Auteur / Psycholoog

Boodschap

STOP THAT TRAIN /STOP DIE TREIN

Zet deze trein nu tot stilstand

voordat hij gaat crashen

Vanuit de wijze lessen in de geschiedenis, en de combinatie van verleden , heden en toekomst zijn er uitspraken als “hardlopers zijn doodlopers ”alsmede “stilstand is ook vooruitgang ”wijze uitspraken die nooit vergaan. Wat wordt dan bedoeld met die trein. Die trein is een combinatie van alle moderne vernuften die momenteel worden ingezet vanuit een technocratisch digitaal wereldbeeld waarin alles controleervaar en voorspelbaar wordt. Gewoon omdat het kan en het er is, wordt beslist dat dit wereldwijd “moet” worden ingezet, zonder dat hier vooraf brede maatschappelijke discussie hebben plaatsgevonden. Want wat moet eigenlijk en wie bepaald dat en met welk doel. In principe vind men wel dat techniek de mens kan dienen , denk aan de wasmachine die werd uitgevonden en de computer i.p.v. de typemachine.

Wel blijft dat bij elke stap weer opnieuw wordt gekeken naar wel doel en gemak de uitvinding dient. Maar op een bepaald moment is alles in stroomversnelling gegaan en werd de ene vernieuwing na de andere over de mens heen gestort. Via slimme marketing werd het gepresenteerd als noodzaak en iets waar men niet langer omheen kon. Dus men ging braaf mee . Inmiddels is er een moment gekomen waarbij iedereen zich afvraagt, waar gaat dit heen en is dit echt wat wij willen. Dan doel ik op het transhumanisme , en vergaande ontwikkeling van de robot als nieuwe schepping en de daarbij behorende leefomgeving van high skilled techniek die alleen via een hoogstaand ingewikkeld netwerk mogelijk is. Een soort moderne wereldwijde magnetron in verbinding met elkaar en satellieten en welke een buitengewone hoge gebruik van elektra en andere energie bronnen nodig heeft. Denk alleen al aan een gemiddeld data opslag centrum waar 1 miljoen liter water bij nodig is en meer dan een windmolenpark om dit van energie te voorzien en dat is nog krap gemeten. De uitstoot is immens en zeer schadelijk voor de aarde en natuurlijk leefmilieu van mens plant en dier. Daarbij is het inmiddels bekend dat dit niet zonder gevolgen is en vergaande consequenties heeft. Dit gaat dermate ver dat de oude mens en schepping in een illusionaire technische vorm wordt gegoten door het gedrag, beweging, spraak e.a. te kopiëren via spy ware, zonder dat dit vooraf met mensen is besproken. Er ontstaan zo robots die kopieën zijn van bestaande mensen, die daar wel of niet van op de hoogte zijn. De high Tech omgeving die deze vergaande nieuwe schepping met zich meebrengt , is dermate schadelijk m.b.t. impact dat het de oude leefomgeving ofwel zwaar beschadigd ofwel geheel vernietigd.

Dan is het de vraag wie bepaald en dit is valt terug te lezen in het boek van Prof Bob de Wit, society 4.0 een zeer kleine groep die zich op wel of niet ethische wijze heeft verrijkt ten koste van anderen. Het doet gelijken aan het oude systeem waarbij een kleine groep door zichzelf uitgeroepen adelijken cq koningen , heerser werd over een bepaald gebied of land. Inmiddels is dit de wereld geworden. Een aantal documentaires die hier veel uitleg over geven zijn, maar ook achtergrond info geven over het vergaren van Macht en middelen zijn o.a. :

Tim Gielen Monopoly : https://www.bitchute.com/video/cHMwZURVEQMs/:

Catherine Austin Fits Planet Lockdown, https://www.youtube.com/watch?v=Adj9BUmWuCY&ab_channel=PlanetLockdown

