Auteur / Psycholoog

Boodschap

STOP THAT TRAIN /STOP DIE TREIN

Zet deze trein nu tot stilstand

voordat hij gaat crashen

Vanuit de wijze lessen in de geschiedenis, en de combinatie van verleden , heden en toekomst zijn er uitspraken als “hardlopers zijn doodlopers ”alsmede “stilstand is ook vooruitgang ”wijze uitspraken die nooit vergaan. Wat wordt dan bedoeld met die trein. Die trein is een combinatie van alle moderne vernuften die momenteel worden ingezet vanuit een technocratisch digitaal wereldbeeld waarin alles controleervaar en voorspelbaar wordt. Gewoon omdat het kan en het er is, wordt beslist dat dit wereldwijd “moet” worden ingezet, zonder dat hier vooraf brede maatschappelijke discussie hebben plaatsgevonden. Want wat moet eigenlijk en wie bepaald dat en met welk doel. In principe vind men wel dat techniek de mens kan dienen , denk aan de wasmachine die werd uitgevonden en de computer i.p.v. de typemachine.

Wel blijft dat bij elke stap weer opnieuw wordt gekeken naar wel doel en gemak de uitvinding dient. Maar op een bepaald moment is alles in stroomversnelling gegaan en werd de ene vernieuwing na de andere over de mens heen gestort. Via slimme marketing werd het gepresenteerd als noodzaak en iets waar men niet langer omheen kon. Dus men ging braaf mee . Inmiddels is er een moment gekomen waarbij iedereen zich afvraagt, waar gaat dit heen en is dit echt wat wij willen. Dan doel ik op het transhumanisme , en vergaande ontwikkeling van de robot als nieuwe schepping en de daarbij behorende leefomgeving van high skilled techniek die alleen via een hoogstaand ingewikkeld netwerk mogelijk is. Een soort moderne wereldwijde magnetron in verbinding met elkaar en satellieten en welke een buitengewone hoge gebruik van elektra en andere energie bronnen nodig heeft. Denk alleen al aan een gemiddeld data opslag centrum waar 1 miljoen liter water bij nodig is en meer dan een windmolenpark om dit van energie te voorzien en dat is nog krap gemeten. De uitstoot is immens en zeer schadelijk voor de aarde en natuurlijk leefmilieu van mens plant en dier. Daarbij is het inmiddels bekend dat dit niet zonder gevolgen is en vergaande consequenties heeft. Dit gaat dermate ver dat de oude mens en schepping in een illusionaire technische vorm wordt gegoten door het gedrag, beweging, spraak e.a. te kopiëren via spy ware, zonder dat dit vooraf met mensen is besproken. Er ontstaan zo robots die kopieën zijn van bestaande mensen, die daar wel of niet van op de hoogte zijn. De high Tech omgeving die deze vergaande nieuwe schepping met zich meebrengt , is dermate schadelijk m.b.t. impact dat het de oude leefomgeving ofwel zwaar beschadigd ofwel geheel vernietigd.

Dan is het de vraag wie bepaald en dit is valt terug te lezen in het boek van Prof Bob de Wit, society 4.0 een zeer kleine groep die zich op wel of niet ethische wijze heeft verrijkt ten koste van anderen. Het doet gelijken aan het oude systeem waarbij een kleine groep door zichzelf uitgeroepen adelijken cq koningen , heerser werd over een bepaald gebied of land. Inmiddels is dit de wereld geworden. Een aantal documentaires die hier veel uitleg over geven zijn, maar ook achtergrond info geven over het vergaren van Macht en middelen zijn o.a. :

Tim Gielen Monopoly : https://www.bitchute.com/video/cHMwZURVEQMs/:

Catherine Austin Fits Planet Lockdown, https://www.youtube.com/watch?v=Adj9BUmWuCY&ab_channel=PlanetLockdown

