Auteur / Psycholoog

Boodschap

STOP THAT TRAIN /STOP DIE TREIN

Zet deze trein nu tot stilstand

voordat hij gaat crashen

Vanuit de wijze lessen in de geschiedenis, en de combinatie van verleden , heden en toekomst zijn er uitspraken als “hardlopers zijn doodlopers ”alsmede “stilstand is ook vooruitgang ”wijze uitspraken die nooit vergaan. Wat wordt dan bedoeld met die trein. Die trein is een combinatie van alle moderne vernuften die momenteel worden ingezet vanuit een technocratisch digitaal wereldbeeld waarin alles controleervaar en voorspelbaar wordt. Gewoon omdat het kan en het er is, wordt beslist dat dit wereldwijd “moet” worden ingezet, zonder dat hier vooraf brede maatschappelijke discussie hebben plaatsgevonden. Want wat moet eigenlijk en wie bepaald dat en met welk doel. In principe vind men wel dat techniek de mens kan dienen , denk aan de wasmachine die werd uitgevonden en de computer i.p.v. de typemachine.

Wel blijft dat bij elke stap weer opnieuw wordt gekeken naar wel doel en gemak de uitvinding dient. Maar op een bepaald moment is alles in stroomversnelling gegaan en werd de ene vernieuwing na de andere over de mens heen gestort. Via slimme marketing werd het gepresenteerd als noodzaak en iets waar men niet langer omheen kon. Dus men ging braaf mee . Inmiddels is er een moment gekomen waarbij iedereen zich afvraagt, waar gaat dit heen en is dit echt wat wij willen. Dan doel ik op het transhumanisme , en vergaande ontwikkeling van de robot als nieuwe schepping en de daarbij behorende leefomgeving van high skilled techniek die alleen via een hoogstaand ingewikkeld netwerk mogelijk is. Een soort moderne wereldwijde magnetron in verbinding met elkaar en satellieten en welke een buitengewone hoge gebruik van elektra en andere energie bronnen nodig heeft. Denk alleen al aan een gemiddeld data opslag centrum waar 1 miljoen liter water bij nodig is en meer dan een windmolenpark om dit van energie te voorzien en dat is nog krap gemeten. De uitstoot is immens en zeer schadelijk voor de aarde en natuurlijk leefmilieu van mens plant en dier. Daarbij is het inmiddels bekend dat dit niet zonder gevolgen is en vergaande consequenties heeft. Dit gaat dermate ver dat de oude mens en schepping in een illusionaire technische vorm wordt gegoten door het gedrag, beweging, spraak e.a. te kopiëren via spy ware, zonder dat dit vooraf met mensen is besproken. Er ontstaan zo robots die kopieën zijn van bestaande mensen, die daar wel of niet van op de hoogte zijn. De high Tech omgeving die deze vergaande nieuwe schepping met zich meebrengt , is dermate schadelijk m.b.t. impact dat het de oude leefomgeving ofwel zwaar beschadigd ofwel geheel vernietigd.

Dan is het de vraag wie bepaald en dit is valt terug te lezen in het boek van Prof Bob de Wit, society 4.0 een zeer kleine groep die zich op wel of niet ethische wijze heeft verrijkt ten koste van anderen. Het doet gelijken aan het oude systeem waarbij een kleine groep door zichzelf uitgeroepen adelijken cq koningen , heerser werd over een bepaald gebied of land. Inmiddels is dit de wereld geworden. Een aantal documentaires die hier veel uitleg over geven zijn, maar ook achtergrond info geven over het vergaren van Macht en middelen zijn o.a. :

Tim Gielen Monopoly : https://www.bitchute.com/video/cHMwZURVEQMs/:

Catherine Austin Fits Planet Lockdown, https://www.youtube.com/watch?v=Adj9BUmWuCY&ab_channel=PlanetLockdown

Dr Vandana Shiva lezingen, boeken en documentaires en intervieuws: https://www.youtube.com/watch?v=DBGSbMBJ0LE&ab_channel=WeCanRemaketheWorldPodcast how to survive the 2% and a quest to preserve life , soil and seeds

https://www.youtube.com/watch?v=f9lq-uBdxg8&ab_channel=AfterSkool divide https://www.youtube.com/watch?v=3YnkP9H3t-M&ab_channel=InfinityFoundationOfficial AI versus being

