Auteur / Psycholoog

Boodschap

STOP THAT TRAIN /STOP DIE TREIN

Zet deze trein nu tot stilstand

voordat hij gaat crashen

Vanuit de wijze lessen in de geschiedenis, en de combinatie van verleden , heden en toekomst zijn er uitspraken als “hardlopers zijn doodlopers ”alsmede “stilstand is ook vooruitgang ”wijze uitspraken die nooit vergaan. Wat wordt dan bedoeld met die trein. Die trein is een combinatie van alle moderne vernuften die momenteel worden ingezet vanuit een technocratisch digitaal wereldbeeld waarin alles controleervaar en voorspelbaar wordt. Gewoon omdat het kan en het er is, wordt beslist dat dit wereldwijd “moet” worden ingezet, zonder dat hier vooraf brede maatschappelijke discussie hebben plaatsgevonden. Want wat moet eigenlijk en wie bepaald dat en met welk doel. In principe vind men wel dat techniek de mens kan dienen , denk aan de wasmachine die werd uitgevonden en de computer i.p.v. de typemachine.

Wel blijft dat bij elke stap weer opnieuw wordt gekeken naar wel doel en gemak de uitvinding dient. Maar op een bepaald moment is alles in stroomversnelling gegaan en werd de ene vernieuwing na de andere over de mens heen gestort. Via slimme marketing werd het gepresenteerd als noodzaak en iets waar men niet langer omheen kon. Dus men ging braaf mee . Inmiddels is er een moment gekomen waarbij iedereen zich afvraagt, waar gaat dit heen en is dit echt wat wij willen. Dan doel ik op het transhumanisme , en vergaande ontwikkeling van de robot als nieuwe schepping en de daarbij behorende leefomgeving van high skilled techniek die alleen via een hoogstaand ingewikkeld netwerk mogelijk is. Een soort moderne wereldwijde magnetron in verbinding met elkaar en satellieten en welke een buitengewone hoge gebruik van elektra en andere energie bronnen nodig heeft. Denk alleen al aan een gemiddeld data opslag centrum waar 1 miljoen liter water bij nodig is en meer dan een windmolenpark om dit van energie te voorzien en dat is nog krap gemeten. De uitstoot is immens en zeer schadelijk voor de aarde en natuurlijk leefmilieu van mens plant en dier. Daarbij is het inmiddels bekend dat dit niet zonder gevolgen is en vergaande consequenties heeft. Dit gaat dermate ver dat de oude mens en schepping in een illusionaire technische vorm wordt gegoten door het gedrag, beweging, spraak e.a. te kopiëren via spy ware, zonder dat dit vooraf met mensen is besproken. Er ontstaan zo robots die kopieën zijn van bestaande mensen, die daar wel of niet van op de hoogte zijn. De high Tech omgeving die deze vergaande nieuwe schepping met zich meebrengt , is dermate schadelijk m.b.t. impact dat het de oude leefomgeving ofwel zwaar beschadigd ofwel geheel vernietigd.

Dan is het de vraag wie bepaald en dit is valt terug te lezen in het boek van Prof Bob de Wit, society 4.0 een zeer kleine groep die zich op wel of niet ethische wijze heeft verrijkt ten koste van anderen. Het doet gelijken aan het oude systeem waarbij een kleine groep door zichzelf uitgeroepen adelijken cq koningen , heerser werd over een bepaald gebied of land. Inmiddels is dit de wereld geworden. Een aantal documentaires die hier veel uitleg over geven zijn, maar ook achtergrond info geven over het vergaren van Macht en middelen zijn o.a. :

Tim Gielen Monopoly : https://www.bitchute.com/video/cHMwZURVEQMs/:

Catherine Austin Fits Planet Lockdown, https://www.youtube.com/watch?v=Adj9BUmWuCY&ab_channel=PlanetLockdown

Dr Vandana Shiva lezingen, boeken en documentaires en intervieuws: https://www.youtube.com/watch?v=DBGSbMBJ0LE&ab_channel=WeCanRemaketheWorldPodcast how to survive the 2% and a quest to preserve life , soil and seeds

https://www.youtube.com/watch?v=f9lq-uBdxg8&ab_channel=AfterSkool divide https://www.youtube.com/watch?v=3YnkP9H3t-M&ab_channel=InfinityFoundationOfficial AI versus being

