Auteur / Psycholoog

Boodschap

STOP THAT TRAIN /STOP DIE TREIN

Zet deze trein nu tot stilstand

voordat hij gaat crashen

Vanuit de wijze lessen in de geschiedenis, en de combinatie van verleden , heden en toekomst zijn er uitspraken als “hardlopers zijn doodlopers ”alsmede “stilstand is ook vooruitgang ”wijze uitspraken die nooit vergaan. Wat wordt dan bedoeld met die trein. Die trein is een combinatie van alle moderne vernuften die momenteel worden ingezet vanuit een technocratisch digitaal wereldbeeld waarin alles controleervaar en voorspelbaar wordt. Gewoon omdat het kan en het er is, wordt beslist dat dit wereldwijd “moet” worden ingezet, zonder dat hier vooraf brede maatschappelijke discussie hebben plaatsgevonden. Want wat moet eigenlijk en wie bepaald dat en met welk doel. In principe vind men wel dat techniek de mens kan dienen , denk aan de wasmachine die werd uitgevonden en de computer i.p.v. de typemachine.

Wel blijft dat bij elke stap weer opnieuw wordt gekeken naar wel doel en gemak de uitvinding dient. Maar op een bepaald moment is alles in stroomversnelling gegaan en werd de ene vernieuwing na de andere over de mens heen gestort. Via slimme marketing werd het gepresenteerd als noodzaak en iets waar men niet langer omheen kon. Dus men ging braaf mee . Inmiddels is er een moment gekomen waarbij iedereen zich afvraagt, waar gaat dit heen en is dit echt wat wij willen. Dan doel ik op het transhumanisme , en vergaande ontwikkeling van de robot als nieuwe schepping en de daarbij behorende leefomgeving van high skilled techniek die alleen via een hoogstaand ingewikkeld netwerk mogelijk is. Een soort moderne wereldwijde magnetron in verbinding met elkaar en satellieten en welke een buitengewone hoge gebruik van elektra en andere energie bronnen nodig heeft. Denk alleen al aan een gemiddeld data opslag centrum waar 1 miljoen liter water bij nodig is en meer dan een windmolenpark om dit van energie te voorzien en dat is nog krap gemeten. De uitstoot is immens en zeer schadelijk voor de aarde en natuurlijk leefmilieu van mens plant en dier. Daarbij is het inmiddels bekend dat dit niet zonder gevolgen is en vergaande consequenties heeft. Dit gaat dermate ver dat de oude mens en schepping in een illusionaire technische vorm wordt gegoten door het gedrag, beweging, spraak e.a. te kopiëren via spy ware, zonder dat dit vooraf met mensen is besproken. Er ontstaan zo robots die kopieën zijn van bestaande mensen, die daar wel of niet van op de hoogte zijn. De high Tech omgeving die deze vergaande nieuwe schepping met zich meebrengt , is dermate schadelijk m.b.t. impact dat het de oude leefomgeving ofwel zwaar beschadigd ofwel geheel vernietigd.

Dan is het de vraag wie bepaald en dit is valt terug te lezen in het boek van Prof Bob de Wit, society 4.0 een zeer kleine groep die zich op wel of niet ethische wijze heeft verrijkt ten koste van anderen. Het doet gelijken aan het oude systeem waarbij een kleine groep door zichzelf uitgeroepen adelijken cq koningen , heerser werd over een bepaald gebied of land. Inmiddels is dit de wereld geworden. Een aantal documentaires die hier veel uitleg over geven zijn, maar ook achtergrond info geven over het vergaren van Macht en middelen zijn o.a. :

Tim Gielen Monopoly : https://www.bitchute.com/video/cHMwZURVEQMs/:

Catherine Austin Fits Planet Lockdown, https://www.youtube.com/watch?v=Adj9BUmWuCY&ab_channel=PlanetLockdown

