Auteur / Psycholoog

Boodschap

STOP THAT TRAIN /STOP DIE TREIN

Zet deze trein nu tot stilstand

voordat hij gaat crashen

Vanuit de wijze lessen in de geschiedenis, en de combinatie van verleden , heden en toekomst zijn er uitspraken als “hardlopers zijn doodlopers ”alsmede “stilstand is ook vooruitgang ”wijze uitspraken die nooit vergaan. Wat wordt dan bedoeld met die trein. Die trein is een combinatie van alle moderne vernuften die momenteel worden ingezet vanuit een technocratisch digitaal wereldbeeld waarin alles controleervaar en voorspelbaar wordt. Gewoon omdat het kan en het er is, wordt beslist dat dit wereldwijd “moet” worden ingezet, zonder dat hier vooraf brede maatschappelijke discussie hebben plaatsgevonden. Want wat moet eigenlijk en wie bepaald dat en met welk doel. In principe vind men wel dat techniek de mens kan dienen , denk aan de wasmachine die werd uitgevonden en de computer i.p.v. de typemachine.

Wel blijft dat bij elke stap weer opnieuw wordt gekeken naar wel doel en gemak de uitvinding dient. Maar op een bepaald moment is alles in stroomversnelling gegaan en werd de ene vernieuwing na de andere over de mens heen gestort. Via slimme marketing werd het gepresenteerd als noodzaak en iets waar men niet langer omheen kon. Dus men ging braaf mee . Inmiddels is er een moment gekomen waarbij iedereen zich afvraagt, waar gaat dit heen en is dit echt wat wij willen. Dan doel ik op het transhumanisme , en vergaande ontwikkeling van de robot als nieuwe schepping en de daarbij behorende leefomgeving van high skilled techniek die alleen via een hoogstaand ingewikkeld netwerk mogelijk is. Een soort moderne wereldwijde magnetron in verbinding met elkaar en satellieten en welke een buitengewone hoge gebruik van elektra en andere energie bronnen nodig heeft. Denk alleen al aan een gemiddeld data opslag centrum waar 1 miljoen liter water bij nodig is en meer dan een windmolenpark om dit van energie te voorzien en dat is nog krap gemeten. De uitstoot is immens en zeer schadelijk voor de aarde en natuurlijk leefmilieu van mens plant en dier. Daarbij is het inmiddels bekend dat dit niet zonder gevolgen is en vergaande consequenties heeft. Dit gaat dermate ver dat de oude mens en schepping in een illusionaire technische vorm wordt gegoten door het gedrag, beweging, spraak e.a. te kopiëren via spy ware, zonder dat dit vooraf met mensen is besproken. Er ontstaan zo robots die kopieën zijn van bestaande mensen, die daar wel of niet van op de hoogte zijn. De high Tech omgeving die deze vergaande nieuwe schepping met zich meebrengt , is dermate schadelijk m.b.t. impact dat het de oude leefomgeving ofwel zwaar beschadigd ofwel geheel vernietigd.

Dan is het de vraag wie bepaald en dit is valt terug te lezen in het boek van Prof Bob de Wit, society 4.0 een zeer kleine groep die zich op wel of niet ethische wijze heeft verrijkt ten koste van anderen. Het doet gelijken aan het oude systeem waarbij een kleine groep door zichzelf uitgeroepen adelijken cq koningen , heerser werd over een bepaald gebied of land. Inmiddels is dit de wereld geworden. Een aantal documentaires die hier veel uitleg over geven zijn, maar ook achtergrond info geven over het vergaren van Macht en middelen zijn o.a. :

Tim Gielen Monopoly : https://www.bitchute.com/video/cHMwZURVEQMs/:

Catherine Austin Fits Planet Lockdown, https://www.youtube.com/watch?v=Adj9BUmWuCY&ab_channel=PlanetLockdown

Dr Vandana Shiva lezingen, boeken en documentaires en intervieuws: https://www.youtube.com/watch?v=DBGSbMBJ0LE&ab_channel=WeCanRemaketheWorldPodcast how to survive the 2% and a quest to preserve life , soil and seeds

https://www.youtube.com/watch?v=f9lq-uBdxg8&ab_channel=AfterSkool divide https://www.youtube.com/watch?v=3YnkP9H3t-M&ab_channel=InfinityFoundationOfficial AI versus being

