Auteur / Psycholoog

Boodschap

STOP THAT TRAIN /STOP DIE TREIN

Zet deze trein nu tot stilstand

voordat hij gaat crashen

Vanuit de wijze lessen in de geschiedenis, en de combinatie van verleden , heden en toekomst zijn er uitspraken als “hardlopers zijn doodlopers ”alsmede “stilstand is ook vooruitgang ”wijze uitspraken die nooit vergaan. Wat wordt dan bedoeld met die trein. Die trein is een combinatie van alle moderne vernuften die momenteel worden ingezet vanuit een technocratisch digitaal wereldbeeld waarin alles controleervaar en voorspelbaar wordt. Gewoon omdat het kan en het er is, wordt beslist dat dit wereldwijd “moet” worden ingezet, zonder dat hier vooraf brede maatschappelijke discussie hebben plaatsgevonden. Want wat moet eigenlijk en wie bepaald dat en met welk doel. In principe vind men wel dat techniek de mens kan dienen , denk aan de wasmachine die werd uitgevonden en de computer i.p.v. de typemachine.

Wel blijft dat bij elke stap weer opnieuw wordt gekeken naar wel doel en gemak de uitvinding dient. Maar op een bepaald moment is alles in stroomversnelling gegaan en werd de ene vernieuwing na de andere over de mens heen gestort. Via slimme marketing werd het gepresenteerd als noodzaak en iets waar men niet langer omheen kon. Dus men ging braaf mee . Inmiddels is er een moment gekomen waarbij iedereen zich afvraagt, waar gaat dit heen en is dit echt wat wij willen. Dan doel ik op het transhumanisme , en vergaande ontwikkeling van de robot als nieuwe schepping en de daarbij behorende leefomgeving van high skilled techniek die alleen via een hoogstaand ingewikkeld netwerk mogelijk is. Een soort moderne wereldwijde magnetron in verbinding met elkaar en satellieten en welke een buitengewone hoge gebruik van elektra en andere energie bronnen nodig heeft. Denk alleen al aan een gemiddeld data opslag centrum waar 1 miljoen liter water bij nodig is en meer dan een windmolenpark om dit van energie te voorzien en dat is nog krap gemeten. De uitstoot is immens en zeer schadelijk voor de aarde en natuurlijk leefmilieu van mens plant en dier. Daarbij is het inmiddels bekend dat dit niet zonder gevolgen is en vergaande consequenties heeft. Dit gaat dermate ver dat de oude mens en schepping in een illusionaire technische vorm wordt gegoten door het gedrag, beweging, spraak e.a. te kopiëren via spy ware, zonder dat dit vooraf met mensen is besproken. Er ontstaan zo robots die kopieën zijn van bestaande mensen, die daar wel of niet van op de hoogte zijn. De high Tech omgeving die deze vergaande nieuwe schepping met zich meebrengt , is dermate schadelijk m.b.t. impact dat het de oude leefomgeving ofwel zwaar beschadigd ofwel geheel vernietigd.

Dan is het de vraag wie bepaald en dit is valt terug te lezen in het boek van Prof Bob de Wit, society 4.0 een zeer kleine groep die zich op wel of niet ethische wijze heeft verrijkt ten koste van anderen. Het doet gelijken aan het oude systeem waarbij een kleine groep door zichzelf uitgeroepen adelijken cq koningen , heerser werd over een bepaald gebied of land. Inmiddels is dit de wereld geworden. Een aantal documentaires die hier veel uitleg over geven zijn, maar ook achtergrond info geven over het vergaren van Macht en middelen zijn o.a. :

Tim Gielen Monopoly : https://www.bitchute.com/video/cHMwZURVEQMs/:

Catherine Austin Fits Planet Lockdown, https://www.youtube.com/watch?v=Adj9BUmWuCY&ab_channel=PlanetLockdown

Dr Vandana Shiva lezingen, boeken en documentaires en intervieuws: https://www.youtube.com/watch?v=DBGSbMBJ0LE&ab_channel=WeCanRemaketheWorldPodcast how to survive the 2% and a quest to preserve life , soil and seeds

https://www.youtube.com/watch?v=f9lq-uBdxg8&ab_channel=AfterSkool divide https://www.youtube.com/watch?v=3YnkP9H3t-M&ab_channel=InfinityFoundationOfficial AI versus being

