Auteur / Psycholoog

Boodschap

STOP THAT TRAIN /STOP DIE TREIN

Zet deze trein nu tot stilstand

voordat hij gaat crashen

Vanuit de wijze lessen in de geschiedenis, en de combinatie van verleden , heden en toekomst zijn er uitspraken als “hardlopers zijn doodlopers ”alsmede “stilstand is ook vooruitgang ”wijze uitspraken die nooit vergaan. Wat wordt dan bedoeld met die trein. Die trein is een combinatie van alle moderne vernuften die momenteel worden ingezet vanuit een technocratisch digitaal wereldbeeld waarin alles controleervaar en voorspelbaar wordt. Gewoon omdat het kan en het er is, wordt beslist dat dit wereldwijd “moet” worden ingezet, zonder dat hier vooraf brede maatschappelijke discussie hebben plaatsgevonden. Want wat moet eigenlijk en wie bepaald dat en met welk doel. In principe vind men wel dat techniek de mens kan dienen , denk aan de wasmachine die werd uitgevonden en de computer i.p.v. de typemachine.

Wel blijft dat bij elke stap weer opnieuw wordt gekeken naar wel doel en gemak de uitvinding dient. Maar op een bepaald moment is alles in stroomversnelling gegaan en werd de ene vernieuwing na de andere over de mens heen gestort. Via slimme marketing werd het gepresenteerd als noodzaak en iets waar men niet langer omheen kon. Dus men ging braaf mee . Inmiddels is er een moment gekomen waarbij iedereen zich afvraagt, waar gaat dit heen en is dit echt wat wij willen. Dan doel ik op het transhumanisme , en vergaande ontwikkeling van de robot als nieuwe schepping en de daarbij behorende leefomgeving van high skilled techniek die alleen via een hoogstaand ingewikkeld netwerk mogelijk is. Een soort moderne wereldwijde magnetron in verbinding met elkaar en satellieten en welke een buitengewone hoge gebruik van elektra en andere energie bronnen nodig heeft. Denk alleen al aan een gemiddeld data opslag centrum waar 1 miljoen liter water bij nodig is en meer dan een windmolenpark om dit van energie te voorzien en dat is nog krap gemeten. De uitstoot is immens en zeer schadelijk voor de aarde en natuurlijk leefmilieu van mens plant en dier. Daarbij is het inmiddels bekend dat dit niet zonder gevolgen is en vergaande consequenties heeft. Dit gaat dermate ver dat de oude mens en schepping in een illusionaire technische vorm wordt gegoten door het gedrag, beweging, spraak e.a. te kopiëren via spy ware, zonder dat dit vooraf met mensen is besproken. Er ontstaan zo robots die kopieën zijn van bestaande mensen, die daar wel of niet van op de hoogte zijn. De high Tech omgeving die deze vergaande nieuwe schepping met zich meebrengt , is dermate schadelijk m.b.t. impact dat het de oude leefomgeving ofwel zwaar beschadigd ofwel geheel vernietigd.

Dan is het de vraag wie bepaald en dit is valt terug te lezen in het boek van Prof Bob de Wit, society 4.0 een zeer kleine groep die zich op wel of niet ethische wijze heeft verrijkt ten koste van anderen. Het doet gelijken aan het oude systeem waarbij een kleine groep door zichzelf uitgeroepen adelijken cq koningen , heerser werd over een bepaald gebied of land. Inmiddels is dit de wereld geworden. Een aantal documentaires die hier veel uitleg over geven zijn, maar ook achtergrond info geven over het vergaren van Macht en middelen zijn o.a. :

Tim Gielen Monopoly : https://www.bitchute.com/video/cHMwZURVEQMs/:

Catherine Austin Fits Planet Lockdown, https://www.youtube.com/watch?v=Adj9BUmWuCY&ab_channel=PlanetLockdown

Dr Vandana Shiva lezingen, boeken en documentaires en intervieuws: https://www.youtube.com/watch?v=DBGSbMBJ0LE&ab_channel=WeCanRemaketheWorldPodcast how to survive the 2% and a quest to preserve life , soil and seeds

https://www.youtube.com/watch?v=f9lq-uBdxg8&ab_channel=AfterSkool divide https://www.youtube.com/watch?v=3YnkP9H3t-M&ab_channel=InfinityFoundationOfficial AI versus being