Michael Moore Planet of the Humans over de klimaat leugen en green energie verdien modellen https://www.youtube.com/watch?v=3ZsXyDkyrCk&ab_channel=FanboyChannel

Gedurende de hele geschiedenis getuigd kolonisme en feodalisme van een kleine groep die ten koste van een ideologie en macht en middelen misbruik en hebzucht., Daarbij worden er al honderden jaren miljoenen slachtoffers wereldwijd gemaakt van burgers, in meer of minder mate en al het andere leven op deze planeet. Vanuit de pareto analyse kun je stellen dat 20% van een groep mensen 80% van de aarde in bezit heeft genomen, middelen onder beheer heeft en ook de aarde en leefomgeving vervuild. Dart 80% van de mensen slechts 20% heeft, beheerd en vervuild dan is het ook logisch dat een dergelijke situatie geen duurzaamheid heeft.

Waarom kan het dan doorgaan, verdeel en heers en verslaving aan producten speelt daarbij een grote rol. Wie namelijk echt verstand heeft van kleur weet dat zwart en wit slecht shades van een kleur zijn en geen echte kleur. Daarbij pak de kleur erbij wie heeft ooit een wit of zwart mens ontmoet?? Niemand want ze bestaan niet. We hebben allemaal verschillen en Unique features en intentie van kleurenpallet . Er is dus geen verschil in kleur, cultuur, etc. als men kijkt naar de agrarische revolutie, de industriële revolutie en inmiddels de technocratische revolutie. De Technocratie en globalistische revolutie maakt geen onderscheid daarin want iedereen en alles is ondergeschikt aan hen die de wereld runnen. Hierin een pact met de rol van banken en overheden om de onderdrukking ongelijkheid en armoede onbewust te ondersteunen en uit te voeren. De overheersing van oorlog instrumenteel zoals : spy ware, biolabs, propaganda, censuur, chaos, crisis , dehumanisering, omvolking, isoleren, vervreemden, verstedelijking in massasteden, ontvolking platteland, vergiftiging in lucht, land en water, depersonaliseren, massa hypnose, en herhaling waarbij angst en gehoorzaamheid wordt geïnstalleerd zodat de massa elkaar naar de slachtbank leidt. En dit is maar een kleine greep van wat er voorhanden is om vooraf gestelde agenda’s en doelen doorgang te laten vinden waarbij de biologische natuurlijke leefomgeving en leven wordt vervangen door technocratisch en robot leven vanuit de arrogantie onsterfelijk te worden en een nieuwe wereld te scheppen die bestaat uit een krankzinnige illusie van psychopaten.

Oorlogen en conflicten worde ingezet als middel teneinde honger en meer sterfte te bereiken. In de huidige tijd staan er honderden oorlogen ter discussie zoals; Jemen, Irak, Afghanistan, en Oekraïne waar al meer dan 15 jaar onrust is. Er wordt iets voorgeschoteld maar er zijn geen journalisten meer ter plekke en die er zijn worden doodgezwegen of geweigerd en weggestuurd. Niet geloofd. Men kent https://www.youtube.com/watch?v=JrMiSQAGOS4&ab_channel=TheUniversityofChicago waarbij professor : UnCommon Core: The Causes and Consequences of the Ukraine Crisis John J. Mearsheimer, the R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor in Political Science de university of chicago waarin hij aangefet waaro de Nato hoofdcshuldig is en altijd was in dit conflict en vele anderen.

Oliver Stone is a filmmaker with 3 Oscar wins and 11 Oscar nominations. His films include Platoon, Wall Street, Born on the Fourth of July, Scarface, JFK, Nixon, Alexander, W, Snowden, and documentaries where he has interviewed Fidel Castro, Hugo Chavez, and Vladimir Putin.