Michael Moore Planet of the Humans over de klimaat leugen en green energie verdien modellen https://www.youtube.com/watch?v=3ZsXyDkyrCk&ab_channel=FanboyChannel

Gedurende de hele geschiedenis getuigd kolonisme en feodalisme van een kleine groep die ten koste van een ideologie en macht en middelen misbruik en hebzucht., Daarbij worden er al honderden jaren miljoenen slachtoffers wereldwijd gemaakt van burgers, in meer of minder mate en al het andere leven op deze planeet. Vanuit de pareto analyse kun je stellen dat 20% van een groep mensen 80% van de aarde in bezit heeft genomen, middelen onder beheer heeft en ook de aarde en leefomgeving vervuild. Dart 80% van de mensen slechts 20% heeft, beheerd en vervuild dan is het ook logisch dat een dergelijke situatie geen duurzaamheid heeft.

Waarom kan het dan doorgaan, verdeel en heers en verslaving aan producten speelt daarbij een grote rol. Wie namelijk echt verstand heeft van kleur weet dat zwart en wit slecht shades van een kleur zijn en geen echte kleur. Daarbij pak de kleur erbij wie heeft ooit een wit of zwart mens ontmoet?? Niemand want ze bestaan niet. We hebben allemaal verschillen en Unique features en intentie van kleurenpallet . Er is dus geen verschil in kleur, cultuur, etc. als men kijkt naar de agrarische revolutie, de industriële revolutie en inmiddels de technocratische revolutie. De Technocratie en globalistische revolutie maakt geen onderscheid daarin want iedereen en alles is ondergeschikt aan hen die de wereld runnen. Hierin een pact met de rol van banken en overheden om de onderdrukking ongelijkheid en armoede onbewust te ondersteunen en uit te voeren. De overheersing van oorlog instrumenteel zoals : spy ware, biolabs, propaganda, censuur, chaos, crisis , dehumanisering, omvolking, isoleren, vervreemden, verstedelijking in massasteden, ontvolking platteland, vergiftiging in lucht, land en water, depersonaliseren, massa hypnose, en herhaling waarbij angst en gehoorzaamheid wordt geïnstalleerd zodat de massa elkaar naar de slachtbank leidt. En dit is maar een kleine greep van wat er voorhanden is om vooraf gestelde agenda’s en doelen doorgang te laten vinden waarbij de biologische natuurlijke leefomgeving en leven wordt vervangen door technocratisch en robot leven vanuit de arrogantie onsterfelijk te worden en een nieuwe wereld te scheppen die bestaat uit een krankzinnige illusie van psychopaten.

Oorlogen en conflicten worde ingezet als middel teneinde honger en meer sterfte te bereiken. In de huidige tijd staan er honderden oorlogen ter discussie zoals; Jemen, Irak, Afghanistan, en Oekraïne waar al meer dan 15 jaar onrust is. Er wordt iets voorgeschoteld maar er zijn geen journalisten meer ter plekke en die er zijn worden doodgezwegen of geweigerd en weggestuurd. Niet geloofd. Men kent https://www.youtube.com/watch?v=JrMiSQAGOS4&ab_channel=TheUniversityofChicago waarbij professor : UnCommon Core: The Causes and Consequences of the Ukraine Crisis John J. Mearsheimer, the R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor in Political Science de university of chicago waarin hij aangefet waaro de Nato hoofdcshuldig is en altijd was in dit conflict en vele anderen.

Oliver Stone is a filmmaker with 3 Oscar wins and 11 Oscar nominations. His films include Platoon, Wall Street, Born on the Fourth of July, Scarface, JFK, Nixon, Alexander, W, Snowden, and documentaries where he has interviewed Fidel Castro, Hugo Chavez, and Vladimir Putin.