Michael Moore Planet of the Humans over de klimaat leugen en green energie verdien modellen https://www.youtube.com/watch?v=3ZsXyDkyrCk&ab_channel=FanboyChannel

Gedurende de hele geschiedenis getuigd kolonisme en feodalisme van een kleine groep die ten koste van een ideologie en macht en middelen misbruik en hebzucht., Daarbij worden er al honderden jaren miljoenen slachtoffers wereldwijd gemaakt van burgers, in meer of minder mate en al het andere leven op deze planeet. Vanuit de pareto analyse kun je stellen dat 20% van een groep mensen 80% van de aarde in bezit heeft genomen, middelen onder beheer heeft en ook de aarde en leefomgeving vervuild. Dart 80% van de mensen slechts 20% heeft, beheerd en vervuild dan is het ook logisch dat een dergelijke situatie geen duurzaamheid heeft.

Waarom kan het dan doorgaan, verdeel en heers en verslaving aan producten speelt daarbij een grote rol. Wie namelijk echt verstand heeft van kleur weet dat zwart en wit slecht shades van een kleur zijn en geen echte kleur. Daarbij pak de kleur erbij wie heeft ooit een wit of zwart mens ontmoet?? Niemand want ze bestaan niet. We hebben allemaal verschillen en Unique features en intentie van kleurenpallet . Er is dus geen verschil in kleur, cultuur, etc. als men kijkt naar de agrarische revolutie, de industriële revolutie en inmiddels de technocratische revolutie. De Technocratie en globalistische revolutie maakt geen onderscheid daarin want iedereen en alles is ondergeschikt aan hen die de wereld runnen. Hierin een pact met de rol van banken en overheden om de onderdrukking ongelijkheid en armoede onbewust te ondersteunen en uit te voeren. De overheersing van oorlog instrumenteel zoals : spy ware, biolabs, propaganda, censuur, chaos, crisis , dehumanisering, omvolking, isoleren, vervreemden, verstedelijking in massasteden, ontvolking platteland, vergiftiging in lucht, land en water, depersonaliseren, massa hypnose, en herhaling waarbij angst en gehoorzaamheid wordt geïnstalleerd zodat de massa elkaar naar de slachtbank leidt. En dit is maar een kleine greep van wat er voorhanden is om vooraf gestelde agenda’s en doelen doorgang te laten vinden waarbij de biologische natuurlijke leefomgeving en leven wordt vervangen door technocratisch en robot leven vanuit de arrogantie onsterfelijk te worden en een nieuwe wereld te scheppen die bestaat uit een krankzinnige illusie van psychopaten.

Oorlogen en conflicten worde ingezet als middel teneinde honger en meer sterfte te bereiken. In de huidige tijd staan er honderden oorlogen ter discussie zoals; Jemen, Irak, Afghanistan, en Oekraïne waar al meer dan 15 jaar onrust is. Er wordt iets voorgeschoteld maar er zijn geen journalisten meer ter plekke en die er zijn worden doodgezwegen of geweigerd en weggestuurd. Niet geloofd. Men kent https://www.youtube.com/watch?v=JrMiSQAGOS4&ab_channel=TheUniversityofChicago waarbij professor : UnCommon Core: The Causes and Consequences of the Ukraine Crisis John J. Mearsheimer, the R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor in Political Science de university of chicago waarin hij aangefet waaro de Nato hoofdcshuldig is en altijd was in dit conflict en vele anderen.

Oliver Stone is a filmmaker with 3 Oscar wins and 11 Oscar nominations. His films include Platoon, Wall Street, Born on the Fourth of July, Scarface, JFK, Nixon, Alexander, W, Snowden, and documentaries where he has interviewed Fidel Castro, Hugo Chavez, and Vladimir Putin.

