Auteur / Psycholoog

Boodschap

STOP THAT TRAIN /STOP DIE TREIN

Zet deze trein nu tot stilstand

voordat hij gaat crashen

Vanuit de wijze lessen in de geschiedenis, en de combinatie van verleden , heden en toekomst zijn er uitspraken als “hardlopers zijn doodlopers ”alsmede “stilstand is ook vooruitgang ”wijze uitspraken die nooit vergaan. Wat wordt dan bedoeld met die trein. Die trein is een combinatie van alle moderne vernuften die momenteel worden ingezet vanuit een technocratisch digitaal wereldbeeld waarin alles controleervaar en voorspelbaar wordt. Gewoon omdat het kan en het er is, wordt beslist dat dit wereldwijd “moet” worden ingezet, zonder dat hier vooraf brede maatschappelijke discussie hebben plaatsgevonden. Want wat moet eigenlijk en wie bepaald dat en met welk doel. In principe vind men wel dat techniek de mens kan dienen , denk aan de wasmachine die werd uitgevonden en de computer i.p.v. de typemachine.

Wel blijft dat bij elke stap weer opnieuw wordt gekeken naar wel doel en gemak de uitvinding dient. Maar op een bepaald moment is alles in stroomversnelling gegaan en werd de ene vernieuwing na de andere over de mens heen gestort. Via slimme marketing werd het gepresenteerd als noodzaak en iets waar men niet langer omheen kon. Dus men ging braaf mee . Inmiddels is er een moment gekomen waarbij iedereen zich afvraagt, waar gaat dit heen en is dit echt wat wij willen. Dan doel ik op het transhumanisme , en vergaande ontwikkeling van de robot als nieuwe schepping en de daarbij behorende leefomgeving van high skilled techniek die alleen via een hoogstaand ingewikkeld netwerk mogelijk is. Een soort moderne wereldwijde magnetron in verbinding met elkaar en satellieten en welke een buitengewone hoge gebruik van elektra en andere energie bronnen nodig heeft. Denk alleen al aan een gemiddeld data opslag centrum waar 1 miljoen liter water bij nodig is en meer dan een windmolenpark om dit van energie te voorzien en dat is nog krap gemeten. De uitstoot is immens en zeer schadelijk voor de aarde en natuurlijk leefmilieu van mens plant en dier. Daarbij is het inmiddels bekend dat dit niet zonder gevolgen is en vergaande consequenties heeft. Dit gaat dermate ver dat de oude mens en schepping in een illusionaire technische vorm wordt gegoten door het gedrag, beweging, spraak e.a. te kopiëren via spy ware, zonder dat dit vooraf met mensen is besproken. Er ontstaan zo robots die kopieën zijn van bestaande mensen, die daar wel of niet van op de hoogte zijn. De high Tech omgeving die deze vergaande nieuwe schepping met zich meebrengt , is dermate schadelijk m.b.t. impact dat het de oude leefomgeving ofwel zwaar beschadigd ofwel geheel vernietigd.

Dan is het de vraag wie bepaald en dit is valt terug te lezen in het boek van Prof Bob de Wit, society 4.0 een zeer kleine groep die zich op wel of niet ethische wijze heeft verrijkt ten koste van anderen. Het doet gelijken aan het oude systeem waarbij een kleine groep door zichzelf uitgeroepen adelijken cq koningen , heerser werd over een bepaald gebied of land. Inmiddels is dit de wereld geworden. Een aantal documentaires die hier veel uitleg over geven zijn, maar ook achtergrond info geven over het vergaren van Macht en middelen zijn o.a. :

Tim Gielen Monopoly : https://www.bitchute.com/video/cHMwZURVEQMs/:

Catherine Austin Fits Planet Lockdown, https://www.youtube.com/watch?v=Adj9BUmWuCY&ab_channel=PlanetLockdown

Dr Vandana Shiva lezingen, boeken en documentaires en intervieuws: https://www.youtube.com/watch?v=DBGSbMBJ0LE&ab_channel=WeCanRemaketheWorldPodcast how to survive the 2% and a quest to preserve life , soil and seeds

https://www.youtube.com/watch?v=f9lq-uBdxg8&ab_channel=AfterSkool divide https://www.youtube.com/watch?v=3YnkP9H3t-M&ab_channel=InfinityFoundationOfficial AI versus being