Michael Moore Planet of the Humans over de klimaat leugen en green energie verdien modellen https://www.youtube.com/watch?v=3ZsXyDkyrCk&ab_channel=FanboyChannel

Gedurende de hele geschiedenis getuigd kolonisme en feodalisme van een kleine groep die ten koste van een ideologie en macht en middelen misbruik en hebzucht., Daarbij worden er al honderden jaren miljoenen slachtoffers wereldwijd gemaakt van burgers, in meer of minder mate en al het andere leven op deze planeet. Vanuit de pareto analyse kun je stellen dat 20% van een groep mensen 80% van de aarde in bezit heeft genomen, middelen onder beheer heeft en ook de aarde en leefomgeving vervuild. Dart 80% van de mensen slechts 20% heeft, beheerd en vervuild dan is het ook logisch dat een dergelijke situatie geen duurzaamheid heeft.

Waarom kan het dan doorgaan, verdeel en heers en verslaving aan producten speelt daarbij een grote rol. Wie namelijk echt verstand heeft van kleur weet dat zwart en wit slecht shades van een kleur zijn en geen echte kleur. Daarbij pak de kleur erbij wie heeft ooit een wit of zwart mens ontmoet?? Niemand want ze bestaan niet. We hebben allemaal verschillen en Unique features en intentie van kleurenpallet . Er is dus geen verschil in kleur, cultuur, etc. als men kijkt naar de agrarische revolutie, de industriële revolutie en inmiddels de technocratische revolutie. De Technocratie en globalistische revolutie maakt geen onderscheid daarin want iedereen en alles is ondergeschikt aan hen die de wereld runnen. Hierin een pact met de rol van banken en overheden om de onderdrukking ongelijkheid en armoede onbewust te ondersteunen en uit te voeren. De overheersing van oorlog instrumenteel zoals : spy ware, biolabs, propaganda, censuur, chaos, crisis , dehumanisering, omvolking, isoleren, vervreemden, verstedelijking in massasteden, ontvolking platteland, vergiftiging in lucht, land en water, depersonaliseren, massa hypnose, en herhaling waarbij angst en gehoorzaamheid wordt geïnstalleerd zodat de massa elkaar naar de slachtbank leidt. En dit is maar een kleine greep van wat er voorhanden is om vooraf gestelde agenda’s en doelen doorgang te laten vinden waarbij de biologische natuurlijke leefomgeving en leven wordt vervangen door technocratisch en robot leven vanuit de arrogantie onsterfelijk te worden en een nieuwe wereld te scheppen die bestaat uit een krankzinnige illusie van psychopaten.

Oorlogen en conflicten worde ingezet als middel teneinde honger en meer sterfte te bereiken. In de huidige tijd staan er honderden oorlogen ter discussie zoals; Jemen, Irak, Afghanistan, en Oekraïne waar al meer dan 15 jaar onrust is. Er wordt iets voorgeschoteld maar er zijn geen journalisten meer ter plekke en die er zijn worden doodgezwegen of geweigerd en weggestuurd. Niet geloofd. Men kent https://www.youtube.com/watch?v=JrMiSQAGOS4&ab_channel=TheUniversityofChicago waarbij professor : UnCommon Core: The Causes and Consequences of the Ukraine Crisis John J. Mearsheimer, the R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor in Political Science de university of chicago waarin hij aangefet waaro de Nato hoofdcshuldig is en altijd was in dit conflict en vele anderen.

Oliver Stone is a filmmaker with 3 Oscar wins and 11 Oscar nominations. His films include Platoon, Wall Street, Born on the Fourth of July, Scarface, JFK, Nixon, Alexander, W, Snowden, and documentaries where he has interviewed Fidel Castro, Hugo Chavez, and Vladimir Putin.

Oliver Stone: Vladimir Putin and teh War in Ucraine.