Dr Vandana Shiva lezingen, boeken en documentaires en intervieuws: https://www.youtube.com/watch?v=DBGSbMBJ0LE&ab_channel=WeCanRemaketheWorldPodcast how to survive the 2% and a quest to preserve life , soil and seeds

https://www.youtube.com/watch?v=f9lq-uBdxg8&ab_channel=AfterSkool divide https://www.youtube.com/watch?v=3YnkP9H3t-M&ab_channel=InfinityFoundationOfficial AI versus being

Michael Moore Planet of the Humans over de klimaat leugen en green energie verdien modellen https://www.youtube.com/watch?v=3ZsXyDkyrCk&ab_channel=FanboyChannel

Gedurende de hele geschiedenis getuigd kolonisme en feodalisme van een kleine groep die ten koste van een ideologie en macht en middelen misbruik en hebzucht., Daarbij worden er al honderden jaren miljoenen slachtoffers wereldwijd gemaakt van burgers, in meer of minder mate en al het andere leven op deze planeet. Vanuit de pareto analyse kun je stellen dat 20% van een groep mensen 80% van de aarde in bezit heeft genomen, middelen onder beheer heeft en ook de aarde en leefomgeving vervuild. Dart 80% van de mensen slechts 20% heeft, beheerd en vervuild dan is het ook logisch dat een dergelijke situatie geen duurzaamheid heeft.

Waarom kan het dan doorgaan, verdeel en heers en verslaving aan producten speelt daarbij een grote rol. Wie namelijk echt verstand heeft van kleur weet dat zwart en wit slecht shades van een kleur zijn en geen echte kleur. Daarbij pak de kleur erbij wie heeft ooit een wit of zwart mens ontmoet?? Niemand want ze bestaan niet. We hebben allemaal verschillen en Unique features en intentie van kleurenpallet . Er is dus geen verschil in kleur, cultuur, etc. als men kijkt naar de agrarische revolutie, de industriële revolutie en inmiddels de technocratische revolutie. De Technocratie en globalistische revolutie maakt geen onderscheid daarin want iedereen en alles is ondergeschikt aan hen die de wereld runnen. Hierin een pact met de rol van banken en overheden om de onderdrukking ongelijkheid en armoede onbewust te ondersteunen en uit te voeren. De overheersing van oorlog instrumenteel zoals : spy ware, biolabs, propaganda, censuur, chaos, crisis , dehumanisering, omvolking, isoleren, vervreemden, verstedelijking in massasteden, ontvolking platteland, vergiftiging in lucht, land en water, depersonaliseren, massa hypnose, en herhaling waarbij angst en gehoorzaamheid wordt geïnstalleerd zodat de massa elkaar naar de slachtbank leidt. En dit is maar een kleine greep van wat er voorhanden is om vooraf gestelde agenda’s en doelen doorgang te laten vinden waarbij de biologische natuurlijke leefomgeving en leven wordt vervangen door technocratisch en robot leven vanuit de arrogantie onsterfelijk te worden en een nieuwe wereld te scheppen die bestaat uit een krankzinnige illusie van psychopaten.

Oorlogen en conflicten worde ingezet als middel teneinde honger en meer sterfte te bereiken. In de huidige tijd staan er honderden oorlogen ter discussie zoals; Jemen, Irak, Afghanistan, en Oekraïne waar al meer dan 15 jaar onrust is. Er wordt iets voorgeschoteld maar er zijn geen journalisten meer ter plekke en die er zijn worden doodgezwegen of geweigerd en weggestuurd. Niet geloofd. Men kent https://www.youtube.com/watch?v=JrMiSQAGOS4&ab_channel=TheUniversityofChicago waarbij professor : UnCommon Core: The Causes and Consequences of the Ukraine Crisis John J. Mearsheimer, the R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor in Political Science de university of chicago waarin hij aangefet waaro de Nato hoofdcshuldig is en altijd was in dit conflict en vele anderen.