Michael Moore Planet of the Humans over de klimaat leugen en green energie verdien modellen https://www.youtube.com/watch?v=3ZsXyDkyrCk&ab_channel=FanboyChannel

Gedurende de hele geschiedenis getuigd kolonisme en feodalisme van een kleine groep die ten koste van een ideologie en macht en middelen misbruik en hebzucht., Daarbij worden er al honderden jaren miljoenen slachtoffers wereldwijd gemaakt van burgers, in meer of minder mate en al het andere leven op deze planeet. Vanuit de pareto analyse kun je stellen dat 20% van een groep mensen 80% van de aarde in bezit heeft genomen, middelen onder beheer heeft en ook de aarde en leefomgeving vervuild. Dart 80% van de mensen slechts 20% heeft, beheerd en vervuild dan is het ook logisch dat een dergelijke situatie geen duurzaamheid heeft.

Waarom kan het dan doorgaan, verdeel en heers en verslaving aan producten speelt daarbij een grote rol. Wie namelijk echt verstand heeft van kleur weet dat zwart en wit slecht shades van een kleur zijn en geen echte kleur. Daarbij pak de kleur erbij wie heeft ooit een wit of zwart mens ontmoet?? Niemand want ze bestaan niet. We hebben allemaal verschillen en Unique features en intentie van kleurenpallet . Er is dus geen verschil in kleur, cultuur, etc. als men kijkt naar de agrarische revolutie, de industriële revolutie en inmiddels de technocratische revolutie. De Technocratie en globalistische revolutie maakt geen onderscheid daarin want iedereen en alles is ondergeschikt aan hen die de wereld runnen. Hierin een pact met de rol van banken en overheden om de onderdrukking ongelijkheid en armoede onbewust te ondersteunen en uit te voeren. De overheersing van oorlog instrumenteel zoals : spy ware, biolabs, propaganda, censuur, chaos, crisis , dehumanisering, omvolking, isoleren, vervreemden, verstedelijking in massasteden, ontvolking platteland, vergiftiging in lucht, land en water, depersonaliseren, massa hypnose, en herhaling waarbij angst en gehoorzaamheid wordt geïnstalleerd zodat de massa elkaar naar de slachtbank leidt. En dit is maar een kleine greep van wat er voorhanden is om vooraf gestelde agenda’s en doelen doorgang te laten vinden waarbij de biologische natuurlijke leefomgeving en leven wordt vervangen door technocratisch en robot leven vanuit de arrogantie onsterfelijk te worden en een nieuwe wereld te scheppen die bestaat uit een krankzinnige illusie van psychopaten.

Oorlogen en conflicten worde ingezet als middel teneinde honger en meer sterfte te bereiken. In de huidige tijd staan er honderden oorlogen ter discussie zoals; Jemen, Irak, Afghanistan, en Oekraïne waar al meer dan 15 jaar onrust is. Er wordt iets voorgeschoteld maar er zijn geen journalisten meer ter plekke en die er zijn worden doodgezwegen of geweigerd en weggestuurd. Niet geloofd. Men kent https://www.youtube.com/watch?v=JrMiSQAGOS4&ab_channel=TheUniversityofChicago waarbij professor : UnCommon Core: The Causes and Consequences of the Ukraine Crisis John J. Mearsheimer, the R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor in Political Science de university of chicago waarin hij aangefet waaro de Nato hoofdcshuldig is en altijd was in dit conflict en vele anderen.

Oliver Stone is a filmmaker with 3 Oscar wins and 11 Oscar nominations. His films include Platoon, Wall Street, Born on the Fourth of July, Scarface, JFK, Nixon, Alexander, W, Snowden, and documentaries where he has interviewed Fidel Castro, Hugo Chavez, and Vladimir Putin.

