Auteur / Psycholoog

Boodschap

STOP THAT TRAIN /STOP DIE TREIN

Zet deze trein nu tot stilstand

voordat hij gaat crashen

Vanuit de wijze lessen in de geschiedenis, en de combinatie van verleden , heden en toekomst zijn er uitspraken als “hardlopers zijn doodlopers ”alsmede “stilstand is ook vooruitgang ”wijze uitspraken die nooit vergaan. Wat wordt dan bedoeld met die trein. Die trein is een combinatie van alle moderne vernuften die momenteel worden ingezet vanuit een technocratisch digitaal wereldbeeld waarin alles controleervaar en voorspelbaar wordt. Gewoon omdat het kan en het er is, wordt beslist dat dit wereldwijd “moet” worden ingezet, zonder dat hier vooraf brede maatschappelijke discussie hebben plaatsgevonden. Want wat moet eigenlijk en wie bepaald dat en met welk doel. In principe vind men wel dat techniek de mens kan dienen , denk aan de wasmachine die werd uitgevonden en de computer i.p.v. de typemachine.

Wel blijft dat bij elke stap weer opnieuw wordt gekeken naar wel doel en gemak de uitvinding dient. Maar op een bepaald moment is alles in stroomversnelling gegaan en werd de ene vernieuwing na de andere over de mens heen gestort. Via slimme marketing werd het gepresenteerd als noodzaak en iets waar men niet langer omheen kon. Dus men ging braaf mee . Inmiddels is er een moment gekomen waarbij iedereen zich afvraagt, waar gaat dit heen en is dit echt wat wij willen. Dan doel ik op het transhumanisme , en vergaande ontwikkeling van de robot als nieuwe schepping en de daarbij behorende leefomgeving van high skilled techniek die alleen via een hoogstaand ingewikkeld netwerk mogelijk is. Een soort moderne wereldwijde magnetron in verbinding met elkaar en satellieten en welke een buitengewone hoge gebruik van elektra en andere energie bronnen nodig heeft. Denk alleen al aan een gemiddeld data opslag centrum waar 1 miljoen liter water bij nodig is en meer dan een windmolenpark om dit van energie te voorzien en dat is nog krap gemeten. De uitstoot is immens en zeer schadelijk voor de aarde en natuurlijk leefmilieu van mens plant en dier. Daarbij is het inmiddels bekend dat dit niet zonder gevolgen is en vergaande consequenties heeft. Dit gaat dermate ver dat de oude mens en schepping in een illusionaire technische vorm wordt gegoten door het gedrag, beweging, spraak e.a. te kopiëren via spy ware, zonder dat dit vooraf met mensen is besproken. Er ontstaan zo robots die kopieën zijn van bestaande mensen, die daar wel of niet van op de hoogte zijn. De high Tech omgeving die deze vergaande nieuwe schepping met zich meebrengt , is dermate schadelijk m.b.t. impact dat het de oude leefomgeving ofwel zwaar beschadigd ofwel geheel vernietigd.

Dan is het de vraag wie bepaald en dit is valt terug te lezen in het boek van Prof Bob de Wit, society 4.0 een zeer kleine groep die zich op wel of niet ethische wijze heeft verrijkt ten koste van anderen. Het doet gelijken aan het oude systeem waarbij een kleine groep door zichzelf uitgeroepen adelijken cq koningen , heerser werd over een bepaald gebied of land. Inmiddels is dit de wereld geworden. Een aantal documentaires die hier veel uitleg over geven zijn, maar ook achtergrond info geven over het vergaren van Macht en middelen zijn o.a. :

Tim Gielen Monopoly : https://www.bitchute.com/video/cHMwZURVEQMs/:

Catherine Austin Fits Planet Lockdown, https://www.youtube.com/watch?v=Adj9BUmWuCY&ab_channel=PlanetLockdown

Dr Vandana Shiva lezingen, boeken en documentaires en intervieuws: https://www.youtube.com/watch?v=DBGSbMBJ0LE&ab_channel=WeCanRemaketheWorldPodcast how to survive the 2% and a quest to preserve life , soil and seeds

https://www.youtube.com/watch?v=f9lq-uBdxg8&ab_channel=AfterSkool divide https://www.youtube.com/watch?v=3YnkP9H3t-M&ab_channel=InfinityFoundationOfficial AI versus being

