Auteur / Psycholoog

Boodschap

STOP THAT TRAIN /STOP DIE TREIN

Zet deze trein nu tot stilstand

voordat hij gaat crashen

Vanuit de wijze lessen in de geschiedenis, en de combinatie van verleden , heden en toekomst zijn er uitspraken als “hardlopers zijn doodlopers ”alsmede “stilstand is ook vooruitgang ”wijze uitspraken die nooit vergaan. Wat wordt dan bedoeld met die trein. Die trein is een combinatie van alle moderne vernuften die momenteel worden ingezet vanuit een technocratisch digitaal wereldbeeld waarin alles controleervaar en voorspelbaar wordt. Gewoon omdat het kan en het er is, wordt beslist dat dit wereldwijd “moet” worden ingezet, zonder dat hier vooraf brede maatschappelijke discussie hebben plaatsgevonden. Want wat moet eigenlijk en wie bepaald dat en met welk doel. In principe vind men wel dat techniek de mens kan dienen , denk aan de wasmachine die werd uitgevonden en de computer i.p.v. de typemachine.

Wel blijft dat bij elke stap weer opnieuw wordt gekeken naar wel doel en gemak de uitvinding dient. Maar op een bepaald moment is alles in stroomversnelling gegaan en werd de ene vernieuwing na de andere over de mens heen gestort. Via slimme marketing werd het gepresenteerd als noodzaak en iets waar men niet langer omheen kon. Dus men ging braaf mee . Inmiddels is er een moment gekomen waarbij iedereen zich afvraagt, waar gaat dit heen en is dit echt wat wij willen. Dan doel ik op het transhumanisme , en vergaande ontwikkeling van de robot als nieuwe schepping en de daarbij behorende leefomgeving van high skilled techniek die alleen via een hoogstaand ingewikkeld netwerk mogelijk is. Een soort moderne wereldwijde magnetron in verbinding met elkaar en satellieten en welke een buitengewone hoge gebruik van elektra en andere energie bronnen nodig heeft. Denk alleen al aan een gemiddeld data opslag centrum waar 1 miljoen liter water bij nodig is en meer dan een windmolenpark om dit van energie te voorzien en dat is nog krap gemeten. De uitstoot is immens en zeer schadelijk voor de aarde en natuurlijk leefmilieu van mens plant en dier. Daarbij is het inmiddels bekend dat dit niet zonder gevolgen is en vergaande consequenties heeft. Dit gaat dermate ver dat de oude mens en schepping in een illusionaire technische vorm wordt gegoten door het gedrag, beweging, spraak e.a. te kopiëren via spy ware, zonder dat dit vooraf met mensen is besproken. Er ontstaan zo robots die kopieën zijn van bestaande mensen, die daar wel of niet van op de hoogte zijn. De high Tech omgeving die deze vergaande nieuwe schepping met zich meebrengt , is dermate schadelijk m.b.t. impact dat het de oude leefomgeving ofwel zwaar beschadigd ofwel geheel vernietigd.

Dan is het de vraag wie bepaald en dit is valt terug te lezen in het boek van Prof Bob de Wit, society 4.0 een zeer kleine groep die zich op wel of niet ethische wijze heeft verrijkt ten koste van anderen. Het doet gelijken aan het oude systeem waarbij een kleine groep door zichzelf uitgeroepen adelijken cq koningen , heerser werd over een bepaald gebied of land. Inmiddels is dit de wereld geworden. Een aantal documentaires die hier veel uitleg over geven zijn, maar ook achtergrond info geven over het vergaren van Macht en middelen zijn o.a. :

Tim Gielen Monopoly : https://www.bitchute.com/video/cHMwZURVEQMs/:

Catherine Austin Fits Planet Lockdown, https://www.youtube.com/watch?v=Adj9BUmWuCY&ab_channel=PlanetLockdown