Oliver Stone: Vladimir Putin and teh War in Ucraine.

https://www.youtube.com/watch?v=ygAqYC8JOQI&ab_channel=LexFridman

De revolutie in 2014 was verraad ook en vooral vanuit Nato en EU die hierop aanstuurden , het bracht het land ten val , ongewenst , corruptie en kinderhandel en vreselijke gruwelen uit de Donbas , sommigen onderdeel van extreme nazi welke immens en gruwelijk geweld toepasten , gehele Donbas vernietigd en de bevolking zelf heeft een documentaire gemaakt om de corruptie van de huidige leider en diens functionarissen in de openheid te brengen met gevaar voor eigen leven. Immers de zuiveringen van deze leider mr Z . zijn gruwelijk, alle media en alle politieke partijen heeft hij verbannen en hij regeert met ijzeren vuist wel of niet geleid door NATO en auticratisch EU . huidige leider is coke snuivende geld verslindende figuur die zich door de US laat dicteren want daar komt zijn geld vandaan. Labs zijn er al jaren waar rare dingen gebeuren , maar niemand antwoorden krijgt (zie ook Delijsna reporter en Laura Aboli onderzoek journalist die meerdere documentaires maakte om aandacht te vestigen op de gruwelijke zuiveringen en attrocities oor het Oekraïne leger in de Donbas waar Russisch sprekende Oekraïners worden vervolgd en vermoord. Ale hun huizen platgeschoten. Het was nooit vrij en soeverein maar onderdrukt door geweld en corruptie de bevolking uitgebuit en bedrogen en nog steeds !

Rusland is een stijgende lijn en al jaren maken ze vorderingen en pogen steeds meer democratische waarden en veiligheid in te passen, nemen actief deel aan VN maar willen hun eigenhout behouden. Na de ellende van de invasie van aasgierende hyena’s uit andere westerse landen , heeft huidige leider de rust maar zeker ook de welvaart hersteld waaronder goede zorg , scholing Ea . Daarbij staat het gezin en familie centraal en is in het westen duidelijk geworden dat er inmiddels rollen zijn omgedraaid , in Rusland mag je over alles spreken maar in t westen en Europa heerst een ongekende censuur en riskeer je uitsluiting of zelfs opsluiting en ander geweld , tables have turned . Hetgeen wordt bevestigd door John mareBx docu en benoem andere documentaires ,

Er zijn dus twee kanten van de medaille altijd en het is vergif en naïef te veronderstellen dat dit niet zou zijn. Inmiddels weten vanuit de rapporten van o.a. amnestie dat er misdaden worden gepleegd door Azov Oekraïens soldaten en dat Zelensky miljoenen wegsluit vanuit een door Oekraïne gemaakt docu over de pandora box

Dat is ook de reden dat het kolonisme aan beide kanten zowel geweld en vernietiging voor kon brengen aan beide kanten van de oceaan want niemand kreeg de juiste kanten van de geschiedenis belicht waardoor er als bevolking nu weer worden uitgespeeld en tegen elkaar worden opgezet , denk even na , geen van beide leeft in weelde dus het is kristal helder dat het geld , toen en nu witgewassen en gestolen van huidige bevolking door (belasting subsidies en donaties) door zogenaamde filantropen die hun woekerwinsten hebben belegd in offshores Ea mega investerings bedrijven die zich als een web over de wereld hebben gegooid , gesteund door alle bilaterale overeenkomsten , handels verdragen en globalisme

Het is evident dat dit alles voor “ hen “ was en niks maar niks aan de bevolkingen wereldwijd heeft bijgedragen . De enige die dat deden waren de kleine ondernemers die voorzagen in goederen diensten , voedsel voorzieningen zonder schaarste en prijsopdrijving , daarom worden deze nu in de huidige tijd het boetekleed aangekleed om hen de nek om te draaien . De enige krachtige stemmen die nog kunnen spreken uit de weg

Zo werken totalitaire regimes over en over again stress beter toegerust

Verslaafd aan het vergaren van macht en geld maar ook verslaafd aan extravagante en gruwelijke kicks (enige emotie die zij kunnen waarnemen zijn zeer extreme pijn en angst toegebracht aan anderen tijdens gezamenlijk of individuele rituelen bij zeer diverse slachtoffers ) welke hen tijdelijke een zeker rust brengt . Vrienden maken ze niet want niemand is te vertrouwen , dus tijdelijke uitvoerders die na de klus worden vernietigd . De intens gruwelijke angsten waaronder zij gebukt gaan voor de dood en andere onzekerheden tergt hun brein waaruit ze constant een uitweg zoeken om orde te brengen in het onzekere biologische en de Oncontroleerbare weg van de natuur . Deze moeten bedwongen worden evenals “ het zinloze uitschot de massa die krioelt als mieren in hun ogen en waar zij geen grip of zicht op krijgen. Voor hen ongrijpbaar en dus ontoegankelijk , waar God geen antwoorden gaf , hebben zin dit ingeruild voor betaalde pseudo wetenschap en techniek waarbij de onderzoeken ondergeschikt moeten zijn aan de door hen gewenste uitkomsten.