Michael Moore Planet of the Humans over de klimaat leugen en green energie verdien modellen https://www.youtube.com/watch?v=3ZsXyDkyrCk&ab_channel=FanboyChannel

Gedurende de hele geschiedenis getuigd kolonisme en feodalisme van een kleine groep die ten koste van een ideologie en macht en middelen misbruik en hebzucht., Daarbij worden er al honderden jaren miljoenen slachtoffers wereldwijd gemaakt van burgers, in meer of minder mate en al het andere leven op deze planeet. Vanuit de pareto analyse kun je stellen dat 20% van een groep mensen 80% van de aarde in bezit heeft genomen, middelen onder beheer heeft en ook de aarde en leefomgeving vervuild. Dart 80% van de mensen slechts 20% heeft, beheerd en vervuild dan is het ook logisch dat een dergelijke situatie geen duurzaamheid heeft.

Waarom kan het dan doorgaan, verdeel en heers en verslaving aan producten speelt daarbij een grote rol. Wie namelijk echt verstand heeft van kleur weet dat zwart en wit slecht shades van een kleur zijn en geen echte kleur. Daarbij pak de kleur erbij wie heeft ooit een wit of zwart mens ontmoet?? Niemand want ze bestaan niet. We hebben allemaal verschillen en Unique features en intentie van kleurenpallet . Er is dus geen verschil in kleur, cultuur, etc. als men kijkt naar de agrarische revolutie, de industriële revolutie en inmiddels de technocratische revolutie. De Technocratie en globalistische revolutie maakt geen onderscheid daarin want iedereen en alles is ondergeschikt aan hen die de wereld runnen. Hierin een pact met de rol van banken en overheden om de onderdrukking ongelijkheid en armoede onbewust te ondersteunen en uit te voeren. De overheersing van oorlog instrumenteel zoals : spy ware, biolabs, propaganda, censuur, chaos, crisis , dehumanisering, omvolking, isoleren, vervreemden, verstedelijking in massasteden, ontvolking platteland, vergiftiging in lucht, land en water, depersonaliseren, massa hypnose, en herhaling waarbij angst en gehoorzaamheid wordt geïnstalleerd zodat de massa elkaar naar de slachtbank leidt. En dit is maar een kleine greep van wat er voorhanden is om vooraf gestelde agenda’s en doelen doorgang te laten vinden waarbij de biologische natuurlijke leefomgeving en leven wordt vervangen door technocratisch en robot leven vanuit de arrogantie onsterfelijk te worden en een nieuwe wereld te scheppen die bestaat uit een krankzinnige illusie van psychopaten.

Oorlogen en conflicten worde ingezet als middel teneinde honger en meer sterfte te bereiken. In de huidige tijd staan er honderden oorlogen ter discussie zoals; Jemen, Irak, Afghanistan, en Oekraïne waar al meer dan 15 jaar onrust is. Er wordt iets voorgeschoteld maar er zijn geen journalisten meer ter plekke en die er zijn worden doodgezwegen of geweigerd en weggestuurd. Niet geloofd. Men kent https://www.youtube.com/watch?v=JrMiSQAGOS4&ab_channel=TheUniversityofChicago waarbij professor : UnCommon Core: The Causes and Consequences of the Ukraine Crisis John J. Mearsheimer, the R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor in Political Science de university of chicago waarin hij aangefet waaro de Nato hoofdcshuldig is en altijd was in dit conflict en vele anderen.

Oliver Stone is a filmmaker with 3 Oscar wins and 11 Oscar nominations. His films include Platoon, Wall Street, Born on the Fourth of July, Scarface, JFK, Nixon, Alexander, W, Snowden, and documentaries where he has interviewed Fidel Castro, Hugo Chavez, and Vladimir Putin.

Oliver Stone: Vladimir Putin and teh War in Ucraine.