Dr Vandana Shiva lezingen, boeken en documentaires en intervieuws: https://www.youtube.com/watch?v=DBGSbMBJ0LE&ab_channel=WeCanRemaketheWorldPodcast how to survive the 2% and a quest to preserve life , soil and seeds

https://www.youtube.com/watch?v=f9lq-uBdxg8&ab_channel=AfterSkool divide https://www.youtube.com/watch?v=3YnkP9H3t-M&ab_channel=InfinityFoundationOfficial AI versus being

Michael Moore Planet of the Humans over de klimaat leugen en green energie verdien modellen https://www.youtube.com/watch?v=3ZsXyDkyrCk&ab_channel=FanboyChannel

Gedurende de hele geschiedenis getuigd kolonisme en feodalisme van een kleine groep die ten koste van een ideologie en macht en middelen misbruik en hebzucht., Daarbij worden er al honderden jaren miljoenen slachtoffers wereldwijd gemaakt van burgers, in meer of minder mate en al het andere leven op deze planeet. Vanuit de pareto analyse kun je stellen dat 20% van een groep mensen 80% van de aarde in bezit heeft genomen, middelen onder beheer heeft en ook de aarde en leefomgeving vervuild. Dart 80% van de mensen slechts 20% heeft, beheerd en vervuild dan is het ook logisch dat een dergelijke situatie geen duurzaamheid heeft.

Waarom kan het dan doorgaan, verdeel en heers en verslaving aan producten speelt daarbij een grote rol. Wie namelijk echt verstand heeft van kleur weet dat zwart en wit slecht shades van een kleur zijn en geen echte kleur. Daarbij pak de kleur erbij wie heeft ooit een wit of zwart mens ontmoet?? Niemand want ze bestaan niet. We hebben allemaal verschillen en Unique features en intentie van kleurenpallet . Er is dus geen verschil in kleur, cultuur, etc. als men kijkt naar de agrarische revolutie, de industriële revolutie en inmiddels de technocratische revolutie. De Technocratie en globalistische revolutie maakt geen onderscheid daarin want iedereen en alles is ondergeschikt aan hen die de wereld runnen. Hierin een pact met de rol van banken en overheden om de onderdrukking ongelijkheid en armoede onbewust te ondersteunen en uit te voeren. De overheersing van oorlog instrumenteel zoals : spy ware, biolabs, propaganda, censuur, chaos, crisis , dehumanisering, omvolking, isoleren, vervreemden, verstedelijking in massasteden, ontvolking platteland, vergiftiging in lucht, land en water, depersonaliseren, massa hypnose, en herhaling waarbij angst en gehoorzaamheid wordt geïnstalleerd zodat de massa elkaar naar de slachtbank leidt. En dit is maar een kleine greep van wat er voorhanden is om vooraf gestelde agenda’s en doelen doorgang te laten vinden waarbij de biologische natuurlijke leefomgeving en leven wordt vervangen door technocratisch en robot leven vanuit de arrogantie onsterfelijk te worden en een nieuwe wereld te scheppen die bestaat uit een krankzinnige illusie van psychopaten.

Oorlogen en conflicten worde ingezet als middel teneinde honger en meer sterfte te bereiken. In de huidige tijd staan er honderden oorlogen ter discussie zoals; Jemen, Irak, Afghanistan, en Oekraïne waar al meer dan 15 jaar onrust is. Er wordt iets voorgeschoteld maar er zijn geen journalisten meer ter plekke en die er zijn worden doodgezwegen of geweigerd en weggestuurd. Niet geloofd. Men kent https://www.youtube.com/watch?v=JrMiSQAGOS4&ab_channel=TheUniversityofChicago waarbij professor : UnCommon Core: The Causes and Consequences of the Ukraine Crisis John J. Mearsheimer, the R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor in Political Science de university of chicago waarin hij aangefet waaro de Nato hoofdcshuldig is en altijd was in dit conflict en vele anderen.

