

Verslaafd aan het vergaren van macht en geld maar ook verslaafd aan extravagante en gruwelijke kicks (enige emotie die zij kunnen waarnemen zijn zeer extreme pijn en angst toegebracht aan anderen tijdens gezamenlijk of individuele rituelen bij zeer diverse slachtoffers ) welke hen tijdelijke een zeker rust brengt . Vrienden maken ze niet want niemand is te vertrouwen , dus tijdelijke uitvoerders die na de klus worden vernietigd . De intens gruwelijke angsten waaronder zij gebukt gaan voor de dood en andere onzekerheden tergt hun brein waaruit ze constant een uitweg zoeken om orde te brengen in het onzekere biologische en de Oncontroleerbare weg van de natuur . Deze moeten bedwongen worden evenals “ het zinloze uitschot de massa die krioelt als mieren in hun ogen en waar zij geen grip of zicht op krijgen. Voor hen ongrijpbaar en dus ontoegankelijk , waar God geen antwoorden gaf , hebben zin dit ingeruild voor betaalde pseudo wetenschap en techniek waarbij de onderzoeken ondergeschikt moeten zijn aan de door hen gewenste uitkomsten.

Daar is nu de hoop gevestigd op bluf want de marsmannetjes en aliens bleven uit, clonen lukte niet en invriezen is gelukt maar tot welke nut daarvoor moet de gehoopte AI versmelting robot mens nooit bewezen en beproefd nu uitkomst geven. Wederom de gewenste uitkomst stuurt het onderzoek welke net als zovelen dus nietig en als pseudo wetenschap (replicatie crisis) kan worden aangemeld

Alleen het fysiek waarneembare is werkelijkheid , wat werkt, werkt en wat niet werkt , werkt niet , daarvoor is geen bewijs nodig . Daarbij (lees macht als onmacht Marilyn Fænkel French ) het meedogenloze geweld welke (ook medische en mentale ) wetenschap op haar conto heeft . Het uitvinden van gewelddadige bio oorlogsmiddelen, zinloze additionele onderzoeks instrumenten en middelen voor mens en landbouw met toegepast chemicaliën voor nieuwe patenten . Het levert geld en het doel heiligt de middelen .

Dat geld ook voor de giftige toevoegingen chemicaliën aan water , lucht (geo engeneering cloud seeding) en land vervuiling door o.a. betrokken bij neo nazi bedrijf Bayer

Welke alle perken te buiten gaan evenals straling 5G voor de nieuwe robot tech nieuwe infra structuur welke mens en natuur vernietigd stille dood al in tachtiger jaren de schadelijke affecten bekend en verzwegen

Niet minder maar meer opdringen van middelen als replacement van de veilige Basis van gezinnen en gezamenlijke tribe of dorps gevoel vertrekt door kleine schooltjes en werkgevers met vaste betrekkingen , vaste eigen zorg , nuts bedrijven E.a.

Schaalvergroting en volledig overgeleverd aan buitenlandse autocrats bedrijven gerund door investeerders waarin de spin van het web nauwelijks meer zichtbaar noch aanspreekbaar is zijn orders afgeeft

Nu (boek Bas de koning hfst 10) voltooit de ramp met digitalisering en spionage tot de diepste kern van de mens verweven met macht en uitbuiting leidend naar een catastrofale steeds sneller rijdende trein dus op weg is naar de afgrond , existentiële crisis

Een half door parallelle samenlevingen met initiatieven en kennis voor de weg daarna welke nu al wordt ingezet

Stop deze trein

Het enige wat nog nodig is, is de paralellen samenleving waarbij ook de boeren inmiddels hun weg terug vinden naar schaalverkleining en natuur , want andere keuzes zijn er niet

Het land is wereldwijd onderbevolking en wacht om opnieuw door u te worden ontdekt gekoesterd en bewerkt

Hoe kun jij dan helpen vanuit jouw eigen positie ? Stel meer vragen en stel je bloot aan de fysiek waarneembare realiteit , ga op onderzoek uit , zelf , praat met mensen uit diverse culturen ook via jouw netwerk , zelf en koppel verleden heden en toekomsten stappen . Ook bij uitvoering van beleid stel vragen bij jezelf en bij anderen en blijf bij jezelf , wat niet goed voelt , niet doen !

Quates en links :

Het ontsterfelijkheids comitee van John gray

“ Jan Boesten vervolg is het ontsterfelijkheids comité van John Gray absolute aanrader , beide boeken. Ben laatste nog aan lezen; kern is dat het ontsterfelijlheids comitee (voorlopers eugenetica ) het menselijk ras ( maar ook andere levensvormen ) wil bevrijden van zijn zwakheden en ze zien zichzelf als Godbouwers die mbt wetenschap en techniek een nieuwe onsterfelijke zinvolle “levensvorm “ ontwikkelen die all intellect is dus denk ook voorloper op ARticicial intelligence en transhumanen .

