Auteur / Psycholoog

Boodschap

STOP THAT TRAIN /STOP DIE TREIN

Zet deze trein nu tot stilstand

voordat hij gaat crashen

Vanuit de wijze lessen in de geschiedenis, en de combinatie van verleden , heden en toekomst zijn er uitspraken als “hardlopers zijn doodlopers ”alsmede “stilstand is ook vooruitgang ”wijze uitspraken die nooit vergaan. Wat wordt dan bedoeld met die trein. Die trein is een combinatie van alle moderne vernuften die momenteel worden ingezet vanuit een technocratisch digitaal wereldbeeld waarin alles controleervaar en voorspelbaar wordt. Gewoon omdat het kan en het er is, wordt beslist dat dit wereldwijd “moet” worden ingezet, zonder dat hier vooraf brede maatschappelijke discussie hebben plaatsgevonden. Want wat moet eigenlijk en wie bepaald dat en met welk doel. In principe vind men wel dat techniek de mens kan dienen , denk aan de wasmachine die werd uitgevonden en de computer i.p.v. de typemachine.

Wel blijft dat bij elke stap weer opnieuw wordt gekeken naar wel doel en gemak de uitvinding dient. Maar op een bepaald moment is alles in stroomversnelling gegaan en werd de ene vernieuwing na de andere over de mens heen gestort. Via slimme marketing werd het gepresenteerd als noodzaak en iets waar men niet langer omheen kon. Dus men ging braaf mee . Inmiddels is er een moment gekomen waarbij iedereen zich afvraagt, waar gaat dit heen en is dit echt wat wij willen. Dan doel ik op het transhumanisme , en vergaande ontwikkeling van de robot als nieuwe schepping en de daarbij behorende leefomgeving van high skilled techniek die alleen via een hoogstaand ingewikkeld netwerk mogelijk is. Een soort moderne wereldwijde magnetron in verbinding met elkaar en satellieten en welke een buitengewone hoge gebruik van elektra en andere energie bronnen nodig heeft. Denk alleen al aan een gemiddeld data opslag centrum waar 1 miljoen liter water bij nodig is en meer dan een windmolenpark om dit van energie te voorzien en dat is nog krap gemeten. De uitstoot is immens en zeer schadelijk voor de aarde en natuurlijk leefmilieu van mens plant en dier. Daarbij is het inmiddels bekend dat dit niet zonder gevolgen is en vergaande consequenties heeft. Dit gaat dermate ver dat de oude mens en schepping in een illusionaire technische vorm wordt gegoten door het gedrag, beweging, spraak e.a. te kopiëren via spy ware, zonder dat dit vooraf met mensen is besproken. Er ontstaan zo robots die kopieën zijn van bestaande mensen, die daar wel of niet van op de hoogte zijn. De high Tech omgeving die deze vergaande nieuwe schepping met zich meebrengt , is dermate schadelijk m.b.t. impact dat het de oude leefomgeving ofwel zwaar beschadigd ofwel geheel vernietigd.

Dan is het de vraag wie bepaald en dit is valt terug te lezen in het boek van Prof Bob de Wit, society 4.0 een zeer kleine groep die zich op wel of niet ethische wijze heeft verrijkt ten koste van anderen. Het doet gelijken aan het oude systeem waarbij een kleine groep door zichzelf uitgeroepen adelijken cq koningen , heerser werd over een bepaald gebied of land. Inmiddels is dit de wereld geworden. Een aantal documentaires die hier veel uitleg over geven zijn, maar ook achtergrond info geven over het vergaren van Macht en middelen zijn o.a. :

Tim Gielen Monopoly : https://www.bitchute.com/video/cHMwZURVEQMs/:

Catherine Austin Fits Planet Lockdown, https://www.youtube.com/watch?v=Adj9BUmWuCY&ab_channel=PlanetLockdown