https://www.youtube.com/watch?v=ygAqYC8JOQI&ab_channel=LexFridman

De revolutie in 2014 was verraad ook en vooral vanuit Nato en EU die hierop aanstuurden , het bracht het land ten val , ongewenst , corruptie en kinderhandel en vreselijke gruwelen uit de Donbas , sommigen onderdeel van extreme nazi welke immens en gruwelijk geweld toepasten , gehele Donbas vernietigd en de bevolking zelf heeft een documentaire gemaakt om de corruptie van de huidige leider en diens functionarissen in de openheid te brengen met gevaar voor eigen leven. Immers de zuiveringen van deze leider mr Z . zijn gruwelijk, alle media en alle politieke partijen heeft hij verbannen en hij regeert met ijzeren vuist wel of niet geleid door NATO en auticratisch EU . huidige leider is coke snuivende geld verslindende figuur die zich door de US laat dicteren want daar komt zijn geld vandaan. Labs zijn er al jaren waar rare dingen gebeuren , maar niemand antwoorden krijgt (zie ook Delijsna reporter en Laura Aboli onderzoek journalist die meerdere documentaires maakte om aandacht te vestigen op de gruwelijke zuiveringen en attrocities oor het Oekraïne leger in de Donbas waar Russisch sprekende Oekraïners worden vervolgd en vermoord. Ale hun huizen platgeschoten. Het was nooit vrij en soeverein maar onderdrukt door geweld en corruptie de bevolking uitgebuit en bedrogen en nog steeds !

Rusland is een stijgende lijn en al jaren maken ze vorderingen en pogen steeds meer democratische waarden en veiligheid in te passen, nemen actief deel aan VN maar willen hun eigenhout behouden. Na de ellende van de invasie van aasgierende hyena’s uit andere westerse landen , heeft huidige leider de rust maar zeker ook de welvaart hersteld waaronder goede zorg , scholing Ea . Daarbij staat het gezin en familie centraal en is in het westen duidelijk geworden dat er inmiddels rollen zijn omgedraaid , in Rusland mag je over alles spreken maar in t westen en Europa heerst een ongekende censuur en riskeer je uitsluiting of zelfs opsluiting en ander geweld , tables have turned . Hetgeen wordt bevestigd door John mareBx docu en benoem andere documentaires ,

Er zijn dus twee kanten van de medaille altijd en het is vergif en naïef te veronderstellen dat dit niet zou zijn. Inmiddels weten vanuit de rapporten van o.a. amnestie dat er misdaden worden gepleegd door Azov Oekraïens soldaten en dat Zelensky miljoenen wegsluit vanuit een door Oekraïne gemaakt docu over de pandora box

Dat is ook de reden dat het kolonisme aan beide kanten zowel geweld en vernietiging voor kon brengen aan beide kanten van de oceaan want niemand kreeg de juiste kanten van de geschiedenis belicht waardoor er als bevolking nu weer worden uitgespeeld en tegen elkaar worden opgezet , denk even na , geen van beide leeft in weelde dus het is kristal helder dat het geld , toen en nu witgewassen en gestolen van huidige bevolking door (belasting subsidies en donaties) door zogenaamde filantropen die hun woekerwinsten hebben belegd in offshores Ea mega investerings bedrijven die zich als een web over de wereld hebben gegooid , gesteund door alle bilaterale overeenkomsten , handels verdragen en globalisme

Het is evident dat dit alles voor “ hen “ was en niks maar niks aan de bevolkingen wereldwijd heeft bijgedragen . De enige die dat deden waren de kleine ondernemers die voorzagen in goederen diensten , voedsel voorzieningen zonder schaarste en prijsopdrijving , daarom worden deze nu in de huidige tijd het boetekleed aangekleed om hen de nek om te draaien . De enige krachtige stemmen die nog kunnen spreken uit de weg

Zo werken totalitaire regimes over en over again stress beter toegerust

Verslaafd aan het vergaren van macht en geld maar ook verslaafd aan extravagante en gruwelijke kicks (enige emotie die zij kunnen waarnemen zijn zeer extreme pijn en angst toegebracht aan anderen tijdens gezamenlijk of individuele rituelen bij zeer diverse slachtoffers ) welke hen tijdelijke een zeker rust brengt . Vrienden maken ze niet want niemand is te vertrouwen , dus tijdelijke uitvoerders die na de klus worden vernietigd . De intens gruwelijke angsten waaronder zij gebukt gaan voor de dood en andere onzekerheden tergt hun brein waaruit ze constant een uitweg zoeken om orde te brengen in het onzekere biologische en de Oncontroleerbare weg van de natuur . Deze moeten bedwongen worden evenals “ het zinloze uitschot de massa die krioelt als mieren in hun ogen en waar zij geen grip of zicht op krijgen. Voor hen ongrijpbaar en dus ontoegankelijk , waar God geen antwoorden gaf , hebben zin dit ingeruild voor betaalde pseudo wetenschap en techniek waarbij de onderzoeken ondergeschikt moeten zijn aan de door hen gewenste uitkomsten.