Michael Moore Planet of the Humans over de klimaat leugen en green energie verdien modellen https://www.youtube.com/watch?v=3ZsXyDkyrCk&ab_channel=FanboyChannel

Gedurende de hele geschiedenis getuigd kolonisme en feodalisme van een kleine groep die ten koste van een ideologie en macht en middelen misbruik en hebzucht., Daarbij worden er al honderden jaren miljoenen slachtoffers wereldwijd gemaakt van burgers, in meer of minder mate en al het andere leven op deze planeet. Vanuit de pareto analyse kun je stellen dat 20% van een groep mensen 80% van de aarde in bezit heeft genomen, middelen onder beheer heeft en ook de aarde en leefomgeving vervuild. Dart 80% van de mensen slechts 20% heeft, beheerd en vervuild dan is het ook logisch dat een dergelijke situatie geen duurzaamheid heeft.

Waarom kan het dan doorgaan, verdeel en heers en verslaving aan producten speelt daarbij een grote rol. Wie namelijk echt verstand heeft van kleur weet dat zwart en wit slecht shades van een kleur zijn en geen echte kleur. Daarbij pak de kleur erbij wie heeft ooit een wit of zwart mens ontmoet?? Niemand want ze bestaan niet. We hebben allemaal verschillen en Unique features en intentie van kleurenpallet . Er is dus geen verschil in kleur, cultuur, etc. als men kijkt naar de agrarische revolutie, de industriële revolutie en inmiddels de technocratische revolutie. De Technocratie en globalistische revolutie maakt geen onderscheid daarin want iedereen en alles is ondergeschikt aan hen die de wereld runnen. Hierin een pact met de rol van banken en overheden om de onderdrukking ongelijkheid en armoede onbewust te ondersteunen en uit te voeren. De overheersing van oorlog instrumenteel zoals : spy ware, biolabs, propaganda, censuur, chaos, crisis , dehumanisering, omvolking, isoleren, vervreemden, verstedelijking in massasteden, ontvolking platteland, vergiftiging in lucht, land en water, depersonaliseren, massa hypnose, en herhaling waarbij angst en gehoorzaamheid wordt geïnstalleerd zodat de massa elkaar naar de slachtbank leidt. En dit is maar een kleine greep van wat er voorhanden is om vooraf gestelde agenda’s en doelen doorgang te laten vinden waarbij de biologische natuurlijke leefomgeving en leven wordt vervangen door technocratisch en robot leven vanuit de arrogantie onsterfelijk te worden en een nieuwe wereld te scheppen die bestaat uit een krankzinnige illusie van psychopaten.

Oorlogen en conflicten worde ingezet als middel teneinde honger en meer sterfte te bereiken. In de huidige tijd staan er honderden oorlogen ter discussie zoals; Jemen, Irak, Afghanistan, en Oekraïne waar al meer dan 15 jaar onrust is. Er wordt iets voorgeschoteld maar er zijn geen journalisten meer ter plekke en die er zijn worden doodgezwegen of geweigerd en weggestuurd. Niet geloofd. Men kent https://www.youtube.com/watch?v=JrMiSQAGOS4&ab_channel=TheUniversityofChicago waarbij professor : UnCommon Core: The Causes and Consequences of the Ukraine Crisis John J. Mearsheimer, the R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor in Political Science de university of chicago waarin hij aangefet waaro de Nato hoofdcshuldig is en altijd was in dit conflict en vele anderen.

Oliver Stone is a filmmaker with 3 Oscar wins and 11 Oscar nominations. His films include Platoon, Wall Street, Born on the Fourth of July, Scarface, JFK, Nixon, Alexander, W, Snowden, and documentaries where he has interviewed Fidel Castro, Hugo Chavez, and Vladimir Putin.

