Auteur / Psycholoog

Boodschap

STOP THAT TRAIN /STOP DIE TREIN

Zet deze trein nu tot stilstand

voordat hij gaat crashen

Vanuit de wijze lessen in de geschiedenis, en de combinatie van verleden , heden en toekomst zijn er uitspraken als “hardlopers zijn doodlopers ”alsmede “stilstand is ook vooruitgang ”wijze uitspraken die nooit vergaan. Wat wordt dan bedoeld met die trein. Die trein is een combinatie van alle moderne vernuften die momenteel worden ingezet vanuit een technocratisch digitaal wereldbeeld waarin alles controleervaar en voorspelbaar wordt. Gewoon omdat het kan en het er is, wordt beslist dat dit wereldwijd “moet” worden ingezet, zonder dat hier vooraf brede maatschappelijke discussie hebben plaatsgevonden. Want wat moet eigenlijk en wie bepaald dat en met welk doel. In principe vind men wel dat techniek de mens kan dienen , denk aan de wasmachine die werd uitgevonden en de computer i.p.v. de typemachine.

Wel blijft dat bij elke stap weer opnieuw wordt gekeken naar wel doel en gemak de uitvinding dient. Maar op een bepaald moment is alles in stroomversnelling gegaan en werd de ene vernieuwing na de andere over de mens heen gestort. Via slimme marketing werd het gepresenteerd als noodzaak en iets waar men niet langer omheen kon. Dus men ging braaf mee . Inmiddels is er een moment gekomen waarbij iedereen zich afvraagt, waar gaat dit heen en is dit echt wat wij willen. Dan doel ik op het transhumanisme , en vergaande ontwikkeling van de robot als nieuwe schepping en de daarbij behorende leefomgeving van high skilled techniek die alleen via een hoogstaand ingewikkeld netwerk mogelijk is. Een soort moderne wereldwijde magnetron in verbinding met elkaar en satellieten en welke een buitengewone hoge gebruik van elektra en andere energie bronnen nodig heeft. Denk alleen al aan een gemiddeld data opslag centrum waar 1 miljoen liter water bij nodig is en meer dan een windmolenpark om dit van energie te voorzien en dat is nog krap gemeten. De uitstoot is immens en zeer schadelijk voor de aarde en natuurlijk leefmilieu van mens plant en dier. Daarbij is het inmiddels bekend dat dit niet zonder gevolgen is en vergaande consequenties heeft. Dit gaat dermate ver dat de oude mens en schepping in een illusionaire technische vorm wordt gegoten door het gedrag, beweging, spraak e.a. te kopiëren via spy ware, zonder dat dit vooraf met mensen is besproken. Er ontstaan zo robots die kopieën zijn van bestaande mensen, die daar wel of niet van op de hoogte zijn. De high Tech omgeving die deze vergaande nieuwe schepping met zich meebrengt , is dermate schadelijk m.b.t. impact dat het de oude leefomgeving ofwel zwaar beschadigd ofwel geheel vernietigd.

Dan is het de vraag wie bepaald en dit is valt terug te lezen in het boek van Prof Bob de Wit, society 4.0 een zeer kleine groep die zich op wel of niet ethische wijze heeft verrijkt ten koste van anderen. Het doet gelijken aan het oude systeem waarbij een kleine groep door zichzelf uitgeroepen adelijken cq koningen , heerser werd over een bepaald gebied of land. Inmiddels is dit de wereld geworden. Een aantal documentaires die hier veel uitleg over geven zijn, maar ook achtergrond info geven over het vergaren van Macht en middelen zijn o.a. :

Tim Gielen Monopoly : https://www.bitchute.com/video/cHMwZURVEQMs/:

Catherine Austin Fits Planet Lockdown, https://www.youtube.com/watch?v=Adj9BUmWuCY&ab_channel=PlanetLockdown

Dr Vandana Shiva lezingen, boeken en documentaires en intervieuws: https://www.youtube.com/watch?v=DBGSbMBJ0LE&ab_channel=WeCanRemaketheWorldPodcast how to survive the 2% and a quest to preserve life , soil and seeds

https://www.youtube.com/watch?v=f9lq-uBdxg8&ab_channel=AfterSkool divide https://www.youtube.com/watch?v=3YnkP9H3t-M&ab_channel=InfinityFoundationOfficial AI versus being