Oliver Stone: Vladimir Putin and teh War in Ucraine.

https://www.youtube.com/watch?v=ygAqYC8JOQI&ab_channel=LexFridman

De revolutie in 2014 was verraad ook en vooral vanuit Nato en EU die hierop aanstuurden , het bracht het land ten val , ongewenst , corruptie en kinderhandel en vreselijke gruwelen uit de Donbas , sommigen onderdeel van extreme nazi welke immens en gruwelijk geweld toepasten , gehele Donbas vernietigd en de bevolking zelf heeft een documentaire gemaakt om de corruptie van de huidige leider en diens functionarissen in de openheid te brengen met gevaar voor eigen leven. Immers de zuiveringen van deze leider mr Z . zijn gruwelijk, alle media en alle politieke partijen heeft hij verbannen en hij regeert met ijzeren vuist wel of niet geleid door NATO en auticratisch EU . huidige leider is coke snuivende geld verslindende figuur die zich door de US laat dicteren want daar komt zijn geld vandaan. Labs zijn er al jaren waar rare dingen gebeuren , maar niemand antwoorden krijgt (zie ook Delijsna reporter en Laura Aboli onderzoek journalist die meerdere documentaires maakte om aandacht te vestigen op de gruwelijke zuiveringen en attrocities oor het Oekraïne leger in de Donbas waar Russisch sprekende Oekraïners worden vervolgd en vermoord. Ale hun huizen platgeschoten. Het was nooit vrij en soeverein maar onderdrukt door geweld en corruptie de bevolking uitgebuit en bedrogen en nog steeds !

Rusland is een stijgende lijn en al jaren maken ze vorderingen en pogen steeds meer democratische waarden en veiligheid in te passen, nemen actief deel aan VN maar willen hun eigenhout behouden. Na de ellende van de invasie van aasgierende hyena’s uit andere westerse landen , heeft huidige leider de rust maar zeker ook de welvaart hersteld waaronder goede zorg , scholing Ea . Daarbij staat het gezin en familie centraal en is in het westen duidelijk geworden dat er inmiddels rollen zijn omgedraaid , in Rusland mag je over alles spreken maar in t westen en Europa heerst een ongekende censuur en riskeer je uitsluiting of zelfs opsluiting en ander geweld , tables have turned . Hetgeen wordt bevestigd door John mareBx docu en benoem andere documentaires ,

Er zijn dus twee kanten van de medaille altijd en het is vergif en naïef te veronderstellen dat dit niet zou zijn. Inmiddels weten vanuit de rapporten van o.a. amnestie dat er misdaden worden gepleegd door Azov Oekraïens soldaten en dat Zelensky miljoenen wegsluit vanuit een door Oekraïne gemaakt docu over de pandora box

Dat is ook de reden dat het kolonisme aan beide kanten zowel geweld en vernietiging voor kon brengen aan beide kanten van de oceaan want niemand kreeg de juiste kanten van de geschiedenis belicht waardoor er als bevolking nu weer worden uitgespeeld en tegen elkaar worden opgezet , denk even na , geen van beide leeft in weelde dus het is kristal helder dat het geld , toen en nu witgewassen en gestolen van huidige bevolking door (belasting subsidies en donaties) door zogenaamde filantropen die hun woekerwinsten hebben belegd in offshores Ea mega investerings bedrijven die zich als een web over de wereld hebben gegooid , gesteund door alle bilaterale overeenkomsten , handels verdragen en globalisme

Het is evident dat dit alles voor “ hen “ was en niks maar niks aan de bevolkingen wereldwijd heeft bijgedragen . De enige die dat deden waren de kleine ondernemers die voorzagen in goederen diensten , voedsel voorzieningen zonder schaarste en prijsopdrijving , daarom worden deze nu in de huidige tijd het boetekleed aangekleed om hen de nek om te draaien . De enige krachtige stemmen die nog kunnen spreken uit de weg

Zo werken totalitaire regimes over en over again stress beter toegerust

Verslaafd aan het vergaren van macht en geld maar ook verslaafd aan extravagante en gruwelijke kicks (enige emotie die zij kunnen waarnemen zijn zeer extreme pijn en angst toegebracht aan anderen tijdens gezamenlijk of individuele rituelen bij zeer diverse slachtoffers ) welke hen tijdelijke een zeker rust brengt . Vrienden maken ze niet want niemand is te vertrouwen , dus tijdelijke uitvoerders die na de klus worden vernietigd . De intens gruwelijke angsten waaronder zij gebukt gaan voor de dood en andere onzekerheden tergt hun brein waaruit ze constant een uitweg zoeken om orde te brengen in het onzekere biologische en de Oncontroleerbare weg van de natuur . Deze moeten bedwongen worden evenals “ het zinloze uitschot de massa die krioelt als mieren in hun ogen en waar zij geen grip of zicht op krijgen. Voor hen ongrijpbaar en dus ontoegankelijk , waar God geen antwoorden gaf , hebben zin dit ingeruild voor betaalde pseudo wetenschap en techniek waarbij de onderzoeken ondergeschikt moeten zijn aan de door hen gewenste uitkomsten.