Oliver Stone: Vladimir Putin and teh War in Ucraine.

https://www.youtube.com/watch?v=ygAqYC8JOQI&ab_channel=LexFridman

De revolutie in 2014 was verraad ook en vooral vanuit Nato en EU die hierop aanstuurden , het bracht het land ten val , ongewenst , corruptie en kinderhandel en vreselijke gruwelen uit de Donbas , sommigen onderdeel van extreme nazi welke immens en gruwelijk geweld toepasten , gehele Donbas vernietigd en de bevolking zelf heeft een documentaire gemaakt om de corruptie van de huidige leider en diens functionarissen in de openheid te brengen met gevaar voor eigen leven. Immers de zuiveringen van deze leider mr Z . zijn gruwelijk, alle media en alle politieke partijen heeft hij verbannen en hij regeert met ijzeren vuist wel of niet geleid door NATO en auticratisch EU . huidige leider is coke snuivende geld verslindende figuur die zich door de US laat dicteren want daar komt zijn geld vandaan. Labs zijn er al jaren waar rare dingen gebeuren , maar niemand antwoorden krijgt (zie ook Delijsna reporter en Laura Aboli onderzoek journalist die meerdere documentaires maakte om aandacht te vestigen op de gruwelijke zuiveringen en attrocities oor het Oekraïne leger in de Donbas waar Russisch sprekende Oekraïners worden vervolgd en vermoord. Ale hun huizen platgeschoten. Het was nooit vrij en soeverein maar onderdrukt door geweld en corruptie de bevolking uitgebuit en bedrogen en nog steeds !

Rusland is een stijgende lijn en al jaren maken ze vorderingen en pogen steeds meer democratische waarden en veiligheid in te passen, nemen actief deel aan VN maar willen hun eigenhout behouden. Na de ellende van de invasie van aasgierende hyena’s uit andere westerse landen , heeft huidige leider de rust maar zeker ook de welvaart hersteld waaronder goede zorg , scholing Ea . Daarbij staat het gezin en familie centraal en is in het westen duidelijk geworden dat er inmiddels rollen zijn omgedraaid , in Rusland mag je over alles spreken maar in t westen en Europa heerst een ongekende censuur en riskeer je uitsluiting of zelfs opsluiting en ander geweld , tables have turned . Hetgeen wordt bevestigd door John mareBx docu en benoem andere documentaires ,

Er zijn dus twee kanten van de medaille altijd en het is vergif en naïef te veronderstellen dat dit niet zou zijn. Inmiddels weten vanuit de rapporten van o.a. amnestie dat er misdaden worden gepleegd door Azov Oekraïens soldaten en dat Zelensky miljoenen wegsluit vanuit een door Oekraïne gemaakt docu over de pandora box

Dat is ook de reden dat het kolonisme aan beide kanten zowel geweld en vernietiging voor kon brengen aan beide kanten van de oceaan want niemand kreeg de juiste kanten van de geschiedenis belicht waardoor er als bevolking nu weer worden uitgespeeld en tegen elkaar worden opgezet , denk even na , geen van beide leeft in weelde dus het is kristal helder dat het geld , toen en nu witgewassen en gestolen van huidige bevolking door (belasting subsidies en donaties) door zogenaamde filantropen die hun woekerwinsten hebben belegd in offshores Ea mega investerings bedrijven die zich als een web over de wereld hebben gegooid , gesteund door alle bilaterale overeenkomsten , handels verdragen en globalisme

Het is evident dat dit alles voor “ hen “ was en niks maar niks aan de bevolkingen wereldwijd heeft bijgedragen . De enige die dat deden waren de kleine ondernemers die voorzagen in goederen diensten , voedsel voorzieningen zonder schaarste en prijsopdrijving , daarom worden deze nu in de huidige tijd het boetekleed aangekleed om hen de nek om te draaien . De enige krachtige stemmen die nog kunnen spreken uit de weg

Zo werken totalitaire regimes over en over again stress beter toegerust

Verslaafd aan het vergaren van macht en geld maar ook verslaafd aan extravagante en gruwelijke kicks (enige emotie die zij kunnen waarnemen zijn zeer extreme pijn en angst toegebracht aan anderen tijdens gezamenlijk of individuele rituelen bij zeer diverse slachtoffers ) welke hen tijdelijke een zeker rust brengt . Vrienden maken ze niet want niemand is te vertrouwen , dus tijdelijke uitvoerders die na de klus worden vernietigd . De intens gruwelijke angsten waaronder zij gebukt gaan voor de dood en andere onzekerheden tergt hun brein waaruit ze constant een uitweg zoeken om orde te brengen in het onzekere biologische en de Oncontroleerbare weg van de natuur . Deze moeten bedwongen worden evenals “ het zinloze uitschot de massa die krioelt als mieren in hun ogen en waar zij geen grip of zicht op krijgen. Voor hen ongrijpbaar en dus ontoegankelijk , waar God geen antwoorden gaf , hebben zin dit ingeruild voor betaalde pseudo wetenschap en techniek waarbij de onderzoeken ondergeschikt moeten zijn aan de door hen gewenste uitkomsten.