Oliver Stone is a filmmaker with 3 Oscar wins and 11 Oscar nominations. His films include Platoon, Wall Street, Born on the Fourth of July, Scarface, JFK, Nixon, Alexander, W, Snowden, and documentaries where he has interviewed Fidel Castro, Hugo Chavez, and Vladimir Putin.

Oliver Stone: Vladimir Putin and teh War in Ucraine.

https://www.youtube.com/watch?v=ygAqYC8JOQI&ab_channel=LexFridman

De revolutie in 2014 was verraad ook en vooral vanuit Nato en EU die hierop aanstuurden , het bracht het land ten val , ongewenst , corruptie en kinderhandel en vreselijke gruwelen uit de Donbas , sommigen onderdeel van extreme nazi welke immens en gruwelijk geweld toepasten , gehele Donbas vernietigd en de bevolking zelf heeft een documentaire gemaakt om de corruptie van de huidige leider en diens functionarissen in de openheid te brengen met gevaar voor eigen leven. Immers de zuiveringen van deze leider mr Z . zijn gruwelijk, alle media en alle politieke partijen heeft hij verbannen en hij regeert met ijzeren vuist wel of niet geleid door NATO en auticratisch EU . huidige leider is coke snuivende geld verslindende figuur die zich door de US laat dicteren want daar komt zijn geld vandaan. Labs zijn er al jaren waar rare dingen gebeuren , maar niemand antwoorden krijgt (zie ook Delijsna reporter en Laura Aboli onderzoek journalist die meerdere documentaires maakte om aandacht te vestigen op de gruwelijke zuiveringen en attrocities oor het Oekraïne leger in de Donbas waar Russisch sprekende Oekraïners worden vervolgd en vermoord. Ale hun huizen platgeschoten. Het was nooit vrij en soeverein maar onderdrukt door geweld en corruptie de bevolking uitgebuit en bedrogen en nog steeds !

Rusland is een stijgende lijn en al jaren maken ze vorderingen en pogen steeds meer democratische waarden en veiligheid in te passen, nemen actief deel aan VN maar willen hun eigenhout behouden. Na de ellende van de invasie van aasgierende hyena’s uit andere westerse landen , heeft huidige leider de rust maar zeker ook de welvaart hersteld waaronder goede zorg , scholing Ea . Daarbij staat het gezin en familie centraal en is in het westen duidelijk geworden dat er inmiddels rollen zijn omgedraaid , in Rusland mag je over alles spreken maar in t westen en Europa heerst een ongekende censuur en riskeer je uitsluiting of zelfs opsluiting en ander geweld , tables have turned . Hetgeen wordt bevestigd door John mareBx docu en benoem andere documentaires ,

Er zijn dus twee kanten van de medaille altijd en het is vergif en naïef te veronderstellen dat dit niet zou zijn. Inmiddels weten vanuit de rapporten van o.a. amnestie dat er misdaden worden gepleegd door Azov Oekraïens soldaten en dat Zelensky miljoenen wegsluit vanuit een door Oekraïne gemaakt docu over de pandora box

Dat is ook de reden dat het kolonisme aan beide kanten zowel geweld en vernietiging voor kon brengen aan beide kanten van de oceaan want niemand kreeg de juiste kanten van de geschiedenis belicht waardoor er als bevolking nu weer worden uitgespeeld en tegen elkaar worden opgezet , denk even na , geen van beide leeft in weelde dus het is kristal helder dat het geld , toen en nu witgewassen en gestolen van huidige bevolking door (belasting subsidies en donaties) door zogenaamde filantropen die hun woekerwinsten hebben belegd in offshores Ea mega investerings bedrijven die zich als een web over de wereld hebben gegooid , gesteund door alle bilaterale overeenkomsten , handels verdragen en globalisme