Oliver Stone is a filmmaker with 3 Oscar wins and 11 Oscar nominations. His films include Platoon, Wall Street, Born on the Fourth of July, Scarface, JFK, Nixon, Alexander, W, Snowden, and documentaries where he has interviewed Fidel Castro, Hugo Chavez, and Vladimir Putin.

Oliver Stone: Vladimir Putin and teh War in Ucraine.

https://www.youtube.com/watch?v=ygAqYC8JOQI&ab_channel=LexFridman

De revolutie in 2014 was verraad ook en vooral vanuit Nato en EU die hierop aanstuurden , het bracht het land ten val , ongewenst , corruptie en kinderhandel en vreselijke gruwelen uit de Donbas , sommigen onderdeel van extreme nazi welke immens en gruwelijk geweld toepasten , gehele Donbas vernietigd en de bevolking zelf heeft een documentaire gemaakt om de corruptie van de huidige leider en diens functionarissen in de openheid te brengen met gevaar voor eigen leven. Immers de zuiveringen van deze leider mr Z . zijn gruwelijk, alle media en alle politieke partijen heeft hij verbannen en hij regeert met ijzeren vuist wel of niet geleid door NATO en auticratisch EU . huidige leider is coke snuivende geld verslindende figuur die zich door de US laat dicteren want daar komt zijn geld vandaan. Labs zijn er al jaren waar rare dingen gebeuren , maar niemand antwoorden krijgt (zie ook Delijsna reporter en Laura Aboli onderzoek journalist die meerdere documentaires maakte om aandacht te vestigen op de gruwelijke zuiveringen en attrocities oor het Oekraïne leger in de Donbas waar Russisch sprekende Oekraïners worden vervolgd en vermoord. Ale hun huizen platgeschoten. Het was nooit vrij en soeverein maar onderdrukt door geweld en corruptie de bevolking uitgebuit en bedrogen en nog steeds !

Rusland is een stijgende lijn en al jaren maken ze vorderingen en pogen steeds meer democratische waarden en veiligheid in te passen, nemen actief deel aan VN maar willen hun eigenhout behouden. Na de ellende van de invasie van aasgierende hyena’s uit andere westerse landen , heeft huidige leider de rust maar zeker ook de welvaart hersteld waaronder goede zorg , scholing Ea . Daarbij staat het gezin en familie centraal en is in het westen duidelijk geworden dat er inmiddels rollen zijn omgedraaid , in Rusland mag je over alles spreken maar in t westen en Europa heerst een ongekende censuur en riskeer je uitsluiting of zelfs opsluiting en ander geweld , tables have turned . Hetgeen wordt bevestigd door John mareBx docu en benoem andere documentaires ,

Er zijn dus twee kanten van de medaille altijd en het is vergif en naïef te veronderstellen dat dit niet zou zijn. Inmiddels weten vanuit de rapporten van o.a. amnestie dat er misdaden worden gepleegd door Azov Oekraïens soldaten en dat Zelensky miljoenen wegsluit vanuit een door Oekraïne gemaakt docu over de pandora box

Dat is ook de reden dat het kolonisme aan beide kanten zowel geweld en vernietiging voor kon brengen aan beide kanten van de oceaan want niemand kreeg de juiste kanten van de geschiedenis belicht waardoor er als bevolking nu weer worden uitgespeeld en tegen elkaar worden opgezet , denk even na , geen van beide leeft in weelde dus het is kristal helder dat het geld , toen en nu witgewassen en gestolen van huidige bevolking door (belasting subsidies en donaties) door zogenaamde filantropen die hun woekerwinsten hebben belegd in offshores Ea mega investerings bedrijven die zich als een web over de wereld hebben gegooid , gesteund door alle bilaterale overeenkomsten , handels verdragen en globalisme