Dr Vandana Shiva lezingen, boeken en documentaires en intervieuws: https://www.youtube.com/watch?v=DBGSbMBJ0LE&ab_channel=WeCanRemaketheWorldPodcast how to survive the 2% and a quest to preserve life , soil and seeds

https://www.youtube.com/watch?v=f9lq-uBdxg8&ab_channel=AfterSkool divide https://www.youtube.com/watch?v=3YnkP9H3t-M&ab_channel=InfinityFoundationOfficial AI versus being

Michael Moore Planet of the Humans over de klimaat leugen en green energie verdien modellen https://www.youtube.com/watch?v=3ZsXyDkyrCk&ab_channel=FanboyChannel

Gedurende de hele geschiedenis getuigd kolonisme en feodalisme van een kleine groep die ten koste van een ideologie en macht en middelen misbruik en hebzucht., Daarbij worden er al honderden jaren miljoenen slachtoffers wereldwijd gemaakt van burgers, in meer of minder mate en al het andere leven op deze planeet. Vanuit de pareto analyse kun je stellen dat 20% van een groep mensen 80% van de aarde in bezit heeft genomen, middelen onder beheer heeft en ook de aarde en leefomgeving vervuild. Dart 80% van de mensen slechts 20% heeft, beheerd en vervuild dan is het ook logisch dat een dergelijke situatie geen duurzaamheid heeft.

Waarom kan het dan doorgaan, verdeel en heers en verslaving aan producten speelt daarbij een grote rol. Wie namelijk echt verstand heeft van kleur weet dat zwart en wit slecht shades van een kleur zijn en geen echte kleur. Daarbij pak de kleur erbij wie heeft ooit een wit of zwart mens ontmoet?? Niemand want ze bestaan niet. We hebben allemaal verschillen en Unique features en intentie van kleurenpallet . Er is dus geen verschil in kleur, cultuur, etc. als men kijkt naar de agrarische revolutie, de industriële revolutie en inmiddels de technocratische revolutie. De Technocratie en globalistische revolutie maakt geen onderscheid daarin want iedereen en alles is ondergeschikt aan hen die de wereld runnen. Hierin een pact met de rol van banken en overheden om de onderdrukking ongelijkheid en armoede onbewust te ondersteunen en uit te voeren. De overheersing van oorlog instrumenteel zoals : spy ware, biolabs, propaganda, censuur, chaos, crisis , dehumanisering, omvolking, isoleren, vervreemden, verstedelijking in massasteden, ontvolking platteland, vergiftiging in lucht, land en water, depersonaliseren, massa hypnose, en herhaling waarbij angst en gehoorzaamheid wordt geïnstalleerd zodat de massa elkaar naar de slachtbank leidt. En dit is maar een kleine greep van wat er voorhanden is om vooraf gestelde agenda’s en doelen doorgang te laten vinden waarbij de biologische natuurlijke leefomgeving en leven wordt vervangen door technocratisch en robot leven vanuit de arrogantie onsterfelijk te worden en een nieuwe wereld te scheppen die bestaat uit een krankzinnige illusie van psychopaten.

Oorlogen en conflicten worde ingezet als middel teneinde honger en meer sterfte te bereiken. In de huidige tijd staan er honderden oorlogen ter discussie zoals; Jemen, Irak, Afghanistan, en Oekraïne waar al meer dan 15 jaar onrust is. Er wordt iets voorgeschoteld maar er zijn geen journalisten meer ter plekke en die er zijn worden doodgezwegen of geweigerd en weggestuurd. Niet geloofd. Men kent https://www.youtube.com/watch?v=JrMiSQAGOS4&ab_channel=TheUniversityofChicago waarbij professor : UnCommon Core: The Causes and Consequences of the Ukraine Crisis John J. Mearsheimer, the R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor in Political Science de university of chicago waarin hij aangefet waaro de Nato hoofdcshuldig is en altijd was in dit conflict en vele anderen.