Het is evident dat dit alles voor “ hen “ was en niks maar niks aan de bevolkingen wereldwijd heeft bijgedragen . De enige die dat deden waren de kleine ondernemers die voorzagen in goederen diensten , voedsel voorzieningen zonder schaarste en prijsopdrijving , daarom worden deze nu in de huidige tijd het boetekleed aangekleed om hen de nek om te draaien . De enige krachtige stemmen die nog kunnen spreken uit de weg

Zo werken totalitaire regimes over en over again stress beter toegerust

Verslaafd aan het vergaren van macht en geld maar ook verslaafd aan extravagante en gruwelijke kicks (enige emotie die zij kunnen waarnemen zijn zeer extreme pijn en angst toegebracht aan anderen tijdens gezamenlijk of individuele rituelen bij zeer diverse slachtoffers ) welke hen tijdelijke een zeker rust brengt . Vrienden maken ze niet want niemand is te vertrouwen , dus tijdelijke uitvoerders die na de klus worden vernietigd . De intens gruwelijke angsten waaronder zij gebukt gaan voor de dood en andere onzekerheden tergt hun brein waaruit ze constant een uitweg zoeken om orde te brengen in het onzekere biologische en de Oncontroleerbare weg van de natuur . Deze moeten bedwongen worden evenals “ het zinloze uitschot de massa die krioelt als mieren in hun ogen en waar zij geen grip of zicht op krijgen. Voor hen ongrijpbaar en dus ontoegankelijk , waar God geen antwoorden gaf , hebben zin dit ingeruild voor betaalde pseudo wetenschap en techniek waarbij de onderzoeken ondergeschikt moeten zijn aan de door hen gewenste uitkomsten.

Daar is nu de hoop gevestigd op bluf want de marsmannetjes en aliens bleven uit, clonen lukte niet en invriezen is gelukt maar tot welke nut daarvoor moet de gehoopte AI versmelting robot mens nooit bewezen en beproefd nu uitkomst geven. Wederom de gewenste uitkomst stuurt het onderzoek welke net als zovelen dus nietig en als pseudo wetenschap (replicatie crisis) kan worden aangemeld

Alleen het fysiek waarneembare is werkelijkheid , wat werkt, werkt en wat niet werkt , werkt niet , daarvoor is geen bewijs nodig . Daarbij (lees macht als onmacht Marilyn Fænkel French ) het meedogenloze geweld welke (ook medische en mentale ) wetenschap op haar conto heeft . Het uitvinden van gewelddadige bio oorlogsmiddelen, zinloze additionele onderzoeks instrumenten en middelen voor mens en landbouw met toegepast chemicaliën voor nieuwe patenten . Het levert geld en het doel heiligt de middelen .

Dat geld ook voor de giftige toevoegingen chemicaliën aan water , lucht (geo engeneering cloud seeding) en land vervuiling door o.a. betrokken bij neo nazi bedrijf Bayer

Welke alle perken te buiten gaan evenals straling 5G voor de nieuwe robot tech nieuwe infra structuur welke mens en natuur vernietigd stille dood al in tachtiger jaren de schadelijke affecten bekend en verzwegen

Niet minder maar meer opdringen van middelen als replacement van de veilige Basis van gezinnen en gezamenlijke tribe of dorps gevoel vertrekt door kleine schooltjes en werkgevers met vaste betrekkingen , vaste eigen zorg , nuts bedrijven E.a.

Schaalvergroting en volledig overgeleverd aan buitenlandse autocrats bedrijven gerund door investeerders waarin de spin van het web nauwelijks meer zichtbaar noch aanspreekbaar is zijn orders afgeeft

Nu (boek Bas de koning hfst 10) voltooit de ramp met digitalisering en spionage tot de diepste kern van de mens verweven met macht en uitbuiting leidend naar een catastrofale steeds sneller rijdende trein dus op weg is naar de afgrond , existentiële crisis

Een half door parallelle samenlevingen met initiatieven en kennis voor de weg daarna welke nu al wordt ingezet