Daar is nu de hoop gevestigd op bluf want de marsmannetjes en aliens bleven uit, clonen lukte niet en invriezen is gelukt maar tot welke nut daarvoor moet de gehoopte AI versmelting robot mens nooit bewezen en beproefd nu uitkomst geven. Wederom de gewenste uitkomst stuurt het onderzoek welke net als zovelen dus nietig en als pseudo wetenschap (replicatie crisis) kan worden aangemeld

Alleen het fysiek waarneembare is werkelijkheid , wat werkt, werkt en wat niet werkt , werkt niet , daarvoor is geen bewijs nodig . Daarbij (lees macht als onmacht Marilyn Fænkel French ) het meedogenloze geweld welke (ook medische en mentale ) wetenschap op haar conto heeft . Het uitvinden van gewelddadige bio oorlogsmiddelen, zinloze additionele onderzoeks instrumenten en middelen voor mens en landbouw met toegepast chemicaliën voor nieuwe patenten . Het levert geld en het doel heiligt de middelen .

Dat geld ook voor de giftige toevoegingen chemicaliën aan water , lucht (geo engeneering cloud seeding) en land vervuiling door o.a. betrokken bij neo nazi bedrijf Bayer

Welke alle perken te buiten gaan evenals straling 5G voor de nieuwe robot tech nieuwe infra structuur welke mens en natuur vernietigd stille dood al in tachtiger jaren de schadelijke affecten bekend en verzwegen

Niet minder maar meer opdringen van middelen als replacement van de veilige Basis van gezinnen en gezamenlijke tribe of dorps gevoel vertrekt door kleine schooltjes en werkgevers met vaste betrekkingen , vaste eigen zorg , nuts bedrijven E.a.

Schaalvergroting en volledig overgeleverd aan buitenlandse autocrats bedrijven gerund door investeerders waarin de spin van het web nauwelijks meer zichtbaar noch aanspreekbaar is zijn orders afgeeft

Nu (boek Bas de koning hfst 10) voltooit de ramp met digitalisering en spionage tot de diepste kern van de mens verweven met macht en uitbuiting leidend naar een catastrofale steeds sneller rijdende trein dus op weg is naar de afgrond , existentiële crisis

Een half door parallelle samenlevingen met initiatieven en kennis voor de weg daarna welke nu al wordt ingezet

Stop deze trein

Het enige wat nog nodig is, is de paralellen samenleving waarbij ook de boeren inmiddels hun weg terug vinden naar schaalverkleining en natuur , want andere keuzes zijn er niet

Het land is wereldwijd onderbevolking en wacht om opnieuw door u te worden ontdekt gekoesterd en bewerkt

Hoe kun jij dan helpen vanuit jouw eigen positie ? Stel meer vragen en stel je bloot aan de fysiek waarneembare realiteit , ga op onderzoek uit , zelf , praat met mensen uit diverse culturen ook via jouw netwerk , zelf en koppel verleden heden en toekomsten stappen . Ook bij uitvoering van beleid stel vragen bij jezelf en bij anderen en blijf bij jezelf , wat niet goed voelt , niet doen !

Quates en links :

Het ontsterfelijkheids comitee van John gray

“ Jan Boesten vervolg is het ontsterfelijkheids comité van John Gray absolute aanrader , beide boeken. Ben laatste nog aan lezen; kern is dat het ontsterfelijlheids comitee (voorlopers eugenetica ) het menselijk ras ( maar ook andere levensvormen ) wil bevrijden van zijn zwakheden en ze zien zichzelf als Godbouwers die mbt wetenschap en techniek een nieuwe onsterfelijke zinvolle “levensvorm “ ontwikkelen die all intellect is dus denk ook voorloper op ARticicial intelligence en transhumanen .