https://www.youtube.com/watch?v=ygAqYC8JOQI&ab_channel=LexFridman

De revolutie in 2014 was verraad ook en vooral vanuit Nato en EU die hierop aanstuurden , het bracht het land ten val , ongewenst , corruptie en kinderhandel en vreselijke gruwelen uit de Donbas , sommigen onderdeel van extreme nazi welke immens en gruwelijk geweld toepasten , gehele Donbas vernietigd en de bevolking zelf heeft een documentaire gemaakt om de corruptie van de huidige leider en diens functionarissen in de openheid te brengen met gevaar voor eigen leven. Immers de zuiveringen van deze leider mr Z . zijn gruwelijk, alle media en alle politieke partijen heeft hij verbannen en hij regeert met ijzeren vuist wel of niet geleid door NATO en auticratisch EU . huidige leider is coke snuivende geld verslindende figuur die zich door de US laat dicteren want daar komt zijn geld vandaan. Labs zijn er al jaren waar rare dingen gebeuren , maar niemand antwoorden krijgt (zie ook Delijsna reporter en Laura Aboli onderzoek journalist die meerdere documentaires maakte om aandacht te vestigen op de gruwelijke zuiveringen en attrocities oor het Oekraïne leger in de Donbas waar Russisch sprekende Oekraïners worden vervolgd en vermoord. Ale hun huizen platgeschoten. Het was nooit vrij en soeverein maar onderdrukt door geweld en corruptie de bevolking uitgebuit en bedrogen en nog steeds !

Rusland is een stijgende lijn en al jaren maken ze vorderingen en pogen steeds meer democratische waarden en veiligheid in te passen, nemen actief deel aan VN maar willen hun eigenhout behouden. Na de ellende van de invasie van aasgierende hyena’s uit andere westerse landen , heeft huidige leider de rust maar zeker ook de welvaart hersteld waaronder goede zorg , scholing Ea . Daarbij staat het gezin en familie centraal en is in het westen duidelijk geworden dat er inmiddels rollen zijn omgedraaid , in Rusland mag je over alles spreken maar in t westen en Europa heerst een ongekende censuur en riskeer je uitsluiting of zelfs opsluiting en ander geweld , tables have turned . Hetgeen wordt bevestigd door John mareBx docu en benoem andere documentaires ,

Er zijn dus twee kanten van de medaille altijd en het is vergif en naïef te veronderstellen dat dit niet zou zijn. Inmiddels weten vanuit de rapporten van o.a. amnestie dat er misdaden worden gepleegd door Azov Oekraïens soldaten en dat Zelensky miljoenen wegsluit vanuit een door Oekraïne gemaakt docu over de pandora box

Dat is ook de reden dat het kolonisme aan beide kanten zowel geweld en vernietiging voor kon brengen aan beide kanten van de oceaan want niemand kreeg de juiste kanten van de geschiedenis belicht waardoor er als bevolking nu weer worden uitgespeeld en tegen elkaar worden opgezet , denk even na , geen van beide leeft in weelde dus het is kristal helder dat het geld , toen en nu witgewassen en gestolen van huidige bevolking door (belasting subsidies en donaties) door zogenaamde filantropen die hun woekerwinsten hebben belegd in offshores Ea mega investerings bedrijven die zich als een web over de wereld hebben gegooid , gesteund door alle bilaterale overeenkomsten , handels verdragen en globalisme

Het is evident dat dit alles voor “ hen “ was en niks maar niks aan de bevolkingen wereldwijd heeft bijgedragen . De enige die dat deden waren de kleine ondernemers die voorzagen in goederen diensten , voedsel voorzieningen zonder schaarste en prijsopdrijving , daarom worden deze nu in de huidige tijd het boetekleed aangekleed om hen de nek om te draaien . De enige krachtige stemmen die nog kunnen spreken uit de weg

Zo werken totalitaire regimes over en over again stress beter toegerust

Verslaafd aan het vergaren van macht en geld maar ook verslaafd aan extravagante en gruwelijke kicks (enige emotie die zij kunnen waarnemen zijn zeer extreme pijn en angst toegebracht aan anderen tijdens gezamenlijk of individuele rituelen bij zeer diverse slachtoffers ) welke hen tijdelijke een zeker rust brengt . Vrienden maken ze niet want niemand is te vertrouwen , dus tijdelijke uitvoerders die na de klus worden vernietigd . De intens gruwelijke angsten waaronder zij gebukt gaan voor de dood en andere onzekerheden tergt hun brein waaruit ze constant een uitweg zoeken om orde te brengen in het onzekere biologische en de Oncontroleerbare weg van de natuur . Deze moeten bedwongen worden evenals “ het zinloze uitschot de massa die krioelt als mieren in hun ogen en waar zij geen grip of zicht op krijgen. Voor hen ongrijpbaar en dus ontoegankelijk , waar God geen antwoorden gaf , hebben zin dit ingeruild voor betaalde pseudo wetenschap en techniek waarbij de onderzoeken ondergeschikt moeten zijn aan de door hen gewenste uitkomsten.