Daar is nu de hoop gevestigd op bluf want de marsmannetjes en aliens bleven uit, clonen lukte niet en invriezen is gelukt maar tot welke nut daarvoor moet de gehoopte AI versmelting robot mens nooit bewezen en beproefd nu uitkomst geven. Wederom de gewenste uitkomst stuurt het onderzoek welke net als zovelen dus nietig en als pseudo wetenschap (replicatie crisis) kan worden aangemeld

Alleen het fysiek waarneembare is werkelijkheid , wat werkt, werkt en wat niet werkt , werkt niet , daarvoor is geen bewijs nodig . Daarbij (lees macht als onmacht Marilyn Fænkel French ) het meedogenloze geweld welke (ook medische en mentale ) wetenschap op haar conto heeft . Het uitvinden van gewelddadige bio oorlogsmiddelen, zinloze additionele onderzoeks instrumenten en middelen voor mens en landbouw met toegepast chemicaliën voor nieuwe patenten . Het levert geld en het doel heiligt de middelen .

Dat geld ook voor de giftige toevoegingen chemicaliën aan water , lucht (geo engeneering cloud seeding) en land vervuiling door o.a. betrokken bij neo nazi bedrijf Bayer

Welke alle perken te buiten gaan evenals straling 5G voor de nieuwe robot tech nieuwe infra structuur welke mens en natuur vernietigd stille dood al in tachtiger jaren de schadelijke affecten bekend en verzwegen

Niet minder maar meer opdringen van middelen als replacement van de veilige Basis van gezinnen en gezamenlijke tribe of dorps gevoel vertrekt door kleine schooltjes en werkgevers met vaste betrekkingen , vaste eigen zorg , nuts bedrijven E.a.

Schaalvergroting en volledig overgeleverd aan buitenlandse autocrats bedrijven gerund door investeerders waarin de spin van het web nauwelijks meer zichtbaar noch aanspreekbaar is zijn orders afgeeft

Nu (boek Bas de koning hfst 10) voltooit de ramp met digitalisering en spionage tot de diepste kern van de mens verweven met macht en uitbuiting leidend naar een catastrofale steeds sneller rijdende trein dus op weg is naar de afgrond , existentiële crisis

Een half door parallelle samenlevingen met initiatieven en kennis voor de weg daarna welke nu al wordt ingezet

Stop deze trein

Het enige wat nog nodig is, is de paralellen samenleving waarbij ook de boeren inmiddels hun weg terug vinden naar schaalverkleining en natuur , want andere keuzes zijn er niet

Het land is wereldwijd onderbevolking en wacht om opnieuw door u te worden ontdekt gekoesterd en bewerkt

Hoe kun jij dan helpen vanuit jouw eigen positie ? Stel meer vragen en stel je bloot aan de fysiek waarneembare realiteit , ga op onderzoek uit , zelf , praat met mensen uit diverse culturen ook via jouw netwerk , zelf en koppel verleden heden en toekomsten stappen . Ook bij uitvoering van beleid stel vragen bij jezelf en bij anderen en blijf bij jezelf , wat niet goed voelt , niet doen !

Quates en links :

Het ontsterfelijkheids comitee van John gray

“ Jan Boesten vervolg is het ontsterfelijkheids comité van John Gray absolute aanrader , beide boeken. Ben laatste nog aan lezen; kern is dat het ontsterfelijlheids comitee (voorlopers eugenetica ) het menselijk ras ( maar ook andere levensvormen ) wil bevrijden van zijn zwakheden en ze zien zichzelf als Godbouwers die mbt wetenschap en techniek een nieuwe onsterfelijke zinvolle “levensvorm “ ontwikkelen die all intellect is dus denk ook voorloper op ARticicial intelligence en transhumanen .

Er is vanuit deze elite club een minachting voor God en het sterfelijk leven - zij menen vele malen te overtreffen waarbij tot nu toe in het boek alleen maar vernietiging van alles wat leeft. Zie hier citaat pag boek

“ Eugenetica wilde de mens verlossen van gebrekkige mensen terwijl spiritisten geloofden dat het hiernamaals de mens van gebrekkigheid zou zuiveren, twee denksysyemen kwamen samen in een plan .