Stop deze trein

Het enige wat nog nodig is, is de paralellen samenleving waarbij ook de boeren inmiddels hun weg terug vinden naar schaalverkleining en natuur , want andere keuzes zijn er niet

Het land is wereldwijd onderbevolking en wacht om opnieuw door u te worden ontdekt gekoesterd en bewerkt

Hoe kun jij dan helpen vanuit jouw eigen positie ? Stel meer vragen en stel je bloot aan de fysiek waarneembare realiteit , ga op onderzoek uit , zelf , praat met mensen uit diverse culturen ook via jouw netwerk , zelf en koppel verleden heden en toekomsten stappen . Ook bij uitvoering van beleid stel vragen bij jezelf en bij anderen en blijf bij jezelf , wat niet goed voelt , niet doen !

Quates en links :

Het ontsterfelijkheids comitee van John gray

“ Jan Boesten vervolg is het ontsterfelijkheids comité van John Gray absolute aanrader , beide boeken. Ben laatste nog aan lezen; kern is dat het ontsterfelijlheids comitee (voorlopers eugenetica ) het menselijk ras ( maar ook andere levensvormen ) wil bevrijden van zijn zwakheden en ze zien zichzelf als Godbouwers die mbt wetenschap en techniek een nieuwe onsterfelijke zinvolle “levensvorm “ ontwikkelen die all intellect is dus denk ook voorloper op ARticicial intelligence en transhumanen .

Er is vanuit deze elite club een minachting voor God en het sterfelijk leven - zij menen vele malen te overtreffen waarbij tot nu toe in het boek alleen maar vernietiging van alles wat leeft. Zie hier citaat pag boek

“ Eugenetica wilde de mens verlossen van gebrekkige mensen terwijl spiritisten geloofden dat het hiernamaals de mens van gebrekkigheid zou zuiveren, twee denksysyemen kwamen samen in een plan .

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Beweging_van_de_Godbouwers

“ wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar.

Het wordt een keuze tussen het biologische natuurlijke leven op aarde of de technocratische versie de vernietiging van de aarde -

“wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar John Gray het ontsterfelijkheids comité

En het streven naar ontsterfelijkheid, door volgelingen van Kurzweil immortalisme “ genoemd , is een programma voor uitroeing van de mens, een verdwijntruc met een drastische uitwerking dan iedere denkbare loop van de gebeurtenissen . In het immortalistische scenario construeert de mens zijn eigen uitsterven (en met hen mogelijk de rest van alle leven op aarde ) door in te grijpen in het evolutionaire proces teneinde een nieuw soort ( AI/robot ) te scheppen, maakt het dier dan naar eeuwig leven hunkert een einde aan doesn’t eigen bestaan

https://www.npr.org/2014/11/05/361427276/how-thousands-of-nazis-were-rewarded-with-life-in-the-u-

https://dilyana.bg/the-pentagon-bio-weapons/

Georgia as a testing ground

The Lugar Center is the Pentagon bio laboratory in Georgia. It is located just 17 km from the US Vaziani military airbase in the capital Tbilisi. Tasked with the military program are biologists from the US Army Medical Research Unit-Georgia (USAMRU-G) along with private contractors. The Bio-safety Level 3 Laboratory is accessible only to US citizens with security clearance. They are accorded diplomatic immunity under the 2002 US-Georgia Agreement on defense

“ A nightfall does not come all at once, neither does oppression . In both instances , there is a twilight when everything remains seemingly unchanged. And it is in such a twilight that we all must be aware of change in the air- however slight - lest we become victims of the darkness , justice William O Douglas “ the end of America , letter of warning (echoes of totalitarian regimes ) dr Naomi