Oliver Stone: Vladimir Putin and teh War in Ucraine.

https://www.youtube.com/watch?v=ygAqYC8JOQI&ab_channel=LexFridman

De revolutie in 2014 was verraad ook en vooral vanuit Nato en EU die hierop aanstuurden , het bracht het land ten val , ongewenst , corruptie en kinderhandel en vreselijke gruwelen uit de Donbas , sommigen onderdeel van extreme nazi welke immens en gruwelijk geweld toepasten , gehele Donbas vernietigd en de bevolking zelf heeft een documentaire gemaakt om de corruptie van de huidige leider en diens functionarissen in de openheid te brengen met gevaar voor eigen leven. Immers de zuiveringen van deze leider mr Z . zijn gruwelijk, alle media en alle politieke partijen heeft hij verbannen en hij regeert met ijzeren vuist wel of niet geleid door NATO en auticratisch EU . huidige leider is coke snuivende geld verslindende figuur die zich door de US laat dicteren want daar komt zijn geld vandaan. Labs zijn er al jaren waar rare dingen gebeuren , maar niemand antwoorden krijgt (zie ook Delijsna reporter en Laura Aboli onderzoek journalist die meerdere documentaires maakte om aandacht te vestigen op de gruwelijke zuiveringen en attrocities oor het Oekraïne leger in de Donbas waar Russisch sprekende Oekraïners worden vervolgd en vermoord. Ale hun huizen platgeschoten. Het was nooit vrij en soeverein maar onderdrukt door geweld en corruptie de bevolking uitgebuit en bedrogen en nog steeds !

Rusland is een stijgende lijn en al jaren maken ze vorderingen en pogen steeds meer democratische waarden en veiligheid in te passen, nemen actief deel aan VN maar willen hun eigenhout behouden. Na de ellende van de invasie van aasgierende hyena’s uit andere westerse landen , heeft huidige leider de rust maar zeker ook de welvaart hersteld waaronder goede zorg , scholing Ea . Daarbij staat het gezin en familie centraal en is in het westen duidelijk geworden dat er inmiddels rollen zijn omgedraaid , in Rusland mag je over alles spreken maar in t westen en Europa heerst een ongekende censuur en riskeer je uitsluiting of zelfs opsluiting en ander geweld , tables have turned . Hetgeen wordt bevestigd door John mareBx docu en benoem andere documentaires ,

Er zijn dus twee kanten van de medaille altijd en het is vergif en naïef te veronderstellen dat dit niet zou zijn. Inmiddels weten vanuit de rapporten van o.a. amnestie dat er misdaden worden gepleegd door Azov Oekraïens soldaten en dat Zelensky miljoenen wegsluit vanuit een door Oekraïne gemaakt docu over de pandora box

Dat is ook de reden dat het kolonisme aan beide kanten zowel geweld en vernietiging voor kon brengen aan beide kanten van de oceaan want niemand kreeg de juiste kanten van de geschiedenis belicht waardoor er als bevolking nu weer worden uitgespeeld en tegen elkaar worden opgezet , denk even na , geen van beide leeft in weelde dus het is kristal helder dat het geld , toen en nu witgewassen en gestolen van huidige bevolking door (belasting subsidies en donaties) door zogenaamde filantropen die hun woekerwinsten hebben belegd in offshores Ea mega investerings bedrijven die zich als een web over de wereld hebben gegooid , gesteund door alle bilaterale overeenkomsten , handels verdragen en globalisme

Het is evident dat dit alles voor “ hen “ was en niks maar niks aan de bevolkingen wereldwijd heeft bijgedragen . De enige die dat deden waren de kleine ondernemers die voorzagen in goederen diensten , voedsel voorzieningen zonder schaarste en prijsopdrijving , daarom worden deze nu in de huidige tijd het boetekleed aangekleed om hen de nek om te draaien . De enige krachtige stemmen die nog kunnen spreken uit de weg

Zo werken totalitaire regimes over en over again stress beter toegerust

Verslaafd aan het vergaren van macht en geld maar ook verslaafd aan extravagante en gruwelijke kicks (enige emotie die zij kunnen waarnemen zijn zeer extreme pijn en angst toegebracht aan anderen tijdens gezamenlijk of individuele rituelen bij zeer diverse slachtoffers ) welke hen tijdelijke een zeker rust brengt . Vrienden maken ze niet want niemand is te vertrouwen , dus tijdelijke uitvoerders die na de klus worden vernietigd . De intens gruwelijke angsten waaronder zij gebukt gaan voor de dood en andere onzekerheden tergt hun brein waaruit ze constant een uitweg zoeken om orde te brengen in het onzekere biologische en de Oncontroleerbare weg van de natuur . Deze moeten bedwongen worden evenals “ het zinloze uitschot de massa die krioelt als mieren in hun ogen en waar zij geen grip of zicht op krijgen. Voor hen ongrijpbaar en dus ontoegankelijk , waar God geen antwoorden gaf , hebben zin dit ingeruild voor betaalde pseudo wetenschap en techniek waarbij de onderzoeken ondergeschikt moeten zijn aan de door hen gewenste uitkomsten.