Daar is nu de hoop gevestigd op bluf want de marsmannetjes en aliens bleven uit, clonen lukte niet en invriezen is gelukt maar tot welke nut daarvoor moet de gehoopte AI versmelting robot mens nooit bewezen en beproefd nu uitkomst geven. Wederom de gewenste uitkomst stuurt het onderzoek welke net als zovelen dus nietig en als pseudo wetenschap (replicatie crisis) kan worden aangemeld

Alleen het fysiek waarneembare is werkelijkheid , wat werkt, werkt en wat niet werkt , werkt niet , daarvoor is geen bewijs nodig . Daarbij (lees macht als onmacht Marilyn Fænkel French ) het meedogenloze geweld welke (ook medische en mentale ) wetenschap op haar conto heeft . Het uitvinden van gewelddadige bio oorlogsmiddelen, zinloze additionele onderzoeks instrumenten en middelen voor mens en landbouw met toegepast chemicaliën voor nieuwe patenten . Het levert geld en het doel heiligt de middelen .

Dat geld ook voor de giftige toevoegingen chemicaliën aan water , lucht (geo engeneering cloud seeding) en land vervuiling door o.a. betrokken bij neo nazi bedrijf Bayer

Welke alle perken te buiten gaan evenals straling 5G voor de nieuwe robot tech nieuwe infra structuur welke mens en natuur vernietigd stille dood al in tachtiger jaren de schadelijke affecten bekend en verzwegen

Niet minder maar meer opdringen van middelen als replacement van de veilige Basis van gezinnen en gezamenlijke tribe of dorps gevoel vertrekt door kleine schooltjes en werkgevers met vaste betrekkingen , vaste eigen zorg , nuts bedrijven E.a.

Schaalvergroting en volledig overgeleverd aan buitenlandse autocrats bedrijven gerund door investeerders waarin de spin van het web nauwelijks meer zichtbaar noch aanspreekbaar is zijn orders afgeeft

Nu (boek Bas de koning hfst 10) voltooit de ramp met digitalisering en spionage tot de diepste kern van de mens verweven met macht en uitbuiting leidend naar een catastrofale steeds sneller rijdende trein dus op weg is naar de afgrond , existentiële crisis

Een half door parallelle samenlevingen met initiatieven en kennis voor de weg daarna welke nu al wordt ingezet

Stop deze trein

Het enige wat nog nodig is, is de paralellen samenleving waarbij ook de boeren inmiddels hun weg terug vinden naar schaalverkleining en natuur , want andere keuzes zijn er niet

Het land is wereldwijd onderbevolking en wacht om opnieuw door u te worden ontdekt gekoesterd en bewerkt

Hoe kun jij dan helpen vanuit jouw eigen positie ? Stel meer vragen en stel je bloot aan de fysiek waarneembare realiteit , ga op onderzoek uit , zelf , praat met mensen uit diverse culturen ook via jouw netwerk , zelf en koppel verleden heden en toekomsten stappen . Ook bij uitvoering van beleid stel vragen bij jezelf en bij anderen en blijf bij jezelf , wat niet goed voelt , niet doen !

Quates en links :

Het ontsterfelijkheids comitee van John gray

“ Jan Boesten vervolg is het ontsterfelijkheids comité van John Gray absolute aanrader , beide boeken. Ben laatste nog aan lezen; kern is dat het ontsterfelijlheids comitee (voorlopers eugenetica ) het menselijk ras ( maar ook andere levensvormen ) wil bevrijden van zijn zwakheden en ze zien zichzelf als Godbouwers die mbt wetenschap en techniek een nieuwe onsterfelijke zinvolle “levensvorm “ ontwikkelen die all intellect is dus denk ook voorloper op ARticicial intelligence en transhumanen .

Er is vanuit deze elite club een minachting voor God en het sterfelijk leven - zij menen vele malen te overtreffen waarbij tot nu toe in het boek alleen maar vernietiging van alles wat leeft. Zie hier citaat pag boek

“ Eugenetica wilde de mens verlossen van gebrekkige mensen terwijl spiritisten geloofden dat het hiernamaals de mens van gebrekkigheid zou zuiveren, twee denksysyemen kwamen samen in een plan .

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Beweging_van_de_Godbouwers

“ wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar.