Wolf

Boeken incl docu

Planet lockdown Michael Moore

Planet of the humans Catherine Austin fits

Vandana Shiva survive the 2% seed and natural cure theft by agressieve patenting and stealing

blckbx.tv

Café Weltschmerz

De blauwe tijgers

Fox Nieuws Tucker Carlons en Sky Nieuws Australia

Redacted

Ad Broere nieuwsbrief

Maurice de Hond Nieuwsbrief

Sybe Wyninga blog

Mijn Blog Brieven aan mijn vader

Blog

Samen vormen wij de zon/Together we are the sun

Posted on August 10, 2012 at 5:24 AM
Samen vormen wij de zon (together we are the sun) door Nanda Bakker komt binnenkort uit als herdruk. De eerste druk was in 1990 bij Van Spijk Venlo. De tweede druk is bij mijn bestseller.nl en is een volledig tweetalige dichtbundel. De gedichten gaan over diverse thema's waar mensen over nadenken en filosoferen. Een aantal nieuwe gedichten zijn eraan toegevoegd om de lezer te inspireren.
 
Een fragment:
 
Vleugels 
 
Op een dag
is er
een gat in de muur
Op een dag
zijn mijn vleugels
sterk genoeg
om me te dragen..........
 
Wings
 
One day
there woll be
a hole in the wall
One day
my wings
will be strong enough
to carry me........
 