Dr Vandana Shiva lezingen, boeken en documentaires en intervieuws: https://www.youtube.com/watch?v=DBGSbMBJ0LE&ab_channel=WeCanRemaketheWorldPodcast how to survive the 2% and a quest to preserve life , soil and seeds

https://www.youtube.com/watch?v=f9lq-uBdxg8&ab_channel=AfterSkool divide https://www.youtube.com/watch?v=3YnkP9H3t-M&ab_channel=InfinityFoundationOfficial AI versus being

Michael Moore Planet of the Humans over de klimaat leugen en green energie verdien modellen https://www.youtube.com/watch?v=3ZsXyDkyrCk&ab_channel=FanboyChannel

Gedurende de hele geschiedenis getuigd kolonisme en feodalisme van een kleine groep die ten koste van een ideologie en macht en middelen misbruik en hebzucht., Daarbij worden er al honderden jaren miljoenen slachtoffers wereldwijd gemaakt van burgers, in meer of minder mate en al het andere leven op deze planeet. Vanuit de pareto analyse kun je stellen dat 20% van een groep mensen 80% van de aarde in bezit heeft genomen, middelen onder beheer heeft en ook de aarde en leefomgeving vervuild. Dart 80% van de mensen slechts 20% heeft, beheerd en vervuild dan is het ook logisch dat een dergelijke situatie geen duurzaamheid heeft.

Waarom kan het dan doorgaan, verdeel en heers en verslaving aan producten speelt daarbij een grote rol. Wie namelijk echt verstand heeft van kleur weet dat zwart en wit slecht shades van een kleur zijn en geen echte kleur. Daarbij pak de kleur erbij wie heeft ooit een wit of zwart mens ontmoet?? Niemand want ze bestaan niet. We hebben allemaal verschillen en Unique features en intentie van kleurenpallet . Er is dus geen verschil in kleur, cultuur, etc. als men kijkt naar de agrarische revolutie, de industriële revolutie en inmiddels de technocratische revolutie. De Technocratie en globalistische revolutie maakt geen onderscheid daarin want iedereen en alles is ondergeschikt aan hen die de wereld runnen. Hierin een pact met de rol van banken en overheden om de onderdrukking ongelijkheid en armoede onbewust te ondersteunen en uit te voeren. De overheersing van oorlog instrumenteel zoals : spy ware, biolabs, propaganda, censuur, chaos, crisis , dehumanisering, omvolking, isoleren, vervreemden, verstedelijking in massasteden, ontvolking platteland, vergiftiging in lucht, land en water, depersonaliseren, massa hypnose, en herhaling waarbij angst en gehoorzaamheid wordt geïnstalleerd zodat de massa elkaar naar de slachtbank leidt. En dit is maar een kleine greep van wat er voorhanden is om vooraf gestelde agenda’s en doelen doorgang te laten vinden waarbij de biologische natuurlijke leefomgeving en leven wordt vervangen door technocratisch en robot leven vanuit de arrogantie onsterfelijk te worden en een nieuwe wereld te scheppen die bestaat uit een krankzinnige illusie van psychopaten.

Oorlogen en conflicten worde ingezet als middel teneinde honger en meer sterfte te bereiken. In de huidige tijd staan er honderden oorlogen ter discussie zoals; Jemen, Irak, Afghanistan, en Oekraïne waar al meer dan 15 jaar onrust is. Er wordt iets voorgeschoteld maar er zijn geen journalisten meer ter plekke en die er zijn worden doodgezwegen of geweigerd en weggestuurd. Niet geloofd. Men kent https://www.youtube.com/watch?v=JrMiSQAGOS4&ab_channel=TheUniversityofChicago waarbij professor : UnCommon Core: The Causes and Consequences of the Ukraine Crisis John J. Mearsheimer, the R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor in Political Science de university of chicago waarin hij aangefet waaro de Nato hoofdcshuldig is en altijd was in dit conflict en vele anderen.