Oliver Stone is a filmmaker with 3 Oscar wins and 11 Oscar nominations. His films include Platoon, Wall Street, Born on the Fourth of July, Scarface, JFK, Nixon, Alexander, W, Snowden, and documentaries where he has interviewed Fidel Castro, Hugo Chavez, and Vladimir Putin.

Oliver Stone: Vladimir Putin and teh War in Ucraine.

https://www.youtube.com/watch?v=ygAqYC8JOQI&ab_channel=LexFridman

De revolutie in 2014 was verraad ook en vooral vanuit Nato en EU die hierop aanstuurden , het bracht het land ten val , ongewenst , corruptie en kinderhandel en vreselijke gruwelen uit de Donbas , sommigen onderdeel van extreme nazi welke immens en gruwelijk geweld toepasten , gehele Donbas vernietigd en de bevolking zelf heeft een documentaire gemaakt om de corruptie van de huidige leider en diens functionarissen in de openheid te brengen met gevaar voor eigen leven. Immers de zuiveringen van deze leider mr Z . zijn gruwelijk, alle media en alle politieke partijen heeft hij verbannen en hij regeert met ijzeren vuist wel of niet geleid door NATO en auticratisch EU . huidige leider is coke snuivende geld verslindende figuur die zich door de US laat dicteren want daar komt zijn geld vandaan. Labs zijn er al jaren waar rare dingen gebeuren , maar niemand antwoorden krijgt (zie ook Delijsna reporter en Laura Aboli onderzoek journalist die meerdere documentaires maakte om aandacht te vestigen op de gruwelijke zuiveringen en attrocities oor het Oekraïne leger in de Donbas waar Russisch sprekende Oekraïners worden vervolgd en vermoord. Ale hun huizen platgeschoten. Het was nooit vrij en soeverein maar onderdrukt door geweld en corruptie de bevolking uitgebuit en bedrogen en nog steeds !

Rusland is een stijgende lijn en al jaren maken ze vorderingen en pogen steeds meer democratische waarden en veiligheid in te passen, nemen actief deel aan VN maar willen hun eigenhout behouden. Na de ellende van de invasie van aasgierende hyena’s uit andere westerse landen , heeft huidige leider de rust maar zeker ook de welvaart hersteld waaronder goede zorg , scholing Ea . Daarbij staat het gezin en familie centraal en is in het westen duidelijk geworden dat er inmiddels rollen zijn omgedraaid , in Rusland mag je over alles spreken maar in t westen en Europa heerst een ongekende censuur en riskeer je uitsluiting of zelfs opsluiting en ander geweld , tables have turned . Hetgeen wordt bevestigd door John mareBx docu en benoem andere documentaires ,

Er zijn dus twee kanten van de medaille altijd en het is vergif en naïef te veronderstellen dat dit niet zou zijn. Inmiddels weten vanuit de rapporten van o.a. amnestie dat er misdaden worden gepleegd door Azov Oekraïens soldaten en dat Zelensky miljoenen wegsluit vanuit een door Oekraïne gemaakt docu over de pandora box

Dat is ook de reden dat het kolonisme aan beide kanten zowel geweld en vernietiging voor kon brengen aan beide kanten van de oceaan want niemand kreeg de juiste kanten van de geschiedenis belicht waardoor er als bevolking nu weer worden uitgespeeld en tegen elkaar worden opgezet , denk even na , geen van beide leeft in weelde dus het is kristal helder dat het geld , toen en nu witgewassen en gestolen van huidige bevolking door (belasting subsidies en donaties) door zogenaamde filantropen die hun woekerwinsten hebben belegd in offshores Ea mega investerings bedrijven die zich als een web over de wereld hebben gegooid , gesteund door alle bilaterale overeenkomsten , handels verdragen en globalisme