Michael Moore Planet of the Humans over de klimaat leugen en green energie verdien modellen https://www.youtube.com/watch?v=3ZsXyDkyrCk&ab_channel=FanboyChannel

Gedurende de hele geschiedenis getuigd kolonisme en feodalisme van een kleine groep die ten koste van een ideologie en macht en middelen misbruik en hebzucht., Daarbij worden er al honderden jaren miljoenen slachtoffers wereldwijd gemaakt van burgers, in meer of minder mate en al het andere leven op deze planeet. Vanuit de pareto analyse kun je stellen dat 20% van een groep mensen 80% van de aarde in bezit heeft genomen, middelen onder beheer heeft en ook de aarde en leefomgeving vervuild. Dart 80% van de mensen slechts 20% heeft, beheerd en vervuild dan is het ook logisch dat een dergelijke situatie geen duurzaamheid heeft.

Waarom kan het dan doorgaan, verdeel en heers en verslaving aan producten speelt daarbij een grote rol. Wie namelijk echt verstand heeft van kleur weet dat zwart en wit slecht shades van een kleur zijn en geen echte kleur. Daarbij pak de kleur erbij wie heeft ooit een wit of zwart mens ontmoet?? Niemand want ze bestaan niet. We hebben allemaal verschillen en Unique features en intentie van kleurenpallet . Er is dus geen verschil in kleur, cultuur, etc. als men kijkt naar de agrarische revolutie, de industriële revolutie en inmiddels de technocratische revolutie. De Technocratie en globalistische revolutie maakt geen onderscheid daarin want iedereen en alles is ondergeschikt aan hen die de wereld runnen. Hierin een pact met de rol van banken en overheden om de onderdrukking ongelijkheid en armoede onbewust te ondersteunen en uit te voeren. De overheersing van oorlog instrumenteel zoals : spy ware, biolabs, propaganda, censuur, chaos, crisis , dehumanisering, omvolking, isoleren, vervreemden, verstedelijking in massasteden, ontvolking platteland, vergiftiging in lucht, land en water, depersonaliseren, massa hypnose, en herhaling waarbij angst en gehoorzaamheid wordt geïnstalleerd zodat de massa elkaar naar de slachtbank leidt. En dit is maar een kleine greep van wat er voorhanden is om vooraf gestelde agenda’s en doelen doorgang te laten vinden waarbij de biologische natuurlijke leefomgeving en leven wordt vervangen door technocratisch en robot leven vanuit de arrogantie onsterfelijk te worden en een nieuwe wereld te scheppen die bestaat uit een krankzinnige illusie van psychopaten.

Oorlogen en conflicten worde ingezet als middel teneinde honger en meer sterfte te bereiken. In de huidige tijd staan er honderden oorlogen ter discussie zoals; Jemen, Irak, Afghanistan, en Oekraïne waar al meer dan 15 jaar onrust is. Er wordt iets voorgeschoteld maar er zijn geen journalisten meer ter plekke en die er zijn worden doodgezwegen of geweigerd en weggestuurd. Niet geloofd. Men kent https://www.youtube.com/watch?v=JrMiSQAGOS4&ab_channel=TheUniversityofChicago waarbij professor : UnCommon Core: The Causes and Consequences of the Ukraine Crisis John J. Mearsheimer, the R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor in Political Science de university of chicago waarin hij aangefet waaro de Nato hoofdcshuldig is en altijd was in dit conflict en vele anderen.

Oliver Stone is a filmmaker with 3 Oscar wins and 11 Oscar nominations. His films include Platoon, Wall Street, Born on the Fourth of July, Scarface, JFK, Nixon, Alexander, W, Snowden, and documentaries where he has interviewed Fidel Castro, Hugo Chavez, and Vladimir Putin.

Oliver Stone: Vladimir Putin and teh War in Ucraine.