Daar is nu de hoop gevestigd op bluf want de marsmannetjes en aliens bleven uit, clonen lukte niet en invriezen is gelukt maar tot welke nut daarvoor moet de gehoopte AI versmelting robot mens nooit bewezen en beproefd nu uitkomst geven. Wederom de gewenste uitkomst stuurt het onderzoek welke net als zovelen dus nietig en als pseudo wetenschap (replicatie crisis) kan worden aangemeld

Alleen het fysiek waarneembare is werkelijkheid , wat werkt, werkt en wat niet werkt , werkt niet , daarvoor is geen bewijs nodig . Daarbij (lees macht als onmacht Marilyn Fænkel French ) het meedogenloze geweld welke (ook medische en mentale ) wetenschap op haar conto heeft . Het uitvinden van gewelddadige bio oorlogsmiddelen, zinloze additionele onderzoeks instrumenten en middelen voor mens en landbouw met toegepast chemicaliën voor nieuwe patenten . Het levert geld en het doel heiligt de middelen .

Dat geld ook voor de giftige toevoegingen chemicaliën aan water , lucht (geo engeneering cloud seeding) en land vervuiling door o.a. betrokken bij neo nazi bedrijf Bayer

Welke alle perken te buiten gaan evenals straling 5G voor de nieuwe robot tech nieuwe infra structuur welke mens en natuur vernietigd stille dood al in tachtiger jaren de schadelijke affecten bekend en verzwegen

Niet minder maar meer opdringen van middelen als replacement van de veilige Basis van gezinnen en gezamenlijke tribe of dorps gevoel vertrekt door kleine schooltjes en werkgevers met vaste betrekkingen , vaste eigen zorg , nuts bedrijven E.a.

Schaalvergroting en volledig overgeleverd aan buitenlandse autocrats bedrijven gerund door investeerders waarin de spin van het web nauwelijks meer zichtbaar noch aanspreekbaar is zijn orders afgeeft

Nu (boek Bas de koning hfst 10) voltooit de ramp met digitalisering en spionage tot de diepste kern van de mens verweven met macht en uitbuiting leidend naar een catastrofale steeds sneller rijdende trein dus op weg is naar de afgrond , existentiële crisis

Een half door parallelle samenlevingen met initiatieven en kennis voor de weg daarna welke nu al wordt ingezet

Stop deze trein

Het enige wat nog nodig is, is de paralellen samenleving waarbij ook de boeren inmiddels hun weg terug vinden naar schaalverkleining en natuur , want andere keuzes zijn er niet

Het land is wereldwijd onderbevolking en wacht om opnieuw door u te worden ontdekt gekoesterd en bewerkt

Hoe kun jij dan helpen vanuit jouw eigen positie ? Stel meer vragen en stel je bloot aan de fysiek waarneembare realiteit , ga op onderzoek uit , zelf , praat met mensen uit diverse culturen ook via jouw netwerk , zelf en koppel verleden heden en toekomsten stappen . Ook bij uitvoering van beleid stel vragen bij jezelf en bij anderen en blijf bij jezelf , wat niet goed voelt , niet doen !

Quates en links :

Het ontsterfelijkheids comitee van John gray

“ Jan Boesten vervolg is het ontsterfelijkheids comité van John Gray absolute aanrader , beide boeken. Ben laatste nog aan lezen; kern is dat het ontsterfelijlheids comitee (voorlopers eugenetica ) het menselijk ras ( maar ook andere levensvormen ) wil bevrijden van zijn zwakheden en ze zien zichzelf als Godbouwers die mbt wetenschap en techniek een nieuwe onsterfelijke zinvolle “levensvorm “ ontwikkelen die all intellect is dus denk ook voorloper op ARticicial intelligence en transhumanen .

Er is vanuit deze elite club een minachting voor God en het sterfelijk leven - zij menen vele malen te overtreffen waarbij tot nu toe in het boek alleen maar vernietiging van alles wat leeft. Zie hier citaat pag boek

“ Eugenetica wilde de mens verlossen van gebrekkige mensen terwijl spiritisten geloofden dat het hiernamaals de mens van gebrekkigheid zou zuiveren, twee denksysyemen kwamen samen in een plan .