Het is evident dat dit alles voor “ hen “ was en niks maar niks aan de bevolkingen wereldwijd heeft bijgedragen . De enige die dat deden waren de kleine ondernemers die voorzagen in goederen diensten , voedsel voorzieningen zonder schaarste en prijsopdrijving , daarom worden deze nu in de huidige tijd het boetekleed aangekleed om hen de nek om te draaien . De enige krachtige stemmen die nog kunnen spreken uit de weg

Zo werken totalitaire regimes over en over again stress beter toegerust

Verslaafd aan het vergaren van macht en geld maar ook verslaafd aan extravagante en gruwelijke kicks (enige emotie die zij kunnen waarnemen zijn zeer extreme pijn en angst toegebracht aan anderen tijdens gezamenlijk of individuele rituelen bij zeer diverse slachtoffers ) welke hen tijdelijke een zeker rust brengt . Vrienden maken ze niet want niemand is te vertrouwen , dus tijdelijke uitvoerders die na de klus worden vernietigd . De intens gruwelijke angsten waaronder zij gebukt gaan voor de dood en andere onzekerheden tergt hun brein waaruit ze constant een uitweg zoeken om orde te brengen in het onzekere biologische en de Oncontroleerbare weg van de natuur . Deze moeten bedwongen worden evenals “ het zinloze uitschot de massa die krioelt als mieren in hun ogen en waar zij geen grip of zicht op krijgen. Voor hen ongrijpbaar en dus ontoegankelijk , waar God geen antwoorden gaf , hebben zin dit ingeruild voor betaalde pseudo wetenschap en techniek waarbij de onderzoeken ondergeschikt moeten zijn aan de door hen gewenste uitkomsten.

Daar is nu de hoop gevestigd op bluf want de marsmannetjes en aliens bleven uit, clonen lukte niet en invriezen is gelukt maar tot welke nut daarvoor moet de gehoopte AI versmelting robot mens nooit bewezen en beproefd nu uitkomst geven. Wederom de gewenste uitkomst stuurt het onderzoek welke net als zovelen dus nietig en als pseudo wetenschap (replicatie crisis) kan worden aangemeld

Alleen het fysiek waarneembare is werkelijkheid , wat werkt, werkt en wat niet werkt , werkt niet , daarvoor is geen bewijs nodig . Daarbij (lees macht als onmacht Marilyn Fænkel French ) het meedogenloze geweld welke (ook medische en mentale ) wetenschap op haar conto heeft . Het uitvinden van gewelddadige bio oorlogsmiddelen, zinloze additionele onderzoeks instrumenten en middelen voor mens en landbouw met toegepast chemicaliën voor nieuwe patenten . Het levert geld en het doel heiligt de middelen .

Dat geld ook voor de giftige toevoegingen chemicaliën aan water , lucht (geo engeneering cloud seeding) en land vervuiling door o.a. betrokken bij neo nazi bedrijf Bayer

Welke alle perken te buiten gaan evenals straling 5G voor de nieuwe robot tech nieuwe infra structuur welke mens en natuur vernietigd stille dood al in tachtiger jaren de schadelijke affecten bekend en verzwegen

Niet minder maar meer opdringen van middelen als replacement van de veilige Basis van gezinnen en gezamenlijke tribe of dorps gevoel vertrekt door kleine schooltjes en werkgevers met vaste betrekkingen , vaste eigen zorg , nuts bedrijven E.a.

Schaalvergroting en volledig overgeleverd aan buitenlandse autocrats bedrijven gerund door investeerders waarin de spin van het web nauwelijks meer zichtbaar noch aanspreekbaar is zijn orders afgeeft

Nu (boek Bas de koning hfst 10) voltooit de ramp met digitalisering en spionage tot de diepste kern van de mens verweven met macht en uitbuiting leidend naar een catastrofale steeds sneller rijdende trein dus op weg is naar de afgrond , existentiële crisis

Een half door parallelle samenlevingen met initiatieven en kennis voor de weg daarna welke nu al wordt ingezet