Daar is nu de hoop gevestigd op bluf want de marsmannetjes en aliens bleven uit, clonen lukte niet en invriezen is gelukt maar tot welke nut daarvoor moet de gehoopte AI versmelting robot mens nooit bewezen en beproefd nu uitkomst geven. Wederom de gewenste uitkomst stuurt het onderzoek welke net als zovelen dus nietig en als pseudo wetenschap (replicatie crisis) kan worden aangemeld

Alleen het fysiek waarneembare is werkelijkheid , wat werkt, werkt en wat niet werkt , werkt niet , daarvoor is geen bewijs nodig . Daarbij (lees macht als onmacht Marilyn Fænkel French ) het meedogenloze geweld welke (ook medische en mentale ) wetenschap op haar conto heeft . Het uitvinden van gewelddadige bio oorlogsmiddelen, zinloze additionele onderzoeks instrumenten en middelen voor mens en landbouw met toegepast chemicaliën voor nieuwe patenten . Het levert geld en het doel heiligt de middelen .

Dat geld ook voor de giftige toevoegingen chemicaliën aan water , lucht (geo engeneering cloud seeding) en land vervuiling door o.a. betrokken bij neo nazi bedrijf Bayer

Welke alle perken te buiten gaan evenals straling 5G voor de nieuwe robot tech nieuwe infra structuur welke mens en natuur vernietigd stille dood al in tachtiger jaren de schadelijke affecten bekend en verzwegen

Niet minder maar meer opdringen van middelen als replacement van de veilige Basis van gezinnen en gezamenlijke tribe of dorps gevoel vertrekt door kleine schooltjes en werkgevers met vaste betrekkingen , vaste eigen zorg , nuts bedrijven E.a.

Schaalvergroting en volledig overgeleverd aan buitenlandse autocrats bedrijven gerund door investeerders waarin de spin van het web nauwelijks meer zichtbaar noch aanspreekbaar is zijn orders afgeeft

Nu (boek Bas de koning hfst 10) voltooit de ramp met digitalisering en spionage tot de diepste kern van de mens verweven met macht en uitbuiting leidend naar een catastrofale steeds sneller rijdende trein dus op weg is naar de afgrond , existentiële crisis

Een half door parallelle samenlevingen met initiatieven en kennis voor de weg daarna welke nu al wordt ingezet

Stop deze trein

Het enige wat nog nodig is, is de paralellen samenleving waarbij ook de boeren inmiddels hun weg terug vinden naar schaalverkleining en natuur , want andere keuzes zijn er niet

Het land is wereldwijd onderbevolking en wacht om opnieuw door u te worden ontdekt gekoesterd en bewerkt

Hoe kun jij dan helpen vanuit jouw eigen positie ? Stel meer vragen en stel je bloot aan de fysiek waarneembare realiteit , ga op onderzoek uit , zelf , praat met mensen uit diverse culturen ook via jouw netwerk , zelf en koppel verleden heden en toekomsten stappen . Ook bij uitvoering van beleid stel vragen bij jezelf en bij anderen en blijf bij jezelf , wat niet goed voelt , niet doen !

Quates en links :

Het ontsterfelijkheids comitee van John gray

“ Jan Boesten vervolg is het ontsterfelijkheids comité van John Gray absolute aanrader , beide boeken. Ben laatste nog aan lezen; kern is dat het ontsterfelijlheids comitee (voorlopers eugenetica ) het menselijk ras ( maar ook andere levensvormen ) wil bevrijden van zijn zwakheden en ze zien zichzelf als Godbouwers die mbt wetenschap en techniek een nieuwe onsterfelijke zinvolle “levensvorm “ ontwikkelen die all intellect is dus denk ook voorloper op ARticicial intelligence en transhumanen .

Er is vanuit deze elite club een minachting voor God en het sterfelijk leven - zij menen vele malen te overtreffen waarbij tot nu toe in het boek alleen maar vernietiging van alles wat leeft. Zie hier citaat pag boek

“ Eugenetica wilde de mens verlossen van gebrekkige mensen terwijl spiritisten geloofden dat het hiernamaals de mens van gebrekkigheid zou zuiveren, twee denksysyemen kwamen samen in een plan .