Het wordt een keuze tussen het biologische natuurlijke leven op aarde of de technocratische versie de vernietiging van de aarde -

“wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar John Gray het ontsterfelijkheids comité

En het streven naar ontsterfelijkheid, door volgelingen van Kurzweil immortalisme “ genoemd , is een programma voor uitroeing van de mens, een verdwijntruc met een drastische uitwerking dan iedere denkbare loop van de gebeurtenissen . In het immortalistische scenario construeert de mens zijn eigen uitsterven (en met hen mogelijk de rest van alle leven op aarde ) door in te grijpen in het evolutionaire proces teneinde een nieuw soort ( AI/robot ) te scheppen, maakt het dier dan naar eeuwig leven hunkert een einde aan doesn’t eigen bestaan

https://www.npr.org/2014/11/05/361427276/how-thousands-of-nazis-were-rewarded-with-life-in-the-u-

https://dilyana.bg/the-pentagon-bio-weapons/

Georgia as a testing ground

The Lugar Center is the Pentagon bio laboratory in Georgia. It is located just 17 km from the US Vaziani military airbase in the capital Tbilisi. Tasked with the military program are biologists from the US Army Medical Research Unit-Georgia (USAMRU-G) along with private contractors. The Bio-safety Level 3 Laboratory is accessible only to US citizens with security clearance. They are accorded diplomatic immunity under the 2002 US-Georgia Agreement on defense

“ A nightfall does not come all at once, neither does oppression . In both instances , there is a twilight when everything remains seemingly unchanged. And it is in such a twilight that we all must be aware of change in the air- however slight - lest we become victims of the darkness , justice William O Douglas “ the end of America , letter of warning (echoes of totalitarian regimes ) dr Naomi

Wolf

Boeken incl docu

Planet lockdown Michael Moore

Planet of the humans Catherine Austin fits

Vandana Shiva survive the 2% seed and natural cure theft by agressieve patenting and stealing

blckbx.tv

Café Weltschmerz

De blauwe tijgers

Fox Nieuws Tucker Carlons en Sky Nieuws Australia

Redacted

Ad Broere nieuwsbrief

Maurice de Hond Nieuwsbrief

Sybe Wyninga blog

Mijn Blog Brieven aan mijn vader

Blog

Als de graven worden gedolven -nieuw leven

Posted on April 26, 2020 at 4:59 PM
Wanneer de graven worden gedolven -nieuw leven 3 april 2020 

Wanneer de graven worden gedolven
Om ruimte te maken voor het plan
De herinrichting van de aarde
Een nieuwe holocaust die plaatsvind

Wanneer de mannen in de pakken komen
Met hun gewelddadige spuiten
Het asfalt te reinigen
Van ons bloed


Wanneer de aarde opensplijt
Honderden vuurspuwende monsters
Geduldig wachten om machtshebbers
Knarsen tandend te verslinden

Wanneer de hemel donderend opengaat
Eeuwig durende tranen van God
Armen open gespreid om zovelen
 kwetsbaren en geliefden te ontvangen

Wanneer de profetieën waarheid worden
“ de liefhebbende en zachtmoedigen
Zullen de aarde erven “
Als het onkruid is verdelgd

Wanneer het zal gaan
Zoals het altijd is gegaan
En voorbestemd zal de nieuwe
Liefhebbende stam de aarde omarmen