Stop deze trein

Het enige wat nog nodig is, is de paralellen samenleving waarbij ook de boeren inmiddels hun weg terug vinden naar schaalverkleining en natuur , want andere keuzes zijn er niet

Het land is wereldwijd onderbevolking en wacht om opnieuw door u te worden ontdekt gekoesterd en bewerkt

Hoe kun jij dan helpen vanuit jouw eigen positie ? Stel meer vragen en stel je bloot aan de fysiek waarneembare realiteit , ga op onderzoek uit , zelf , praat met mensen uit diverse culturen ook via jouw netwerk , zelf en koppel verleden heden en toekomsten stappen . Ook bij uitvoering van beleid stel vragen bij jezelf en bij anderen en blijf bij jezelf , wat niet goed voelt , niet doen !

Quates en links :

Het ontsterfelijkheids comitee van John gray

“ Jan Boesten vervolg is het ontsterfelijkheids comité van John Gray absolute aanrader , beide boeken. Ben laatste nog aan lezen; kern is dat het ontsterfelijlheids comitee (voorlopers eugenetica ) het menselijk ras ( maar ook andere levensvormen ) wil bevrijden van zijn zwakheden en ze zien zichzelf als Godbouwers die mbt wetenschap en techniek een nieuwe onsterfelijke zinvolle “levensvorm “ ontwikkelen die all intellect is dus denk ook voorloper op ARticicial intelligence en transhumanen .

Er is vanuit deze elite club een minachting voor God en het sterfelijk leven - zij menen vele malen te overtreffen waarbij tot nu toe in het boek alleen maar vernietiging van alles wat leeft. Zie hier citaat pag boek

“ Eugenetica wilde de mens verlossen van gebrekkige mensen terwijl spiritisten geloofden dat het hiernamaals de mens van gebrekkigheid zou zuiveren, twee denksysyemen kwamen samen in een plan .

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Beweging_van_de_Godbouwers

“ wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar.

Het wordt een keuze tussen het biologische natuurlijke leven op aarde of de technocratische versie de vernietiging van de aarde -

“wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar John Gray het ontsterfelijkheids comité

En het streven naar ontsterfelijkheid, door volgelingen van Kurzweil immortalisme “ genoemd , is een programma voor uitroeing van de mens, een verdwijntruc met een drastische uitwerking dan iedere denkbare loop van de gebeurtenissen . In het immortalistische scenario construeert de mens zijn eigen uitsterven (en met hen mogelijk de rest van alle leven op aarde ) door in te grijpen in het evolutionaire proces teneinde een nieuw soort ( AI/robot ) te scheppen, maakt het dier dan naar eeuwig leven hunkert een einde aan doesn’t eigen bestaan

https://www.npr.org/2014/11/05/361427276/how-thousands-of-nazis-were-rewarded-with-life-in-the-u-

https://dilyana.bg/the-pentagon-bio-weapons/

Georgia as a testing ground

The Lugar Center is the Pentagon bio laboratory in Georgia. It is located just 17 km from the US Vaziani military airbase in the capital Tbilisi. Tasked with the military program are biologists from the US Army Medical Research Unit-Georgia (USAMRU-G) along with private contractors. The Bio-safety Level 3 Laboratory is accessible only to US citizens with security clearance. They are accorded diplomatic immunity under the 2002 US-Georgia Agreement on defense

“ A nightfall does not come all at once, neither does oppression . In both instances , there is a twilight when everything remains seemingly unchanged. And it is in such a twilight that we all must be aware of change in the air- however slight - lest we become victims of the darkness , justice William O Douglas “ the end of America , letter of warning (echoes of totalitarian regimes ) dr Naomi

