Auteur / Psycholoog

Boodschap

STOP THAT TRAIN /STOP DIE TREIN

Zet deze trein nu tot stilstand

voordat hij gaat crashen

Vanuit de wijze lessen in de geschiedenis, en de combinatie van verleden , heden en toekomst zijn er uitspraken als “hardlopers zijn doodlopers ”alsmede “stilstand is ook vooruitgang ”wijze uitspraken die nooit vergaan. Wat wordt dan bedoeld met die trein. Die trein is een combinatie van alle moderne vernuften die momenteel worden ingezet vanuit een technocratisch digitaal wereldbeeld waarin alles controleervaar en voorspelbaar wordt. Gewoon omdat het kan en het er is, wordt beslist dat dit wereldwijd “moet” worden ingezet, zonder dat hier vooraf brede maatschappelijke discussie hebben plaatsgevonden. Want wat moet eigenlijk en wie bepaald dat en met welk doel. In principe vind men wel dat techniek de mens kan dienen , denk aan de wasmachine die werd uitgevonden en de computer i.p.v. de typemachine.

Wel blijft dat bij elke stap weer opnieuw wordt gekeken naar wel doel en gemak de uitvinding dient. Maar op een bepaald moment is alles in stroomversnelling gegaan en werd de ene vernieuwing na de andere over de mens heen gestort. Via slimme marketing werd het gepresenteerd als noodzaak en iets waar men niet langer omheen kon. Dus men ging braaf mee . Inmiddels is er een moment gekomen waarbij iedereen zich afvraagt, waar gaat dit heen en is dit echt wat wij willen. Dan doel ik op het transhumanisme , en vergaande ontwikkeling van de robot als nieuwe schepping en de daarbij behorende leefomgeving van high skilled techniek die alleen via een hoogstaand ingewikkeld netwerk mogelijk is. Een soort moderne wereldwijde magnetron in verbinding met elkaar en satellieten en welke een buitengewone hoge gebruik van elektra en andere energie bronnen nodig heeft. Denk alleen al aan een gemiddeld data opslag centrum waar 1 miljoen liter water bij nodig is en meer dan een windmolenpark om dit van energie te voorzien en dat is nog krap gemeten. De uitstoot is immens en zeer schadelijk voor de aarde en natuurlijk leefmilieu van mens plant en dier. Daarbij is het inmiddels bekend dat dit niet zonder gevolgen is en vergaande consequenties heeft. Dit gaat dermate ver dat de oude mens en schepping in een illusionaire technische vorm wordt gegoten door het gedrag, beweging, spraak e.a. te kopiëren via spy ware, zonder dat dit vooraf met mensen is besproken. Er ontstaan zo robots die kopieën zijn van bestaande mensen, die daar wel of niet van op de hoogte zijn. De high Tech omgeving die deze vergaande nieuwe schepping met zich meebrengt , is dermate schadelijk m.b.t. impact dat het de oude leefomgeving ofwel zwaar beschadigd ofwel geheel vernietigd.

Dan is het de vraag wie bepaald en dit is valt terug te lezen in het boek van Prof Bob de Wit, society 4.0 een zeer kleine groep die zich op wel of niet ethische wijze heeft verrijkt ten koste van anderen. Het doet gelijken aan het oude systeem waarbij een kleine groep door zichzelf uitgeroepen adelijken cq koningen , heerser werd over een bepaald gebied of land. Inmiddels is dit de wereld geworden. Een aantal documentaires die hier veel uitleg over geven zijn, maar ook achtergrond info geven over het vergaren van Macht en middelen zijn o.a. :

Tim Gielen Monopoly : https://www.bitchute.com/video/cHMwZURVEQMs/:

Catherine Austin Fits Planet Lockdown, https://www.youtube.com/watch?v=Adj9BUmWuCY&ab_channel=PlanetLockdown

Dr Vandana Shiva lezingen, boeken en documentaires en intervieuws: https://www.youtube.com/watch?v=DBGSbMBJ0LE&ab_channel=WeCanRemaketheWorldPodcast how to survive the 2% and a quest to preserve life , soil and seeds

https://www.youtube.com/watch?v=f9lq-uBdxg8&ab_channel=AfterSkool divide https://www.youtube.com/watch?v=3YnkP9H3t-M&ab_channel=InfinityFoundationOfficial AI versus being