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Beweging_van_de_Godbouwers

“ wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar.

Het wordt een keuze tussen het biologische natuurlijke leven op aarde of de technocratische versie de vernietiging van de aarde -

“wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar John Gray het ontsterfelijkheids comité

En het streven naar ontsterfelijkheid, door volgelingen van Kurzweil immortalisme “ genoemd , is een programma voor uitroeing van de mens, een verdwijntruc met een drastische uitwerking dan iedere denkbare loop van de gebeurtenissen . In het immortalistische scenario construeert de mens zijn eigen uitsterven (en met hen mogelijk de rest van alle leven op aarde ) door in te grijpen in het evolutionaire proces teneinde een nieuw soort ( AI/robot ) te scheppen, maakt het dier dan naar eeuwig leven hunkert een einde aan doesn’t eigen bestaan

https://www.npr.org/2014/11/05/361427276/how-thousands-of-nazis-were-rewarded-with-life-in-the-u-

https://dilyana.bg/the-pentagon-bio-weapons/

Georgia as a testing ground

The Lugar Center is the Pentagon bio laboratory in Georgia. It is located just 17 km from the US Vaziani military airbase in the capital Tbilisi. Tasked with the military program are biologists from the US Army Medical Research Unit-Georgia (USAMRU-G) along with private contractors. The Bio-safety Level 3 Laboratory is accessible only to US citizens with security clearance. They are accorded diplomatic immunity under the 2002 US-Georgia Agreement on defense

“ A nightfall does not come all at once, neither does oppression . In both instances , there is a twilight when everything remains seemingly unchanged. And it is in such a twilight that we all must be aware of change in the air- however slight - lest we become victims of the darkness , justice William O Douglas “ the end of America , letter of warning (echoes of totalitarian regimes ) dr Naomi

Wolf

Boeken incl docu

Planet lockdown Michael Moore

Planet of the humans Catherine Austin fits

Vandana Shiva survive the 2% seed and natural cure theft by agressieve patenting and stealing

blckbx.tv

Café Weltschmerz

De blauwe tijgers

Fox Nieuws Tucker Carlons en Sky Nieuws Australia

Redacted

Ad Broere nieuwsbrief

Maurice de Hond Nieuwsbrief

Sybe Wyninga blog

Mijn Blog Brieven aan mijn vader

Blog

Publicaties en heruitgave, Bilingual, Dutch and English

Posted on January 31, 2017 at 11:12 AM
 1. Leven met een missie, Life with a mission a new beginning
2.  Zolang als ik liefheb blijf ik schrijven, as long as I an love I can write
3. Samen vormen wij de zon, Together we are the sun
4. Het doel van mijn bestaan, The purpose of my existance.