Wolf

Boeken incl docu

Planet lockdown Michael Moore

Planet of the humans Catherine Austin fits

Vandana Shiva survive the 2% seed and natural cure theft by agressieve patenting and stealing

blckbx.tv

Café Weltschmerz

De blauwe tijgers

Fox Nieuws Tucker Carlons en Sky Nieuws Australia

Redacted

Ad Broere nieuwsbrief

Maurice de Hond Nieuwsbrief

Sybe Wyninga blog

Mijn Blog Brieven aan mijn vader

Blog

Boodschap voor mijn geliefde zoon Rafael, belofte aan mijn zusje Tessa

Posted on January 31, 2017 at 10:36 AM
Boodschap aan mijn lieve zoon Rafael

Het maakt niet uit wat ze zeggen
mijn stem zal worden gehoord
want de Alamchtige heeft gesproken
dat ik deze aarde niet zal verlaten
voordat Hij dat heeft besloten

Jij zal mijn aanwezigheid voelen
mijn lieve zoon, want immers
je weet ik zal jou nooit verlaten
niets kan en zal mij weerhouden
om bij en naast jou te zijn

mijn vleugels zullen jou beshermen
tegen de wrede underwereld
die ons probeerde te scheiden
altijd en eeuwig zal ik blijven
naast en bij jou zij en in jouw hartje

je voelt mij en mijn aanwezigheid
elke dag van jou leven
altijd verbonden samen,  in tijd en ruimte
voor altijd de jouwe, mijn lieve zoon
jouw moeder en jouw bescherm engel tessa