Dr Vandana Shiva lezingen, boeken en documentaires en intervieuws: https://www.youtube.com/watch?v=DBGSbMBJ0LE&ab_channel=WeCanRemaketheWorldPodcast how to survive the 2% and a quest to preserve life , soil and seeds

https://www.youtube.com/watch?v=f9lq-uBdxg8&ab_channel=AfterSkool divide https://www.youtube.com/watch?v=3YnkP9H3t-M&ab_channel=InfinityFoundationOfficial AI versus being

Michael Moore Planet of the Humans over de klimaat leugen en green energie verdien modellen https://www.youtube.com/watch?v=3ZsXyDkyrCk&ab_channel=FanboyChannel

Gedurende de hele geschiedenis getuigd kolonisme en feodalisme van een kleine groep die ten koste van een ideologie en macht en middelen misbruik en hebzucht., Daarbij worden er al honderden jaren miljoenen slachtoffers wereldwijd gemaakt van burgers, in meer of minder mate en al het andere leven op deze planeet. Vanuit de pareto analyse kun je stellen dat 20% van een groep mensen 80% van de aarde in bezit heeft genomen, middelen onder beheer heeft en ook de aarde en leefomgeving vervuild. Dart 80% van de mensen slechts 20% heeft, beheerd en vervuild dan is het ook logisch dat een dergelijke situatie geen duurzaamheid heeft.

Waarom kan het dan doorgaan, verdeel en heers en verslaving aan producten speelt daarbij een grote rol. Wie namelijk echt verstand heeft van kleur weet dat zwart en wit slecht shades van een kleur zijn en geen echte kleur. Daarbij pak de kleur erbij wie heeft ooit een wit of zwart mens ontmoet?? Niemand want ze bestaan niet. We hebben allemaal verschillen en Unique features en intentie van kleurenpallet . Er is dus geen verschil in kleur, cultuur, etc. als men kijkt naar de agrarische revolutie, de industriële revolutie en inmiddels de technocratische revolutie. De Technocratie en globalistische revolutie maakt geen onderscheid daarin want iedereen en alles is ondergeschikt aan hen die de wereld runnen. Hierin een pact met de rol van banken en overheden om de onderdrukking ongelijkheid en armoede onbewust te ondersteunen en uit te voeren. De overheersing van oorlog instrumenteel zoals : spy ware, biolabs, propaganda, censuur, chaos, crisis , dehumanisering, omvolking, isoleren, vervreemden, verstedelijking in massasteden, ontvolking platteland, vergiftiging in lucht, land en water, depersonaliseren, massa hypnose, en herhaling waarbij angst en gehoorzaamheid wordt geïnstalleerd zodat de massa elkaar naar de slachtbank leidt. En dit is maar een kleine greep van wat er voorhanden is om vooraf gestelde agenda’s en doelen doorgang te laten vinden waarbij de biologische natuurlijke leefomgeving en leven wordt vervangen door technocratisch en robot leven vanuit de arrogantie onsterfelijk te worden en een nieuwe wereld te scheppen die bestaat uit een krankzinnige illusie van psychopaten.

Oorlogen en conflicten worde ingezet als middel teneinde honger en meer sterfte te bereiken. In de huidige tijd staan er honderden oorlogen ter discussie zoals; Jemen, Irak, Afghanistan, en Oekraïne waar al meer dan 15 jaar onrust is. Er wordt iets voorgeschoteld maar er zijn geen journalisten meer ter plekke en die er zijn worden doodgezwegen of geweigerd en weggestuurd. Niet geloofd. Men kent https://www.youtube.com/watch?v=JrMiSQAGOS4&ab_channel=TheUniversityofChicago waarbij professor : UnCommon Core: The Causes and Consequences of the Ukraine Crisis John J. Mearsheimer, the R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor in Political Science de university of chicago waarin hij aangefet waaro de Nato hoofdcshuldig is en altijd was in dit conflict en vele anderen.