Oliver Stone: Vladimir Putin and teh War in Ucraine.

https://www.youtube.com/watch?v=ygAqYC8JOQI&ab_channel=LexFridman

De revolutie in 2014 was verraad ook en vooral vanuit Nato en EU die hierop aanstuurden , het bracht het land ten val , ongewenst , corruptie en kinderhandel en vreselijke gruwelen uit de Donbas , sommigen onderdeel van extreme nazi welke immens en gruwelijk geweld toepasten , gehele Donbas vernietigd en de bevolking zelf heeft een documentaire gemaakt om de corruptie van de huidige leider en diens functionarissen in de openheid te brengen met gevaar voor eigen leven. Immers de zuiveringen van deze leider mr Z . zijn gruwelijk, alle media en alle politieke partijen heeft hij verbannen en hij regeert met ijzeren vuist wel of niet geleid door NATO en auticratisch EU . huidige leider is coke snuivende geld verslindende figuur die zich door de US laat dicteren want daar komt zijn geld vandaan. Labs zijn er al jaren waar rare dingen gebeuren , maar niemand antwoorden krijgt (zie ook Delijsna reporter en Laura Aboli onderzoek journalist die meerdere documentaires maakte om aandacht te vestigen op de gruwelijke zuiveringen en attrocities oor het Oekraïne leger in de Donbas waar Russisch sprekende Oekraïners worden vervolgd en vermoord. Ale hun huizen platgeschoten. Het was nooit vrij en soeverein maar onderdrukt door geweld en corruptie de bevolking uitgebuit en bedrogen en nog steeds !

Rusland is een stijgende lijn en al jaren maken ze vorderingen en pogen steeds meer democratische waarden en veiligheid in te passen, nemen actief deel aan VN maar willen hun eigenhout behouden. Na de ellende van de invasie van aasgierende hyena’s uit andere westerse landen , heeft huidige leider de rust maar zeker ook de welvaart hersteld waaronder goede zorg , scholing Ea . Daarbij staat het gezin en familie centraal en is in het westen duidelijk geworden dat er inmiddels rollen zijn omgedraaid , in Rusland mag je over alles spreken maar in t westen en Europa heerst een ongekende censuur en riskeer je uitsluiting of zelfs opsluiting en ander geweld , tables have turned . Hetgeen wordt bevestigd door John mareBx docu en benoem andere documentaires ,

Er zijn dus twee kanten van de medaille altijd en het is vergif en naïef te veronderstellen dat dit niet zou zijn. Inmiddels weten vanuit de rapporten van o.a. amnestie dat er misdaden worden gepleegd door Azov Oekraïens soldaten en dat Zelensky miljoenen wegsluit vanuit een door Oekraïne gemaakt docu over de pandora box

Dat is ook de reden dat het kolonisme aan beide kanten zowel geweld en vernietiging voor kon brengen aan beide kanten van de oceaan want niemand kreeg de juiste kanten van de geschiedenis belicht waardoor er als bevolking nu weer worden uitgespeeld en tegen elkaar worden opgezet , denk even na , geen van beide leeft in weelde dus het is kristal helder dat het geld , toen en nu witgewassen en gestolen van huidige bevolking door (belasting subsidies en donaties) door zogenaamde filantropen die hun woekerwinsten hebben belegd in offshores Ea mega investerings bedrijven die zich als een web over de wereld hebben gegooid , gesteund door alle bilaterale overeenkomsten , handels verdragen en globalisme

Het is evident dat dit alles voor “ hen “ was en niks maar niks aan de bevolkingen wereldwijd heeft bijgedragen . De enige die dat deden waren de kleine ondernemers die voorzagen in goederen diensten , voedsel voorzieningen zonder schaarste en prijsopdrijving , daarom worden deze nu in de huidige tijd het boetekleed aangekleed om hen de nek om te draaien . De enige krachtige stemmen die nog kunnen spreken uit de weg

Zo werken totalitaire regimes over en over again stress beter toegerust

Verslaafd aan het vergaren van macht en geld maar ook verslaafd aan extravagante en gruwelijke kicks (enige emotie die zij kunnen waarnemen zijn zeer extreme pijn en angst toegebracht aan anderen tijdens gezamenlijk of individuele rituelen bij zeer diverse slachtoffers ) welke hen tijdelijke een zeker rust brengt . Vrienden maken ze niet want niemand is te vertrouwen , dus tijdelijke uitvoerders die na de klus worden vernietigd . De intens gruwelijke angsten waaronder zij gebukt gaan voor de dood en andere onzekerheden tergt hun brein waaruit ze constant een uitweg zoeken om orde te brengen in het onzekere biologische en de Oncontroleerbare weg van de natuur . Deze moeten bedwongen worden evenals “ het zinloze uitschot de massa die krioelt als mieren in hun ogen en waar zij geen grip of zicht op krijgen. Voor hen ongrijpbaar en dus ontoegankelijk , waar God geen antwoorden gaf , hebben zin dit ingeruild voor betaalde pseudo wetenschap en techniek waarbij de onderzoeken ondergeschikt moeten zijn aan de door hen gewenste uitkomsten.