door: Nanda Bakker

Categories: Gedichten

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

2258 Comments

Reply jordan shoes
8:30 PM on June 16, 2021 
I simply needed to appreciate you yet again. I am not sure the things that I might have carried out without the type of creative concepts contributed by you concerning that industry. It absolutely was an absolute distressing issue in my view, however , being able to see a well-written strategy you managed that forced me to jump for delight. Now i'm happy for your information and in addition hope that you recognize what an amazing job you happen to be undertaking instructing people by way of your webblog. Most likely you haven't encountered any of us.
jordan shoes http://www.shoesjordan.us.com
Reply michael jordan shoes
8:31 PM on June 16, 2021 
I must express my love for your kind-heartedness in support of those who need help with in this issue. Your special commitment to passing the solution along turned out to be remarkably effective and have without exception allowed guys like me to realize their goals. Your entire useful guide means a whole lot a person like me and still more to my mates. Best wishes; from everyone of us.
michael jordan shoes http://www.michaeljordanshoes.us.com
Reply jordan shoes
8:31 PM on June 16, 2021 
Thank you a lot for providing individuals with an extremely remarkable chance to read from this website. It's usually very awesome plus full of a great time for me and my office mates to visit your web site more than 3 times every week to study the new secrets you will have. And of course, I am also at all times fulfilled for the stunning strategies served by you. Some 3 facts in this posting are ultimately the most suitable I have ever had.
jordan shoes http://www.jordanstoreonline.com
Reply yeezy shoes
8:31 PM on June 16, 2021 
I simply wanted to thank you very much once more. I do not know what I would've achieved in the absence of the entire suggestions provided by you concerning that area of interest. It seemed to be a horrifying situation in my circumstances, however , seeing the specialized technique you handled the issue forced me to leap for contentment. I'm happy for your work as well as have high hopes you really know what a powerful job you're accomplishing teaching men and women via a blog. I know that you've never got to know all of us.
yeezy shoes http://www.yeezy-shoes.us.org
Reply nike sb
8:32 PM on June 16, 2021 
I have to show some appreciation to you for bailing me out of this type of scenario. Right after looking out throughout the the net and seeing advice which are not beneficial, I figured my entire life was well over. Existing devoid of the approaches to the issues you have fixed by means of the short post is a serious case, and those which could have in a negative way affected my entire career if I had not discovered your website. That skills and kindness in maneuvering almost everything was crucial. I'm not sure what I would've done if I hadn't discovered such a step like this. I can at this time look forward to my future. Thanks for your time so much for this professional and result oriented help. I won't think twice to recommend your blog post to any individual who would need assistance about this issue.
nike sb http://www.sbdunk.us
Reply supreme t shirt
8:32 PM on June 16, 2021 
I precisely wanted to say thanks once more. I am not sure what I might have used without the recommendations revealed by you over this situation. It actually was a very daunting matter in my opinion, but seeing the very specialised technique you solved the issue took me to jump for delight. Extremely grateful for the service and as well , trust you realize what a great job you were getting into training others by way of your web site. Most likely you haven't encountered all of us.
supreme t shirt http://www.supremeoutlet.us.com
Reply kyrie 6
8:32 PM on June 16, 2021 
I wanted to put you one little word so as to say thanks a lot yet again relating to the incredible tactics you have contributed on this page. It's quite surprisingly open-handed with you to make openly all most people would've distributed as an e-book to end up making some bucks for their own end, particularly since you might have tried it if you ever wanted. Those tactics likewise acted like the great way to fully grasp that other people have the same dreams really like my personal own to see many more on the subject of this condition. I am sure there are millions of more pleasurable sessions ahead for many who scan through your website.
kyrie 6 http://www.kyrie-6.com
Reply hermes handbags
2:47 PM on June 18, 2021 
Needed to put you the very little observation to finally say thank you again for those fantastic concepts you've provided on this site. This is quite unbelievably open-handed with people like you to deliver freely precisely what a lot of people might have marketed as an e book to help make some profit on their own, principally given that you could possibly have done it if you ever considered necessary. Those advice likewise served like the good way to realize that the rest have a similar keenness just as mine to find out great deal more when considering this issue. I'm certain there are many more pleasurable situations up front for many who view your site.
hermes handbags http://www.hermes-handbags.us.com
Reply yeezy shoes
5:33 PM on June 18, 2021 
I really wanted to develop a message so as to appreciate you for these splendid hints you are giving out at this website. My considerable internet research has finally been rewarded with incredibly good concept to talk about with my relatives. I would point out that many of us visitors actually are definitely lucky to be in a decent website with very many marvellous professionals with interesting strategies. I feel rather grateful to have encountered your website and look forward to so many more thrilling times reading here. Thanks once more for all the details.
yeezy shoes http://www.yeezy-shoes.us.org
Reply kobe
7:25 AM on June 20, 2021 
I and also my pals came going through the nice solutions on your web blog then quickly got an awful feeling I never expressed respect to the site owner for those strategies. These guys had been certainly joyful to learn all of them and have pretty much been having fun with these things. I appreciate you for actually being well accommodating and then for having such fine issues millions of individuals are really eager to understand about. My personal honest regret for not expressing appreciation to earlier.