Het is evident dat dit alles voor “ hen “ was en niks maar niks aan de bevolkingen wereldwijd heeft bijgedragen . De enige die dat deden waren de kleine ondernemers die voorzagen in goederen diensten , voedsel voorzieningen zonder schaarste en prijsopdrijving , daarom worden deze nu in de huidige tijd het boetekleed aangekleed om hen de nek om te draaien . De enige krachtige stemmen die nog kunnen spreken uit de weg

Zo werken totalitaire regimes over en over again stress beter toegerust

Verslaafd aan het vergaren van macht en geld maar ook verslaafd aan extravagante en gruwelijke kicks (enige emotie die zij kunnen waarnemen zijn zeer extreme pijn en angst toegebracht aan anderen tijdens gezamenlijk of individuele rituelen bij zeer diverse slachtoffers ) welke hen tijdelijke een zeker rust brengt . Vrienden maken ze niet want niemand is te vertrouwen , dus tijdelijke uitvoerders die na de klus worden vernietigd . De intens gruwelijke angsten waaronder zij gebukt gaan voor de dood en andere onzekerheden tergt hun brein waaruit ze constant een uitweg zoeken om orde te brengen in het onzekere biologische en de Oncontroleerbare weg van de natuur . Deze moeten bedwongen worden evenals “ het zinloze uitschot de massa die krioelt als mieren in hun ogen en waar zij geen grip of zicht op krijgen. Voor hen ongrijpbaar en dus ontoegankelijk , waar God geen antwoorden gaf , hebben zin dit ingeruild voor betaalde pseudo wetenschap en techniek waarbij de onderzoeken ondergeschikt moeten zijn aan de door hen gewenste uitkomsten.

Daar is nu de hoop gevestigd op bluf want de marsmannetjes en aliens bleven uit, clonen lukte niet en invriezen is gelukt maar tot welke nut daarvoor moet de gehoopte AI versmelting robot mens nooit bewezen en beproefd nu uitkomst geven. Wederom de gewenste uitkomst stuurt het onderzoek welke net als zovelen dus nietig en als pseudo wetenschap (replicatie crisis) kan worden aangemeld

Alleen het fysiek waarneembare is werkelijkheid , wat werkt, werkt en wat niet werkt , werkt niet , daarvoor is geen bewijs nodig . Daarbij (lees macht als onmacht Marilyn Fænkel French ) het meedogenloze geweld welke (ook medische en mentale ) wetenschap op haar conto heeft . Het uitvinden van gewelddadige bio oorlogsmiddelen, zinloze additionele onderzoeks instrumenten en middelen voor mens en landbouw met toegepast chemicaliën voor nieuwe patenten . Het levert geld en het doel heiligt de middelen .

Dat geld ook voor de giftige toevoegingen chemicaliën aan water , lucht (geo engeneering cloud seeding) en land vervuiling door o.a. betrokken bij neo nazi bedrijf Bayer

Welke alle perken te buiten gaan evenals straling 5G voor de nieuwe robot tech nieuwe infra structuur welke mens en natuur vernietigd stille dood al in tachtiger jaren de schadelijke affecten bekend en verzwegen

Niet minder maar meer opdringen van middelen als replacement van de veilige Basis van gezinnen en gezamenlijke tribe of dorps gevoel vertrekt door kleine schooltjes en werkgevers met vaste betrekkingen , vaste eigen zorg , nuts bedrijven E.a.