Categories: Nieuwe bundel "Afscheid van ..............Hoofdstuk I

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

2910 Comments

Reply golden goose
5:49 PM on May 11, 2021 
Thank you so much for providing individuals with such a remarkable possiblity to read in detail from this blog. It is usually very pleasurable and also stuffed with a great time for me and my office acquaintances to visit your blog particularly thrice a week to read the newest stuff you have. Not to mention, I am also certainly satisfied concerning the staggering hints served by you. Selected 3 tips on this page are basically the most beneficial I've had.
golden goose http://www.golden-gooses.com
Reply off white
5:51 PM on May 11, 2021 
I needed to send you this very small remark so as to say thanks yet again for your nice principles you've discussed at this time. It's so open-handed with people like you to give extensively exactly what numerous people would have offered for sale as an electronic book to help make some bucks for themselves, particularly now that you could possibly have done it if you ever decided. Those techniques as well acted to provide a fantastic way to be aware that many people have the same desire the same as my personal own to know the truth great deal more pertaining to this condition. I am certain there are many more pleasurable opportunities ahead for folks who check out your website.
off white http://www.offwhitehoodies.us
Reply golden goose
8:47 PM on May 11, 2021 
I definitely wanted to write down a simple remark in order to say thanks to you for these wonderful steps you are writing here. My extended internet investigation has finally been rewarded with pleasant points to go over with my co-workers. I would assert that many of us website visitors are definitely blessed to dwell in a really good place with many outstanding professionals with useful guidelines. I feel rather happy to have encountered your entire webpages and look forward to so many more excellent minutes reading here. Thanks once again for all the details.
golden goose http://www.goldengooseoutletonline.us.com
Reply curry shoes
8:48 PM on May 11, 2021 
I have to express some appreciation to the writer for bailing me out of this predicament. Right after looking out through the online world and getting principles which are not beneficial, I was thinking my life was over. Existing minus the strategies to the problems you have fixed by means of your main post is a critical case, and those that might have negatively damaged my career if I had not noticed your blog. Your primary knowledge and kindness in handling the whole thing was valuable. I don't know what I would have done if I had not discovered such a thing like this. I'm able to at this moment look ahead to my future. Thank you very much for the high quality and result oriented help. I will not be reluctant to propose your blog to any individual who should get assistance on this topic.
curry shoes http://www.curryshoes.net
Reply kd shoes
8:49 PM on May 11, 2021 
Thanks for every one of your effort on this blog. Debby loves going through research and it is simple to grasp why. We know all relating to the powerful ways you provide effective tactics on this website and as well as boost contribution from other people on this topic plus our own girl is actually starting to learn a lot. Enjoy the remaining portion of the year. You are performing a useful job.
kd shoes http://www.kevindurant-shoes.us.com
Reply yeezy boost 350
8:50 PM on May 11, 2021 
Thanks a lot for providing individuals with a very terrific opportunity to discover important secrets from this web site. It is often very brilliant and as well , stuffed with amusement for me and my office fellow workers to search the blog really 3 times in one week to learn the newest items you will have. And indeed, we're certainly fulfilled considering the fabulous tips served by you. Certain 3 points in this article are definitely the simplest we've had.
yeezy boost 350 http://www.yeezy350boost.us.com
Reply jordan retro
8:50 PM on May 11, 2021 
I enjoy you because of your own work on this blog. Kim enjoys making time for investigations and it's obvious why. All of us hear all relating to the dynamic tactic you make great tips and hints via your website and even cause contribution from other people about this matter so our princess is certainly starting to learn a lot. Take pleasure in the remaining portion of the year. You're performing a stunning job.
jordan retro http://www.retro-jordans.us.com
Reply yeezy 380
8:51 PM on May 11, 2021 
I want to express some thanks to you for bailing me out of such a predicament. Just after browsing through the online world and finding ways that were not beneficial, I figured my life was done. Living devoid of the answers to the issues you've fixed through the guide is a crucial case, as well as ones that might have adversely affected my career if I hadn't come across your web blog. Your personal skills and kindness in taking care of all areas was very helpful. I'm not sure what I would've done if I had not discovered such a point like this. I am able to at this point look forward to my future. Thanks a lot so much for your skilled and amazing help. I won't think twice to propose your web page to anybody who needs and wants guidelines about this situation.
yeezy 380 http://www.yeezyboost380.us.com
Reply nike dunks
8:51 PM on May 11, 2021 
I precisely needed to thank you so much once again. I am not sure the things I could possibly have carried out in the absence of the actual opinions shown by you relating to my situation. It truly was an absolute frightening setting in my view, but taking a look at your expert manner you dealt with that took me to cry with gladness. Extremely happier for your guidance and then believe you know what a great job you were undertaking training the mediocre ones through the use of your site. I know that you have never come across all of us.
nike dunks http://www.sbdunk.us
Reply lebron 17
10:20 AM on May 13, 2021 
I really wanted to jot down a small message to appreciate you for the stunning secrets you are giving on this site. My time intensive internet lookup has at the end of the day been paid with useful content to write about with my guests. I 'd assert that we readers actually are rather lucky to live in a fantastic network with very many lovely people with valuable pointers. I feel really lucky to have seen your entire website page and look forward to plenty of more pleasurable moments reading here. Thank you once again for all the details.