Oliver Stone is a filmmaker with 3 Oscar wins and 11 Oscar nominations. His films include Platoon, Wall Street, Born on the Fourth of July, Scarface, JFK, Nixon, Alexander, W, Snowden, and documentaries where he has interviewed Fidel Castro, Hugo Chavez, and Vladimir Putin.

Oliver Stone: Vladimir Putin and teh War in Ucraine.

https://www.youtube.com/watch?v=ygAqYC8JOQI&ab_channel=LexFridman

De revolutie in 2014 was verraad ook en vooral vanuit Nato en EU die hierop aanstuurden , het bracht het land ten val , ongewenst , corruptie en kinderhandel en vreselijke gruwelen uit de Donbas , sommigen onderdeel van extreme nazi welke immens en gruwelijk geweld toepasten , gehele Donbas vernietigd en de bevolking zelf heeft een documentaire gemaakt om de corruptie van de huidige leider en diens functionarissen in de openheid te brengen met gevaar voor eigen leven. Immers de zuiveringen van deze leider mr Z . zijn gruwelijk, alle media en alle politieke partijen heeft hij verbannen en hij regeert met ijzeren vuist wel of niet geleid door NATO en auticratisch EU . huidige leider is coke snuivende geld verslindende figuur die zich door de US laat dicteren want daar komt zijn geld vandaan. Labs zijn er al jaren waar rare dingen gebeuren , maar niemand antwoorden krijgt (zie ook Delijsna reporter en Laura Aboli onderzoek journalist die meerdere documentaires maakte om aandacht te vestigen op de gruwelijke zuiveringen en attrocities oor het Oekraïne leger in de Donbas waar Russisch sprekende Oekraïners worden vervolgd en vermoord. Ale hun huizen platgeschoten. Het was nooit vrij en soeverein maar onderdrukt door geweld en corruptie de bevolking uitgebuit en bedrogen en nog steeds !

Rusland is een stijgende lijn en al jaren maken ze vorderingen en pogen steeds meer democratische waarden en veiligheid in te passen, nemen actief deel aan VN maar willen hun eigenhout behouden. Na de ellende van de invasie van aasgierende hyena’s uit andere westerse landen , heeft huidige leider de rust maar zeker ook de welvaart hersteld waaronder goede zorg , scholing Ea . Daarbij staat het gezin en familie centraal en is in het westen duidelijk geworden dat er inmiddels rollen zijn omgedraaid , in Rusland mag je over alles spreken maar in t westen en Europa heerst een ongekende censuur en riskeer je uitsluiting of zelfs opsluiting en ander geweld , tables have turned . Hetgeen wordt bevestigd door John mareBx docu en benoem andere documentaires ,

Er zijn dus twee kanten van de medaille altijd en het is vergif en naïef te veronderstellen dat dit niet zou zijn. Inmiddels weten vanuit de rapporten van o.a. amnestie dat er misdaden worden gepleegd door Azov Oekraïens soldaten en dat Zelensky miljoenen wegsluit vanuit een door Oekraïne gemaakt docu over de pandora box

Dat is ook de reden dat het kolonisme aan beide kanten zowel geweld en vernietiging voor kon brengen aan beide kanten van de oceaan want niemand kreeg de juiste kanten van de geschiedenis belicht waardoor er als bevolking nu weer worden uitgespeeld en tegen elkaar worden opgezet , denk even na , geen van beide leeft in weelde dus het is kristal helder dat het geld , toen en nu witgewassen en gestolen van huidige bevolking door (belasting subsidies en donaties) door zogenaamde filantropen die hun woekerwinsten hebben belegd in offshores Ea mega investerings bedrijven die zich als een web over de wereld hebben gegooid , gesteund door alle bilaterale overeenkomsten , handels verdragen en globalisme