Schaalvergroting en volledig overgeleverd aan buitenlandse autocrats bedrijven gerund door investeerders waarin de spin van het web nauwelijks meer zichtbaar noch aanspreekbaar is zijn orders afgeeft

Nu (boek Bas de koning hfst 10) voltooit de ramp met digitalisering en spionage tot de diepste kern van de mens verweven met macht en uitbuiting leidend naar een catastrofale steeds sneller rijdende trein dus op weg is naar de afgrond , existentiële crisis

Een half door parallelle samenlevingen met initiatieven en kennis voor de weg daarna welke nu al wordt ingezet

Stop deze trein

Het enige wat nog nodig is, is de paralellen samenleving waarbij ook de boeren inmiddels hun weg terug vinden naar schaalverkleining en natuur , want andere keuzes zijn er niet

Het land is wereldwijd onderbevolking en wacht om opnieuw door u te worden ontdekt gekoesterd en bewerkt

Hoe kun jij dan helpen vanuit jouw eigen positie ? Stel meer vragen en stel je bloot aan de fysiek waarneembare realiteit , ga op onderzoek uit , zelf , praat met mensen uit diverse culturen ook via jouw netwerk , zelf en koppel verleden heden en toekomsten stappen . Ook bij uitvoering van beleid stel vragen bij jezelf en bij anderen en blijf bij jezelf , wat niet goed voelt , niet doen !

Quates en links :

Het ontsterfelijkheids comitee van John gray

“ Jan Boesten vervolg is het ontsterfelijkheids comité van John Gray absolute aanrader , beide boeken. Ben laatste nog aan lezen; kern is dat het ontsterfelijlheids comitee (voorlopers eugenetica ) het menselijk ras ( maar ook andere levensvormen ) wil bevrijden van zijn zwakheden en ze zien zichzelf als Godbouwers die mbt wetenschap en techniek een nieuwe onsterfelijke zinvolle “levensvorm “ ontwikkelen die all intellect is dus denk ook voorloper op ARticicial intelligence en transhumanen .

Er is vanuit deze elite club een minachting voor God en het sterfelijk leven - zij menen vele malen te overtreffen waarbij tot nu toe in het boek alleen maar vernietiging van alles wat leeft. Zie hier citaat pag boek

“ Eugenetica wilde de mens verlossen van gebrekkige mensen terwijl spiritisten geloofden dat het hiernamaals de mens van gebrekkigheid zou zuiveren, twee denksysyemen kwamen samen in een plan .

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Beweging_van_de_Godbouwers

“ wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar.

Het wordt een keuze tussen het biologische natuurlijke leven op aarde of de technocratische versie de vernietiging van de aarde -

“wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar John Gray het ontsterfelijkheids comité

En het streven naar ontsterfelijkheid, door volgelingen van Kurzweil immortalisme “ genoemd , is een programma voor uitroeing van de mens, een verdwijntruc met een drastische uitwerking dan iedere denkbare loop van de gebeurtenissen . In het immortalistische scenario construeert de mens zijn eigen uitsterven (en met hen mogelijk de rest van alle leven op aarde ) door in te grijpen in het evolutionaire proces teneinde een nieuw soort ( AI/robot ) te scheppen, maakt het dier dan naar eeuwig leven hunkert een einde aan doesn’t eigen bestaan

https://www.npr.org/2014/11/05/361427276/how-thousands-of-nazis-were-rewarded-with-life-in-the-u-

https://dilyana.bg/the-pentagon-bio-weapons/

Georgia as a testing ground

The Lugar Center is the Pentagon bio laboratory in Georgia. It is located just 17 km from the US Vaziani military airbase in the capital Tbilisi. Tasked with the military program are biologists from the US Army Medical Research Unit-Georgia (USAMRU-G) along with private contractors. The Bio-safety Level 3 Laboratory is accessible only to US citizens with security clearance. They are accorded diplomatic immunity under the 2002 US-Georgia Agreement on defense

“ A nightfall does not come all at once, neither does oppression . In both instances , there is a twilight when everything remains seemingly unchanged. And it is in such a twilight that we all must be aware of change in the air- however slight - lest we become victims of the darkness , justice William O Douglas “ the end of America , letter of warning (echoes of totalitarian regimes ) dr Naomi

Wolf

Boeken incl docu

Planet lockdown Michael Moore

Planet of the humans Catherine Austin fits

Vandana Shiva survive the 2% seed and natural cure theft by agressieve patenting and stealing

blckbx.tv

Café Weltschmerz

De blauwe tijgers

Fox Nieuws Tucker Carlons en Sky Nieuws Australia

Redacted

Ad Broere nieuwsbrief

Maurice de Hond Nieuwsbrief

Sybe Wyninga blog

Mijn Blog Brieven aan mijn vader

Blog

Heruitgave bundel "Samen vormen wij de zon en Zolang ik liefheb blijf ik schrijven".