Oliver Stone is a filmmaker with 3 Oscar wins and 11 Oscar nominations. His films include Platoon, Wall Street, Born on the Fourth of July, Scarface, JFK, Nixon, Alexander, W, Snowden, and documentaries where he has interviewed Fidel Castro, Hugo Chavez, and Vladimir Putin.

Oliver Stone: Vladimir Putin and teh War in Ucraine.

https://www.youtube.com/watch?v=ygAqYC8JOQI&ab_channel=LexFridman

De revolutie in 2014 was verraad ook en vooral vanuit Nato en EU die hierop aanstuurden , het bracht het land ten val , ongewenst , corruptie en kinderhandel en vreselijke gruwelen uit de Donbas , sommigen onderdeel van extreme nazi welke immens en gruwelijk geweld toepasten , gehele Donbas vernietigd en de bevolking zelf heeft een documentaire gemaakt om de corruptie van de huidige leider en diens functionarissen in de openheid te brengen met gevaar voor eigen leven. Immers de zuiveringen van deze leider mr Z . zijn gruwelijk, alle media en alle politieke partijen heeft hij verbannen en hij regeert met ijzeren vuist wel of niet geleid door NATO en auticratisch EU . huidige leider is coke snuivende geld verslindende figuur die zich door de US laat dicteren want daar komt zijn geld vandaan. Labs zijn er al jaren waar rare dingen gebeuren , maar niemand antwoorden krijgt (zie ook Delijsna reporter en Laura Aboli onderzoek journalist die meerdere documentaires maakte om aandacht te vestigen op de gruwelijke zuiveringen en attrocities oor het Oekraïne leger in de Donbas waar Russisch sprekende Oekraïners worden vervolgd en vermoord. Ale hun huizen platgeschoten. Het was nooit vrij en soeverein maar onderdrukt door geweld en corruptie de bevolking uitgebuit en bedrogen en nog steeds !

Rusland is een stijgende lijn en al jaren maken ze vorderingen en pogen steeds meer democratische waarden en veiligheid in te passen, nemen actief deel aan VN maar willen hun eigenhout behouden. Na de ellende van de invasie van aasgierende hyena’s uit andere westerse landen , heeft huidige leider de rust maar zeker ook de welvaart hersteld waaronder goede zorg , scholing Ea . Daarbij staat het gezin en familie centraal en is in het westen duidelijk geworden dat er inmiddels rollen zijn omgedraaid , in Rusland mag je over alles spreken maar in t westen en Europa heerst een ongekende censuur en riskeer je uitsluiting of zelfs opsluiting en ander geweld , tables have turned . Hetgeen wordt bevestigd door John mareBx docu en benoem andere documentaires ,

Er zijn dus twee kanten van de medaille altijd en het is vergif en naïef te veronderstellen dat dit niet zou zijn. Inmiddels weten vanuit de rapporten van o.a. amnestie dat er misdaden worden gepleegd door Azov Oekraïens soldaten en dat Zelensky miljoenen wegsluit vanuit een door Oekraïne gemaakt docu over de pandora box

Dat is ook de reden dat het kolonisme aan beide kanten zowel geweld en vernietiging voor kon brengen aan beide kanten van de oceaan want niemand kreeg de juiste kanten van de geschiedenis belicht waardoor er als bevolking nu weer worden uitgespeeld en tegen elkaar worden opgezet , denk even na , geen van beide leeft in weelde dus het is kristal helder dat het geld , toen en nu witgewassen en gestolen van huidige bevolking door (belasting subsidies en donaties) door zogenaamde filantropen die hun woekerwinsten hebben belegd in offshores Ea mega investerings bedrijven die zich als een web over de wereld hebben gegooid , gesteund door alle bilaterale overeenkomsten , handels verdragen en globalisme

Het is evident dat dit alles voor “ hen “ was en niks maar niks aan de bevolkingen wereldwijd heeft bijgedragen . De enige die dat deden waren de kleine ondernemers die voorzagen in goederen diensten , voedsel voorzieningen zonder schaarste en prijsopdrijving , daarom worden deze nu in de huidige tijd het boetekleed aangekleed om hen de nek om te draaien . De enige krachtige stemmen die nog kunnen spreken uit de weg