Er is vanuit deze elite club een minachting voor God en het sterfelijk leven - zij menen vele malen te overtreffen waarbij tot nu toe in het boek alleen maar vernietiging van alles wat leeft. Zie hier citaat pag boek

“ Eugenetica wilde de mens verlossen van gebrekkige mensen terwijl spiritisten geloofden dat het hiernamaals de mens van gebrekkigheid zou zuiveren, twee denksysyemen kwamen samen in een plan .

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Beweging_van_de_Godbouwers

“ wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar.

Het wordt een keuze tussen het biologische natuurlijke leven op aarde of de technocratische versie de vernietiging van de aarde -

“wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar John Gray het ontsterfelijkheids comité

En het streven naar ontsterfelijkheid, door volgelingen van Kurzweil immortalisme “ genoemd , is een programma voor uitroeing van de mens, een verdwijntruc met een drastische uitwerking dan iedere denkbare loop van de gebeurtenissen . In het immortalistische scenario construeert de mens zijn eigen uitsterven (en met hen mogelijk de rest van alle leven op aarde ) door in te grijpen in het evolutionaire proces teneinde een nieuw soort ( AI/robot ) te scheppen, maakt het dier dan naar eeuwig leven hunkert een einde aan doesn’t eigen bestaan

https://www.npr.org/2014/11/05/361427276/how-thousands-of-nazis-were-rewarded-with-life-in-the-u-

https://dilyana.bg/the-pentagon-bio-weapons/

Georgia as a testing ground

The Lugar Center is the Pentagon bio laboratory in Georgia. It is located just 17 km from the US Vaziani military airbase in the capital Tbilisi. Tasked with the military program are biologists from the US Army Medical Research Unit-Georgia (USAMRU-G) along with private contractors. The Bio-safety Level 3 Laboratory is accessible only to US citizens with security clearance. They are accorded diplomatic immunity under the 2002 US-Georgia Agreement on defense

“ A nightfall does not come all at once, neither does oppression . In both instances , there is a twilight when everything remains seemingly unchanged. And it is in such a twilight that we all must be aware of change in the air- however slight - lest we become victims of the darkness , justice William O Douglas “ the end of America , letter of warning (echoes of totalitarian regimes ) dr Naomi

Wolf

Boeken incl docu

Planet lockdown Michael Moore

Planet of the humans Catherine Austin fits

Vandana Shiva survive the 2% seed and natural cure theft by agressieve patenting and stealing

blckbx.tv

Café Weltschmerz

De blauwe tijgers

Fox Nieuws Tucker Carlons en Sky Nieuws Australia

Redacted

Ad Broere nieuwsbrief

Maurice de Hond Nieuwsbrief

Sybe Wyninga blog

Mijn Blog Brieven aan mijn vader

Blog

Samen vormen wij de zon/Together we are the sun

Posted on August 10, 2012 at 5:24 AM
Samen vormen wij de zon (together we are the sun) door Nanda Bakker komt binnenkort uit als herdruk. De eerste druk was in 1990 bij Van Spijk Venlo. De tweede druk is bij mijn bestseller.nl en is een volledig tweetalige dichtbundel. De gedichten gaan over diverse thema's waar mensen over nadenken en filosoferen. Een aantal nieuwe gedichten zijn eraan toegevoegd om de lezer te inspireren.
 
Een fragment:
 
Vleugels 
 
Op een dag
is er
een gat in de muur
Op een dag
zijn mijn vleugels
sterk genoeg
om me te dragen..........
 
Wings
 
One day
there woll be
a hole in the wall
One day
my wings
will be strong enough
to carry me........
 