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Beweging_van_de_Godbouwers

“ wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar.

Het wordt een keuze tussen het biologische natuurlijke leven op aarde of de technocratische versie de vernietiging van de aarde -

“wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar John Gray het ontsterfelijkheids comité

En het streven naar ontsterfelijkheid, door volgelingen van Kurzweil immortalisme “ genoemd , is een programma voor uitroeing van de mens, een verdwijntruc met een drastische uitwerking dan iedere denkbare loop van de gebeurtenissen . In het immortalistische scenario construeert de mens zijn eigen uitsterven (en met hen mogelijk de rest van alle leven op aarde ) door in te grijpen in het evolutionaire proces teneinde een nieuw soort ( AI/robot ) te scheppen, maakt het dier dan naar eeuwig leven hunkert een einde aan doesn’t eigen bestaan

https://www.npr.org/2014/11/05/361427276/how-thousands-of-nazis-were-rewarded-with-life-in-the-u-

https://dilyana.bg/the-pentagon-bio-weapons/

Georgia as a testing ground

The Lugar Center is the Pentagon bio laboratory in Georgia. It is located just 17 km from the US Vaziani military airbase in the capital Tbilisi. Tasked with the military program are biologists from the US Army Medical Research Unit-Georgia (USAMRU-G) along with private contractors. The Bio-safety Level 3 Laboratory is accessible only to US citizens with security clearance. They are accorded diplomatic immunity under the 2002 US-Georgia Agreement on defense

“ A nightfall does not come all at once, neither does oppression . In both instances , there is a twilight when everything remains seemingly unchanged. And it is in such a twilight that we all must be aware of change in the air- however slight - lest we become victims of the darkness , justice William O Douglas “ the end of America , letter of warning (echoes of totalitarian regimes ) dr Naomi

Wolf

Boeken incl docu

Planet lockdown Michael Moore

Planet of the humans Catherine Austin fits

Vandana Shiva survive the 2% seed and natural cure theft by agressieve patenting and stealing

blckbx.tv

Café Weltschmerz

De blauwe tijgers

Fox Nieuws Tucker Carlons en Sky Nieuws Australia

Redacted

Ad Broere nieuwsbrief

Maurice de Hond Nieuwsbrief

Sybe Wyninga blog

Mijn Blog Brieven aan mijn vader

Blog

Jouw Reis /Voor mama

Posted on January 31, 2017 at 10:08 AM
Jouw reis, voor mama 2015 afscheid

je pakt mijn hand
en knijpt er hard in
dan laat je los
en kijkt mij fronsend aan

woorden zijn er niet
alleen de blik in jou ogen
laat me nu maar gaan
dan sluit je weer jouw ogen

afscheid van deze wereld
samen met de Almachtige
start jouw reis naar een nieuw begin
in die andere wereld

een transperante zachte lijn
scheid straks jouw wereld van de  mijne
door de Almchtige eeuwig verbonden
in Zijn grootse liefde, Ameen
Categories: Nieuwe bundel "Afscheid van ..............Hoofdstuk I