Zo werken totalitaire regimes over en over again stress beter toegerust

Verslaafd aan het vergaren van macht en geld maar ook verslaafd aan extravagante en gruwelijke kicks (enige emotie die zij kunnen waarnemen zijn zeer extreme pijn en angst toegebracht aan anderen tijdens gezamenlijk of individuele rituelen bij zeer diverse slachtoffers ) welke hen tijdelijke een zeker rust brengt . Vrienden maken ze niet want niemand is te vertrouwen , dus tijdelijke uitvoerders die na de klus worden vernietigd . De intens gruwelijke angsten waaronder zij gebukt gaan voor de dood en andere onzekerheden tergt hun brein waaruit ze constant een uitweg zoeken om orde te brengen in het onzekere biologische en de Oncontroleerbare weg van de natuur . Deze moeten bedwongen worden evenals “ het zinloze uitschot de massa die krioelt als mieren in hun ogen en waar zij geen grip of zicht op krijgen. Voor hen ongrijpbaar en dus ontoegankelijk , waar God geen antwoorden gaf , hebben zin dit ingeruild voor betaalde pseudo wetenschap en techniek waarbij de onderzoeken ondergeschikt moeten zijn aan de door hen gewenste uitkomsten.

Daar is nu de hoop gevestigd op bluf want de marsmannetjes en aliens bleven uit, clonen lukte niet en invriezen is gelukt maar tot welke nut daarvoor moet de gehoopte AI versmelting robot mens nooit bewezen en beproefd nu uitkomst geven. Wederom de gewenste uitkomst stuurt het onderzoek welke net als zovelen dus nietig en als pseudo wetenschap (replicatie crisis) kan worden aangemeld

Alleen het fysiek waarneembare is werkelijkheid , wat werkt, werkt en wat niet werkt , werkt niet , daarvoor is geen bewijs nodig . Daarbij (lees macht als onmacht Marilyn Fænkel French ) het meedogenloze geweld welke (ook medische en mentale ) wetenschap op haar conto heeft . Het uitvinden van gewelddadige bio oorlogsmiddelen, zinloze additionele onderzoeks instrumenten en middelen voor mens en landbouw met toegepast chemicaliën voor nieuwe patenten . Het levert geld en het doel heiligt de middelen .

Dat geld ook voor de giftige toevoegingen chemicaliën aan water , lucht (geo engeneering cloud seeding) en land vervuiling door o.a. betrokken bij neo nazi bedrijf Bayer

Welke alle perken te buiten gaan evenals straling 5G voor de nieuwe robot tech nieuwe infra structuur welke mens en natuur vernietigd stille dood al in tachtiger jaren de schadelijke affecten bekend en verzwegen

Niet minder maar meer opdringen van middelen als replacement van de veilige Basis van gezinnen en gezamenlijke tribe of dorps gevoel vertrekt door kleine schooltjes en werkgevers met vaste betrekkingen , vaste eigen zorg , nuts bedrijven E.a.

Schaalvergroting en volledig overgeleverd aan buitenlandse autocrats bedrijven gerund door investeerders waarin de spin van het web nauwelijks meer zichtbaar noch aanspreekbaar is zijn orders afgeeft

Nu (boek Bas de koning hfst 10) voltooit de ramp met digitalisering en spionage tot de diepste kern van de mens verweven met macht en uitbuiting leidend naar een catastrofale steeds sneller rijdende trein dus op weg is naar de afgrond , existentiële crisis

Een half door parallelle samenlevingen met initiatieven en kennis voor de weg daarna welke nu al wordt ingezet

Stop deze trein

Het enige wat nog nodig is, is de paralellen samenleving waarbij ook de boeren inmiddels hun weg terug vinden naar schaalverkleining en natuur , want andere keuzes zijn er niet