Er is vanuit deze elite club een minachting voor God en het sterfelijk leven - zij menen vele malen te overtreffen waarbij tot nu toe in het boek alleen maar vernietiging van alles wat leeft. Zie hier citaat pag boek

“ Eugenetica wilde de mens verlossen van gebrekkige mensen terwijl spiritisten geloofden dat het hiernamaals de mens van gebrekkigheid zou zuiveren, twee denksysyemen kwamen samen in een plan .

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Beweging_van_de_Godbouwers

“ wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar.

Het wordt een keuze tussen het biologische natuurlijke leven op aarde of de technocratische versie de vernietiging van de aarde -

“wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar John Gray het ontsterfelijkheids comité

En het streven naar ontsterfelijkheid, door volgelingen van Kurzweil immortalisme “ genoemd , is een programma voor uitroeing van de mens, een verdwijntruc met een drastische uitwerking dan iedere denkbare loop van de gebeurtenissen . In het immortalistische scenario construeert de mens zijn eigen uitsterven (en met hen mogelijk de rest van alle leven op aarde ) door in te grijpen in het evolutionaire proces teneinde een nieuw soort ( AI/robot ) te scheppen, maakt het dier dan naar eeuwig leven hunkert een einde aan doesn’t eigen bestaan

https://www.npr.org/2014/11/05/361427276/how-thousands-of-nazis-were-rewarded-with-life-in-the-u-

https://dilyana.bg/the-pentagon-bio-weapons/

Georgia as a testing ground

The Lugar Center is the Pentagon bio laboratory in Georgia. It is located just 17 km from the US Vaziani military airbase in the capital Tbilisi. Tasked with the military program are biologists from the US Army Medical Research Unit-Georgia (USAMRU-G) along with private contractors. The Bio-safety Level 3 Laboratory is accessible only to US citizens with security clearance. They are accorded diplomatic immunity under the 2002 US-Georgia Agreement on defense

“ A nightfall does not come all at once, neither does oppression . In both instances , there is a twilight when everything remains seemingly unchanged. And it is in such a twilight that we all must be aware of change in the air- however slight - lest we become victims of the darkness , justice William O Douglas “ the end of America , letter of warning (echoes of totalitarian regimes ) dr Naomi

Wolf

Boeken incl docu

Planet lockdown Michael Moore

Planet of the humans Catherine Austin fits

Vandana Shiva survive the 2% seed and natural cure theft by agressieve patenting and stealing

blckbx.tv

Café Weltschmerz

De blauwe tijgers

Fox Nieuws Tucker Carlons en Sky Nieuws Australia

Redacted

Ad Broere nieuwsbrief

Maurice de Hond Nieuwsbrief

Sybe Wyninga blog

Mijn Blog Brieven aan mijn vader

Blog

Samen vormen wij de zon/Together we are the sun

Posted on August 10, 2012 at 5:24 AM
Samen vormen wij de zon (together we are the sun) door Nanda Bakker komt binnenkort uit als herdruk. De eerste druk was in 1990 bij Van Spijk Venlo. De tweede druk is bij mijn bestseller.nl en is een volledig tweetalige dichtbundel. De gedichten gaan over diverse thema's waar mensen over nadenken en filosoferen. Een aantal nieuwe gedichten zijn eraan toegevoegd om de lezer te inspireren.
 
Een fragment:
 
Vleugels 
 
Op een dag
is er
een gat in de muur
Op een dag
zijn mijn vleugels
sterk genoeg
om me te dragen..........
 
Wings
 
One day
there woll be
a hole in the wall
One day
my wings
will be strong enough
to carry me........
 