Het is evident dat dit alles voor “ hen “ was en niks maar niks aan de bevolkingen wereldwijd heeft bijgedragen . De enige die dat deden waren de kleine ondernemers die voorzagen in goederen diensten , voedsel voorzieningen zonder schaarste en prijsopdrijving , daarom worden deze nu in de huidige tijd het boetekleed aangekleed om hen de nek om te draaien . De enige krachtige stemmen die nog kunnen spreken uit de weg

Zo werken totalitaire regimes over en over again stress beter toegerust

Verslaafd aan het vergaren van macht en geld maar ook verslaafd aan extravagante en gruwelijke kicks (enige emotie die zij kunnen waarnemen zijn zeer extreme pijn en angst toegebracht aan anderen tijdens gezamenlijk of individuele rituelen bij zeer diverse slachtoffers ) welke hen tijdelijke een zeker rust brengt . Vrienden maken ze niet want niemand is te vertrouwen , dus tijdelijke uitvoerders die na de klus worden vernietigd . De intens gruwelijke angsten waaronder zij gebukt gaan voor de dood en andere onzekerheden tergt hun brein waaruit ze constant een uitweg zoeken om orde te brengen in het onzekere biologische en de Oncontroleerbare weg van de natuur . Deze moeten bedwongen worden evenals “ het zinloze uitschot de massa die krioelt als mieren in hun ogen en waar zij geen grip of zicht op krijgen. Voor hen ongrijpbaar en dus ontoegankelijk , waar God geen antwoorden gaf , hebben zin dit ingeruild voor betaalde pseudo wetenschap en techniek waarbij de onderzoeken ondergeschikt moeten zijn aan de door hen gewenste uitkomsten.

Daar is nu de hoop gevestigd op bluf want de marsmannetjes en aliens bleven uit, clonen lukte niet en invriezen is gelukt maar tot welke nut daarvoor moet de gehoopte AI versmelting robot mens nooit bewezen en beproefd nu uitkomst geven. Wederom de gewenste uitkomst stuurt het onderzoek welke net als zovelen dus nietig en als pseudo wetenschap (replicatie crisis) kan worden aangemeld

Alleen het fysiek waarneembare is werkelijkheid , wat werkt, werkt en wat niet werkt , werkt niet , daarvoor is geen bewijs nodig . Daarbij (lees macht als onmacht Marilyn Fænkel French ) het meedogenloze geweld welke (ook medische en mentale ) wetenschap op haar conto heeft . Het uitvinden van gewelddadige bio oorlogsmiddelen, zinloze additionele onderzoeks instrumenten en middelen voor mens en landbouw met toegepast chemicaliën voor nieuwe patenten . Het levert geld en het doel heiligt de middelen .

Dat geld ook voor de giftige toevoegingen chemicaliën aan water , lucht (geo engeneering cloud seeding) en land vervuiling door o.a. betrokken bij neo nazi bedrijf Bayer

Welke alle perken te buiten gaan evenals straling 5G voor de nieuwe robot tech nieuwe infra structuur welke mens en natuur vernietigd stille dood al in tachtiger jaren de schadelijke affecten bekend en verzwegen

Niet minder maar meer opdringen van middelen als replacement van de veilige Basis van gezinnen en gezamenlijke tribe of dorps gevoel vertrekt door kleine schooltjes en werkgevers met vaste betrekkingen , vaste eigen zorg , nuts bedrijven E.a.

Schaalvergroting en volledig overgeleverd aan buitenlandse autocrats bedrijven gerund door investeerders waarin de spin van het web nauwelijks meer zichtbaar noch aanspreekbaar is zijn orders afgeeft

Nu (boek Bas de koning hfst 10) voltooit de ramp met digitalisering en spionage tot de diepste kern van de mens verweven met macht en uitbuiting leidend naar een catastrofale steeds sneller rijdende trein dus op weg is naar de afgrond , existentiële crisis

Een half door parallelle samenlevingen met initiatieven en kennis voor de weg daarna welke nu al wordt ingezet