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Beweging_van_de_Godbouwers

“ wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar.

Het wordt een keuze tussen het biologische natuurlijke leven op aarde of de technocratische versie de vernietiging van de aarde -

“wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar John Gray het ontsterfelijkheids comité

En het streven naar ontsterfelijkheid, door volgelingen van Kurzweil immortalisme “ genoemd , is een programma voor uitroeing van de mens, een verdwijntruc met een drastische uitwerking dan iedere denkbare loop van de gebeurtenissen . In het immortalistische scenario construeert de mens zijn eigen uitsterven (en met hen mogelijk de rest van alle leven op aarde ) door in te grijpen in het evolutionaire proces teneinde een nieuw soort ( AI/robot ) te scheppen, maakt het dier dan naar eeuwig leven hunkert een einde aan doesn’t eigen bestaan

https://www.npr.org/2014/11/05/361427276/how-thousands-of-nazis-were-rewarded-with-life-in-the-u-

https://dilyana.bg/the-pentagon-bio-weapons/

Georgia as a testing ground

The Lugar Center is the Pentagon bio laboratory in Georgia. It is located just 17 km from the US Vaziani military airbase in the capital Tbilisi. Tasked with the military program are biologists from the US Army Medical Research Unit-Georgia (USAMRU-G) along with private contractors. The Bio-safety Level 3 Laboratory is accessible only to US citizens with security clearance. They are accorded diplomatic immunity under the 2002 US-Georgia Agreement on defense

“ A nightfall does not come all at once, neither does oppression . In both instances , there is a twilight when everything remains seemingly unchanged. And it is in such a twilight that we all must be aware of change in the air- however slight - lest we become victims of the darkness , justice William O Douglas “ the end of America , letter of warning (echoes of totalitarian regimes ) dr Naomi

Wolf

Boeken incl docu

Planet lockdown Michael Moore

Planet of the humans Catherine Austin fits

Vandana Shiva survive the 2% seed and natural cure theft by agressieve patenting and stealing

blckbx.tv

Café Weltschmerz

De blauwe tijgers

Fox Nieuws Tucker Carlons en Sky Nieuws Australia

Redacted

Ad Broere nieuwsbrief

Maurice de Hond Nieuwsbrief

Sybe Wyninga blog

Mijn Blog Brieven aan mijn vader

Blog

Brief aan mijn vader

Posted on April 26, 2020 at 4:42 PM
Brief aan mijn vader 9 April 2020 in opdracht van rouw

In 2014 stierf jij - een gruwelijk en niet natuurlijke dood - alhoewel je kanker had en op een gegeven moment wel zou zijn overleden - net als ieder mens op een bepaald moment - maar dit was niet het moment .
Jaren onderzoek om alle puzzelstukjes te verbinden en te onderzoeken waarom je ziek werd , waarom dit voor mij en jou maanden lang verborgen is gehouden door je x vrouw en zoon die als enige wisten dat jij beschikte over een fenomenale levensverzekering die als jij verder had kunnen leven met jou nieuwe liefde en vriendin - hen nooit was toegekomen - jouw hele legacy (m.u.v. van de werken die voor jou kinderen waren want dat hadden jij en ik samen besproken begin april 2014 met een nieuwe notaris B voor gesprekken mogelijke niewue stichting bij leven op te richten - hier moest je 5 jaar tijd voor hebben zei B nog)  ) had je met jou nieuwe geliefde gedeeld en jullie gezin in jullie nieuwe BV waar jullie samen meer bezig waren.. de scheidings akte lag klaar en  je had die gruwelijk geestzieke vrouw die alles en iedereen veranderde in as (zelfs haar eigen dochter) en haar zoon goed achter gelaten - ze waren niks tekort gekomen - je gunde haar die nieuwe man met wie ze in jou huis samen leefden. 

Helaas voor mensen die alles willen was dit lieve papa helaas niet genoeg. 