Michael Moore Planet of the Humans over de klimaat leugen en green energie verdien modellen https://www.youtube.com/watch?v=3ZsXyDkyrCk&ab_channel=FanboyChannel

Gedurende de hele geschiedenis getuigd kolonisme en feodalisme van een kleine groep die ten koste van een ideologie en macht en middelen misbruik en hebzucht., Daarbij worden er al honderden jaren miljoenen slachtoffers wereldwijd gemaakt van burgers, in meer of minder mate en al het andere leven op deze planeet. Vanuit de pareto analyse kun je stellen dat 20% van een groep mensen 80% van de aarde in bezit heeft genomen, middelen onder beheer heeft en ook de aarde en leefomgeving vervuild. Dart 80% van de mensen slechts 20% heeft, beheerd en vervuild dan is het ook logisch dat een dergelijke situatie geen duurzaamheid heeft.

Waarom kan het dan doorgaan, verdeel en heers en verslaving aan producten speelt daarbij een grote rol. Wie namelijk echt verstand heeft van kleur weet dat zwart en wit slecht shades van een kleur zijn en geen echte kleur. Daarbij pak de kleur erbij wie heeft ooit een wit of zwart mens ontmoet?? Niemand want ze bestaan niet. We hebben allemaal verschillen en Unique features en intentie van kleurenpallet . Er is dus geen verschil in kleur, cultuur, etc. als men kijkt naar de agrarische revolutie, de industriële revolutie en inmiddels de technocratische revolutie. De Technocratie en globalistische revolutie maakt geen onderscheid daarin want iedereen en alles is ondergeschikt aan hen die de wereld runnen. Hierin een pact met de rol van banken en overheden om de onderdrukking ongelijkheid en armoede onbewust te ondersteunen en uit te voeren. De overheersing van oorlog instrumenteel zoals : spy ware, biolabs, propaganda, censuur, chaos, crisis , dehumanisering, omvolking, isoleren, vervreemden, verstedelijking in massasteden, ontvolking platteland, vergiftiging in lucht, land en water, depersonaliseren, massa hypnose, en herhaling waarbij angst en gehoorzaamheid wordt geïnstalleerd zodat de massa elkaar naar de slachtbank leidt. En dit is maar een kleine greep van wat er voorhanden is om vooraf gestelde agenda’s en doelen doorgang te laten vinden waarbij de biologische natuurlijke leefomgeving en leven wordt vervangen door technocratisch en robot leven vanuit de arrogantie onsterfelijk te worden en een nieuwe wereld te scheppen die bestaat uit een krankzinnige illusie van psychopaten.

Oorlogen en conflicten worde ingezet als middel teneinde honger en meer sterfte te bereiken. In de huidige tijd staan er honderden oorlogen ter discussie zoals; Jemen, Irak, Afghanistan, en Oekraïne waar al meer dan 15 jaar onrust is. Er wordt iets voorgeschoteld maar er zijn geen journalisten meer ter plekke en die er zijn worden doodgezwegen of geweigerd en weggestuurd. Niet geloofd. Men kent https://www.youtube.com/watch?v=JrMiSQAGOS4&ab_channel=TheUniversityofChicago waarbij professor : UnCommon Core: The Causes and Consequences of the Ukraine Crisis John J. Mearsheimer, the R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor in Political Science de university of chicago waarin hij aangefet waaro de Nato hoofdcshuldig is en altijd was in dit conflict en vele anderen.

Oliver Stone is a filmmaker with 3 Oscar wins and 11 Oscar nominations. His films include Platoon, Wall Street, Born on the Fourth of July, Scarface, JFK, Nixon, Alexander, W, Snowden, and documentaries where he has interviewed Fidel Castro, Hugo Chavez, and Vladimir Putin.

Oliver Stone: Vladimir Putin and teh War in Ucraine.