Daar is nu de hoop gevestigd op bluf want de marsmannetjes en aliens bleven uit, clonen lukte niet en invriezen is gelukt maar tot welke nut daarvoor moet de gehoopte AI versmelting robot mens nooit bewezen en beproefd nu uitkomst geven. Wederom de gewenste uitkomst stuurt het onderzoek welke net als zovelen dus nietig en als pseudo wetenschap (replicatie crisis) kan worden aangemeld

Alleen het fysiek waarneembare is werkelijkheid , wat werkt, werkt en wat niet werkt , werkt niet , daarvoor is geen bewijs nodig . Daarbij (lees macht als onmacht Marilyn Fænkel French ) het meedogenloze geweld welke (ook medische en mentale ) wetenschap op haar conto heeft . Het uitvinden van gewelddadige bio oorlogsmiddelen, zinloze additionele onderzoeks instrumenten en middelen voor mens en landbouw met toegepast chemicaliën voor nieuwe patenten . Het levert geld en het doel heiligt de middelen .

Dat geld ook voor de giftige toevoegingen chemicaliën aan water , lucht (geo engeneering cloud seeding) en land vervuiling door o.a. betrokken bij neo nazi bedrijf Bayer

Welke alle perken te buiten gaan evenals straling 5G voor de nieuwe robot tech nieuwe infra structuur welke mens en natuur vernietigd stille dood al in tachtiger jaren de schadelijke affecten bekend en verzwegen

Niet minder maar meer opdringen van middelen als replacement van de veilige Basis van gezinnen en gezamenlijke tribe of dorps gevoel vertrekt door kleine schooltjes en werkgevers met vaste betrekkingen , vaste eigen zorg , nuts bedrijven E.a.

Schaalvergroting en volledig overgeleverd aan buitenlandse autocrats bedrijven gerund door investeerders waarin de spin van het web nauwelijks meer zichtbaar noch aanspreekbaar is zijn orders afgeeft

Nu (boek Bas de koning hfst 10) voltooit de ramp met digitalisering en spionage tot de diepste kern van de mens verweven met macht en uitbuiting leidend naar een catastrofale steeds sneller rijdende trein dus op weg is naar de afgrond , existentiële crisis

Een half door parallelle samenlevingen met initiatieven en kennis voor de weg daarna welke nu al wordt ingezet

Stop deze trein

Het enige wat nog nodig is, is de paralellen samenleving waarbij ook de boeren inmiddels hun weg terug vinden naar schaalverkleining en natuur , want andere keuzes zijn er niet

Het land is wereldwijd onderbevolking en wacht om opnieuw door u te worden ontdekt gekoesterd en bewerkt

Hoe kun jij dan helpen vanuit jouw eigen positie ? Stel meer vragen en stel je bloot aan de fysiek waarneembare realiteit , ga op onderzoek uit , zelf , praat met mensen uit diverse culturen ook via jouw netwerk , zelf en koppel verleden heden en toekomsten stappen . Ook bij uitvoering van beleid stel vragen bij jezelf en bij anderen en blijf bij jezelf , wat niet goed voelt , niet doen !

Quates en links :

Het ontsterfelijkheids comitee van John gray

“ Jan Boesten vervolg is het ontsterfelijkheids comité van John Gray absolute aanrader , beide boeken. Ben laatste nog aan lezen; kern is dat het ontsterfelijlheids comitee (voorlopers eugenetica ) het menselijk ras ( maar ook andere levensvormen ) wil bevrijden van zijn zwakheden en ze zien zichzelf als Godbouwers die mbt wetenschap en techniek een nieuwe onsterfelijke zinvolle “levensvorm “ ontwikkelen die all intellect is dus denk ook voorloper op ARticicial intelligence en transhumanen .

Er is vanuit deze elite club een minachting voor God en het sterfelijk leven - zij menen vele malen te overtreffen waarbij tot nu toe in het boek alleen maar vernietiging van alles wat leeft. Zie hier citaat pag boek

“ Eugenetica wilde de mens verlossen van gebrekkige mensen terwijl spiritisten geloofden dat het hiernamaals de mens van gebrekkigheid zou zuiveren, twee denksysyemen kwamen samen in een plan .

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Beweging_van_de_Godbouwers

“ wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar.