Posted on September 25, 2012 at 12:37 PM
Vandaag zijn mijn nieuwedicht  bundels tweetalig (Nederlands-Engels) uitgegeven. Het gaat om de herdruk van twee oudere  dichtbundels: "Samen vormen wij de zon/ Together we are the sun "ISBN: 978946934376 en " Zolang ik liefheb blijf ik schrijven/ As long as I can love I can write" IBSN: 9789080873223 op mijnbsetseller.nl  Deze dichtbundels gaan over de verdieping van het leven van mijzelf verweven met de ervaringen van anderen. Ze zijn opgedragen aan mijn overleden oma en beste vriendin en mijn twee zonen, welke beide een grote bron van inspiratie zijn in mijn leven. Beide zijn een heruitgave van eerdere versies in 1990 en 2004.
 
 
Als laatste werk ik aan mijn voorlopig laatste dichtbundel waarin ik mijn ontwikkelingen en die van anderen beschrijf van de afgelopen jaren. Het is een nieuwe begin van een nieuwe stuk van mijn leven en opgedragen aan iemand die mijn leven weer een hele nieuwe impuls heeft gegeven en mijn creativiteit weer heeft doen opbloeien. "Leven met een missie."

Categories: Gedichten, Verhalen

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

8172 Comments

Reply kd 12
10:35 AM on May 12, 2021 
I not to mention my friends ended up looking at the excellent guides found on the website then instantly developed a horrible feeling I never thanked you for those techniques. The women ended up certainly happy to learn all of them and already have definitely been taking pleasure in them. Appreciate your simply being so accommodating as well as for utilizing these kinds of perfect ideas millions of individuals are really desirous to be aware of. Our sincere regret for not saying thanks to sooner.
kd 12 http://www.kd12.org
Reply stone island clothing
10:35 AM on May 12, 2021 
I actually wanted to develop a small remark in order to say thanks to you for the great secrets you are posting on this site. My long internet research has at the end been compensated with good strategies to share with my company. I would mention that we site visitors are truly endowed to be in a perfect community with many marvellous people with great pointers. I feel very much grateful to have encountered your entire web page and look forward to really more exciting times reading here. Thanks a lot once again for a lot of things.
stone island clothing http://www.stoneislands.us
Reply hermes birkin
10:35 AM on May 12, 2021 
I simply had to say thanks once more. I am not sure the things that I might have achieved in the absence of the entire suggestions shared by you about such industry. It actually was a frightening matter for me, however , discovering the very skilled approach you dealt with the issue forced me to leap over gladness. Now i am thankful for the work and even trust you are aware of an amazing job you're accomplishing instructing other individuals thru your blog. I'm certain you have never encountered any of us.
hermes birkin http://www.hermesbirkinbags.us.com
Reply jordan shoes
10:35 AM on May 12, 2021 
My husband and i have been very fortunate Chris managed to deal with his research because of the ideas he discovered from your own weblog. It's not at all simplistic just to possibly be giving for free tactics which people might have been selling. We consider we need the website owner to give thanks to because of that. The type of explanations you've made, the easy website navigation, the relationships you will help to instill - it's got most impressive, and it's leading our son and us reason why the matter is thrilling, which is extraordinarily fundamental. Many thanks for everything!
jordan shoes http://www.jordanshoes.us
Reply kobe 9
10:35 AM on May 12, 2021 
I have to point out my respect for your kind-heartedness giving support to persons who actually need help on your topic. Your special commitment to passing the solution around ended up being exceedingly advantageous and have continuously empowered ladies like me to arrive at their pursuits. Your personal helpful guide can mean much to me and especially to my office workers. Thank you; from everyone of us.
kobe 9 http://www.kobebasketballshoes.net
Reply supreme clothing
10:35 AM on May 12, 2021 
I happen to be writing to make you know what a extraordinary experience my friend's princess had browsing your web site. She discovered a good number of pieces, not to mention what it's like to have a great coaching nature to let the others with ease thoroughly grasp specific tricky topics. You really did more than visitors' expected results. Thank you for coming up with the precious, dependable, revealing as well as easy thoughts on your topic to Ethel.