Stop deze trein

Het enige wat nog nodig is, is de paralellen samenleving waarbij ook de boeren inmiddels hun weg terug vinden naar schaalverkleining en natuur , want andere keuzes zijn er niet

Het land is wereldwijd onderbevolking en wacht om opnieuw door u te worden ontdekt gekoesterd en bewerkt

Hoe kun jij dan helpen vanuit jouw eigen positie ? Stel meer vragen en stel je bloot aan de fysiek waarneembare realiteit , ga op onderzoek uit , zelf , praat met mensen uit diverse culturen ook via jouw netwerk , zelf en koppel verleden heden en toekomsten stappen . Ook bij uitvoering van beleid stel vragen bij jezelf en bij anderen en blijf bij jezelf , wat niet goed voelt , niet doen !

Quates en links :

Het ontsterfelijkheids comitee van John gray

“ Jan Boesten vervolg is het ontsterfelijkheids comité van John Gray absolute aanrader , beide boeken. Ben laatste nog aan lezen; kern is dat het ontsterfelijlheids comitee (voorlopers eugenetica ) het menselijk ras ( maar ook andere levensvormen ) wil bevrijden van zijn zwakheden en ze zien zichzelf als Godbouwers die mbt wetenschap en techniek een nieuwe onsterfelijke zinvolle “levensvorm “ ontwikkelen die all intellect is dus denk ook voorloper op ARticicial intelligence en transhumanen .

Er is vanuit deze elite club een minachting voor God en het sterfelijk leven - zij menen vele malen te overtreffen waarbij tot nu toe in het boek alleen maar vernietiging van alles wat leeft. Zie hier citaat pag boek

“ Eugenetica wilde de mens verlossen van gebrekkige mensen terwijl spiritisten geloofden dat het hiernamaals de mens van gebrekkigheid zou zuiveren, twee denksysyemen kwamen samen in een plan .

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Beweging_van_de_Godbouwers

“ wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar.

Het wordt een keuze tussen het biologische natuurlijke leven op aarde of de technocratische versie de vernietiging van de aarde -

“wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar John Gray het ontsterfelijkheids comité

En het streven naar ontsterfelijkheid, door volgelingen van Kurzweil immortalisme “ genoemd , is een programma voor uitroeing van de mens, een verdwijntruc met een drastische uitwerking dan iedere denkbare loop van de gebeurtenissen . In het immortalistische scenario construeert de mens zijn eigen uitsterven (en met hen mogelijk de rest van alle leven op aarde ) door in te grijpen in het evolutionaire proces teneinde een nieuw soort ( AI/robot ) te scheppen, maakt het dier dan naar eeuwig leven hunkert een einde aan doesn’t eigen bestaan

https://www.npr.org/2014/11/05/361427276/how-thousands-of-nazis-were-rewarded-with-life-in-the-u-

https://dilyana.bg/the-pentagon-bio-weapons/

Georgia as a testing ground

The Lugar Center is the Pentagon bio laboratory in Georgia. It is located just 17 km from the US Vaziani military airbase in the capital Tbilisi. Tasked with the military program are biologists from the US Army Medical Research Unit-Georgia (USAMRU-G) along with private contractors. The Bio-safety Level 3 Laboratory is accessible only to US citizens with security clearance. They are accorded diplomatic immunity under the 2002 US-Georgia Agreement on defense

“ A nightfall does not come all at once, neither does oppression . In both instances , there is a twilight when everything remains seemingly unchanged. And it is in such a twilight that we all must be aware of change in the air- however slight - lest we become victims of the darkness , justice William O Douglas “ the end of America , letter of warning (echoes of totalitarian regimes ) dr Naomi