Categories: Gedichten, Verhalen

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

2529 Comments

Reply jordan 4
2:50 PM on May 14, 2021 
I wish to express my appreciation for your generosity giving support to folks who absolutely need assistance with that idea. Your personal dedication to getting the message around appeared to be extraordinarily effective and have continuously empowered others much like me to achieve their ambitions. The important guideline means a great deal to me and additionally to my peers. Best wishes; from everyone of us.
jordan 4 http://www.jordan4.us.com
Reply off white shoes
2:51 PM on May 14, 2021 
I simply needed to thank you so much again. I am not sure the things that I could possibly have handled without the entire hints contributed by you concerning such a industry. It was actually a real difficult crisis in my circumstances, however , taking a look at your specialized approach you managed it made me to weep over happiness. Extremely thankful for the information and in addition sincerely hope you know what a powerful job that you're carrying out educating people today thru your webblog. Most likely you've never got to know all of us.
off white shoes http://www.offwhiteshoes.us.com
Reply kd shoes
2:51 PM on May 14, 2021 
I have to express thanks to you just for bailing me out of this type of issue. As a result of surfing around throughout the search engines and coming across ways that were not beneficial, I assumed my entire life was done. Living without the presence of approaches to the difficulties you have fixed as a result of your good blog post is a crucial case, and the ones which could have in a negative way damaged my entire career if I hadn't noticed your web page. Your actual competence and kindness in maneuvering the whole thing was invaluable. I am not sure what I would've done if I hadn't come upon such a point like this. I'm able to at this point relish my future. Thank you very much for this expert and result oriented help. I will not hesitate to endorse your web blog to anybody who would like support on this problem.
kd shoes http://www.kd-shoes.us
Reply jordan 13
2:54 PM on May 14, 2021 
I and my guys were going through the best recommendations on your web blog and so before long I got a terrible suspicion I had not thanked the website owner for those secrets. The boys are actually consequently glad to see all of them and already have without a doubt been using those things. We appreciate you turning out to be quite helpful and for selecting certain amazing things most people are really desirous to understand about. Our sincere regret for not saying thanks to you sooner.
jordan 13 http://www.jordan13.us.com
Reply kyrie irving shoes
2:54 PM on May 14, 2021 
I'm also commenting to let you be aware of what a notable encounter my wife's princess developed going through your web page. She realized some issues, including how it is like to possess an awesome coaching character to make many more very easily comprehend chosen grueling things. You actually did more than my expected results. Thank you for displaying these priceless, trustworthy, informative and also unique guidance on the topic to Mary.
kyrie irving shoes http://www.kyrieirving-shoes.us.com
Reply bape hoodie
4:33 PM on May 14, 2021 
I simply had to thank you very much once more. I'm not certain the things I might have carried out in the absence of the actual tactics shown by you relating to that concern. Entirely was a real frightening crisis for me, but noticing your professional technique you solved it forced me to weep with fulfillment. I will be thankful for your advice as well as pray you comprehend what a great job you're putting in instructing many people with the aid of your webpage. Most probably you have never got to know any of us.
bape hoodie http://www.bapehoodie.us
Reply kobe 9
4:34 PM on May 14, 2021 
I needed to compose you the tiny observation just to give many thanks again on the extraordinary knowledge you've shared at this time. It has been wonderfully open-handed with people like you to grant publicly what many individuals would have supplied as an electronic book in order to make some dough for their own end, principally since you could have tried it in case you decided. These creative ideas additionally worked to become easy way to fully grasp that other people online have the same dreams much like my very own to know whole lot more with respect to this issue. I'm certain there are many more pleasant times up front for people who find out your blog post.
kobe 9 http://www.kobebasketballshoes.net
Reply yeezy supply
4:36 PM on May 14, 2021 
My husband and i have been absolutely glad Edward could deal with his preliminary research out of the ideas he acquired from your own blog. It is now and again perplexing to just find yourself giving away tactics that many other people have been selling. And we fully understand we've got the blog owner to be grateful to for this. These explanations you've made, the simple web site menu, the relationships you will assist to engender - it's everything incredible, and it's making our son and our family understand the matter is awesome, which is extraordinarily important. Many thanks for all the pieces!
yeezy supply http://www.yeezy-supply.us.org
Reply moncler
4:37 PM on May 14, 2021 
Thank you so much for providing individuals with an exceptionally breathtaking opportunity to check tips from this website. It can be so awesome and also full of a good time for me and my office acquaintances to search the blog minimum thrice a week to find out the fresh items you have got. Of course, I'm just certainly fulfilled for the attractive things you give. Some 1 tips in this posting are clearly the finest we've ever had.
moncler http://www.monclerjackets.us.org
Reply hermes birkin
6:36 AM on May 16, 2021 
I happen to be writing to make you be aware of of the exceptional encounter my girl found viewing your webblog. She picked up several issues, most notably how it is like to possess an excellent giving character to get the mediocre ones without hassle completely grasp a variety of multifaceted issues. You truly surpassed her expected results. I appreciate you for displaying these informative, trustworthy, revealing not to mention fun tips about the topic to Mary.