Daar is nu de hoop gevestigd op bluf want de marsmannetjes en aliens bleven uit, clonen lukte niet en invriezen is gelukt maar tot welke nut daarvoor moet de gehoopte AI versmelting robot mens nooit bewezen en beproefd nu uitkomst geven. Wederom de gewenste uitkomst stuurt het onderzoek welke net als zovelen dus nietig en als pseudo wetenschap (replicatie crisis) kan worden aangemeld

Alleen het fysiek waarneembare is werkelijkheid , wat werkt, werkt en wat niet werkt , werkt niet , daarvoor is geen bewijs nodig . Daarbij (lees macht als onmacht Marilyn Fænkel French ) het meedogenloze geweld welke (ook medische en mentale ) wetenschap op haar conto heeft . Het uitvinden van gewelddadige bio oorlogsmiddelen, zinloze additionele onderzoeks instrumenten en middelen voor mens en landbouw met toegepast chemicaliën voor nieuwe patenten . Het levert geld en het doel heiligt de middelen .

Dat geld ook voor de giftige toevoegingen chemicaliën aan water , lucht (geo engeneering cloud seeding) en land vervuiling door o.a. betrokken bij neo nazi bedrijf Bayer

Welke alle perken te buiten gaan evenals straling 5G voor de nieuwe robot tech nieuwe infra structuur welke mens en natuur vernietigd stille dood al in tachtiger jaren de schadelijke affecten bekend en verzwegen

Niet minder maar meer opdringen van middelen als replacement van de veilige Basis van gezinnen en gezamenlijke tribe of dorps gevoel vertrekt door kleine schooltjes en werkgevers met vaste betrekkingen , vaste eigen zorg , nuts bedrijven E.a.

Schaalvergroting en volledig overgeleverd aan buitenlandse autocrats bedrijven gerund door investeerders waarin de spin van het web nauwelijks meer zichtbaar noch aanspreekbaar is zijn orders afgeeft

Nu (boek Bas de koning hfst 10) voltooit de ramp met digitalisering en spionage tot de diepste kern van de mens verweven met macht en uitbuiting leidend naar een catastrofale steeds sneller rijdende trein dus op weg is naar de afgrond , existentiële crisis

Een half door parallelle samenlevingen met initiatieven en kennis voor de weg daarna welke nu al wordt ingezet

Stop deze trein

Het enige wat nog nodig is, is de paralellen samenleving waarbij ook de boeren inmiddels hun weg terug vinden naar schaalverkleining en natuur , want andere keuzes zijn er niet

Het land is wereldwijd onderbevolking en wacht om opnieuw door u te worden ontdekt gekoesterd en bewerkt

Hoe kun jij dan helpen vanuit jouw eigen positie ? Stel meer vragen en stel je bloot aan de fysiek waarneembare realiteit , ga op onderzoek uit , zelf , praat met mensen uit diverse culturen ook via jouw netwerk , zelf en koppel verleden heden en toekomsten stappen . Ook bij uitvoering van beleid stel vragen bij jezelf en bij anderen en blijf bij jezelf , wat niet goed voelt , niet doen !

Quates en links :

Het ontsterfelijkheids comitee van John gray

“ Jan Boesten vervolg is het ontsterfelijkheids comité van John Gray absolute aanrader , beide boeken. Ben laatste nog aan lezen; kern is dat het ontsterfelijlheids comitee (voorlopers eugenetica ) het menselijk ras ( maar ook andere levensvormen ) wil bevrijden van zijn zwakheden en ze zien zichzelf als Godbouwers die mbt wetenschap en techniek een nieuwe onsterfelijke zinvolle “levensvorm “ ontwikkelen die all intellect is dus denk ook voorloper op ARticicial intelligence en transhumanen .