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

3036 Comments

Reply stone island outlet
2:59 PM on May 14, 2021 
I wish to show thanks to you for bailing me out of this type of setting. As a result of surfing through the the web and meeting recommendations that were not productive, I figured my entire life was gone. Living minus the solutions to the issues you have fixed by way of this posting is a crucial case, and ones which may have badly affected my entire career if I had not discovered your blog post. That skills and kindness in dealing with all the details was valuable. I don't know what I would've done if I had not come upon such a subject like this. I'm able to now relish my future. Thank you so much for your impressive and amazing help. I won't hesitate to endorse the website to anyone who should have support about this subject.
stone island outlet http://www.stone-island.us.com
Reply supreme shirt
3:00 PM on May 14, 2021 
I wanted to send a comment so as to say thanks to you for the remarkable ideas you are posting on this website. My particularly long internet research has now been rewarded with professional ideas to exchange with my pals. I 'd express that most of us visitors actually are truly endowed to live in a great place with many special professionals with good tips. I feel pretty privileged to have used your website and look forward to some more cool moments reading here. Thanks a lot once again for everything.
supreme shirt http://www.supremeshirt.us.com
Reply westbrook shoes
3:01 PM on May 14, 2021 
I just wanted to compose a quick word so as to thank you for the splendid items you are giving out here. My considerable internet search has now been rewarded with professional points to write about with my company. I would state that that we visitors actually are extremely endowed to be in a wonderful place with many marvellous professionals with very beneficial basics. I feel extremely happy to have encountered the web site and look forward to plenty of more thrilling moments reading here. Thank you again for everything.
westbrook shoes http://www.russellwestbrookshoes.us
Reply golden goose sneakers
3:02 PM on May 14, 2021 
I needed to create you that very little word to help thank you very much over again just for the unique opinions you have discussed here. This has been certainly unbelievably generous of people like you to convey publicly all some people might have offered for sale for an electronic book to generate some bucks on their own, most importantly seeing that you might well have tried it if you decided. These thoughts likewise served to be a fantastic way to know that other individuals have similar keenness just as my own to know the truth good deal more in terms of this condition. Certainly there are several more enjoyable periods up front for people who go through your blog post.
golden goose sneakers http://www.goldengoosesneakers.us.org
Reply supreme new york
3:03 PM on May 14, 2021 
I wanted to write you this little bit of word to help thank you very much again on the beautiful opinions you've shared at this time. This is surprisingly generous with people like you to provide without restraint exactly what a lot of folks could have offered for an electronic book to earn some cash for their own end, principally seeing that you might have done it in the event you considered necessary. Those tips in addition served to provide a fantastic way to be aware that the rest have the identical eagerness just as my personal own to know the truth very much more regarding this issue. I am sure there are lots of more enjoyable moments ahead for many who browse through your blog post.
supreme new york http://www.supremenewyork.us.com
Reply bape
6:45 AM on May 16, 2021 
I simply needed to appreciate you all over again. I do not know what I would have accomplished without the tactics shared by you about that topic. It had become a alarming matter in my view, but being able to view the very specialized manner you dealt with that forced me to leap over delight. Now i'm grateful for the support and in addition hope that you realize what a powerful job you're getting into training the rest all through your webpage. Most likely you have never come across any of us.
bape http://www.bapehoodie.us
Reply yeezy
6:46 AM on May 16, 2021 
I precisely desired to say thanks all over again. I'm not certain the things that I would have carried out in the absence of the actual pointers provided by you directly on such concern. This was an absolute horrifying issue in my view, nevertheless spending time with this skilled avenue you solved the issue made me to weep with gladness. I am thankful for your help and then have high hopes you are aware of an amazing job you happen to be getting into teaching some other people all through a blog. I'm certain you have never met all of us.
yeezy http://www.yeezy350boost.us.com
Reply a bathing ape
10:17 PM on May 17, 2021 
I enjoy you because of your entire work on this web site. My aunt really loves making time for investigations and it is obvious why. A number of us learn all relating to the dynamic tactic you create priceless tactics on your web blog and even boost participation from website visitors on that topic plus my princess is now learning a lot of things. Have fun with the remaining portion of the new year. You are conducting a tremendous job.
a bathing ape http://www.bape-clothing.us
Reply supreme hoodie
10:18 PM on May 17, 2021 
I precisely needed to appreciate you once more. I'm not certain the things I could possibly have implemented without the type of hints contributed by you relating to my field. It previously was a frightful situation in my view, nevertheless understanding the specialised form you managed that forced me to jump with joy. I will be happy for your work and wish you really know what a great job you were doing instructing people today by way of a web site. I'm certain you have never encountered all of us.
supreme hoodie http://www.supremes-clothing.com
Reply golden goose sale
10:19 PM on May 17, 2021 