door: Nanda Bakker

Categories: Gedichten

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

2258 Comments

Reply golden goose
11:16 PM on May 17, 2021 
I enjoy you because of your entire hard work on this blog. Kim delights in working on investigation and it's really easy to see why. We all notice all relating to the lively mode you produce both useful and interesting tricks through your website and even cause response from other people on that area while our favorite simple princess is in fact being taught a great deal. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You are always doing a fabulous job.
golden goose http://www.goldengooseoutlets.us
Reply supreme clothing
11:16 PM on May 17, 2021 
I really wanted to write a small comment so as to express gratitude to you for some of the precious facts you are writing on this website. My incredibly long internet look up has at the end been honored with really good ideas to write about with my classmates and friends. I would tell you that we visitors actually are extremely lucky to be in a fabulous place with very many marvellous people with helpful concepts. I feel truly blessed to have discovered your entire website page and look forward to some more exciting times reading here. Thank you once more for a lot of things.
supreme clothing http://www.supreme-clothings.us.com
Reply kd shoes
11:17 PM on May 17, 2021 
Thank you so much for providing individuals with a very wonderful opportunity to check tips from this website. It can be so excellent and as well , full of a great time for me personally and my office fellow workers to visit your site no less than 3 times in one week to read through the latest tips you have. And lastly, I'm also actually impressed considering the amazing thoughts served by you. Some 1 points in this post are without a doubt the most beneficial we've had.
kd shoes http://www.kevindurantshoes.us.com
Reply curry 8
11:19 PM on May 17, 2021 
Thank you so much for providing individuals with an exceptionally marvellous possiblity to read from here. It is usually so pleasant and also jam-packed with a good time for me and my office co-workers to visit your website the equivalent of thrice weekly to read the latest tips you have. And indeed, I am just usually motivated with your attractive concepts served by you. Selected 3 tips in this article are in truth the very best we've ever had.
curry 8 http://www.curry8shoes.us
Reply bape
3:25 PM on May 19, 2021 
I would like to show some thanks to you just for bailing me out of this situation. Just after surfing around throughout the search engines and seeing advice which were not beneficial, I assumed my life was well over. Living without the presence of solutions to the difficulties you have fixed by means of this website is a crucial case, and ones that could have negatively affected my entire career if I hadn't noticed your web page. Your own personal competence and kindness in taking care of every part was tremendous. I am not sure what I would have done if I had not encountered such a step like this. I'm able to at this time look forward to my future. Thank you very much for your high quality and amazing guide. I will not think twice to propose the website to anybody who would need counselling on this matter.
bape http://www.bapesonline.com
Reply golden goose sneakers
6:01 PM on May 19, 2021 
My husband and i were so peaceful when Louis could carry out his basic research with the precious recommendations he was given from your very own site. It is now and again perplexing to simply possibly be offering helpful tips which the others might have been selling. And we all understand we now have the writer to appreciate for that. The entire explanations you've made, the simple website navigation, the relationships your site give support to create - it's got most unbelievable, and it's helping our son in addition to the family consider that that matter is pleasurable, which is certainly highly serious. Many thanks for all the pieces!
golden goose sneakers http://www.golden-gooses.com
Reply lebron 18
6:54 AM on May 21, 2021 
I'm writing to make you be aware of of the fine encounter my princess obtained reading your blog. She came to understand lots of things, not to mention how it is like to have a wonderful teaching heart to have the rest quite simply understand a number of complex matters. You actually did more than my desires. I appreciate you for distributing such good, dependable, informative and in addition unique tips about your topic to Julie.
lebron 18 http://www.lebron18.us
Reply yeezy
10:12 AM on May 21, 2021 
I just wanted to make a simple message to be able to express gratitude to you for some of the fantastic instructions you are giving out on this website. My incredibly long internet lookup has at the end of the day been rewarded with beneficial details to share with my co-workers. I would say that many of us readers actually are very lucky to exist in a magnificent website with so many awesome people with valuable basics. I feel somewhat fortunate to have used your web page and look forward to some more brilliant minutes reading here. Thanks a lot again for a lot of things.
yeezy http://www.shoesyeezy.com
Reply golden goose sneakers
11:46 PM on May 22, 2021 
I actually wanted to jot down a message so as to thank you for all the superb tips you are placing here. My time-consuming internet research has now been rewarded with beneficial points to go over with my visitors. I would believe that many of us website visitors are very lucky to dwell in a very good place with many outstanding people with beneficial secrets. I feel pretty grateful to have discovered your entire website page and look forward to really more exciting minutes reading here. Thank you once again for everything.
golden goose sneakers http://www.goldengooses.us
Reply supreme hoodie
11:47 PM on May 22, 2021 
I want to express some appreciation to the writer for rescuing me from this matter. Just after looking through the search engines and obtaining solutions that were not productive, I was thinking my life was done. Existing without the solutions to the problems you have fixed through your entire short article is a serious case, and ones that could have badly affected my career if I hadn't discovered your web page. The understanding and kindness in maneuvering all the things was helpful. I'm not sure what I would have done if I hadn't encountered such a step like this. I can also at this point relish my future. Thank you very much for this high quality and effective help. I won't think twice to recommend the sites to any individual who should get tips on this area.