door: Nanda Bakker

Categories: Gedichten

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

2187 Comments

Reply supreme clothing
2:14 PM on May 26, 2021 
Thanks for all of your effort on this website. My mother enjoys conducting investigation and it's really obvious why. Almost all know all concerning the powerful ways you give practical tips and tricks through this website and in addition improve participation from website visitors about this area of interest so our own simple princess has always been starting to learn a lot. Take pleasure in the rest of the new year. You have been performing a stunning job.
supreme clothing http://www.supremeclothing.us.org
Reply kevin durant shoes
2:16 PM on May 26, 2021 
Thanks for all your valuable work on this website. My mom take interest in doing research and it is easy to see why. Most people learn all concerning the lively medium you offer advantageous information via this blog and even increase response from others about this article while my daughter is always becoming educated a lot of things. Take pleasure in the rest of the year. You are always performing a stunning job.
kevin durant shoes http://www.kevindurant-shoes.us.com
Reply golden goose
2:16 PM on May 26, 2021 
I simply needed to appreciate you once again. I am not sure the things I would've gone through in the absence of these tips and hints documented by you regarding such a area. It had been a real difficult scenario for me, however , observing the very expert style you resolved the issue made me to leap with joy. I'm just happier for the assistance and trust you find out what a great job you're carrying out teaching many people using your web site. I'm certain you have never come across any of us.
golden goose http://www.goldengoosesneakers.us.org
Reply lebron 16 shoes
2:36 AM on May 28, 2021 
I would like to point out my love for your kind-heartedness supporting individuals that really want help on this one subject matter. Your very own commitment to getting the message around turned out to be surprisingly useful and have continually allowed ladies much like me to arrive at their aims. Your amazing helpful guide entails a whole lot to me and substantially more to my office colleagues. Regards; from each one of us.
lebron 16 shoes http://www.lebron16.us
Reply kyrie 4
8:11 PM on May 29, 2021 
I really wanted to write down a note in order to express gratitude to you for all of the amazing ideas you are placing here. My rather long internet investigation has finally been honored with pleasant facts and techniques to share with my partners. I would tell you that we visitors actually are quite fortunate to live in a useful community with very many special individuals with very helpful pointers. I feel quite happy to have used your site and look forward to so many more cool moments reading here. Thanks once again for everything.
kyrie 4 http://www.kyrie4shoes.us
Reply curry shoes
10:59 PM on May 29, 2021 
I simply desired to thank you so much once again. I do not know what I could possibly have worked on without the entire smart ideas shown by you directly on that industry. This has been a real traumatic crisis in my opinion, but taking a look at your specialized strategy you managed that took me to weep for joy. I will be grateful for this work and believe you recognize what a powerful job you are carrying out instructing most people through your web page. Probably you have never come across all of us.
curry shoes http://www.curryshoes.us.com
Reply paul george shoes
11:00 PM on May 29, 2021 
I and my buddies have been analyzing the best key points located on your site and then before long got a horrible suspicion I never expressed respect to you for those tips. These boys are actually certainly warmed to see all of them and have now honestly been tapping into those things. Many thanks for really being well thoughtful and for selecting this form of useful useful guides most people are really eager to be informed on. My personal sincere apologies for not expressing gratitude to you sooner.
paul george shoes http://www.paulgeorge.us.com
Reply curry shoes
12:22 PM on May 31, 2021 
I would like to convey my admiration for your kindness in support of people who require help with this concern. Your special commitment to getting the message all through was rather advantageous and has surely made most people much like me to attain their objectives. This invaluable recommendations indicates this much a person like me and even more to my colleagues. Thank you; from all of us.
curry shoes http://www.curry8.us
Reply kyrie 7
4:42 AM on June 2, 2021 
Thank you for your own work on this web site. Kim really loves conducting investigations and it is easy to understand why. Most people know all regarding the lively manner you deliver both interesting and useful techniques by means of your website and boost contribution from other people about this concern while my daughter is in fact learning a great deal. Take pleasure in the rest of the year. Your conducting a first class job.
kyrie 7 http://www.kyrie-7.com
Reply hermes belt
4:43 AM on June 2, 2021 
I wish to show my love for your kindness supporting those who must have help with the subject. Your very own dedication to passing the message along appears to be exceptionally helpful and has regularly empowered regular people just like me to realize their aims. This useful useful information denotes so much a person like me and somewhat more to my peers. Thanks a lot; from each one of us.
hermes belt http://www.hermesbelts.com
Reply jordan 12
4:44 AM on June 2, 2021 