https://www.youtube.com/watch?v=ygAqYC8JOQI&ab_channel=LexFridman

De revolutie in 2014 was verraad ook en vooral vanuit Nato en EU die hierop aanstuurden , het bracht het land ten val , ongewenst , corruptie en kinderhandel en vreselijke gruwelen uit de Donbas , sommigen onderdeel van extreme nazi welke immens en gruwelijk geweld toepasten , gehele Donbas vernietigd en de bevolking zelf heeft een documentaire gemaakt om de corruptie van de huidige leider en diens functionarissen in de openheid te brengen met gevaar voor eigen leven. Immers de zuiveringen van deze leider mr Z . zijn gruwelijk, alle media en alle politieke partijen heeft hij verbannen en hij regeert met ijzeren vuist wel of niet geleid door NATO en auticratisch EU . huidige leider is coke snuivende geld verslindende figuur die zich door de US laat dicteren want daar komt zijn geld vandaan. Labs zijn er al jaren waar rare dingen gebeuren , maar niemand antwoorden krijgt (zie ook Delijsna reporter en Laura Aboli onderzoek journalist die meerdere documentaires maakte om aandacht te vestigen op de gruwelijke zuiveringen en attrocities oor het Oekraïne leger in de Donbas waar Russisch sprekende Oekraïners worden vervolgd en vermoord. Ale hun huizen platgeschoten. Het was nooit vrij en soeverein maar onderdrukt door geweld en corruptie de bevolking uitgebuit en bedrogen en nog steeds !

Rusland is een stijgende lijn en al jaren maken ze vorderingen en pogen steeds meer democratische waarden en veiligheid in te passen, nemen actief deel aan VN maar willen hun eigenhout behouden. Na de ellende van de invasie van aasgierende hyena’s uit andere westerse landen , heeft huidige leider de rust maar zeker ook de welvaart hersteld waaronder goede zorg , scholing Ea . Daarbij staat het gezin en familie centraal en is in het westen duidelijk geworden dat er inmiddels rollen zijn omgedraaid , in Rusland mag je over alles spreken maar in t westen en Europa heerst een ongekende censuur en riskeer je uitsluiting of zelfs opsluiting en ander geweld , tables have turned . Hetgeen wordt bevestigd door John mareBx docu en benoem andere documentaires ,

Er zijn dus twee kanten van de medaille altijd en het is vergif en naïef te veronderstellen dat dit niet zou zijn. Inmiddels weten vanuit de rapporten van o.a. amnestie dat er misdaden worden gepleegd door Azov Oekraïens soldaten en dat Zelensky miljoenen wegsluit vanuit een door Oekraïne gemaakt docu over de pandora box

Dat is ook de reden dat het kolonisme aan beide kanten zowel geweld en vernietiging voor kon brengen aan beide kanten van de oceaan want niemand kreeg de juiste kanten van de geschiedenis belicht waardoor er als bevolking nu weer worden uitgespeeld en tegen elkaar worden opgezet , denk even na , geen van beide leeft in weelde dus het is kristal helder dat het geld , toen en nu witgewassen en gestolen van huidige bevolking door (belasting subsidies en donaties) door zogenaamde filantropen die hun woekerwinsten hebben belegd in offshores Ea mega investerings bedrijven die zich als een web over de wereld hebben gegooid , gesteund door alle bilaterale overeenkomsten , handels verdragen en globalisme

Het is evident dat dit alles voor “ hen “ was en niks maar niks aan de bevolkingen wereldwijd heeft bijgedragen . De enige die dat deden waren de kleine ondernemers die voorzagen in goederen diensten , voedsel voorzieningen zonder schaarste en prijsopdrijving , daarom worden deze nu in de huidige tijd het boetekleed aangekleed om hen de nek om te draaien . De enige krachtige stemmen die nog kunnen spreken uit de weg

Zo werken totalitaire regimes over en over again stress beter toegerust

Verslaafd aan het vergaren van macht en geld maar ook verslaafd aan extravagante en gruwelijke kicks (enige emotie die zij kunnen waarnemen zijn zeer extreme pijn en angst toegebracht aan anderen tijdens gezamenlijk of individuele rituelen bij zeer diverse slachtoffers ) welke hen tijdelijke een zeker rust brengt . Vrienden maken ze niet want niemand is te vertrouwen , dus tijdelijke uitvoerders die na de klus worden vernietigd . De intens gruwelijke angsten waaronder zij gebukt gaan voor de dood en andere onzekerheden tergt hun brein waaruit ze constant een uitweg zoeken om orde te brengen in het onzekere biologische en de Oncontroleerbare weg van de natuur . Deze moeten bedwongen worden evenals “ het zinloze uitschot de massa die krioelt als mieren in hun ogen en waar zij geen grip of zicht op krijgen. Voor hen ongrijpbaar en dus ontoegankelijk , waar God geen antwoorden gaf , hebben zin dit ingeruild voor betaalde pseudo wetenschap en techniek waarbij de onderzoeken ondergeschikt moeten zijn aan de door hen gewenste uitkomsten.