Het land is wereldwijd onderbevolking en wacht om opnieuw door u te worden ontdekt gekoesterd en bewerkt

Hoe kun jij dan helpen vanuit jouw eigen positie ? Stel meer vragen en stel je bloot aan de fysiek waarneembare realiteit , ga op onderzoek uit , zelf , praat met mensen uit diverse culturen ook via jouw netwerk , zelf en koppel verleden heden en toekomsten stappen . Ook bij uitvoering van beleid stel vragen bij jezelf en bij anderen en blijf bij jezelf , wat niet goed voelt , niet doen !

Quates en links :

Het ontsterfelijkheids comitee van John gray

“ Jan Boesten vervolg is het ontsterfelijkheids comité van John Gray absolute aanrader , beide boeken. Ben laatste nog aan lezen; kern is dat het ontsterfelijlheids comitee (voorlopers eugenetica ) het menselijk ras ( maar ook andere levensvormen ) wil bevrijden van zijn zwakheden en ze zien zichzelf als Godbouwers die mbt wetenschap en techniek een nieuwe onsterfelijke zinvolle “levensvorm “ ontwikkelen die all intellect is dus denk ook voorloper op ARticicial intelligence en transhumanen .

Er is vanuit deze elite club een minachting voor God en het sterfelijk leven - zij menen vele malen te overtreffen waarbij tot nu toe in het boek alleen maar vernietiging van alles wat leeft. Zie hier citaat pag boek

“ Eugenetica wilde de mens verlossen van gebrekkige mensen terwijl spiritisten geloofden dat het hiernamaals de mens van gebrekkigheid zou zuiveren, twee denksysyemen kwamen samen in een plan .

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Beweging_van_de_Godbouwers

“ wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar.

Het wordt een keuze tussen het biologische natuurlijke leven op aarde of de technocratische versie de vernietiging van de aarde -

“wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar John Gray het ontsterfelijkheids comité

En het streven naar ontsterfelijkheid, door volgelingen van Kurzweil immortalisme “ genoemd , is een programma voor uitroeing van de mens, een verdwijntruc met een drastische uitwerking dan iedere denkbare loop van de gebeurtenissen . In het immortalistische scenario construeert de mens zijn eigen uitsterven (en met hen mogelijk de rest van alle leven op aarde ) door in te grijpen in het evolutionaire proces teneinde een nieuw soort ( AI/robot ) te scheppen, maakt het dier dan naar eeuwig leven hunkert een einde aan doesn’t eigen bestaan

https://www.npr.org/2014/11/05/361427276/how-thousands-of-nazis-were-rewarded-with-life-in-the-u-

https://dilyana.bg/the-pentagon-bio-weapons/

Georgia as a testing ground

The Lugar Center is the Pentagon bio laboratory in Georgia. It is located just 17 km from the US Vaziani military airbase in the capital Tbilisi. Tasked with the military program are biologists from the US Army Medical Research Unit-Georgia (USAMRU-G) along with private contractors. The Bio-safety Level 3 Laboratory is accessible only to US citizens with security clearance. They are accorded diplomatic immunity under the 2002 US-Georgia Agreement on defense

“ A nightfall does not come all at once, neither does oppression . In both instances , there is a twilight when everything remains seemingly unchanged. And it is in such a twilight that we all must be aware of change in the air- however slight - lest we become victims of the darkness , justice William O Douglas “ the end of America , letter of warning (echoes of totalitarian regimes ) dr Naomi