kobe http://www.kobe.us.com
Reply supreme clothing
10:49 AM on June 20, 2021 
Thank you a lot for providing individuals with such a memorable opportunity to discover important secrets from here. It's always so useful plus stuffed with a good time for me personally and my office colleagues to search your web site really three times per week to find out the new stuff you will have. And of course, I am just actually contented considering the fantastic suggestions served by you. Certain two tips in this posting are absolutely the most beneficial we have had.
supreme clothing http://www.supremeclothing.us.org
Reply kyrie 5 shoes
10:49 AM on June 20, 2021 
I have to express thanks to you just for bailing me out of this type of problem. Because of surfing around throughout the internet and obtaining principles which are not powerful, I assumed my entire life was well over. Being alive devoid of the strategies to the problems you have sorted out by way of your entire short article is a critical case, and those which might have in a wrong way damaged my entire career if I had not noticed your website. Your main know-how and kindness in playing with a lot of things was valuable. I'm not sure what I would've done if I had not come upon such a point like this. I'm able to at this time look forward to my future. Thanks for your time very much for this skilled and effective help. I will not think twice to suggest your web site to any individual who would like support about this situation.
kyrie 5 shoes http://www.kyrie5.org
Reply supreme
10:50 AM on June 20, 2021 
I really wanted to make a simple message to thank you for those splendid solutions you are posting on this site. My prolonged internet look up has finally been paid with awesome suggestions to exchange with my family members. I 'd repeat that many of us site visitors are really fortunate to live in a fantastic community with very many brilliant individuals with interesting strategies. I feel pretty blessed to have used your entire web site and look forward to really more amazing moments reading here. Thanks a lot again for all the details.
supreme http://www.supremes.us.org
Reply off white hoodie
10:51 AM on June 20, 2021 
I not to mention my pals were actually looking through the good guides found on your web blog then the sudden I had a horrible feeling I had not thanked the blog owner for those tips. The ladies appeared to be totally excited to see them and have now simply been loving them. I appreciate you for genuinely really accommodating and then for using certain wonderful subjects millions of individuals are really desperate to know about. Our own honest apologies for not saying thanks to earlier.
off white hoodie http://www.offwhite.us.com
Reply golden goose sale
10:51 AM on June 20, 2021 
Thanks for all your work on this site. My mother really likes working on research and it's really simple to grasp why. Most of us notice all relating to the dynamic ways you make both useful and interesting thoughts via your web blog and boost response from the others on that theme plus our daughter is really becoming educated a great deal. Take advantage of the rest of the new year. You are always doing a great job.
golden goose sale http://www.goldengoosessale.com
Reply jordan retro
10:52 AM on June 20, 2021 
I simply desired to thank you so much once more. I am not sure what I could possibly have undertaken in the absence of the points documented by you directly on that subject. It was actually an absolute depressing concern for me, nevertheless being able to see a new specialized strategy you solved the issue forced me to weep for gladness. I am happier for this service and as well , believe you know what a powerful job that you are putting in teaching most people by way of your web blog. Probably you've never got to know all of us.
jordan retro http://www.retro-jordans.us.com
Reply hermes
12:16 AM on June 22, 2021 
My husband and i ended up being very peaceful when Raymond managed to round up his investigations out of the ideas he obtained from your own web site. It's not at all simplistic just to happen to be handing out strategies that the others might have been making money from. Therefore we understand we've got the writer to appreciate for that. These explanations you have made, the easy site navigation, the relationships your site aid to promote - it is many wonderful, and it is facilitating our son in addition to the family understand that matter is cool, and that is wonderfully indispensable. Thank you for everything!
hermes http://www.hermesonlineshop.com
Reply hermes birkin
12:17 AM on June 22, 2021 
I am glad for writing to make you understand what a amazing encounter my cousin's daughter gained viewing yuor web blog. She noticed numerous pieces, including what it's like to possess an amazing teaching spirit to have a number of people effortlessly master a variety of hard to do issues. You truly exceeded her expectations. I appreciate you for churning out those interesting, dependable, informative not to mention cool tips on this topic to Ethel.
hermes birkin http://www.hermesbirkinbags.us.com
Reply kevin durant shoes
12:20 AM on June 22, 2021 
I would like to show thanks to this writer for rescuing me from such a crisis. Because of exploring through the internet and seeing solutions which were not productive, I was thinking my life was gone. Living without the presence of answers to the difficulties you've fixed by means of your website is a crucial case, as well as ones which could have badly affected my entire career if I had not encountered your blog. Your capability and kindness in playing with almost everything was invaluable. I don't know what I would've done if I had not come upon such a stuff like this. I can also now relish my future. Thanks a lot very much for this skilled and effective help. I will not think twice to suggest the website to any individual who needs and wants tips about this topic.
kevin durant shoes http://www.kd10.us
Reply nike off whtie
3:24 AM on June 22, 2021 
I am glad for commenting to make you be aware of of the brilliant encounter my wife's girl gained checking your webblog. She mastered lots of issues, not to mention what it is like to have an excellent helping spirit to have others just know precisely a number of impossible things. You actually exceeded our own desires. Many thanks for churning out the informative, dependable, educational as well as cool guidance on this topic to Gloria.
nike off whtie http://www.nikexoffwhite.com