Daar is nu de hoop gevestigd op bluf want de marsmannetjes en aliens bleven uit, clonen lukte niet en invriezen is gelukt maar tot welke nut daarvoor moet de gehoopte AI versmelting robot mens nooit bewezen en beproefd nu uitkomst geven. Wederom de gewenste uitkomst stuurt het onderzoek welke net als zovelen dus nietig en als pseudo wetenschap (replicatie crisis) kan worden aangemeld

Alleen het fysiek waarneembare is werkelijkheid , wat werkt, werkt en wat niet werkt , werkt niet , daarvoor is geen bewijs nodig . Daarbij (lees macht als onmacht Marilyn Fænkel French ) het meedogenloze geweld welke (ook medische en mentale ) wetenschap op haar conto heeft . Het uitvinden van gewelddadige bio oorlogsmiddelen, zinloze additionele onderzoeks instrumenten en middelen voor mens en landbouw met toegepast chemicaliën voor nieuwe patenten . Het levert geld en het doel heiligt de middelen .

Dat geld ook voor de giftige toevoegingen chemicaliën aan water , lucht (geo engeneering cloud seeding) en land vervuiling door o.a. betrokken bij neo nazi bedrijf Bayer

Welke alle perken te buiten gaan evenals straling 5G voor de nieuwe robot tech nieuwe infra structuur welke mens en natuur vernietigd stille dood al in tachtiger jaren de schadelijke affecten bekend en verzwegen

Niet minder maar meer opdringen van middelen als replacement van de veilige Basis van gezinnen en gezamenlijke tribe of dorps gevoel vertrekt door kleine schooltjes en werkgevers met vaste betrekkingen , vaste eigen zorg , nuts bedrijven E.a.

Schaalvergroting en volledig overgeleverd aan buitenlandse autocrats bedrijven gerund door investeerders waarin de spin van het web nauwelijks meer zichtbaar noch aanspreekbaar is zijn orders afgeeft

Nu (boek Bas de koning hfst 10) voltooit de ramp met digitalisering en spionage tot de diepste kern van de mens verweven met macht en uitbuiting leidend naar een catastrofale steeds sneller rijdende trein dus op weg is naar de afgrond , existentiële crisis

Een half door parallelle samenlevingen met initiatieven en kennis voor de weg daarna welke nu al wordt ingezet

Stop deze trein

Het enige wat nog nodig is, is de paralellen samenleving waarbij ook de boeren inmiddels hun weg terug vinden naar schaalverkleining en natuur , want andere keuzes zijn er niet

Het land is wereldwijd onderbevolking en wacht om opnieuw door u te worden ontdekt gekoesterd en bewerkt

Hoe kun jij dan helpen vanuit jouw eigen positie ? Stel meer vragen en stel je bloot aan de fysiek waarneembare realiteit , ga op onderzoek uit , zelf , praat met mensen uit diverse culturen ook via jouw netwerk , zelf en koppel verleden heden en toekomsten stappen . Ook bij uitvoering van beleid stel vragen bij jezelf en bij anderen en blijf bij jezelf , wat niet goed voelt , niet doen !

Quates en links :

Het ontsterfelijkheids comitee van John gray

“ Jan Boesten vervolg is het ontsterfelijkheids comité van John Gray absolute aanrader , beide boeken. Ben laatste nog aan lezen; kern is dat het ontsterfelijlheids comitee (voorlopers eugenetica ) het menselijk ras ( maar ook andere levensvormen ) wil bevrijden van zijn zwakheden en ze zien zichzelf als Godbouwers die mbt wetenschap en techniek een nieuwe onsterfelijke zinvolle “levensvorm “ ontwikkelen die all intellect is dus denk ook voorloper op ARticicial intelligence en transhumanen .

Er is vanuit deze elite club een minachting voor God en het sterfelijk leven - zij menen vele malen te overtreffen waarbij tot nu toe in het boek alleen maar vernietiging van alles wat leeft. Zie hier citaat pag boek

“ Eugenetica wilde de mens verlossen van gebrekkige mensen terwijl spiritisten geloofden dat het hiernamaals de mens van gebrekkigheid zou zuiveren, twee denksysyemen kwamen samen in een plan .

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Beweging_van_de_Godbouwers

“ wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar.