Nanda J.S. Bakker

Categories: Nieuwe bundel "Afscheid van ..............Hoofdstuk I

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

2679 Comments

Reply cheap jordans
10:52 AM on May 26, 2021 
I really wanted to type a brief message to express gratitude to you for the awesome ideas you are writing here. My prolonged internet look up has now been honored with awesome tips to exchange with my guests. I would declare that most of us readers actually are definitely blessed to dwell in a fabulous community with very many wonderful individuals with helpful strategies. I feel very much fortunate to have used the weblog and look forward to really more fun times reading here. Thank you again for everything.
cheap jordans http://www.cheapjordan.us
Reply yeezy shoes
10:53 AM on May 26, 2021 
I wanted to write you one bit of remark in order to say thank you once again for those exceptional strategies you've featured on this page. It's really surprisingly generous with people like you to supply unhampered precisely what a number of people would have made available for an e book in making some cash for their own end, notably considering that you could possibly have tried it if you ever considered necessary. The points additionally served to be a easy way to understand that many people have a similar eagerness just as my personal own to know very much more when considering this matter. I am sure there are several more fun situations in the future for those who looked over your blog.
yeezy shoes http://www.yeezy-shoes.us.org
Reply curry 5 shoes
10:53 AM on May 26, 2021 
I intended to write you that very small observation to help thank you very much as before about the remarkable knowledge you've shown at this time. This has been seriously open-handed of people like you to present without restraint exactly what a few individuals could possibly have supplied for an electronic book in order to make some dough for their own end, mostly since you might well have tried it in case you desired. Those guidelines also served to become a easy way to be sure that other people online have a similar interest just like my personal own to learn many more pertaining to this problem. I think there are thousands of more pleasurable instances in the future for those who discover your blog post.
curry 5 shoes http://www.curry5.us.com
Reply chrome hearts online store
10:53 AM on May 26, 2021 
I would like to express my thanks to you for bailing me out of this particular predicament. After scouting throughout the world wide web and finding methods which were not productive, I thought my entire life was done. Existing devoid of the strategies to the difficulties you've solved all through your good write-up is a critical case, as well as the ones that might have badly damaged my career if I hadn't come across your web site. The know-how and kindness in handling every part was precious. I'm not sure what I would've done if I had not come upon such a thing like this. I'm able to at this point relish my future. Thanks a lot very much for this professional and effective help. I won't hesitate to suggest the sites to any individual who should have tips about this matter.
chrome hearts online store http://www.chromeheartstoreonline.com
Reply jordan shoes
10:53 AM on May 26, 2021 
A lot of thanks for all of your work on this website. My daughter really loves engaging in investigations and it's simple to grasp why. A lot of people learn all concerning the compelling form you offer helpful guidance via the website and in addition inspire participation from people on the point while our princess is without question understanding a whole lot. Have fun with the rest of the year. You're conducting a powerful job.
jordan shoes http://www.cheapjordan.us
Reply moncler jackets
10:53 AM on May 26, 2021 
Thanks so much for giving everyone an exceptionally breathtaking possiblity to read from this site. It can be very fantastic and packed with amusement for me and my office peers to visit your web site at least thrice weekly to find out the new guides you have. And lastly, I am also actually pleased with all the remarkable tactics you give. Selected 1 points in this post are essentially the most efficient we have all ever had.
moncler jackets http://www.monclerjackets.us.org
Reply steph curry shoes
10:53 AM on May 26, 2021 
I precisely desired to thank you so much yet again. I'm not certain what I would have handled in the absence of the entire creative ideas revealed by you concerning this concern. Previously it was the fearsome issue in my position, however , discovering your professional style you solved that took me to leap over delight. I'm grateful for your information and thus sincerely hope you realize what an amazing job that you are doing training most people through your web site. I know that you have never encountered all of us.
steph curry shoes http://www.curryshoes.net
Reply kyrie irving shoes
10:53 AM on May 26, 2021 
I and my guys were found to be going through the best tips and hints from your site and all of a sudden got an awful feeling I never expressed respect to the website owner for those tips. My guys came as a result thrilled to learn them and have in effect certainly been enjoying those things. I appreciate you for being considerably considerate as well as for pick out this form of important guides most people are really eager to discover. My personal sincere apologies for not saying thanks to earlier.
kyrie irving shoes http://www.kyrieirving-shoes.us.com
Reply yeezy boost 500
10:53 AM on May 26, 2021 
I want to express my passion for your generosity in support of persons who require guidance on your field. Your personal dedication to getting the message all through had been pretty interesting and has constantly made some individuals like me to achieve their ambitions. Your personal helpful guide entails so much a person like me and substantially more to my colleagues. Thanks a lot; from all of us.
yeezy boost 500 http://www.yeezy-500.us.com
Reply supreme
5:00 AM on May 29, 2021 
I precisely wished to thank you so much again. I am not sure what I would've tried in the absence of the actual opinions contributed by you over such a concern. It has been an absolute terrifying scenario for me, nevertheless encountering this skilled fashion you treated it made me to leap over joy. I am thankful for this support and in addition hope you find out what an amazing job you're doing training the rest using a site. Most likely you have never come across all of us.