Het wordt een keuze tussen het biologische natuurlijke leven op aarde of de technocratische versie de vernietiging van de aarde -

“wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar John Gray het ontsterfelijkheids comité

En het streven naar ontsterfelijkheid, door volgelingen van Kurzweil immortalisme “ genoemd , is een programma voor uitroeing van de mens, een verdwijntruc met een drastische uitwerking dan iedere denkbare loop van de gebeurtenissen . In het immortalistische scenario construeert de mens zijn eigen uitsterven (en met hen mogelijk de rest van alle leven op aarde ) door in te grijpen in het evolutionaire proces teneinde een nieuw soort ( AI/robot ) te scheppen, maakt het dier dan naar eeuwig leven hunkert een einde aan doesn’t eigen bestaan

https://www.npr.org/2014/11/05/361427276/how-thousands-of-nazis-were-rewarded-with-life-in-the-u-

https://dilyana.bg/the-pentagon-bio-weapons/

Georgia as a testing ground

The Lugar Center is the Pentagon bio laboratory in Georgia. It is located just 17 km from the US Vaziani military airbase in the capital Tbilisi. Tasked with the military program are biologists from the US Army Medical Research Unit-Georgia (USAMRU-G) along with private contractors. The Bio-safety Level 3 Laboratory is accessible only to US citizens with security clearance. They are accorded diplomatic immunity under the 2002 US-Georgia Agreement on defense

“ A nightfall does not come all at once, neither does oppression . In both instances , there is a twilight when everything remains seemingly unchanged. And it is in such a twilight that we all must be aware of change in the air- however slight - lest we become victims of the darkness , justice William O Douglas “ the end of America , letter of warning (echoes of totalitarian regimes ) dr Naomi

Wolf

Boeken incl docu

Planet lockdown Michael Moore

Planet of the humans Catherine Austin fits

Vandana Shiva survive the 2% seed and natural cure theft by agressieve patenting and stealing

blckbx.tv

Café Weltschmerz

De blauwe tijgers

Fox Nieuws Tucker Carlons en Sky Nieuws Australia

Redacted

Ad Broere nieuwsbrief

Maurice de Hond Nieuwsbrief

Sybe Wyninga blog

Mijn Blog Brieven aan mijn vader

Blog

Brief aan mijn vader; memorial day 5 mei 2020

Posted on May 5, 2020 at 4:05 PM
Memorial day 5 mei 2020 Brief aan mijn vader

Vandaag is het memorial day ;voor jou een belangerije dag want 
jij  was een oorlogskind . Jaarlijks herinner ik me onze ritjes in de legerjeep naar de Ginkelse hei om de oorlog en dood van jou vader te herdenken. Maar ook om de  bevrijding te vieren om nooit te vergeten welke strijd daarvoor was gevoerd en welke offers waren geleverd. ook door jouw familie. 
Mijn lieve oma Bakker, jouw moeder vertelde me dat je toen je geboren was je ogen zo lief waren dat ze bang was dat je gekwets zou worden en niet zou overleven.  Ze had veel angst om jou toen de oorlog losbrak. Haar man, jouw vader werd toen jij  ongeveer  6 jaar was meegenomen en  gefuseerd; dat ben je nooit vergeten . Je sprak vaak over hem en over het verdriet hem nooit echt gekend te hebben. Het gemis van een vader maakte jou kwetsbaar maar ook heel sterk. Tijdens de oorlog maakte je de hongerwinter mee
samen met je 2 zusjes en moeder, er was geen vader
om jullie te beschermen, jij was al heel jong de man des huizes. na de bevrijding  werd je als kind gescheiden van je familie  en op de boot gezet naar Zweden , waar je in een gezin liefdevol bent opgevangen en gevoed: een kind migrant  die niets liever wilde dan weer terug keren naar zijn vaderland, Nederland. Daarom ben je ook nooit geemigreerd ondanks de vele uitnodigingen om naar Amerika te gaan waar jou een voorspoedige carrieer wachte als internationaal bekende beeldend kunstenaaar. Je bleef altijd trouw aan Nederland en bouwde hier jouw faam en toekomst op samen met jouw gezin. Wat allemaal had meegemaakt  maakte dat je je altijd kon verplaatsen en bewegen in alle kringen en werelden, overal geliefd en een gevraagd spreker. 