https://www.youtube.com/watch?v=ygAqYC8JOQI&ab_channel=LexFridman

De revolutie in 2014 was verraad ook en vooral vanuit Nato en EU die hierop aanstuurden , het bracht het land ten val , ongewenst , corruptie en kinderhandel en vreselijke gruwelen uit de Donbas , sommigen onderdeel van extreme nazi welke immens en gruwelijk geweld toepasten , gehele Donbas vernietigd en de bevolking zelf heeft een documentaire gemaakt om de corruptie van de huidige leider en diens functionarissen in de openheid te brengen met gevaar voor eigen leven. Immers de zuiveringen van deze leider mr Z . zijn gruwelijk, alle media en alle politieke partijen heeft hij verbannen en hij regeert met ijzeren vuist wel of niet geleid door NATO en auticratisch EU . huidige leider is coke snuivende geld verslindende figuur die zich door de US laat dicteren want daar komt zijn geld vandaan. Labs zijn er al jaren waar rare dingen gebeuren , maar niemand antwoorden krijgt (zie ook Delijsna reporter en Laura Aboli onderzoek journalist die meerdere documentaires maakte om aandacht te vestigen op de gruwelijke zuiveringen en attrocities oor het Oekraïne leger in de Donbas waar Russisch sprekende Oekraïners worden vervolgd en vermoord. Ale hun huizen platgeschoten. Het was nooit vrij en soeverein maar onderdrukt door geweld en corruptie de bevolking uitgebuit en bedrogen en nog steeds !

Rusland is een stijgende lijn en al jaren maken ze vorderingen en pogen steeds meer democratische waarden en veiligheid in te passen, nemen actief deel aan VN maar willen hun eigenhout behouden. Na de ellende van de invasie van aasgierende hyena’s uit andere westerse landen , heeft huidige leider de rust maar zeker ook de welvaart hersteld waaronder goede zorg , scholing Ea . Daarbij staat het gezin en familie centraal en is in het westen duidelijk geworden dat er inmiddels rollen zijn omgedraaid , in Rusland mag je over alles spreken maar in t westen en Europa heerst een ongekende censuur en riskeer je uitsluiting of zelfs opsluiting en ander geweld , tables have turned . Hetgeen wordt bevestigd door John mareBx docu en benoem andere documentaires ,

Er zijn dus twee kanten van de medaille altijd en het is vergif en naïef te veronderstellen dat dit niet zou zijn. Inmiddels weten vanuit de rapporten van o.a. amnestie dat er misdaden worden gepleegd door Azov Oekraïens soldaten en dat Zelensky miljoenen wegsluit vanuit een door Oekraïne gemaakt docu over de pandora box

Dat is ook de reden dat het kolonisme aan beide kanten zowel geweld en vernietiging voor kon brengen aan beide kanten van de oceaan want niemand kreeg de juiste kanten van de geschiedenis belicht waardoor er als bevolking nu weer worden uitgespeeld en tegen elkaar worden opgezet , denk even na , geen van beide leeft in weelde dus het is kristal helder dat het geld , toen en nu witgewassen en gestolen van huidige bevolking door (belasting subsidies en donaties) door zogenaamde filantropen die hun woekerwinsten hebben belegd in offshores Ea mega investerings bedrijven die zich als een web over de wereld hebben gegooid , gesteund door alle bilaterale overeenkomsten , handels verdragen en globalisme

Het is evident dat dit alles voor “ hen “ was en niks maar niks aan de bevolkingen wereldwijd heeft bijgedragen . De enige die dat deden waren de kleine ondernemers die voorzagen in goederen diensten , voedsel voorzieningen zonder schaarste en prijsopdrijving , daarom worden deze nu in de huidige tijd het boetekleed aangekleed om hen de nek om te draaien . De enige krachtige stemmen die nog kunnen spreken uit de weg

Zo werken totalitaire regimes over en over again stress beter toegerust

Verslaafd aan het vergaren van macht en geld maar ook verslaafd aan extravagante en gruwelijke kicks (enige emotie die zij kunnen waarnemen zijn zeer extreme pijn en angst toegebracht aan anderen tijdens gezamenlijk of individuele rituelen bij zeer diverse slachtoffers ) welke hen tijdelijke een zeker rust brengt . Vrienden maken ze niet want niemand is te vertrouwen , dus tijdelijke uitvoerders die na de klus worden vernietigd . De intens gruwelijke angsten waaronder zij gebukt gaan voor de dood en andere onzekerheden tergt hun brein waaruit ze constant een uitweg zoeken om orde te brengen in het onzekere biologische en de Oncontroleerbare weg van de natuur . Deze moeten bedwongen worden evenals “ het zinloze uitschot de massa die krioelt als mieren in hun ogen en waar zij geen grip of zicht op krijgen. Voor hen ongrijpbaar en dus ontoegankelijk , waar God geen antwoorden gaf , hebben zin dit ingeruild voor betaalde pseudo wetenschap en techniek waarbij de onderzoeken ondergeschikt moeten zijn aan de door hen gewenste uitkomsten.