I just wanted to write down a simple note to be able to thank you for these wonderful pointers you are writing at this site. My extended internet research has at the end of the day been recognized with good insight to share with my family. I would point out that many of us readers actually are truly endowed to dwell in a fine community with so many lovely professionals with valuable plans. I feel rather fortunate to have used the webpage and look forward to tons of more fun minutes reading here. Thank you once again for a lot of things.
jordan 12 http://www.jordan12.us.com
Reply bape outlet
4:45 AM on June 2, 2021 
I really wanted to send a simple word to be able to express gratitude to you for those fabulous ideas you are giving out at this site. My considerable internet look up has at the end been compensated with excellent facts and strategies to share with my pals. I would believe that most of us visitors actually are definitely blessed to be in a decent network with many special individuals with very helpful suggestions. I feel very grateful to have used the weblog and look forward to so many more enjoyable times reading here. Thanks a lot once more for a lot of things.
bape outlet http://www.bapesonline.com
Reply curry
8:01 AM on June 2, 2021 
I happen to be commenting to let you understand of the notable encounter my friend's girl obtained reading through your blog. She came to find too many things, including what it is like to have an amazing teaching heart to get the others quite simply comprehend specified problematic issues. You undoubtedly surpassed our own desires. I appreciate you for churning out these useful, trusted, educational and also easy thoughts on that topic to Gloria.
curry http://www.curryshoes.us.com
Reply golden goose outlet
12:56 AM on June 4, 2021 
I would like to express thanks to you for rescuing me from such a incident. Right after looking out through the the net and obtaining proposals that were not pleasant, I was thinking my life was well over. Existing devoid of the answers to the problems you have resolved by means of the blog post is a critical case, as well as the ones that could have in a wrong way affected my entire career if I hadn't discovered the website. Your mastery and kindness in maneuvering all areas was tremendous. I am not sure what I would have done if I had not come across such a subject like this. I can now relish my future. Thanks a lot so much for the specialized and sensible guide. I won't hesitate to endorse the sites to anybody who needs direction on this situation.
golden goose outlet http://www.goldengooseoutletonline.us.com
Reply yeezy 380
4:18 AM on June 4, 2021 
Thanks so much for providing individuals with an extraordinarily superb possiblity to discover important secrets from this website. It is always very sweet plus jam-packed with a good time for me and my office mates to visit your website at the very least three times every week to find out the newest issues you have. Not to mention, I am always amazed with your unbelievable hints you give. Certain 2 areas in this posting are rather the finest I have ever had.
yeezy 380 http://www.yeezyboost380.us.com
Reply curry 6
8:50 PM on June 5, 2021 
I precisely needed to say thanks again. I do not know the things that I could possibly have implemented in the absence of the creative ideas provided by you relating to this subject matter. It absolutely was a very daunting concern for me, however , spending time with this professional fashion you processed it made me to leap for joy. Now i'm grateful for this work as well as pray you recognize what a great job you're carrying out instructing others via a web site. Probably you've never got to know any of us.
curry 6 http://www.curry-6.us
Reply hermes belt
8:50 PM on June 5, 2021 
Needed to put you one little bit of remark to finally thank you once again with your superb tips you've provided on this website. It's wonderfully open-handed with you giving extensively precisely what some people would have offered for sale as an electronic book to help with making some profit for their own end, particularly seeing that you might have done it if you ever wanted. Those solutions additionally served to be the easy way to be sure that most people have the identical eagerness really like my own to grasp a whole lot more in respect of this problem. Certainly there are millions of more pleasant situations up front for many who see your blog.
hermes belt http://www.hermesbelts.com
Reply supreme
8:52 PM on June 5, 2021 
I am only commenting to make you know what a extraordinary experience our daughter obtained visiting your blog. She picked up a lot of details, including what it is like to have a very effective giving heart to let other people quite simply learn about specified advanced issues. You undoubtedly surpassed people's expectations. I appreciate you for rendering the effective, healthy, revealing and even easy thoughts on your topic to Evelyn.
supreme http://www.supremeclothingsstore.com
Reply a bathing ape
8:52 PM on June 5, 2021 
Thanks for your entire work on this web site. Betty takes pleasure in setting aside time for investigation and it's really obvious why. I notice all concerning the powerful medium you create good strategies by means of your blog and therefore invigorate participation from other ones on this subject then our favorite girl is undoubtedly understanding a lot of things. Have fun with the remaining portion of the year. You are conducting a superb job.
a bathing ape http://www.bathing-ape.us
Reply golden goose
8:53 PM on June 5, 2021 
I'm just writing to make you be aware of what a perfect discovery my cousin's daughter found using your webblog. She came to find numerous things, including what it's like to possess an ideal giving nature to make most people smoothly understand specified extremely tough things. You actually exceeded people's desires. Thank you for displaying the essential, healthy, revealing and as well as easy thoughts on this topic to Kate.
golden goose http://www.goldengoosesneakers.us.org