Nooit vergeet ik hoe je na 30 jaren mishandelingen eindelijk rust had gevonden en samen met jou lieve zielsverwant en vriendin in de keuken zat samen hand in hand , jullie berichtjes aan elkaar maar ook de tranen als jullie elkaar moesten missen. Dan zaten we samen aan de koffie en steunden elkaar - jij was altijd mijn steun en toeverlaat , mijn inspirator maar ook degene die me een flinke trap gaf om het diepe in te springen en een nieuw leven op te bouwen in een ander land - om mijn kinderen op te voeden met onvoorwaardelijk liefde zoals jij en oma hadden gedaan - om mijn wetenschappelijk kennis en creatieve talent als dichter in te zetten en me constant weer verder te ontwikkelen als jouw vertegenwoordiger in binnen en buitenland - een praktijk op te zetten , mijn dichtbundels te maken en promoten - jij was mijn motor en mijn spiegel mijn steun en toeverlaat en gelukkig kon ik dit alles ook zijn voor jou .
Op basis van compleet vertrouwen en gelijkwaardigheid -
Zag ik jou met Petra een nieuw leven opbouwen waarin zoveel onvoorwaardelijke liefde en vertrouwen en samen een in kunst en creativiteit - je had jezelf en je wederhelft in haar gevonden. Ik had het jullie samen zo van hartje gegund na alle ellende om knus en gezellig oud te worden en nog heel veel mensen en landen te leren kennen - dit was wAt ik altijd voor je wilde en hoopte - ik mocht het even meemaken maar ik had het tot het einde willen zien
Met welke recht hebben zij (zieke moeder en haar zoon die haar genen heeft gekregen ) jou beroofd van jouw levens geluk , en jouw legacy geroofd van jou en van jou kinderen alles vernietigd in hun zieke leven van leugens en bedrog - het jou niet gegund om jou laatste jaren te slijten met jou grote  liefde en zielsverwant - voor mij zal de tijd uiteindelijk verder gaan en het recht zal zegevieren en het zal zegevieren want al jou legacy behoort al jou kinderen toe ! Dat was jou wens , ieder zijn deel en ieder zijn recht en zo zal het zijn.

Wat ik zo graag wil is jou mijn eer bewijzen die ik heb beloofd en die jij hebt verdient ❤️ elke dag denk ik aan jou , ook nu want met jou zou ik nu uitvoerig discussiëren en jij zou mijn steun zijn in deze tijd - ik heb beloofd je een brief te schrijven en dit doe ik in een mooi boekje en via deze weg op Facebook - met de foto’s van onze reis in 1986 naar Mexico waar jij voor Mexico de opdracht “ sliding “ maakte in bronze voor de mondial voetbal wedstrijden die geplaatst werd in het museum . Ik was daar jouw promo en sales agent maar vooral ook altijd jouw dochter, jouw lieve meisje zoals je me altijd noemde - lieve papa ik mis je nu en voor altijd en je bent en blijft altijd in mijn hart en altijd een deel van mijn leven ❤️