Daar is nu de hoop gevestigd op bluf want de marsmannetjes en aliens bleven uit, clonen lukte niet en invriezen is gelukt maar tot welke nut daarvoor moet de gehoopte AI versmelting robot mens nooit bewezen en beproefd nu uitkomst geven. Wederom de gewenste uitkomst stuurt het onderzoek welke net als zovelen dus nietig en als pseudo wetenschap (replicatie crisis) kan worden aangemeld

Alleen het fysiek waarneembare is werkelijkheid , wat werkt, werkt en wat niet werkt , werkt niet , daarvoor is geen bewijs nodig . Daarbij (lees macht als onmacht Marilyn Fænkel French ) het meedogenloze geweld welke (ook medische en mentale ) wetenschap op haar conto heeft . Het uitvinden van gewelddadige bio oorlogsmiddelen, zinloze additionele onderzoeks instrumenten en middelen voor mens en landbouw met toegepast chemicaliën voor nieuwe patenten . Het levert geld en het doel heiligt de middelen .

Dat geld ook voor de giftige toevoegingen chemicaliën aan water , lucht (geo engeneering cloud seeding) en land vervuiling door o.a. betrokken bij neo nazi bedrijf Bayer

Welke alle perken te buiten gaan evenals straling 5G voor de nieuwe robot tech nieuwe infra structuur welke mens en natuur vernietigd stille dood al in tachtiger jaren de schadelijke affecten bekend en verzwegen

Niet minder maar meer opdringen van middelen als replacement van de veilige Basis van gezinnen en gezamenlijke tribe of dorps gevoel vertrekt door kleine schooltjes en werkgevers met vaste betrekkingen , vaste eigen zorg , nuts bedrijven E.a.

Schaalvergroting en volledig overgeleverd aan buitenlandse autocrats bedrijven gerund door investeerders waarin de spin van het web nauwelijks meer zichtbaar noch aanspreekbaar is zijn orders afgeeft

Nu (boek Bas de koning hfst 10) voltooit de ramp met digitalisering en spionage tot de diepste kern van de mens verweven met macht en uitbuiting leidend naar een catastrofale steeds sneller rijdende trein dus op weg is naar de afgrond , existentiële crisis

Een half door parallelle samenlevingen met initiatieven en kennis voor de weg daarna welke nu al wordt ingezet

Stop deze trein

Het enige wat nog nodig is, is de paralellen samenleving waarbij ook de boeren inmiddels hun weg terug vinden naar schaalverkleining en natuur , want andere keuzes zijn er niet

Het land is wereldwijd onderbevolking en wacht om opnieuw door u te worden ontdekt gekoesterd en bewerkt

Hoe kun jij dan helpen vanuit jouw eigen positie ? Stel meer vragen en stel je bloot aan de fysiek waarneembare realiteit , ga op onderzoek uit , zelf , praat met mensen uit diverse culturen ook via jouw netwerk , zelf en koppel verleden heden en toekomsten stappen . Ook bij uitvoering van beleid stel vragen bij jezelf en bij anderen en blijf bij jezelf , wat niet goed voelt , niet doen !

Quates en links :

Het ontsterfelijkheids comitee van John gray

“ Jan Boesten vervolg is het ontsterfelijkheids comité van John Gray absolute aanrader , beide boeken. Ben laatste nog aan lezen; kern is dat het ontsterfelijlheids comitee (voorlopers eugenetica ) het menselijk ras ( maar ook andere levensvormen ) wil bevrijden van zijn zwakheden en ze zien zichzelf als Godbouwers die mbt wetenschap en techniek een nieuwe onsterfelijke zinvolle “levensvorm “ ontwikkelen die all intellect is dus denk ook voorloper op ARticicial intelligence en transhumanen .

Er is vanuit deze elite club een minachting voor God en het sterfelijk leven - zij menen vele malen te overtreffen waarbij tot nu toe in het boek alleen maar vernietiging van alles wat leeft. Zie hier citaat pag boek

“ Eugenetica wilde de mens verlossen van gebrekkige mensen terwijl spiritisten geloofden dat het hiernamaals de mens van gebrekkigheid zou zuiveren, twee denksysyemen kwamen samen in een plan .

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Beweging_van_de_Godbouwers

“ wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar.