Wolf

Boeken incl docu

Planet lockdown Michael Moore

Planet of the humans Catherine Austin fits

Vandana Shiva survive the 2% seed and natural cure theft by agressieve patenting and stealing

blckbx.tv

Café Weltschmerz

De blauwe tijgers

Fox Nieuws Tucker Carlons en Sky Nieuws Australia

Redacted

Ad Broere nieuwsbrief

Maurice de Hond Nieuwsbrief

Sybe Wyninga blog

Mijn Blog Brieven aan mijn vader

Blog

Samen vormen wij de zon/Together we are the sun

Posted on August 10, 2012 at 5:24 AM
Samen vormen wij de zon (together we are the sun) door Nanda Bakker komt binnenkort uit als herdruk. De eerste druk was in 1990 bij Van Spijk Venlo. De tweede druk is bij mijn bestseller.nl en is een volledig tweetalige dichtbundel. De gedichten gaan over diverse thema's waar mensen over nadenken en filosoferen. Een aantal nieuwe gedichten zijn eraan toegevoegd om de lezer te inspireren.
 
Een fragment:
 
Vleugels 
 
Op een dag
is er
een gat in de muur
Op een dag
zijn mijn vleugels
sterk genoeg
om me te dragen..........
 
Wings
 
One day
there woll be
a hole in the wall
One day
my wings
will be strong enough
to carry me........
 