Categories: Brieven aan mijn lieve vader -kunstenaars sterven nooit

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

2120 Comments

Reply kyrie irving shoes
1:26 PM on May 11, 2021 
I simply wanted to develop a word to be able to express gratitude to you for all of the marvelous strategies you are giving on this site. My time consuming internet lookup has at the end of the day been paid with pleasant strategies to exchange with my company. I would claim that many of us website visitors actually are undeniably endowed to exist in a really good community with very many wonderful people with valuable tactics. I feel somewhat privileged to have seen your entire website and look forward to many more entertaining minutes reading here. Thanks a lot once more for a lot of things.
kyrie irving shoes http://www.kyrieirvingshoes.us.com
Reply jordan retro
1:27 PM on May 11, 2021 
Thank you for your own work on this web page. My mum really likes participating in research and it's really simple to grasp why. We all notice all of the powerful form you create efficient secrets via the web blog and improve contribution from others on that point while my child is always discovering a great deal. Take advantage of the remaining portion of the year. You're the one conducting a first class job.
jordan retro http://www.jordan-retro.us.com
Reply bape
1:28 PM on May 11, 2021 
I simply wanted to thank you very much again. I am not sure the things I would've followed without those ways documented by you directly on such question. It has been an absolute challenging situation in my circumstances, but considering the very professional technique you managed that forced me to jump for contentment. Extremely thankful for the service and in addition sincerely hope you recognize what a great job that you are providing teaching many people through the use of your site. Most likely you have never encountered any of us.
bape http://www.bapehoodie.us
Reply lebron 16
1:28 PM on May 11, 2021 
I simply desired to say thanks once more. I do not know the things that I would have tried in the absence of the advice documented by you regarding such a topic. This was a real alarming situation in my position, but understanding a new well-written strategy you dealt with it made me to jump with delight. I'm thankful for the help and hope that you find out what a great job that you are carrying out educating many others using your web site. I'm certain you've never got to know all of us.
lebron 16 http://www.lebron16.us
Reply jordan 12
1:30 PM on May 11, 2021 
I intended to create you one tiny remark in order to thank you the moment again for all the unique techniques you've featured at this time. This is so surprisingly generous of people like you to convey easily what some people might have marketed as an electronic book to end up making some bucks for their own end, specifically since you could possibly have tried it in the event you considered necessary. Those thoughts in addition served like the good way to realize that most people have the same interest really like mine to see many more related to this problem. I'm sure there are some more pleasurable opportunities ahead for individuals who scan through your site.
jordan 12 http://www.jordan12.us.com
Reply kyrie 7
5:02 AM on May 15, 2021 
My wife and i got now contented that Peter could deal with his reports through your ideas he made through your blog. It is now and again perplexing to simply find yourself freely giving instructions which often some others might have been trying to sell. And we also grasp we have the writer to be grateful to because of that. These illustrations you have made, the straightforward web site menu, the friendships your site assist to promote - it's got mostly amazing, and it's leading our son in addition to us reckon that that subject matter is awesome, and that's incredibly indispensable. Thanks for the whole thing!
kyrie 7 http://www.kyrie7shoes.us
Reply kyrie 5 spongebob
5:03 AM on May 15, 2021 
Thank you so much for giving everyone such a remarkable possiblity to read critical reviews from here. It is always so useful plus jam-packed with amusement for me personally and my office mates to visit your blog at the very least three times per week to read through the latest tips you will have. And indeed, I'm so usually astounded considering the fabulous pointers you give. Selected two ideas in this post are indeed the most effective we have ever had.
kyrie 5 spongebob http://www.kyrie5spongebob.us
Reply jordan 12
5:05 AM on May 15, 2021 
I really wanted to write a brief word to thank you for all the pleasant pointers you are placing at this website. My particularly long internet search has at the end been rewarded with awesome tips to talk about with my co-workers. I 'd repeat that many of us site visitors are unquestionably lucky to exist in a useful place with very many awesome individuals with very helpful tips. I feel rather fortunate to have come across your entire web page and look forward to really more enjoyable minutes reading here. Thanks once again for a lot of things.
jordan 12 http://www.jordan12.us.com
Reply jordan shoes
5:05 AM on May 15, 2021 
Thank you a lot for providing individuals with remarkably special possiblity to read critical reviews from this web site. It's always so pleasant and also jam-packed with amusement for me personally and my office peers to visit your blog on the least thrice per week to read through the new secrets you have got. And of course, I'm just actually astounded with your breathtaking knowledge you give. Certain 4 areas in this posting are certainly the finest I have ever had.
jordan shoes http://www.michaeljordanshoes.us.com
Reply lebron james shoes
5:06 AM on May 15, 2021 
I precisely had to thank you very much again. I'm not certain the things I would have used without the type of basics documented by you relating to my concern. It became a very troublesome crisis for me personally, nevertheless taking note of the very well-written tactic you dealt with the issue took me to leap over delight. I am grateful for the advice and believe you realize what a powerful job you're doing educating other individuals all through a web site. Probably you have never come across all of us.