Het wordt een keuze tussen het biologische natuurlijke leven op aarde of de technocratische versie de vernietiging van de aarde -

“wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar John Gray het ontsterfelijkheids comité

En het streven naar ontsterfelijkheid, door volgelingen van Kurzweil immortalisme “ genoemd , is een programma voor uitroeing van de mens, een verdwijntruc met een drastische uitwerking dan iedere denkbare loop van de gebeurtenissen . In het immortalistische scenario construeert de mens zijn eigen uitsterven (en met hen mogelijk de rest van alle leven op aarde ) door in te grijpen in het evolutionaire proces teneinde een nieuw soort ( AI/robot ) te scheppen, maakt het dier dan naar eeuwig leven hunkert een einde aan doesn’t eigen bestaan

https://www.npr.org/2014/11/05/361427276/how-thousands-of-nazis-were-rewarded-with-life-in-the-u-

https://dilyana.bg/the-pentagon-bio-weapons/

Georgia as a testing ground

The Lugar Center is the Pentagon bio laboratory in Georgia. It is located just 17 km from the US Vaziani military airbase in the capital Tbilisi. Tasked with the military program are biologists from the US Army Medical Research Unit-Georgia (USAMRU-G) along with private contractors. The Bio-safety Level 3 Laboratory is accessible only to US citizens with security clearance. They are accorded diplomatic immunity under the 2002 US-Georgia Agreement on defense

“ A nightfall does not come all at once, neither does oppression . In both instances , there is a twilight when everything remains seemingly unchanged. And it is in such a twilight that we all must be aware of change in the air- however slight - lest we become victims of the darkness , justice William O Douglas “ the end of America , letter of warning (echoes of totalitarian regimes ) dr Naomi

Wolf

Boeken incl docu

Planet lockdown Michael Moore

Planet of the humans Catherine Austin fits

Vandana Shiva survive the 2% seed and natural cure theft by agressieve patenting and stealing

blckbx.tv

Café Weltschmerz

De blauwe tijgers

Fox Nieuws Tucker Carlons en Sky Nieuws Australia

Redacted

Ad Broere nieuwsbrief

Maurice de Hond Nieuwsbrief

Sybe Wyninga blog

Mijn Blog Brieven aan mijn vader

Blog

Doel van mijn bestaan/The purpose of being romantische verhalen

Posted on December 4, 2012 at 8:30 AM
In September dit jaar is mijn nieuwste tweetalige (Engels/Nederlands) verhalen bundel verschenen bij mijn bestseller.nl en heet: Het doel van mijn bestaan of The Purpose of being., ISBN: 9789461933188.  De verhalen zijn geschreven in romantische schrijfstijl en men zegt dat het doet denken de stijl van Flaubert, Madam Bovary. De verhalen zijn zowel over het leven van anderen als autobiografisch. De verhalen nemen je mee in een ontdekkingsreis naar het doel van het bestaan.