lebron 17 http://www.lebron17s.us
Reply adidas yeezy
10:21 AM on May 13, 2021 
I simply desired to say thanks all over again. I am not sure what I could possibly have taken care of in the absence of these ideas shared by you on such a subject matter. It absolutely was a very troublesome dilemma for me personally, but discovering a new expert tactic you treated that took me to weep over happiness. I'm just grateful for your help and even trust you are aware of a powerful job you happen to be undertaking instructing some other people through the use of your webblog. Most probably you've never got to know any of us.
adidas yeezy http://www.yeezysadidas.us
Reply off white outlet
10:21 AM on May 13, 2021 
I simply wanted to thank you very much again. I am not sure the things that I would have followed in the absence of the tactics contributed by you on that industry. This was a horrifying crisis for me personally, however , discovering your professional form you solved that forced me to leap over fulfillment. Extremely happy for the service as well as sincerely hope you are aware of an amazing job your are carrying out educating others by way of a blog. I'm certain you have never met any of us.
off white outlet http://www.offwhiteoutlet.us.org
Reply yeezy 350
10:21 AM on May 13, 2021 
I would like to express thanks to this writer for bailing me out of this type of setting. After scouting throughout the online world and finding concepts which were not beneficial, I was thinking my entire life was done. Being alive minus the strategies to the difficulties you have resolved by means of your entire report is a critical case, as well as the ones that would have adversely damaged my career if I hadn't come across the blog. Your personal capability and kindness in touching a lot of things was valuable. I don't know what I would've done if I had not encountered such a subject like this. I am able to at this moment relish my future. Thanks for your time so much for your professional and result oriented help. I won't hesitate to recommend your web blog to anybody who would like counselling about this issue.
yeezy 350 http://www.yeezy350v2s.com
Reply pg 4
10:21 AM on May 13, 2021 
I truly wanted to write a brief message to thank you for the unique hints you are giving at this website. My particularly long internet lookup has finally been compensated with wonderful details to exchange with my contacts. I 'd declare that we visitors actually are quite endowed to exist in a really good website with very many special professionals with insightful concepts. I feel very fortunate to have come across your entire web page and look forward to some more thrilling moments reading here. Thank you again for all the details.
pg 4 http://www.paulgeorgeshoes.us.com
Reply moncler
10:21 AM on May 13, 2021 
I enjoy you because of all your effort on this web page. Kim take interest in doing research and it's really simple to grasp why. My partner and i hear all relating to the powerful ways you render good items on the website and improve contribution from some others on that situation and my child is actually learning a whole lot. Have fun with the remaining portion of the year. You have been carrying out a fabulous job.
moncler http://www.monclerjackets.us.org
Reply kd shoes
10:21 AM on May 13, 2021 
Thanks a lot for providing individuals with such a nice opportunity to read from this web site. It is usually very beneficial and as well , stuffed with amusement for me and my office mates to search your site at minimum 3 times a week to read the fresh secrets you have. And indeed, I am just usually happy for the extraordinary tactics you serve. Selected 1 tips in this article are surely the simplest we have all had.
kd shoes http://www.kevindurant-shoes.us.com
Reply irving shoes
10:21 AM on May 13, 2021 
I intended to put you one very little observation just to say thanks once again about the gorgeous concepts you have documented on this page. It is so strangely open-handed with you to supply publicly precisely what a number of people might have advertised for an ebook to help make some dough on their own, mostly seeing that you could have tried it if you wanted. The ideas in addition acted as a great way to understand that most people have the identical dreams just as my personal own to realize a great deal more on the topic of this condition. I'm certain there are lots of more pleasurable sessions ahead for folks who take a look at your blog.
irving shoes http://www.kyrieirving-shoes.us.com
Reply yeezy 700
10:22 AM on May 13, 2021 
I'm commenting to make you be aware of of the notable experience our daughter found reading through your webblog. She learned numerous pieces, including what it is like to possess an excellent giving style to have many people clearly have an understanding of certain advanced subject areas. You truly surpassed her expected results. Thanks for displaying these insightful, healthy, informative and even unique tips on the topic to Kate.
yeezy 700 http://www.yeezy700.us.com
Reply golden goose outlet
10:22 AM on May 13, 2021 
I am also commenting to let you understand of the excellent encounter our daughter encountered browsing your web site. She learned a lot of details, not to mention how it is like to possess an amazing giving style to get the mediocre ones with ease have an understanding of chosen extremely tough subject areas. You actually exceeded our own desires. Many thanks for distributing such warm and helpful, healthy, informative and as well as unique guidance on that topic to Evelyn.
golden goose outlet http://www.goldengoosessale.com
Reply golden goose
3:14 AM on May 15, 2021 
Thanks a lot for providing individuals with such a terrific chance to read articles and blog posts from here. It is often so enjoyable plus jam-packed with fun for me and my office mates to search your blog more than 3 times in 7 days to study the fresh tips you will have. And of course, I'm just at all times fascinated for the amazing tips you give. Certain 3 facts in this posting are indeed the simplest we have all ever had.
golden goose http://www.golden-goose.us