lebron james shoes http://www.lebron18shoes.us
Reply yeezy
9:42 PM on May 19, 2021 
I happen to be writing to let you be aware of of the excellent encounter my wife's princess found visiting your site. She learned a good number of things, not to mention what it's like to possess a very effective giving mindset to let other folks effortlessly comprehend a number of advanced matters. You really did more than visitors' expected results. Many thanks for coming up with such great, trusted, explanatory and also unique tips on the topic to Emily.
yeezy http://www.yeezy350s.com
Reply off white shoes
9:43 PM on May 19, 2021 
Needed to post you that little bit of remark to give many thanks as before on the remarkable views you have featured in this case. This has been remarkably open-handed with you to supply extensively exactly what a few individuals would've offered for sale for an ebook to get some dough for their own end, precisely given that you could possibly have tried it in the event you considered necessary. These pointers additionally worked like the easy way to be sure that someone else have similar dream the same as my own to understand somewhat more around this condition. I know there are some more pleasant opportunities ahead for many who looked over your blog.
off white shoes http://www.offwhiteshoes.us.com
Reply paul george
9:43 PM on May 19, 2021 
I wish to point out my affection for your kind-heartedness giving support to people that really want assistance with this subject. Your very own dedication to getting the message all-around appeared to be amazingly significant and have continually empowered many people much like me to get to their targets. Your entire informative hints and tips indicates this much to me and additionally to my fellow workers. Thank you; from all of us.
paul george http://www.paulgeorge.us.com
Reply off white
9:44 PM on May 19, 2021 
I definitely wanted to compose a brief word to thank you for those remarkable tips and hints you are sharing here. My particularly long internet research has at the end been honored with pleasant content to write about with my family. I 'd repeat that most of us readers actually are rather blessed to exist in a great network with very many special people with insightful basics. I feel rather privileged to have used the website and look forward to tons of more excellent minutes reading here. Thank you again for all the details.
off white http://www.offwhite.us.com
Reply supreme new york
9:44 PM on May 19, 2021 
I wish to show my appreciation to the writer for bailing me out of this particular condition. After surfing around through the the web and obtaining strategies which were not beneficial, I believed my entire life was done. Living without the solutions to the problems you've fixed by way of your article is a serious case, and the kind that would have in a wrong way affected my entire career if I had not discovered your web site. Your own personal talents and kindness in maneuvering the whole lot was valuable. I don't know what I would've done if I had not come upon such a solution like this. I am able to at this moment relish my future. Thank you very much for this specialized and effective help. I will not be reluctant to propose your site to anyone who desires guide about this problem.
supreme new york http://www.supremenewyork.us.com
Reply kyrie 7
9:44 PM on May 19, 2021 
I simply wished to appreciate you again. I'm not certain the things I would've created in the absence of those secrets shared by you directly on this problem. Completely was a depressing situation in my view, but spending time with a expert form you processed it forced me to cry over happiness. Now i am happy for the information and in addition have high hopes you find out what a powerful job you are putting in educating some other people all through your blog. Most probably you haven't met any of us.
kyrie 7 http://www.kyrie7.us
Reply supreme hoodie
9:44 PM on May 19, 2021 
Thanks for each of your labor on this site. Kate loves going through research and it is simple to grasp why. All of us know all concerning the compelling mode you provide both useful and interesting guidelines by means of this website and therefore increase participation from some others on this theme so our favorite girl is undoubtedly understanding a lot. Enjoy the rest of the year. Your doing a really great job.
supreme hoodie http://www.supremeshoodie.com
Reply bathing ape
9:44 PM on May 19, 2021 
I happen to be commenting to let you be aware of of the fabulous experience my cousin's child undergone studying yuor web blog. She came to find such a lot of pieces, most notably how it is like to have an awesome helping heart to get other people smoothly know just exactly specific advanced subject areas. You really surpassed readers' expectations. I appreciate you for supplying the precious, trusted, informative as well as fun tips about the topic to Sandra.
bathing ape http://www.bapes.us.org
Reply supreme clothing
9:44 PM on May 19, 2021 
I and my pals were actually looking through the great things from the website and so quickly I got a horrible suspicion I had not expressed respect to the blog owner for those secrets. All of the women were definitely totally stimulated to study them and already have pretty much been using those things. Many thanks for turning out to be indeed thoughtful and then for picking this kind of quality tips millions of individuals are really needing to be aware of. My personal sincere apologies for not saying thanks to you earlier.
supreme clothing http://www.supremes-clothing.com
Reply golden goose
9:44 PM on May 19, 2021 
I simply wanted to write down a brief note to say thanks to you for all the precious tactics you are writing on this website. My particularly long internet search has finally been honored with pleasant knowledge to talk about with my great friends. I 'd tell you that we website visitors are undeniably endowed to live in a wonderful community with so many awesome professionals with useful concepts. I feel quite blessed to have discovered your site and look forward to really more fun minutes reading here. Thank you again for all the details.
golden goose http://www.goldengoosesneakers.us.org