Het wordt een keuze tussen het biologische natuurlijke leven op aarde of de technocratische versie de vernietiging van de aarde -

“wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar John Gray het ontsterfelijkheids comité

En het streven naar ontsterfelijkheid, door volgelingen van Kurzweil immortalisme “ genoemd , is een programma voor uitroeing van de mens, een verdwijntruc met een drastische uitwerking dan iedere denkbare loop van de gebeurtenissen . In het immortalistische scenario construeert de mens zijn eigen uitsterven (en met hen mogelijk de rest van alle leven op aarde ) door in te grijpen in het evolutionaire proces teneinde een nieuw soort ( AI/robot ) te scheppen, maakt het dier dan naar eeuwig leven hunkert een einde aan doesn’t eigen bestaan

https://www.npr.org/2014/11/05/361427276/how-thousands-of-nazis-were-rewarded-with-life-in-the-u-

https://dilyana.bg/the-pentagon-bio-weapons/

Georgia as a testing ground

The Lugar Center is the Pentagon bio laboratory in Georgia. It is located just 17 km from the US Vaziani military airbase in the capital Tbilisi. Tasked with the military program are biologists from the US Army Medical Research Unit-Georgia (USAMRU-G) along with private contractors. The Bio-safety Level 3 Laboratory is accessible only to US citizens with security clearance. They are accorded diplomatic immunity under the 2002 US-Georgia Agreement on defense

“ A nightfall does not come all at once, neither does oppression . In both instances , there is a twilight when everything remains seemingly unchanged. And it is in such a twilight that we all must be aware of change in the air- however slight - lest we become victims of the darkness , justice William O Douglas “ the end of America , letter of warning (echoes of totalitarian regimes ) dr Naomi

Wolf

Boeken incl docu

Planet lockdown Michael Moore

Planet of the humans Catherine Austin fits

Vandana Shiva survive the 2% seed and natural cure theft by agressieve patenting and stealing

blckbx.tv

Café Weltschmerz

De blauwe tijgers

Fox Nieuws Tucker Carlons en Sky Nieuws Australia

Redacted

Ad Broere nieuwsbrief

Maurice de Hond Nieuwsbrief

Sybe Wyninga blog

Mijn Blog Brieven aan mijn vader

Blog

In memory of my beloved father- De dromer, The dreamer

Posted on February 2, 2016 at 4:55 PM
Als je de wind voelt door je haren
de zon warmt je gezicht
of zelfs de regen die je bedekt
met druppels water
 
De prachtige roos die voor je ogen bloeit
de vogels die je hoort
als ze speciaal voor jou zingen
de wind de zachtjes fluistert
 
Alles wat voelt, leeft en beweegt
de wolken die voorbij drijven
de sterren aan de hemel
de volle maan die de donkere nacht verlicht
 
Weet dan dat ik daar ben naast jou
alles wat jij me hebt geleerd
ales wat jij voor me was
kan ik nooit samen vatten in een gedicht
 
17-06-2014 Nanda.J.S. Bakker (djenna lina)
 
 
The wind that blows through your hair
the warmth of the sun on your face
even te rain will cover you up
in gentle water drops
 
The rose that flourish for your eyes
the birds that you can hear
singing their special song for you
while the wind wisphers softly
 
Everyting that feels,moves and lives
clouds that slowly move forward
the stars that radiate in the sky
the moon that enlightens the dark night
 
Know that i will be there next to you
everyting you taught me
all you were and mend to me
can never be captured in a poem.
 
 
 
 
 