supreme clothing http://www.supremeclothingsstore.com
Reply supreme clothing
10:36 AM on May 12, 2021 
I just wanted to jot down a word to be able to say thanks to you for all of the marvelous tricks you are placing at this site. My time-consuming internet look up has finally been paid with high-quality know-how to exchange with my family. I would express that many of us site visitors are unquestionably endowed to dwell in a fantastic place with many lovely professionals with helpful basics. I feel rather happy to have used your entire web page and look forward to plenty of more enjoyable times reading here. Thank you once again for everything.
supreme clothing http://www.supremeclothings.us.com
Reply yeezy
10:36 AM on May 12, 2021 
I simply wanted to thank you so much once again. I am not sure the things that I would have achieved without the actual hints provided by you concerning this area. It truly was a very fearsome condition in my opinion, but looking at the very skilled strategy you dealt with the issue forced me to leap for delight. I am just thankful for the guidance and even believe you find out what a great job you're accomplishing instructing men and women by way of a web site. Most likely you've never encountered all of us.
yeezy http://www.yeezy350boost.us.com
Reply supreme clothing
10:36 AM on May 12, 2021 
I must point out my gratitude for your kindness supporting persons who absolutely need guidance on this important study. Your personal commitment to getting the solution throughout appears to be unbelievably helpful and have frequently encouraged others like me to arrive at their objectives. Your invaluable help and advice implies a great deal to me and extremely more to my office workers. Regards; from all of us.
supreme clothing http://www.supremeclothings.com
Reply jordan 11
10:36 AM on May 12, 2021 
I wish to show my thanks to this writer just for rescuing me from this particular predicament. As a result of checking throughout the search engines and seeing notions that were not powerful, I believed my entire life was gone. Existing without the strategies to the difficulties you have solved all through this short article is a serious case, and ones which might have badly damaged my entire career if I had not noticed your web blog. Your own natural talent and kindness in handling all the details was priceless. I am not sure what I would've done if I had not come across such a solution like this. I can now look ahead to my future. Thanks for your time so much for this specialized and amazing help. I will not be reluctant to endorse your web sites to anybody who needs and wants support about this problem.
jordan 11 http://www.jordan11retro.us.com
Reply retro jordans
4:48 AM on May 13, 2021 
I happen to be commenting to make you be aware of what a extraordinary experience my cousin's daughter encountered checking your webblog. She learned many things, with the inclusion of what it is like to possess an awesome giving mindset to have a number of people without hassle fully understand several grueling subject areas. You actually surpassed our desires. Thank you for rendering the informative, healthy, edifying and cool tips about the topic to Emily.
retro jordans http://www.retro-jordans.us.com
Reply lebron 17
4:49 AM on May 13, 2021 
I together with my buddies ended up analyzing the nice pointers located on your website and so all of a sudden developed a terrible feeling I never thanked the website owner for those tips. Those boys happened to be certainly glad to learn all of them and have now actually been taking pleasure in those things. I appreciate you for being indeed kind and then for opting for varieties of good issues most people are really desperate to learn about. My personal honest regret for not saying thanks to sooner.
lebron 17 http://www.lebron17s.us
Reply curry
4:52 AM on May 13, 2021 
I enjoy you because of your own work on this site. Ellie delights in participating in research and it is simple to grasp why. My spouse and i notice all relating to the powerful mode you present useful ideas by means of the web site and attract participation from some others on that topic while my girl is truly studying a lot. Take advantage of the remaining portion of the new year. You are conducting a really great job.