hermes birkin http://www.birkinbag.us.com
Reply supreme shirt
6:37 AM on May 16, 2021 
I truly wanted to construct a simple word to appreciate you for some of the fantastic solutions you are showing at this website. My particularly long internet lookup has now been rewarded with good quality tips to write about with my family. I 'd state that that we readers actually are very much endowed to be in a superb network with so many awesome people with interesting advice. I feel somewhat lucky to have used your entire weblog and look forward to plenty of more entertaining moments reading here. Thank you once more for everything.
supreme shirt http://www.supremeshirt.us.com
Reply supreme clothing
6:37 AM on May 16, 2021 
I enjoy you because of all of the hard work on this web site. My daughter enjoys going through investigations and it's really easy to see why. We know all relating to the dynamic way you produce practical suggestions by means of your web site and in addition strongly encourage participation from other people on this situation and our favorite girl is undoubtedly learning a lot of things. Have fun with the remaining portion of the new year. You have been carrying out a superb job.
supreme clothing http://www.supremeclothingsstore.com
Reply kobe sneakers
6:37 AM on May 16, 2021 
I am glad for writing to make you be aware of of the fine experience my friend's daughter found checking your web site. She even learned a lot of issues, which include how it is like to have an excellent helping mindset to get many others really easily learn selected tricky subject matter. You really did more than readers' desires. Many thanks for churning out such beneficial, trustworthy, revealing and as well as easy tips on this topic to Jane.
kobe sneakers http://www.kobesneakers.com
Reply kyrie irving shoes
6:38 AM on May 16, 2021 
I simply desired to thank you very much all over again. I'm not certain what I could possibly have used in the absence of these hints discussed by you about such concern. It truly was a fearsome matter in my view, but noticing a specialised way you treated it took me to cry over contentment. I'm thankful for your information and then trust you really know what an amazing job your are undertaking instructing most people with the aid of your webpage. I am certain you haven't got to know any of us.
kyrie irving shoes http://www.kyrieirving-shoes.us.com
Reply kyrie 5
6:38 AM on May 16, 2021 
I'm commenting to make you understand of the nice encounter my cousin's child found reading through your blog. She even learned plenty of details, not to mention what it is like to possess a very effective coaching style to make men and women with ease comprehend a variety of hard to do matters. You truly did more than my expectations. Thank you for distributing such informative, trusted, informative as well as fun tips on the topic to Evelyn.
kyrie 5 http://www.kyrie5.org
Reply hermes
6:38 AM on May 16, 2021 
I have to show some appreciation to this writer just for bailing me out of this dilemma. As a result of scouting throughout the the web and coming across methods that were not pleasant, I figured my entire life was well over. Being alive devoid of the solutions to the difficulties you've resolved by means of your guide is a serious case, and the ones that would have negatively affected my entire career if I hadn't discovered the website. The knowledge and kindness in touching every item was useful. I'm not sure what I would have done if I had not discovered such a solution like this. It's possible to at this time look forward to my future. Thanks for your time very much for this professional and results-oriented guide. I won't hesitate to refer your web blog to anybody who needs and wants tips about this situation.
hermes http://www.hermesonlineshop.com
Reply golden goose
6:38 AM on May 16, 2021 
I must voice my passion for your kindness in support of individuals that actually need assistance with in this area. Your special commitment to passing the solution all around was definitely effective and has really helped guys just like me to get to their targets. This helpful tutorial can mean this much a person like me and additionally to my office colleagues. Thanks a lot; from everyone of us.
golden goose http://www.goldengooseoutletonline.us.com
Reply kyrie 7
6:38 AM on May 16, 2021 
I simply wanted to jot down a brief note to say thanks to you for all of the wonderful strategies you are writing on this website. My time intensive internet search has now been honored with wonderful knowledge to go over with my partners. I would believe that many of us website visitors are undoubtedly fortunate to exist in a magnificent place with so many perfect people with good methods. I feel very happy to have discovered your web site and look forward to some more thrilling times reading here. Thanks again for all the details.
kyrie 7 http://www.kyrie-7.com
Reply golden goose
8:23 AM on May 16, 2021 
I'm writing to let you know of the beneficial encounter my friend's child undergone reading through your webblog. She picked up many pieces, most notably what it's like to possess an awesome giving character to have most people without problems comprehend chosen very confusing issues. You really did more than our own desires. Thank you for displaying the interesting, safe, informative and in addition fun tips about your topic to Lizeth.
golden goose http://www.goldengoose-outlet.us.com
Reply birkin bag
8:24 AM on May 16, 2021 
I intended to send you this very little observation in order to say thanks a lot as before for these remarkable basics you've discussed in this case. It has been wonderfully generous of you in giving publicly what numerous people would have offered as an e book to generate some bucks on their own, mostly considering that you might have done it if you ever decided. The pointers likewise acted like the great way to be aware that someone else have the same keenness just like my own to understand lots more related to this problem. I'm certain there are several more enjoyable opportunities up front for individuals that start reading your website.
birkin bag http://www.hermesbirkins.com