I together with my pals were found to be studying the great hints from the website and so then I got a terrible suspicion I had not thanked the web site owner for those techniques. All of the ladies happened to be for this reason very interested to see them and now have in truth been having fun with these things. We appreciate you getting simply accommodating and for going for this kind of important subject matter millions of individuals are really needing to learn about. My personal sincere apologies for not expressing gratitude to earlier.
golden goose sale http://www.goldengoosessale.com
Reply steph curry shoes
10:19 PM on May 17, 2021 
I precisely desired to thank you so much all over again. I do not know what I would have taken care of in the absence of the type of recommendations shown by you relating to that theme. This was a alarming crisis in my position, but witnessing this expert form you solved the issue made me to leap with contentment. Now i'm grateful for your guidance and expect you know what an amazing job that you're doing educating people through the use of your web blog. I know that you have never got to know any of us.
steph curry shoes http://www.curryshoes.net
Reply yeezy supply
2:25 PM on May 19, 2021 
I have to express my admiration for your kindness supporting persons who need guidance on the field. Your personal commitment to passing the solution along came to be unbelievably helpful and has surely enabled somebody just like me to realize their aims. Your personal helpful guide can mean this much to me and further more to my office workers. Thank you; from all of us.
yeezy supply http://www.yeezy-supply.us.org
Reply jordans
2:25 PM on May 19, 2021 
I in addition to my friends were looking at the best secrets and techniques located on your site while all of a sudden developed a horrible suspicion I had not expressed respect to the website owner for those techniques. All of the women came certainly passionate to see all of them and already have certainly been having fun with those things. We appreciate you getting quite thoughtful as well as for obtaining varieties of incredibly good issues most people are really eager to know about. Our own honest regret for not expressing appreciation to you sooner.
jordans http://www.jordanssneakers.us.com
Reply golden goose outlet
2:26 PM on May 19, 2021 
I am only commenting to let you know of the amazing experience my girl had checking your web page. She mastered too many things, not to mention what it's like to have a very effective coaching mood to let certain people clearly fully understand a number of hard to do subject matter. You truly surpassed readers' expected results. Thanks for coming up with these invaluable, trusted, explanatory and easy tips on that topic to Janet.
golden goose outlet http://www.golden-goose.us
Reply cheap jordans
2:27 PM on May 19, 2021 
Thank you a lot for providing individuals with such a marvellous opportunity to discover important secrets from this site. It's always very lovely and packed with amusement for me and my office mates to search your website at the least three times weekly to study the fresh issues you have. And indeed, I am just always fascinated considering the fantastic knowledge you serve. Selected two tips in this posting are basically the most suitable we have all had.
cheap jordans http://www.cheap-airjordans.us.com
Reply supreme
2:29 PM on May 19, 2021 
My wife and i have been so lucky that Raymond could do his studies through the entire ideas he got from your own web site. It's not at all simplistic to just always be giving for free tricks that many men and women may have been selling. We really do understand we need you to thank because of that. These illustrations you have made, the simple blog navigation, the relationships you can aid to create - it's most exceptional, and it's leading our son in addition to our family believe that this theme is thrilling, and that's highly indispensable. Thank you for all!
supreme http://www.supremeclothingsstore.com
Reply moncler
5:55 AM on May 21, 2021 
I am also writing to let you be aware of of the excellent encounter my cousin's daughter undergone using your web page. She noticed several things, which included how it is like to possess a wonderful coaching character to let many more quite simply master various tortuous things. You actually did more than our expectations. Many thanks for providing the interesting, safe, edifying and fun tips about the topic to Lizeth.
moncler http://www.moncler--outlet.us.com
Reply goyard
5:55 AM on May 21, 2021 
I not to mention my guys happened to be analyzing the nice information on the blog and all of a sudden came up with an awful feeling I had not thanked the web site owner for them. Those ladies are already absolutely joyful to learn all of them and have very much been enjoying those things. Many thanks for simply being really kind and then for deciding upon varieties of marvelous subject areas millions of individuals are really desirous to learn about. My very own honest regret for not saying thanks to earlier.
goyard http://www.goyardhandbag.com
Reply birkin bag
5:56 AM on May 21, 2021 
I wanted to post you a little bit of remark to be able to say thanks a lot as before about the great guidelines you have shown on this site. It's so unbelievably generous of you to allow freely all a few people would have distributed as an electronic book to help make some dough on their own, principally since you might have done it if you considered necessary. These inspiring ideas additionally acted to be the great way to be sure that some people have a similar desire similar to my personal own to understand more around this problem. I'm certain there are numerous more fun occasions up front for those who browse through your blog.
birkin bag http://www.birkinbag.us.com
Reply off white nike
5:56 AM on May 21, 2021 
I truly wanted to write down a quick message to express gratitude to you for those great advice you are writing at this site. My extensive internet investigation has at the end of the day been compensated with awesome facts to exchange with my colleagues. I would declare that most of us readers are definitely endowed to live in a remarkable website with many outstanding people with interesting tips. I feel quite happy to have encountered your webpage and look forward to tons of more cool times reading here. Thanks a lot once again for a lot of things.
off white nike http://www.nikexoffwhite.com