Categories: Nieuwe bundel "Afscheid van ..............Hoofdstuk I

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

3478 Comments

Reply lebron 18
2:58 PM on May 11, 2021 
Thank you for all of your labor on this website. Ellie enjoys working on research and it's simple to grasp why. Almost all notice all concerning the lively tactic you render good guidelines via this web blog and therefore invigorate participation from website visitors about this content then our favorite girl is undoubtedly studying a lot of things. Have fun with the rest of the new year. You are conducting a remarkable job.
lebron 18 http://www.lebron18.net
Reply supreme clothing
2:58 PM on May 11, 2021 
I just wanted to jot down a quick comment to express gratitude to you for those awesome ways you are posting at this website. My time-consuming internet look up has now been paid with reliable facts and strategies to share with my friends and classmates. I 'd assume that we website visitors actually are definitely blessed to dwell in a decent website with many lovely professionals with very beneficial methods. I feel truly happy to have discovered your entire web page and look forward to tons of more cool minutes reading here. Thanks again for a lot of things.
supreme clothing http://www.supremeclothings.com
Reply nike sb dunks
2:59 PM on May 11, 2021 
My wife and i have been quite fortunate Raymond could complete his investigations from the precious recommendations he received out of your site. It is now and again perplexing to simply continually be freely giving solutions some others may have been trying to sell. And now we realize we have got the writer to be grateful to for this. The entire illustrations you made, the straightforward blog navigation, the friendships your site assist to engender - it's all incredible, and it's letting our son and us reason why that topic is amusing, which is certainly highly indispensable. Many thanks for all the pieces!
nike sb dunks http://www.sbdunk.us
Reply lebron 17 shoes
2:59 PM on May 11, 2021 
Thank you for each of your effort on this site. My mother take interest in conducting investigation and it is simple to grasp why. My partner and i notice all regarding the compelling tactic you make both interesting and useful steps on the web blog and in addition invigorate response from the others on the subject plus our own girl has been learning a lot. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You are carrying out a terrific job.
lebron 17 shoes http://www.lebron17s.us
Reply air jordan
3:01 PM on May 11, 2021 
I have to show my respect for your generosity giving support to those individuals that need help on this important situation. Your personal commitment to passing the solution all-around came to be especially important and have in most cases permitted guys much like me to reach their aims. The informative useful information signifies so much a person like me and additionally to my fellow workers. Thank you; from each one of us.
air jordan http://www.airjordansstore.com
Reply lebron james shoes
3:01 PM on May 11, 2021 
I in addition to my guys were following the nice strategies on your site while at once developed a horrible feeling I never expressed respect to the web blog owner for those secrets. My young men happened to be for this reason glad to learn them and have now quite simply been having fun with these things. I appreciate you for actually being very thoughtful and for going for these kinds of ideal subjects most people are really eager to learn about. My very own sincere apologies for not expressing gratitude to earlier.
lebron james shoes http://www.lebronjames-shoes.us.com
Reply golden goose sneakers
8:27 PM on May 12, 2021 
Thanks a lot for giving everyone a very splendid opportunity to read articles and blog posts from this blog. It's usually very ideal and stuffed with fun for me and my office friends to search the blog nearly three times in one week to find out the latest items you will have. Of course, we are always motivated considering the mind-blowing creative concepts served by you. Some 3 points in this article are undoubtedly the most efficient I have ever had.
golden goose sneakers http://www.goldengoosesonline.com
Reply kyrie spongebob
8:28 PM on May 12, 2021 
I must point out my gratitude for your kindness supporting those people that really want guidance on the topic. Your real dedication to passing the solution up and down appears to be especially significant and have always encouraged associates just like me to attain their ambitions. This informative hints and tips entails a lot to me and substantially more to my peers. With thanks; from everyone of us.
kyrie spongebob http://www.kyrie5spongebob.us
Reply kd shoes
8:29 PM on May 12, 2021 
I wanted to post a quick comment to be able to say thanks to you for all the fabulous steps you are posting at this website. My rather long internet research has now been rewarded with excellent content to go over with my partners. I 'd claim that we website visitors actually are very blessed to exist in a superb site with very many marvellous people with great secrets. I feel somewhat fortunate to have encountered your entire web pages and look forward to so many more awesome minutes reading here. Thanks a lot once more for a lot of things.
kd shoes http://www.kd-shoes.us
Reply hermes birkin
8:29 PM on May 12, 2021 
I want to voice my respect for your kind-heartedness giving support to women who need help on the subject matter. Your special dedication to getting the solution all around was extremely powerful and has in most cases enabled girls like me to reach their goals. The warm and helpful advice can mean much a person like me and extremely more to my peers. Best wishes; from each one of us.
hermes birkin http://www.birkinbag.us.com
Reply curry 5
8:29 PM on May 12, 2021 