Wolf

Boeken incl docu

Planet lockdown Michael Moore

Planet of the humans Catherine Austin fits

Vandana Shiva survive the 2% seed and natural cure theft by agressieve patenting and stealing

blckbx.tv

Café Weltschmerz

De blauwe tijgers

Fox Nieuws Tucker Carlons en Sky Nieuws Australia

Redacted

Ad Broere nieuwsbrief

Maurice de Hond Nieuwsbrief

Sybe Wyninga blog

Mijn Blog Brieven aan mijn vader

Blog

Samen vormen wij de zon/Together we are the sun

Posted on August 10, 2012 at 5:24 AM
Samen vormen wij de zon (together we are the sun) door Nanda Bakker komt binnenkort uit als herdruk. De eerste druk was in 1990 bij Van Spijk Venlo. De tweede druk is bij mijn bestseller.nl en is een volledig tweetalige dichtbundel. De gedichten gaan over diverse thema's waar mensen over nadenken en filosoferen. Een aantal nieuwe gedichten zijn eraan toegevoegd om de lezer te inspireren.
 
Een fragment:
 
Vleugels 
 
Op een dag
is er
een gat in de muur
Op een dag
zijn mijn vleugels
sterk genoeg
om me te dragen..........
 
Wings
 
One day
there woll be
a hole in the wall
One day
my wings
will be strong enough
to carry me........
 