Als kind leerde je mij alles - over jou pijn en verdriet, over vechten voor vrijheid en je dromen. Maar ook hoe belangrijk de lessenzijn  die wij leren uit geschiedenis, psychologen,  filosofen en kunstenaars ;  niks is wat het lijkt en niks is zeker dus  je moet  altijd vragen blijven stellen en je op niets en niemand blind staren. Er is niks  zo veranderlijk als een mens en de mens is een  leerling met een slecht geheugen waardoor de geschiedenis zich steeds herhaalt.  Vele  citaten gingen  over en weer en als 8 jaris meisje had ik altijd mijn schriftje bij de hand om alles op te schrijven.  Mijn eerste gedicht "de dromer "droeg ik op aan jou, mijn lieve papa. Je lijste het in en koesterde het. 

Vandaag is het bevrijdings dag en ik denk terug aan jou omdat ik me nu nog meer kan verplaatsen in jou. Juist nu de hele wereld ook Nederland  in een soort  van oorlog zit , een bizarre tijd, een crisis waarin ook niets is wat het lijkt en niets meer zeker of vanzelfsprekend is. Vandaag spreek ik met mijn kinderen net als jij toen, over geschiedenis, filosofie, psychologie en kunst. Een  gevoel van machteloosheid meld zich maar dan toch doorgaan met die kleine stapjes van hoop, vertrouwen hebben, liefhebben, strijden en vooral doorzetten. 

Het levens lijkt soms net spel, soms wreed  en soms mooi, een schaakspel met vele spelers.
Je wilt met idialen en hoop zoveel tegelijk veranderen,  maar dat gaat niet. Wat wel kan is stap voor stap vooruit en in ruil daarvoor vaak  er weer een terug, omdat dit nu eenmaal is hoe het gaat. Zolang we maar kunnen blijven luisteren  naar wat we elkaar te zeggen hebben , de mensen liefhebben die er toe doen,  en steeds weer blijven proberen het beste en mooiste van onszelf aan dit leven te geven voor nu en later. 
Bedankt lieve papa voor wat jij me hebt geleerd en het dierbare geschenk van jouw liefde. 