supreme http://www.supremes.us.org
Reply kobe
5:01 AM on May 29, 2021 
I not to mention my pals have already been going through the excellent techniques located on your web page and then quickly got a horrible suspicion I never expressed respect to the web site owner for those techniques. The men ended up for this reason happy to see them and already have definitely been taking pleasure in them. Many thanks for really being well thoughtful and for figuring out this kind of fantastic ideas millions of individuals are really needing to be aware of. Our honest regret for not expressing appreciation to sooner.
kobe http://www.kobe.us.com
Reply golden goose sneakers
5:02 AM on May 29, 2021 
I intended to create you this very little note to be able to thank you very much over again for your personal amazing views you have shown here. It's generous of people like you to give extensively what exactly a number of us would have offered for sale for an e book to help make some money on their own, especially considering that you could possibly have tried it if you desired. These basics also served like a great way to fully grasp that many people have a similar dream the same as mine to know a great deal more related to this problem. I know there are a lot more enjoyable opportunities ahead for individuals who discover your blog.
golden goose sneakers http://www.goldengoosessale.com
Reply yeezy 500 blush
5:03 AM on May 29, 2021 
I needed to put you a little bit of observation in order to thank you so much again on the unique knowledge you have provided in this article. It is simply open-handed with people like you to give unreservedly precisely what most people could possibly have marketed for an ebook to generate some money on their own, and in particular since you might have done it if you considered necessary. These good tips likewise served as the great way to be certain that most people have the same zeal the same as my own to see many more in terms of this issue. I am certain there are a lot more enjoyable sessions in the future for folks who view your blog.
yeezy 500 blush http://www.yeezy-500.us.com
Reply air jordan
5:03 AM on May 29, 2021 
Thank you a lot for giving everyone an exceptionally nice chance to read in detail from this site. It can be very superb and stuffed with amusement for me personally and my office mates to visit your blog at minimum 3 times in one week to find out the newest tips you have. And definitely, I am usually impressed for the great ideas served by you. Certain 2 ideas in this article are particularly the finest we have all had.
air jordan http://www.airjordansstore.com
Reply supreme hoodie
5:04 AM on May 29, 2021 
I have to express my admiration for your kind-heartedness supporting visitors who must have help on that study. Your special dedication to passing the message along has been incredibly interesting and has in every case enabled women like me to reach their objectives. Your interesting guide implies much a person like me and far more to my office workers. Thanks a lot; from all of us.
supreme hoodie http://www.supremeshoodie.com
Reply adidas yeezy
1:52 PM on June 1, 2021 
I wanted to make a small comment to say thanks to you for these marvelous ideas you are showing at this site. My incredibly long internet research has at the end of the day been rewarded with high-quality details to talk about with my family and friends. I 'd suppose that most of us visitors are unequivocally fortunate to dwell in a remarkable community with many lovely people with beneficial secrets. I feel very much privileged to have used the website page and look forward to tons of more enjoyable times reading here. Thanks once again for everything.
adidas yeezy http://www.yeezysadidas.us
Reply curry 8
1:52 PM on June 1, 2021 
I simply had to say thanks once more. I'm not certain the things I would have created without the entire basics provided by you directly on such area. It was actually the frightful difficulty in my position, nevertheless noticing a new specialised mode you processed it forced me to leap for fulfillment. Extremely happy for this advice and then trust you really know what a powerful job you are doing instructing the mediocre ones via your website. More than likely you haven't met any of us.
curry 8 http://www.curry8shoes.us
Reply bape clothing
1:53 PM on June 1, 2021 
I enjoy you because of every one of your effort on this site. Kim really loves carrying out investigation and it is simple to grasp why. We all hear all of the compelling medium you offer informative suggestions by means of your web site and as well improve participation from the others on the situation while my simple princess has always been starting to learn a lot. Take pleasure in the remaining portion of the year. You are always conducting a fabulous job.
bape clothing http://www.bapes.us.org
Reply air jordans
1:53 PM on June 1, 2021 
I definitely wanted to write down a quick remark to say thanks to you for those splendid hints you are showing on this site. My incredibly long internet lookup has finally been rewarded with reputable know-how to share with my friends and classmates. I 'd point out that most of us site visitors actually are rather lucky to dwell in a magnificent community with so many outstanding individuals with interesting guidelines. I feel really happy to have seen the web pages and look forward to really more enjoyable times reading here. Thanks a lot again for all the details.
air jordans http://www.cheap-airjordans.us.com
Reply golden goose sneakers
1:53 PM on June 1, 2021 
Thank you for all your valuable labor on this blog. My aunt loves making time for investigation and it's really obvious why. I hear all relating to the powerful way you provide both useful and interesting suggestions through the blog and as well as recommend contribution from other individuals on this matter so our own princess is now being taught a lot. Enjoy the rest of the new year. You have been conducting a really good job.
golden goose sneakers http://www.goldengoose-sneakers.us