door: Nanda Bakker

Categories: Gedichten

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

2187 Comments

Reply off white
8:53 PM on June 5, 2021 
I simply desired to say thanks once more. I am not sure the things that I could possibly have carried out in the absence of the smart ideas discussed by you on such question. Previously it was an absolute frightful case in my position, however , observing a new specialised fashion you dealt with the issue made me to leap over fulfillment. I'm just thankful for your help and sincerely hope you realize what a powerful job you were accomplishing training many people thru your web blog. More than likely you have never got to know any of us.
off white http://www.offwhiteoutlet.us.org
Reply kevin durant shoes
11:47 PM on June 5, 2021 
I really wanted to type a word to say thanks to you for the magnificent recommendations you are placing at this website. My prolonged internet search has at the end of the day been honored with brilliant content to exchange with my pals. I would believe that we readers are quite fortunate to exist in a fantastic website with very many perfect individuals with very helpful methods. I feel very much grateful to have come across the web site and look forward to plenty of more thrilling moments reading here. Thanks again for everything.
kevin durant shoes http://www.kd10.us
Reply lebron shoes
11:47 PM on June 5, 2021 
My husband and i ended up being absolutely thrilled that Michael managed to round up his investigations through the precious recommendations he grabbed out of your blog. It is now and again perplexing to just find yourself giving for free helpful tips which usually most people have been trying to sell. And now we remember we have got the website owner to thank for this. The main illustrations you've made, the easy website navigation, the friendships your site assist to instill - it's got all astounding, and it's really making our son and our family understand the subject is enjoyable, which is tremendously serious. Thanks for all the pieces!
lebron shoes http://www.lebron18.us
Reply bape
11:48 PM on June 5, 2021 
I must show appreciation to you just for bailing me out of this incident. Right after surfing around through the world wide web and finding proposals which were not helpful, I figured my entire life was gone. Living devoid of the solutions to the problems you've fixed by way of the article is a serious case, and the ones that would have negatively damaged my career if I hadn't encountered the website. That mastery and kindness in playing with all the details was very useful. I'm not sure what I would have done if I hadn't encountered such a thing like this. I am able to at this time relish my future. Thanks a lot so much for your reliable and amazing guide. I won't hesitate to recommend your web sites to any person who should get guide about this area.
bape http://www.bapes.us.org
Reply jordan shoes
11:48 PM on June 5, 2021 
I want to show thanks to you for rescuing me from such a trouble. As a result of surfing throughout the world wide web and seeing suggestions that were not beneficial, I figured my life was well over. Existing without the presence of answers to the issues you have sorted out by way of your good guide is a crucial case, as well as those that would have negatively affected my career if I had not discovered the blog. Your personal expertise and kindness in playing with the whole thing was valuable. I don't know what I would've done if I had not encountered such a solution like this. It's possible to at this time look forward to my future. Thanks so much for this impressive and effective guide. I won't hesitate to refer the blog to anyone who needs to have tips about this topic.
jordan shoes http://www.jordan11retro.us.com
Reply off white outlet
11:49 PM on June 5, 2021 
I wish to express appreciation to this writer just for rescuing me from such a predicament. Just after looking out throughout the online world and coming across proposals that were not productive, I was thinking my life was well over. Existing without the presence of answers to the problems you have solved by means of your entire post is a critical case, as well as those which could have in a negative way damaged my career if I had not encountered your blog. Your own skills and kindness in controlling all the pieces was vital. I am not sure what I would've done if I hadn't come upon such a point like this. I can at this point relish my future. Thanks for your time very much for this expert and effective guide. I will not be reluctant to refer your web page to anybody who would like direction about this topic.
off white outlet http://www.offwhiteoutlet.us.org
Reply golden goose
3:25 PM on June 7, 2021 
My spouse and i have been peaceful that Albert could do his survey using the ideas he had when using the web pages. It is now and again perplexing to simply possibly be offering methods which often other people may have been making money from. And we realize we have got the writer to appreciate for that. The specific illustrations you have made, the simple blog menu, the relationships you can make it easier to create - it is everything wonderful, and it's facilitating our son in addition to our family do think this article is fun, and that is truly serious. Thank you for everything!
golden goose http://www.goldengoose-outlet.us.com
Reply curry 7 sour patch
6:05 PM on June 7, 2021 
I precisely had to thank you so much again. I do not know the things I would've implemented in the absence of these creative concepts discussed by you regarding that topic. It previously was the daunting problem in my circumstances, but finding out the expert manner you managed it took me to jump with delight. Extremely happier for your information as well as hope you are aware of a great job that you're accomplishing educating the others with the aid of your web page. I am certain you've never met all of us.
curry 7 sour patch http://www.curry7.us
Reply moncler
10:05 AM on June 9, 2021 
I in addition to my buddies were actually digesting the nice tips and tricks located on your web site while all of a sudden I got an awful suspicion I had not thanked the web site owner for those secrets. The women are actually certainly happy to learn all of them and have seriously been using those things. Many thanks for actually being very helpful as well as for having this kind of essential issues millions of individuals are really desperate to be aware of. My personal sincere regret for not expressing gratitude to you sooner.
moncler http://www.monclerjackets.us
Reply curry shoes
2:40 PM on June 9, 2021 