door: Nanda Bakker

Categories: Gedichten

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

2258 Comments

Reply moncler
6:27 PM on June 23, 2021 
Thank you for every one of your hard work on this website. My mum loves making time for research and it's simple to grasp why. A lot of people hear all about the dynamic ways you convey very helpful tips through this web site and as well inspire participation from visitors on that matter and our favorite girl is now being taught a lot. Take pleasure in the rest of the new year. You're the one conducting a first class job.
moncler http://www.moncler--outlet.us.com
Reply kyrie 5 shoes
7:13 AM on June 25, 2021 
My wife and i were quite joyful Ervin managed to finish up his analysis through your precious recommendations he gained in your weblog. It's not at all simplistic just to possibly be handing out key points which usually most people have been making money from. And now we discover we've got you to give thanks to for this. The specific illustrations you've made, the simple web site menu, the relationships your site make it easier to create - it's got many sensational, and it is helping our son and our family believe that that content is brilliant, which is certainly pretty fundamental. Thank you for everything!
kyrie 5 shoes http://www.kyrie5.org
Reply irving shoes
10:25 AM on June 25, 2021 
I wanted to send you this little remark to help say thanks again on your marvelous strategies you've documented at this time. It has been quite shockingly open-handed with you to deliver freely all a few individuals might have marketed as an e-book to make some profit on their own, chiefly seeing that you might have done it if you decided. The creative ideas as well served to be a good way to know that the rest have a similar eagerness similar to my personal own to figure out more and more in respect of this issue. I'm sure there are thousands of more pleasant instances ahead for people who look over your site.
irving shoes http://www.kyrieirving-shoes.us.com
Reply golden goose shoes
3:59 PM on June 28, 2021 
I wanted to compose a quick word to appreciate you for all of the remarkable tactics you are placing here. My prolonged internet look up has finally been honored with useful information to write about with my neighbours. I would assume that we readers are undeniably blessed to exist in a fine place with so many perfect individuals with great ideas. I feel extremely privileged to have encountered your webpages and look forward to so many more amazing moments reading here. Thanks once more for a lot of things.
golden goose shoes http://www.goldengoosesneakers.us.org
Reply lebron james shoes
6:38 PM on June 28, 2021 
My spouse and i were quite happy Ervin could conclude his investigations through the ideas he got in your web page. It is now and again perplexing to just possibly be offering instructions that other people might have been making money from. And we also know we need the blog owner to thank for that. Those explanations you've made, the simple web site menu, the relationships you can help to create - it is most amazing, and it's really making our son in addition to us reckon that that subject is awesome, and that's highly essential. Thanks for the whole thing!
lebron james shoes http://www.lebron18.net
Reply off white nike
1:36 PM on June 30, 2021 
I want to express appreciation to this writer for rescuing me from such a situation. After surfing around through the world-wide-web and getting proposals which were not powerful, I thought my entire life was done. Existing devoid of the answers to the difficulties you've solved by means of this article content is a serious case, as well as the kind that could have negatively damaged my career if I hadn't discovered your site. Your main ability and kindness in touching the whole lot was crucial. I am not sure what I would've done if I had not discovered such a stuff like this. I'm able to at this point relish my future. Thanks for your time so much for the reliable and amazing guide. I will not hesitate to endorse your web sites to anyone who will need support on this subject.
off white nike http://www.nikexoffwhite.com
Reply yeezy
5:12 AM on July 2, 2021 
My husband and i ended up being really joyful when Emmanuel managed to finish off his web research because of the ideas he gained out of your site. It is now and again perplexing to just find yourself giving away instructions which some people may have been selling. So we see we need the blog owner to appreciate for this. These explanations you made, the simple website navigation, the friendships you will give support to instill - it's got all extraordinary, and it's really helping our son in addition to the family reason why the situation is amusing, which is exceptionally essential. Many thanks for the whole lot!
yeezy http://www.yeezy-supply.us.org
Reply kobe sneakers
5:12 AM on July 2, 2021 
I am writing to let you understand of the remarkable discovery my cousin's princess enjoyed checking the blog. She learned several issues, including how it is like to have a marvelous helping nature to let the rest with ease learn several extremely tough topics. You really did more than our own expectations. Many thanks for displaying such insightful, trustworthy, revealing and also fun tips about your topic to Mary.
kobe sneakers http://www.kobesneakers.com
Reply bape
5:13 AM on July 2, 2021 
I needed to create you one tiny remark just to thank you very much again on your breathtaking ideas you've shared on this page. This is unbelievably open-handed with you to allow freely precisely what numerous people might have marketed as an e-book to end up making some dough for their own end, even more so given that you might have done it if you desired. These strategies likewise worked to become a good way to know that other people have a similar passion just like my very own to grasp many more related to this problem. I am sure there are several more pleasurable periods up front for individuals that see your blog post.
bape http://www.bapes.us.org
Reply curry 6
8:10 AM on July 2, 2021 
I have to express thanks to the writer just for rescuing me from such a incident. Just after surfing through the the web and coming across ideas which are not pleasant, I was thinking my entire life was over. Being alive without the presence of solutions to the issues you've resolved as a result of your entire review is a serious case, and those that might have negatively affected my entire career if I hadn't noticed your blog post. Your own know-how and kindness in dealing with every part was tremendous. I am not sure what I would have done if I hadn't come upon such a thing like this. I can at this point relish my future. Thank you very much for your impressive and results-oriented help. I won't be reluctant to recommend the blog to any individual who desires direction on this situation.