Er is vanuit deze elite club een minachting voor God en het sterfelijk leven - zij menen vele malen te overtreffen waarbij tot nu toe in het boek alleen maar vernietiging van alles wat leeft. Zie hier citaat pag boek

“ Eugenetica wilde de mens verlossen van gebrekkige mensen terwijl spiritisten geloofden dat het hiernamaals de mens van gebrekkigheid zou zuiveren, twee denksysyemen kwamen samen in een plan .

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Beweging_van_de_Godbouwers

“ wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar.

Het wordt een keuze tussen het biologische natuurlijke leven op aarde of de technocratische versie de vernietiging van de aarde -

“wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar John Gray het ontsterfelijkheids comité

En het streven naar ontsterfelijkheid, door volgelingen van Kurzweil immortalisme “ genoemd , is een programma voor uitroeing van de mens, een verdwijntruc met een drastische uitwerking dan iedere denkbare loop van de gebeurtenissen . In het immortalistische scenario construeert de mens zijn eigen uitsterven (en met hen mogelijk de rest van alle leven op aarde ) door in te grijpen in het evolutionaire proces teneinde een nieuw soort ( AI/robot ) te scheppen, maakt het dier dan naar eeuwig leven hunkert een einde aan doesn’t eigen bestaan

https://www.npr.org/2014/11/05/361427276/how-thousands-of-nazis-were-rewarded-with-life-in-the-u-

https://dilyana.bg/the-pentagon-bio-weapons/

Georgia as a testing ground

The Lugar Center is the Pentagon bio laboratory in Georgia. It is located just 17 km from the US Vaziani military airbase in the capital Tbilisi. Tasked with the military program are biologists from the US Army Medical Research Unit-Georgia (USAMRU-G) along with private contractors. The Bio-safety Level 3 Laboratory is accessible only to US citizens with security clearance. They are accorded diplomatic immunity under the 2002 US-Georgia Agreement on defense

“ A nightfall does not come all at once, neither does oppression . In both instances , there is a twilight when everything remains seemingly unchanged. And it is in such a twilight that we all must be aware of change in the air- however slight - lest we become victims of the darkness , justice William O Douglas “ the end of America , letter of warning (echoes of totalitarian regimes ) dr Naomi

Wolf

Boeken incl docu

Planet lockdown Michael Moore

Planet of the humans Catherine Austin fits

Vandana Shiva survive the 2% seed and natural cure theft by agressieve patenting and stealing