I really wanted to jot down a quick comment to be able to thank you for some of the great solutions you are placing at this site. My extensive internet search has finally been paid with wonderful concept to share with my friends and family. I 'd say that many of us website visitors are truly fortunate to be in a superb place with many wonderful individuals with very helpful basics. I feel really privileged to have encountered the web site and look forward to so many more exciting moments reading here. Thanks a lot once again for a lot of things.
curry shoes http://www.stephcurryshoes.com
Reply retro jordans
2:40 PM on June 9, 2021 
I wanted to write a simple note so as to say thanks to you for all the magnificent secrets you are posting at this website. My long internet investigation has now been honored with beneficial content to go over with my companions. I would assume that most of us site visitors actually are very endowed to be in a really good website with many lovely professionals with good plans. I feel very lucky to have come across your entire web site and look forward to some more exciting moments reading here. Thanks once more for a lot of things.
retro jordans http://www.retro-jordans.us.com
Reply yeezy
2:42 PM on June 9, 2021 
I want to express my thanks to this writer for rescuing me from such a scenario. After searching throughout the the web and obtaining tricks which are not pleasant, I thought my entire life was done. Being alive without the strategies to the problems you've resolved as a result of your entire write-up is a crucial case, and those which could have in a negative way affected my entire career if I had not come across your web site. Your actual talents and kindness in maneuvering almost everything was useful. I don't know what I would've done if I hadn't encountered such a stuff like this. I'm able to at this time relish my future. Thanks so much for the expert and amazing help. I will not think twice to propose your site to any individual who wants and needs counselling on this subject.
yeezy http://www.shoesyeezy.com
Reply kd 12
2:42 PM on June 9, 2021 
I just wanted to develop a small note to be able to appreciate you for all of the amazing hints you are posting at this website. My rather long internet look up has at the end been recognized with useful insight to go over with my partners. I would express that we visitors are really lucky to dwell in a great site with so many marvellous individuals with useful points. I feel pretty fortunate to have seen your website page and look forward to many more amazing times reading here. Thank you again for all the details.
kd 12 http://www.kd12.org
Reply hermes birkin
2:42 PM on June 9, 2021 
I and also my pals have already been taking note of the great guides from your website and before long came up with a terrible suspicion I had not expressed respect to you for those techniques. My women came for that reason warmed to see them and already have very much been taking advantage of them. Appreciate your indeed being well helpful and also for finding this sort of perfect things millions of individuals are really desirous to discover. Our sincere regret for not saying thanks to sooner.
hermes birkin http://www.hermesbirkinbags.us.com
Reply yeezy
4:46 AM on June 11, 2021 
I just wanted to make a simple word to say thanks to you for the unique tips and tricks you are placing here. My long internet research has now been recognized with professional know-how to exchange with my neighbours. I would say that many of us readers actually are extremely endowed to exist in a superb place with so many lovely people with interesting advice. I feel truly happy to have used your entire web site and look forward to so many more fabulous moments reading here. Thanks a lot once again for a lot of things.
yeezy http://www.yeezy-supply.us.org
Reply nike kyrie 5
10:46 PM on June 12, 2021 
I as well as my buddies happened to be reviewing the best guidelines on the blog then immediately developed a horrible suspicion I had not thanked the blog owner for those secrets. My boys appeared to be for that reason stimulated to learn them and have in effect in fact been tapping into them. Thanks for simply being simply accommodating and then for deciding upon this form of really good topics millions of individuals are really eager to be aware of. My very own honest regret for not saying thanks to earlier.
nike kyrie 5 http://www.kyrie5.org
Reply yeezy boost 350
1:57 AM on June 13, 2021 
I needed to create you one tiny word in order to say thanks a lot as before for these beautiful guidelines you have discussed here. It is quite remarkably generous of people like you to make extensively all many individuals might have offered for an ebook to end up making some profit for themselves, principally seeing that you could have done it if you ever decided. The points likewise acted as the easy way to fully grasp that other individuals have a similar zeal just like my personal own to grasp more in regard to this matter. I know there are a lot more fun moments up front for those who take a look at your blog.
yeezy boost 350 http://www.yeezy-350.us.com
Reply hermes belts
5:53 PM on June 16, 2021 
I must get across my appreciation for your kind-heartedness supporting people that absolutely need help on this particular area of interest. Your special dedication to passing the solution around ended up being surprisingly functional and have constantly enabled somebody just like me to arrive at their goals. Your warm and helpful useful information signifies so much a person like me and far more to my office workers. Best wishes; from all of us.
hermes belts http://www.hermesbelts.com
Reply golden goose outlet
8:30 PM on June 16, 2021 
I simply wished to thank you very much yet again. I am not sure the things that I could possibly have worked on in the absence of the actual basics documented by you over that situation. It seemed to be the depressing problem in my circumstances, however , taking note of the very professional approach you processed it forced me to jump over contentment. Now i'm grateful for this guidance and trust you really know what a great job you're carrying out teaching people today through a blog. I know that you have never got to know all of us.
golden goose outlet http://www.goldengoose-sneakers.us
Reply jordan shoes
8:30 PM on June 16, 2021 
Thanks for all your efforts on this site. My mum takes pleasure in doing investigations and it's easy to see why. We all learn all regarding the compelling method you deliver both interesting and useful items via your web site and as well as welcome response from other ones about this situation then our own girl is studying a lot of things. Take advantage of the remaining portion of the year. You're performing a useful job.
jordan shoes http://www.jordanshoes.us