supreme hoodie http://www.supremeclothingstore.com
Reply hermes belts
11:47 PM on May 22, 2021 
Thanks a lot for giving everyone an exceptionally remarkable chance to discover important secrets from this web site. It is usually so sweet and as well , full of amusement for me personally and my office acquaintances to visit your blog really three times per week to read the new items you will have. And of course, I'm also always happy with the remarkable knowledge you give. Certain 2 points in this posting are unequivocally the finest we have all ever had.
hermes belts http://www.hermesbelts.com
Reply supreme
11:48 PM on May 22, 2021 
Thanks so much for giving everyone an extraordinarily special opportunity to read from here. It is usually very useful plus packed with amusement for me personally and my office mates to search the blog at least three times every week to see the latest issues you have. And definitely, I'm so always impressed with your astounding points served by you. Selected 2 ideas in this post are really the most suitable we've ever had.
supreme http://www.supremes.us.org
Reply yeezys
2:41 AM on May 23, 2021 
My husband and i have been more than happy when John could finish up his analysis out of the ideas he had when using the weblog. It's not at all simplistic to simply possibly be making a gift of things others have been trying to sell. Therefore we grasp we have got the blog owner to thank because of that. The entire illustrations you have made, the easy web site navigation, the friendships you will aid to foster - it is mostly powerful, and it is aiding our son and us know that the article is pleasurable, and that's truly fundamental. Thank you for the whole lot!
yeezys http://www.yeezy-shoes.us.org
Reply supreme hoodie
2:42 AM on May 23, 2021 
I am writing to make you know of the brilliant encounter my friend's daughter gained reading the blog. She came to find many things, which include what it's like to have an awesome coaching spirit to let most people without difficulty thoroughly grasp specific problematic subject matter. You actually surpassed people's expectations. Thank you for delivering these essential, trustworthy, educational and even easy tips about the topic to Kate.
supreme hoodie http://www.supremeshoodie.com
Reply supreme clothing
5:46 PM on May 24, 2021 
Thank you a lot for giving everyone an exceptionally remarkable opportunity to read from this website. It can be so kind and also full of a lot of fun for me personally and my office peers to search your site particularly thrice every week to see the latest things you have. And indeed, we are usually satisfied concerning the dazzling advice you give. Some 1 ideas in this post are in fact the most efficient we have all ever had.
supreme clothing http://www.supremeclothing.us.org
Reply bape clothing
5:46 PM on May 24, 2021 
I together with my guys have already been digesting the excellent thoughts located on your web page and then before long I had a horrible feeling I had not expressed respect to the site owner for them. All the ladies came consequently excited to learn all of them and have in effect definitely been tapping into them. Thanks for being so accommodating as well as for selecting this kind of smart topics most people are really desirous to know about. My personal sincere apologies for not expressing appreciation to sooner.
bape clothing http://www.bapesonline.com
Reply cheap jordans
5:47 PM on May 24, 2021 
Thank you so much for providing individuals with remarkably splendid chance to check tips from this blog. It is often so nice and as well , packed with fun for me and my office colleagues to search the blog at least thrice in 7 days to read through the newest guidance you have got. And lastly, I am actually fulfilled with the perfect points served by you. Selected 3 facts in this posting are in reality the simplest I've ever had.
cheap jordans http://www.retro-jordans.us.com
Reply hermes handbags
5:48 PM on May 24, 2021 
I wish to express some appreciation to this writer for bailing me out of this issue. Right after researching throughout the world-wide-web and seeing basics which are not productive, I figured my entire life was over. Existing without the solutions to the problems you've resolved as a result of your guideline is a critical case, and the kind which could have badly damaged my entire career if I had not come across your website. The expertise and kindness in taking care of all the details was precious. I am not sure what I would've done if I hadn't encountered such a solution like this. It's possible to at this moment look ahead to my future. Thanks so much for the reliable and effective guide. I will not think twice to endorse your site to any individual who needs guidelines about this area.
hermes handbags http://www.hermes-handbags.us.com
Reply supreme clothing
10:31 AM on May 26, 2021 
I must voice my admiration for your kind-heartedness in support of men and women that should have guidance on this particular issue. Your special commitment to getting the message all around appeared to be exceedingly beneficial and has frequently permitted guys and women much like me to reach their pursuits. Your entire invaluable help and advice means so much a person like me and additionally to my colleagues. Thank you; from each one of us.
supreme clothing http://www.supremeclothingstore.com
Reply jordan 1
2:12 PM on May 26, 2021 
My wife and i have been absolutely satisfied Emmanuel could round up his research while using the ideas he obtained in your blog. It's not at all simplistic to just happen to be offering tips that many many people might have been selling. We really already know we've got the writer to give thanks to for this. The main explanations you made, the straightforward blog menu, the relationships your site help to engender - it is many excellent, and it is helping our son and us understand this concept is awesome, which is certainly especially vital. Thank you for the whole thing!
jordan 1 http://www.jordan1shoes.us