blckbx.tv

Café Weltschmerz

De blauwe tijgers

Fox Nieuws Tucker Carlons en Sky Nieuws Australia

Redacted

Ad Broere nieuwsbrief

Maurice de Hond Nieuwsbrief

Sybe Wyninga blog

Mijn Blog Brieven aan mijn vader

Blog

SST-Still Sexy Stoma /Eternal greatness/dankbaar

Posted on January 31, 2017 at 10:55 AM
Eeuwig dankbaar

Omringd door duisternis
zoute tranen
van eenzame leegten

omringd door zand
gebroken vleugels
bloedige lichaamsdelen

omringd door licht
terug naar de levenden
in eeuwige dankbaarheid

Eternal gratitude

surrounded by darkness
salty tears
lonely sollititude

surrounded by sand
broken wings
and boudy body parts

Surrounded by light
terug naar de levenden
in eeuwige dankbaarheid

Categories: Nieuwe bundel "Afscheid van ..............Hoofdstuk I

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

3187 Comments

Reply longchamp
12:02 PM on May 11, 2021 
I wish to show my gratitude for your kind-heartedness supporting men and women that need guidance on this issue. Your special commitment to getting the solution all around had become quite helpful and has specifically enabled somebody just like me to achieve their targets. Your amazing informative report entails a whole lot a person like me and extremely more to my office colleagues. Many thanks; from each one of us.
longchamp http://www.longchampshandbags.us.org
Reply curry shoes
12:02 PM on May 11, 2021 
My spouse and i ended up being very relieved when Ervin could finish up his survey through the ideas he had through your site. It's not at all simplistic just to possibly be giving freely methods which usually some people may have been trying to sell. So we remember we now have the website owner to give thanks to for that. The explanations you've made, the simple blog menu, the relationships your site give support to engender - it's most unbelievable, and it is aiding our son and us know that this situation is awesome, which is incredibly fundamental. Many thanks for the whole lot!
curry shoes http://www.curryshoes.net
Reply lebron james shoes
12:03 PM on May 11, 2021 
I simply had to thank you very much yet again. I'm not certain the things I might have achieved without those thoughts shown by you regarding such situation. Previously it was a challenging condition for me, however , discovering a well-written approach you treated the issue took me to leap over gladness. I am happy for the help and sincerely hope you recognize what a great job you're doing instructing many others with the aid of a web site. I know that you have never got to know any of us.
lebron james shoes http://www.lebron18.net
Reply jordan shoes
12:03 PM on May 11, 2021 
I must voice my respect for your kindness giving support to men who have the need for help on this particular concept. Your real dedication to passing the message all over appears to be incredibly productive and have continuously made guys like me to achieve their aims. Your amazing helpful report signifies a lot to me and even further to my mates. Many thanks; from each one of us.
jordan shoes http://www.jordan13.us.com
Reply steph curry shoes
12:04 PM on May 11, 2021 
I actually wanted to post a brief word so as to thank you for the unique tips you are sharing at this site. My time-consuming internet search has at the end of the day been compensated with pleasant strategies to write about with my family and friends. I would say that most of us website visitors actually are extremely fortunate to exist in a wonderful community with so many perfect individuals with useful suggestions. I feel rather blessed to have encountered your entire web page and look forward to so many more exciting times reading here. Thank you once more for all the details.
steph curry shoes http://www.stephcurry.us
Reply curry 6
12:04 PM on May 11, 2021 
Thank you so much for giving everyone an extraordinarily breathtaking chance to read critical reviews from this website. It's always so pleasurable and as well , packed with a good time for me personally and my office fellow workers to search your site the equivalent of thrice in one week to read through the latest items you have got. And definitely, I am also usually satisfied considering the mind-blowing tips you serve. Selected 3 points on this page are ultimately the simplest we've had.
curry 6 http://www.curry6.net
Reply jordan shoes
12:05 PM on May 11, 2021 
I actually wanted to post a simple remark to appreciate you for some of the nice concepts you are placing on this site. My long internet lookup has finally been rewarded with professional content to exchange with my friends and family. I 'd believe that we website visitors actually are definitely fortunate to exist in a fine network with so many awesome professionals with useful plans. I feel very lucky to have encountered your webpage and look forward to really more thrilling times reading here. Thank you again for a lot of things.
jordan shoes http://www.shoesjordan.us.com
Reply birkin bag
12:06 PM on May 11, 2021 
Needed to compose you one bit of word just to give thanks once again for those splendid opinions you've provided in this article. It's so particularly open-handed of you to offer publicly what numerous people would've supplied for an ebook in making some bucks for themselves, specifically given that you could possibly have done it if you considered necessary. The thoughts also acted as the fantastic way to comprehend most people have the same keenness like mine to learn a whole lot more regarding this condition. I think there are lots of more fun times ahead for many who read through your website.
birkin bag http://www.hermesbirkins.com
Reply bape clothing
7:26 PM on May 11, 2021 
Thank you so much for giving everyone remarkably terrific possiblity to read in detail from this blog. It is usually so awesome plus full of a lot of fun for me personally and my office peers to search your site minimum thrice in 7 days to read through the latest stuff you have got. And lastly, I'm also always happy with your astonishing information you give. Some 1 tips in this posting are rather the most effective we've had.
bape clothing http://www.bape-clothing.us
Reply off white x jordan 1
7:27 PM on May 11, 2021 