I and my guys were reading the excellent helpful tips on your web page and so at once I had a horrible suspicion I never expressed respect to the web site owner for those strategies. The women had been for that reason excited to study them and have really been loving these things. We appreciate you turning out to be really accommodating and for utilizing this kind of smart themes millions of individuals are really needing to learn about. My sincere regret for not saying thanks to you earlier.
curry 5 http://www.curry5.us.com
Reply kyrie shoes
8:29 PM on May 12, 2021 
I together with my pals were found to be reading through the good key points on your web blog while then I got an awful feeling I never expressed respect to you for them. Most of the men happened to be as a result excited to study them and already have certainly been taking advantage of them. Thanks for getting really helpful and also for opting for this kind of useful areas millions of individuals are really wanting to be aware of. Our own sincere regret for not expressing appreciation to sooner.
kyrie shoes http://www.kyrieirvingshoes.us.com
Reply yeezy 700
8:30 PM on May 12, 2021 
I am only writing to let you understand of the cool experience my friend's daughter undergone reading through your site. She came to understand numerous issues, including what it's like to possess an amazing helping heart to make the mediocre ones easily comprehend selected specialized topics. You truly exceeded my expected results. Many thanks for supplying such warm and helpful, trustworthy, explanatory and also unique tips about your topic to Sandra.
yeezy 700 http://www.yeezy700.us.com
Reply moncler outlet
8:31 PM on May 12, 2021 
Needed to post you that little bit of word to be able to give many thanks as before with your extraordinary knowledge you've contributed in this case. It is unbelievably open-handed of people like you in giving without restraint exactly what most of us could possibly have made available as an electronic book in order to make some profit for themselves, specifically considering the fact that you could possibly have done it if you ever decided. Those pointers additionally served as the fantastic way to fully grasp someone else have the same dreams really like my very own to know a lot more concerning this problem. I believe there are millions of more pleasurable times ahead for individuals who browse through your website.
moncler outlet http://www.moncler--outlet.us.com
Reply kd 12 shoes
1:42 PM on May 14, 2021 
I enjoy you because of all your work on this web page. Ellie delights in doing internet research and it's easy to see why. We notice all relating to the compelling means you give great tips and hints on your blog and even inspire response from other ones about this situation then our daughter is always learning so much. Have fun with the rest of the year. You're doing a pretty cool job.
kd 12 shoes http://www.kd12.org
Reply hermes handbags
1:43 PM on May 14, 2021 
I must show some thanks to this writer for bailing me out of this type of setting. Just after checking through the world wide web and obtaining strategies which are not pleasant, I believed my entire life was done. Existing without the answers to the difficulties you have fixed by way of the article content is a critical case, as well as ones that might have negatively damaged my career if I had not come across your site. Your good training and kindness in handling all the stuff was vital. I am not sure what I would have done if I hadn't come upon such a point like this. It's possible to at this point relish my future. Thanks very much for this reliable and results-oriented guide. I will not hesitate to endorse your web page to any person who should get tips about this problem.
hermes handbags http://www.hermes-handbags.us.com
Reply yeezy
1:43 PM on May 14, 2021 
A lot of thanks for all of the work on this blog. My niece really loves doing investigation and it is simple to grasp why. A number of us hear all about the powerful medium you give good tips and tricks through this blog and even encourage response from website visitors on that subject then our favorite child has been learning so much. Take advantage of the rest of the new year. You are always performing a good job.
yeezy http://www.yeezy-supply.us.org
Reply a bathing ape
1:43 PM on May 14, 2021 
I simply needed to thank you very much yet again. I do not know the things I would've handled without those methods contributed by you on such a area of interest. It was actually an absolute daunting matter in my circumstances, but finding out your professional way you treated that took me to jump with contentment. I'm just happier for your information as well as expect you find out what an amazing job you're putting in training many others thru a site. I know that you've never come across all of us.
a bathing ape http://www.bathing-ape.us
Reply lebron shoes
1:43 PM on May 14, 2021 
My spouse and i ended up being now satisfied Louis could complete his studies through the precious recommendations he grabbed using your site. It's not at all simplistic to simply choose to be handing out tricks which some people might have been selling. And we also fully understand we have got the website owner to appreciate for that. Most of the illustrations you've made, the straightforward site menu, the relationships you will give support to engender - it's many sensational, and it is facilitating our son and us know that the issue is amusing, which is extraordinarily vital. Thank you for everything!
lebron shoes http://www.lebron16.us
Reply golden goose
1:43 PM on May 14, 2021 
My spouse and i ended up being very lucky that John could conclude his investigations from the ideas he was given using your blog. It is now and again perplexing to just happen to be handing out tips and tricks which often others might have been trying to sell. We really acknowledge we now have you to be grateful to because of that. All the explanations you have made, the straightforward site menu, the relationships you can make it easier to instill - it's got mostly astonishing, and it's really helping our son in addition to us consider that this subject matter is pleasurable, and that is unbelievably essential. Many thanks for all the pieces!
golden goose http://www.goldengooses.us