curry 6 http://www.curry-6.us
Reply jordan shoes
9:59 PM on July 3, 2021 
I not to mention my guys came reviewing the nice guidelines on your website then the sudden I had a terrible suspicion I never expressed respect to the blog owner for those secrets. All of the ladies became consequently very interested to learn them and have now definitely been using those things. Thanks for indeed being indeed thoughtful as well as for going for this sort of terrific issues most people are really wanting to be informed on. My personal sincere regret for not saying thanks to you earlier.
jordan shoes http://www.jordan4.us.com
Reply lebron shoes
12:47 AM on July 4, 2021 
I really wanted to develop a small note to express gratitude to you for the remarkable guides you are giving out on this site. My time consuming internet search has now been paid with really good content to exchange with my best friends. I would believe that most of us site visitors are unquestionably endowed to be in a decent network with so many perfect people with good ideas. I feel extremely blessed to have come across your webpage and look forward to tons of more fun minutes reading here. Thank you again for a lot of things.
lebron shoes http://www.lebronjames-shoes.us.com
Reply hermes birkin
12:48 AM on July 4, 2021 
I am just writing to make you be aware of of the incredible discovery my cousin's child enjoyed reading the blog. She figured out some issues, not to mention how it is like to have an awesome coaching character to let the mediocre ones without hassle know just exactly specified complex topics. You really did more than readers' expectations. Thank you for rendering those precious, trusted, informative and even cool thoughts on this topic to Evelyn.
hermes birkin http://www.hermesbirkins.com
Reply curry 7 sour patch
12:49 AM on July 4, 2021 
I simply wanted to appreciate you all over again. I'm not certain the things that I would have created in the absence of the type of hints documented by you about such area of interest. It had been the traumatic case for me, nevertheless finding out your well-written mode you handled the issue forced me to weep for fulfillment. I'm grateful for this service and thus wish you find out what a great job you happen to be carrying out educating some other people all through your web blog. More than likely you have never encountered all of us.
curry 7 sour patch http://www.curry7.us
Reply golden goose sneakers
12:50 AM on July 4, 2021 
I precisely desired to appreciate you all over again. I do not know the things I might have worked on in the absence of the entire creative ideas provided by you over such a problem. It was the intimidating dilemma in my view, but encountering the very expert mode you managed the issue took me to jump for contentment. I'm just happier for the work and thus have high hopes you comprehend what a powerful job you have been doing teaching many others with the aid of your blog post. I know that you haven't got to know any of us.
golden goose sneakers http://www.goldengoosesneakers.us.com
Reply bape
12:50 AM on July 4, 2021 
I needed to send you that little word so as to give many thanks again with the unique solutions you've provided in this case. It has been certainly surprisingly open-handed of people like you to make unhampered just what many individuals would have distributed as an e book to help with making some dough for themselves, even more so given that you could possibly have tried it if you desired. Those tricks as well served as the fantastic way to understand that some people have similar zeal much like mine to grasp very much more when it comes to this issue. I am sure there are lots of more fun occasions ahead for many who scan through your blog.
bape http://www.bapes.us.org
Reply supreme
12:50 AM on July 4, 2021 
I really wanted to jot down a simple message so as to express gratitude to you for those remarkable concepts you are giving out at this website. My prolonged internet research has now been rewarded with wonderful details to write about with my best friends. I 'd mention that most of us website visitors are undoubtedly endowed to live in a remarkable community with many wonderful individuals with useful opinions. I feel somewhat lucky to have used your entire website and look forward to really more brilliant times reading here. Thanks again for all the details.
supreme http://www.supremes.us.org
Reply bape
3:28 PM on July 5, 2021 
My spouse and i were absolutely satisfied when Ervin could carry out his preliminary research through your precious recommendations he made through the web page. It's not at all simplistic just to always be handing out ideas which usually people may have been making money from. We really remember we have got you to give thanks to because of that. The specific explanations you've made, the simple blog navigation, the relationships you give support to engender - it is most spectacular, and it's leading our son in addition to our family recognize that this content is satisfying, and that is especially important. Thanks for all the pieces!
bape http://www.bapehoodie.us
Reply supreme
6:48 AM on July 7, 2021 
I not to mention my friends were actually digesting the great helpful hints located on your web blog and then the sudden I had an awful suspicion I never expressed respect to the site owner for those tips. All of the young men became as a consequence stimulated to read through all of them and have now in truth been enjoying these things. I appreciate you for getting simply kind and for making a decision on some ideal topics most people are really needing to know about. Our own sincere apologies for not expressing gratitude to you earlier.
supreme http://www.supremesonline.com
Reply supreme clothing
9:52 AM on July 7, 2021 
Thank you for each of your labor on this web page. Kate enjoys carrying out internet research and it's really easy to understand why. A lot of people learn all about the powerful way you produce good information via this blog and therefore cause contribution from people on this topic so our own girl is undoubtedly being taught a great deal. Take pleasure in the rest of the year. You are always doing a fabulous job.
supreme clothing http://www.supremesoutlet.us.com