I actually wanted to develop a brief message to be able to appreciate you for all the stunning secrets you are posting on this website. My time intensive internet investigation has at the end of the day been rewarded with good points to exchange with my family and friends. I 'd admit that many of us visitors actually are unquestionably lucky to live in a magnificent place with many brilliant individuals with helpful opinions. I feel very much blessed to have discovered the web pages and look forward to some more thrilling moments reading here. Thank you once more for everything.
off white x jordan 1 http://www.offwhitexjordan1.com
Reply golden goose sneakers
7:29 PM on May 11, 2021 
Thank you for all your valuable hard work on this blog. Ellie really likes participating in investigation and it is easy to see why. A lot of people learn all of the compelling ways you give valuable tips and tricks through this blog and in addition welcome response from other individuals on the issue and our favorite girl is certainly studying a great deal. Take pleasure in the rest of the new year. You're conducting a wonderful job.
golden goose sneakers http://www.goldengoosesonline.com
Reply jordan shoes
7:30 PM on May 11, 2021 
I just wanted to write a quick note so as to express gratitude to you for the fabulous steps you are placing at this website. My particularly long internet look up has now been paid with awesome ideas to exchange with my contacts. I 'd say that many of us website visitors actually are very much blessed to exist in a fantastic site with so many lovely individuals with beneficial methods. I feel somewhat grateful to have encountered the webpage and look forward to so many more excellent times reading here. Thank you once again for everything.
jordan shoes http://www.michaeljordanshoes.us.com
Reply air jordan shoes
3:19 AM on May 13, 2021 
I must show some appreciation to the writer for rescuing me from this scenario. After browsing through the world wide web and seeing solutions that were not beneficial, I believed my life was gone. Being alive without the presence of answers to the issues you've resolved by way of your main write-up is a crucial case, as well as the kind that might have negatively damaged my entire career if I had not encountered the blog. Your own personal talents and kindness in taking care of a lot of stuff was helpful. I don't know what I would have done if I hadn't come upon such a subject like this. I am able to now relish my future. Thanks for your time so much for your reliable and effective help. I will not think twice to propose your site to any individual who wants and needs guidelines about this subject.
air jordan shoes http://www.jordansshoes.us.org
Reply adidas yeezy
3:20 AM on May 13, 2021 
I am glad for writing to make you understand of the perfect experience my cousin's daughter found reading the blog. She discovered a lot of pieces, most notably what it is like to possess an ideal coaching spirit to have the rest easily know just exactly chosen complicated issues. You really surpassed readers' expectations. Many thanks for showing these practical, dependable, explanatory and as well as easy tips on the topic to Lizeth.
adidas yeezy http://www.yeezysadidas.us
Reply kd 12
3:21 AM on May 13, 2021 
Thank you for your whole work on this site. Kate enjoys getting into internet research and it's really easy to understand why. I notice all of the lively way you render good ideas through your blog and therefore encourage contribution from the others about this point while our own princess is always being taught a lot. Have fun with the rest of the new year. You're carrying out a brilliant job.
kd 12 http://www.kd12.us.com
Reply supreme
3:22 AM on May 13, 2021 
Thanks for each of your labor on this website. Ellie take interest in going through research and it's obvious why. We all learn all regarding the lively mode you present practical information on the blog and as well as welcome response from others on the concern and our simple princess is really discovering a great deal. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You have been doing a wonderful job.
supreme http://www.supremeclothings.us.com
Reply yeezy shoes
3:22 AM on May 13, 2021 
I precisely had to say thanks once more. I am not sure the things that I would've followed in the absence of those aspects provided by you concerning my field. Previously it was a real horrifying condition in my position, but encountering a expert tactic you treated it took me to weep for joy. Now i'm happy for this information as well as expect you comprehend what a great job your are providing educating the others through the use of your website. I know that you've never got to know any of us.
yeezy shoes http://www.yeezy-shoes.us.org
Reply yeezy
3:22 AM on May 13, 2021 
I precisely wished to say thanks once again. I'm not certain what I could possibly have carried out in the absence of the entire information documented by you regarding this problem. It was the horrifying condition for me personally, nevertheless taking a look at a new expert manner you processed that forced me to weep with gladness. Now i am happy for the help and even expect you realize what a powerful job you're undertaking educating people with the aid of your site. Most likely you have never met all of us.
yeezy http://www.shoesyeezy.com
Reply kyrie 6 shoes
3:23 AM on May 13, 2021 
I'm writing to make you know what a magnificent discovery my wife's girl had using your webblog. She realized several issues, including what it is like to have a great teaching mindset to get most people easily fully understand specified advanced matters. You really surpassed our desires. Thanks for producing such precious, healthy, informative and easy guidance on your topic to Jane.
kyrie 6 shoes http://www.kyrie-6.com
Reply golden goose
1:06 PM on May 13, 2021 
I simply wished to say thanks yet again. I do not know the things I might have used without those information contributed by you relating to that area of interest. It previously was a real daunting scenario for me personally, however , looking at your specialized form you treated that forced me to weep with gladness. Now i'm happy for the information and in addition expect you know what a great job you have been getting into educating the others via your web blog. I am sure you have never got to know all of us.
golden goose http://www.goldengoosesneakers.us.org