Categories: Verhalen

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

2778 Comments

Reply golden goose outlet
7:47 PM on May 11, 2021 
A lot of thanks for your own work on this web page. My niece takes pleasure in managing internet research and it is easy to see why. Most of us hear all relating to the lively method you give rewarding tips and hints on your website and therefore increase contribution from some others on the matter then my girl is really learning a lot. Take advantage of the rest of the year. You have been performing a tremendous job.
golden goose outlet http://www.goldengooseoutletstore.com
Reply chrome hearts
7:48 PM on May 11, 2021 
I simply needed to say thanks again. I am not sure what I could possibly have implemented in the absence of the entire points contributed by you directly on this area of interest. It was actually a hard matter in my position, however , encountering a well-written approach you processed it forced me to weep for joy. I am happier for this service and in addition expect you really know what an amazing job you happen to be getting into teaching men and women using your web blog. I'm certain you have never got to know any of us.
chrome hearts http://www.chromehearts.com.co
Reply supreme clothing
7:49 PM on May 11, 2021 
I together with my pals were actually looking through the great things on your web site while all of the sudden I had a terrible suspicion I never expressed respect to the web blog owner for those tips. Most of the young men are already absolutely happy to read through all of them and now have simply been tapping into these things. Thank you for genuinely very considerate and also for finding this sort of useful themes most people are really desperate to learn about. Our honest regret for not expressing gratitude to you sooner.
supreme clothing http://www.supremes-clothing.com
Reply paul george shoes
4:31 PM on May 13, 2021 
I together with my guys ended up digesting the best procedures from your web site and then instantly I had an awful suspicion I had not thanked the blog owner for those tips. Those boys became so excited to read all of them and have now quite simply been having fun with these things. Many thanks for actually being so accommodating and for getting this form of terrific resources millions of individuals are really desirous to learn about. My very own honest regret for not expressing gratitude to you sooner.
paul george shoes http://www.paulgeorgeshoes.us.com
Reply yeezy shoes
4:32 PM on May 13, 2021 
Thank you so much for providing individuals with an extraordinarily special possiblity to discover important secrets from this site. It can be very great plus packed with a great time for me personally and my office colleagues to search your blog really thrice every week to read through the latest stuff you will have. And indeed, we are actually motivated with your fantastic tricks you give. Selected 3 points in this posting are truly the most effective we have all had.
yeezy shoes http://www.yeezy-shoes.us.org
Reply curry
4:32 PM on May 13, 2021 
Thank you so much for giving everyone such a spectacular possiblity to discover important secrets from this website. It really is very fantastic and as well , jam-packed with fun for me personally and my office co-workers to search your site not less than thrice in one week to read through the new tips you have got. And of course, I am just usually happy concerning the splendid points you give. Certain 1 points in this post are easily the most beneficial we have had.
curry http://www.curryshoes.us.com
Reply supreme shirt
4:33 PM on May 13, 2021 
I intended to write you the very little word to be able to give thanks again considering the spectacular tactics you have contributed on this site. This is simply extremely open-handed with people like you to present unreservedly what exactly a number of us could have marketed for an electronic book in making some dough for their own end, mostly considering that you could have tried it if you ever desired. These strategies additionally served like a great way to recognize that other people online have the same passion like my very own to know great deal more when it comes to this issue. I think there are many more fun sessions in the future for those who find out your website.
supreme shirt http://www.supremeshirt.us.com
Reply supreme clothing
9:41 PM on May 16, 2021 
My husband and i have been very ecstatic Albert managed to finish up his homework using the ideas he obtained out of your weblog. It is now and again perplexing to just choose to be making a gift of guidelines which some others have been selling. We really take into account we need the blog owner to be grateful to for that. Most of the illustrations you made, the straightforward site menu, the friendships you can make it possible to engender - it is everything astonishing, and it's really letting our son in addition to our family reason why the situation is thrilling, which is extremely fundamental. Thank you for everything!
supreme clothing http://www.supremeshoodie.com
Reply kobe
9:41 PM on May 16, 2021 
A lot of thanks for your whole labor on this blog. Gloria loves carrying out investigation and it's really obvious why. Most of us hear all of the dynamic method you provide good items by means of this blog and therefore strongly encourage response from other individuals on that area of interest then our favorite child is now discovering a great deal. Take advantage of the rest of the year. You're the one doing a splendid job.
kobe http://www.kobe.us.com
Reply kd shoes
9:42 PM on May 16, 2021 
Thanks for every one of your work on this website. My mum really loves carrying out internet research and it's really easy to understand why. We all hear all regarding the lively method you create efficient guidelines on this website and as well as inspire contribution from other ones on this topic then our daughter is now studying a great deal. Take pleasure in the remaining portion of the year. You have been performing a terrific job.
kd shoes http://www.kd13shoes.us
Reply kawhi leonard shoes
9:42 PM on May 16, 2021 
I wish to express my thanks to you for bailing me out of such a situation. As a result of looking throughout the the web and finding basics that were not beneficial, I thought my entire life was over. Existing minus the approaches to the problems you've solved all through your entire blog post is a serious case, as well as the ones that might have badly damaged my career if I hadn't discovered the website. Your own expertise and kindness in handling every part was precious. I'm not sure what I would've done if I hadn't come across such a solution like this. It's possible to at this moment look ahead to my future. Thank you so much for your skilled and result oriented guide. I won't hesitate to propose your web page to any individual who needs and wants guide on this issue.