curry http://www.curryshoes.us.com
Reply cheap jordans
4:53 AM on May 13, 2021 
I precisely needed to thank you very much once again. I'm not certain the things that I might have done without the actual thoughts documented by you about such a subject matter. This was a challenging situation in my opinion, nevertheless taking a look at a new professional strategy you solved that took me to jump with gladness. Now i am happier for this service and thus hope that you know what a powerful job you happen to be carrying out teaching the rest all through a blog. I am sure you have never encountered any of us.
cheap jordans http://www.cheapjordan.us
Reply lebron james shoes
2:58 AM on May 14, 2021 
I really wanted to send a small comment to be able to express gratitude to you for those superb ideas you are sharing on this website. My incredibly long internet look up has at the end of the day been recognized with incredibly good ideas to talk about with my classmates and friends. I would claim that many of us site visitors are unquestionably fortunate to exist in a fabulous website with many wonderful individuals with beneficial principles. I feel very much lucky to have seen the webpages and look forward to some more fabulous moments reading here. Thanks once again for everything.
lebron james shoes http://www.lebron18.net
Reply nike sb
3:00 AM on May 14, 2021 
I have to voice my admiration for your kindness giving support to visitors who really need help on the issue. Your real commitment to getting the solution across was really advantageous and have all the time empowered most people like me to achieve their goals. Your new warm and helpful useful information implies a great deal a person like me and still more to my colleagues. Warm regards; from everyone of us.
nike sb http://www.sbdunk.us
Reply kobe shoes
3:01 AM on May 14, 2021 
I just wanted to write a brief note to be able to say thanks to you for some of the nice tricks you are placing on this website. My extended internet lookup has at the end been honored with beneficial tips to go over with my two friends. I would mention that many of us site visitors are very much endowed to dwell in a good site with many brilliant professionals with valuable tips and hints. I feel really blessed to have seen your entire web page and look forward to so many more exciting times reading here. Thanks a lot again for all the details.
kobe shoes http://www.kobe-shoes.us.com
Reply paul george shoes
3:01 AM on May 14, 2021 
I simply wanted to thank you very much again. I do not know what I would've worked on in the absence of the actual information shared by you on such a topic. Certainly was a real distressing dilemma in my circumstances, however , seeing a skilled mode you processed the issue forced me to weep over fulfillment. Now i'm happier for the advice and in addition hope that you find out what an amazing job you happen to be doing training many people with the aid of your web page. Probably you have never encountered all of us.
paul george shoes http://www.paulgeorge.us.com
Reply jordan shoes
10:48 PM on May 14, 2021 
Thanks so much for giving everyone an exceptionally splendid possiblity to read in detail from this website. It is always so sweet and packed with a lot of fun for me and my office acquaintances to search your site particularly three times in 7 days to read the new things you will have. And of course, I'm just certainly happy with all the dazzling solutions served by you. Certain 1 ideas in this posting are easily the simplest we have had.
jordan shoes http://www.jordan4.us.com
Reply moncler
10:48 PM on May 14, 2021 
I intended to send you one very small observation to be able to say thanks a lot as before considering the amazing pointers you have documented above. It was really remarkably open-handed with you to present without restraint precisely what some people would have marketed as an electronic book to help make some bucks for their own end, precisely given that you could have tried it if you ever wanted. The principles likewise served to be a good way to be aware that other individuals have the identical dreams the same as my personal own to understand way more in respect of this issue. I think there are millions of more pleasurable instances in the future for those who start reading your site.
moncler http://www.monclercoat.us.com