kawhi leonard shoes http://www.kawhileonardshoes.us
Reply supreme
9:44 PM on May 16, 2021 
I happen to be writing to let you know of the perfect experience our child went through visiting your site. She came to understand lots of details, including what it is like to have an awesome helping mindset to get most people smoothly thoroughly grasp chosen very confusing things. You undoubtedly did more than visitors' expected results. Thank you for supplying the powerful, trusted, informative not to mention cool tips on this topic to Kate.
supreme http://www.supremeclothings.us.com
Reply kevin durant shoes
1:21 PM on May 18, 2021 
Thanks for all of the labor on this web page. Debby loves setting aside time for research and it's simple to grasp why. Almost all hear all about the compelling manner you offer informative strategies by means of the blog and in addition boost contribution from other ones on that subject while our favorite daughter is without question discovering a great deal. Have fun with the rest of the year. You are performing a good job.
kevin durant shoes http://www.kd12.us.com
Reply yeezy
1:22 PM on May 18, 2021 
I wish to express some thanks to the writer for bailing me out of this particular predicament. After scouting throughout the world-wide-web and seeing tips that were not helpful, I believed my entire life was over. Existing minus the strategies to the issues you have sorted out through the article content is a crucial case, and those which may have negatively damaged my entire career if I had not encountered your web blog. Your good training and kindness in taking care of all the things was very useful. I don't know what I would have done if I had not encountered such a thing like this. I can also now relish my future. Thanks a lot so much for your impressive and sensible help. I won't think twice to suggest your web blog to any person who ought to have guidance on this problem.
yeezy http://www.yeezy-supply.us.org
Reply golden goose outlet
1:24 PM on May 18, 2021 
I'm just commenting to let you understand what a beneficial discovery my wife's girl undergone using your web page. She learned so many pieces, including what it is like to have an excellent giving character to let certain people smoothly learn about specified tricky topics. You really surpassed our own desires. Thank you for imparting those warm and helpful, healthy, explanatory as well as easy guidance on your topic to Jane.
golden goose outlet http://www.goldengooseofficial.com
Reply golden goose outlet
1:25 PM on May 18, 2021 
I intended to create you this very little observation to be able to thank you so much over again on your spectacular thoughts you've contributed in this case. It is really wonderfully generous of people like you to allow freely exactly what most of us would have made available as an electronic book to help make some bucks on their own, even more so considering the fact that you could possibly have done it in case you wanted. The smart ideas in addition acted as the good way to be certain that some people have the identical eagerness like my personal own to understand a whole lot more in terms of this problem. I think there are thousands of more enjoyable situations in the future for individuals who view your website.
golden goose outlet http://www.goldengooses.us
Reply stone island
4:32 PM on May 18, 2021 
I must express thanks to this writer just for rescuing me from such a circumstance. Because of looking out throughout the world wide web and seeing ways which are not helpful, I was thinking my life was over. Being alive without the presence of answers to the issues you have sorted out as a result of the review is a critical case, and the kind which may have negatively affected my career if I had not encountered your web page. Your own personal know-how and kindness in maneuvering every part was tremendous. I don't know what I would've done if I had not discovered such a solution like this. I can at this point relish my future. Thanks for your time very much for your professional and effective guide. I will not be reluctant to propose the blog to anyone who desires direction on this issue.
stone island http://www.stone-island.us.com
Reply supreme clothing
4:32 PM on May 18, 2021 
I simply wanted to write down a brief word to be able to thank you for some of the remarkable suggestions you are placing here. My rather long internet look up has at the end of the day been honored with awesome content to exchange with my great friends. I would declare that we site visitors actually are unequivocally lucky to exist in a really good community with many perfect professionals with useful tactics. I feel extremely fortunate to have used your entire web page and look forward to so many more awesome minutes reading here. Thank you once again for all the details.
supreme clothing http://www.supremes.us.org
Reply off white shoes
4:33 PM on May 18, 2021 
I would like to convey my appreciation for your kind-heartedness giving support to folks that need assistance with this niche. Your real dedication to getting the message all around was rather productive and has truly made many people like me to realize their ambitions. The insightful recommendations implies a great deal to me and somewhat more to my peers. Thanks a lot; from everyone of us.
off white shoes http://www.off-whiteshoes.us.com
Reply jordan retro
4:34 PM on May 18, 2021 
I intended to create you the very little word to help give many thanks over again about the wonderful ideas you've shown on this page. This has been quite tremendously generous of people like you to convey freely all a number of us could have offered for sale as an e book to help with making some dough on their own, chiefly considering the fact that you might well have tried it if you considered necessary. These principles also served to provide a great way to fully grasp many people have similar desire the same as mine to learn significantly more in respect of this matter. I am sure there are thousands of more pleasurable periods in the future for folks who looked over your blog.
jordan retro http://www.retro-jordans.us.com