Categories: Brieven aan mijn lieve vader -kunstenaars sterven nooit

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

3082 Comments

Reply curry 7
1:54 PM on May 12, 2021 
I am also commenting to make you be aware of what a fantastic discovery my princess found visiting your web site. She realized several pieces, with the inclusion of how it is like to possess an excellent coaching nature to let the rest without difficulty thoroughly grasp certain multifaceted things. You really surpassed our own expectations. Thank you for displaying those valuable, trusted, edifying and even easy thoughts on your topic to Evelyn.
curry 7 http://www.curry7shoes.us
Reply kevin durant shoes
1:54 PM on May 12, 2021 
Thank you so much for giving everyone a very pleasant chance to discover important secrets from this web site. It really is very useful and also jam-packed with amusement for me personally and my office co-workers to visit your web site particularly three times every week to read through the newest guides you will have. And definitely, I am just always fulfilled for the sensational principles you give. Certain 2 points in this posting are basically the simplest I've had.
kevin durant shoes http://www.kd10.us
Reply jordan 4
1:54 PM on May 12, 2021 
A lot of thanks for all of the effort on this web site. Gloria delights in managing internet research and it is easy to understand why. Most people learn all concerning the lively way you produce practical guides through your web site and as well boost participation from website visitors about this issue and my girl is certainly becoming educated a great deal. Take advantage of the remaining portion of the new year. You're the one doing a great job.
jordan 4 http://www.jordan4.us.com
Reply curry 8
1:55 PM on May 12, 2021 
I want to point out my respect for your kind-heartedness supporting men who should have guidance on this one concern. Your special dedication to passing the message all-around came to be quite productive and has constantly permitted those just like me to get to their dreams. Your own invaluable guideline means so much a person like me and additionally to my fellow workers. Thank you; from all of us.
curry 8 http://www.curry8.us
Reply kyrie 6
1:55 PM on May 12, 2021 
I definitely wanted to write a simple comment so as to appreciate you for these nice tips you are giving here. My time intensive internet lookup has now been recognized with useful ideas to share with my two friends. I 'd point out that most of us site visitors actually are extremely blessed to be in a fantastic site with very many special people with interesting techniques. I feel pretty lucky to have seen your web page and look forward to many more entertaining moments reading here. Thank you once more for a lot of things.
kyrie 6 http://www.kyrie6.org
Reply hermes birkin
1:56 PM on May 12, 2021 
I would like to show some appreciation to this writer just for bailing me out of this type of dilemma. Right after surfing through the world wide web and coming across advice which are not helpful, I was thinking my entire life was over. Living without the strategies to the issues you have sorted out through your short post is a serious case, as well as the ones which might have in a wrong way damaged my entire career if I hadn't come across your web blog. The competence and kindness in maneuvering a lot of things was valuable. I'm not sure what I would've done if I had not come across such a stuff like this. I can also at this time relish my future. Thanks so much for the reliable and results-oriented help. I will not think twice to refer the website to any person who should have tips about this area.
hermes birkin http://www.hermesbirkins.com
Reply jordan shoes
1:56 PM on May 12, 2021 
I would like to express thanks to you just for bailing me out of such a scenario. Just after browsing through the world wide web and finding ideas which are not productive, I figured my entire life was over. Living minus the approaches to the problems you've resolved as a result of your entire short post is a serious case, as well as the ones that might have badly damaged my entire career if I had not encountered your website. Your main ability and kindness in taking care of almost everything was vital. I'm not sure what I would have done if I had not come upon such a thing like this. I can at this moment look forward to my future. Thanks a lot very much for the expert and amazing guide. I will not think twice to recommend your blog post to anybody who requires support on this subject.
jordan shoes http://www.jordansshoes.us.org
Reply golden goose outlet
1:56 PM on May 12, 2021 
I am writing to make you understand of the useful encounter my cousin's princess enjoyed browsing your blog. She figured out many things, not to mention what it is like to possess an ideal teaching nature to make many more with ease gain knowledge of chosen problematic subject matter. You truly exceeded our expectations. Thank you for imparting those productive, healthy, edifying not to mention cool tips on your topic to Janet.
golden goose outlet http://www.goldengooseoutletstore.com
Reply yeezy boost 350
7:41 AM on May 16, 2021 
I must express my respect for your generosity supporting individuals who must have help on this one matter. Your very own commitment to passing the message all-around ended up being remarkably interesting and has continuously made most people like me to get to their aims. Your warm and helpful instruction means a lot a person like me and a whole lot more to my mates. Thanks a ton; from each one of us.
yeezy boost 350 http://www.yeezy350s.com
Reply jordan 13
7:42 AM on May 16, 2021 
My husband and i were very contented Jordan managed to finish up his reports while using the precious recommendations he grabbed while using the web page. It is now and again perplexing to simply choose to be freely giving thoughts that many people have been selling. So we realize we need you to thank for that. The most important explanations you have made, the easy site menu, the relationships you can assist to create - it's got mostly fabulous, and it's facilitating our son and the family imagine that the article is amusing, and that's incredibly vital. Thanks for the whole thing!
jordan 13 http://www.jordan13.us.com
Reply lebron james shoes
7:43 AM on May 16, 2021 
Thanks a lot for providing individuals with an extremely memorable possiblity to discover important secrets from this web site. It is always so ideal and also jam-packed with fun for me and my office co-workers to visit your blog at the least 3 times in 7 days to learn the latest things you will have. And of course, I'm just certainly amazed with your dazzling principles you serve. Certain 3 ideas on this page are indeed the most efficient we have all ever had.
lebron james shoes http://www.lebronjames-shoes.us.com
Reply kyrie 4
7:43 AM on May 16, 2021 
I simply wanted to write a brief comment to be able to express gratitude to you for some of the stunning tips and hints you are posting on this site. My considerable internet lookup has finally been recognized with reliable knowledge to exchange with my guests. I 'd say that many of us site visitors are very much fortunate to be in a good website with so many perfect individuals with useful ideas. I feel pretty happy to have seen the site and look forward to plenty of more thrilling moments reading here. Thanks once more for all the details.
kyrie 4 http://www.kyrie4shoes.us
Reply supreme
7:43 AM on May 16, 2021 
Thanks for each of your effort on this web site. Gloria takes pleasure in managing internet research and it is easy to see why. Almost all hear all regarding the lively means you deliver both useful and interesting guides via the web site and in addition strongly encourage response from some others on that situation so our own girl is in fact studying a lot of things. Enjoy the rest of the year. You have been doing a first class job.
supreme http://www.supremeclothings.us.com
Reply jordan 6
2:31 PM on May 17, 2021 
A lot of thanks for your entire labor on this website. My daughter enjoys working on internet research and it's easy to understand why. Most of us learn all about the lively medium you present rewarding techniques by means of your blog and as well boost response from people on the subject matter then my child is without question being taught a lot of things. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You're doing a really good job.
jordan 6 http://www.jordan6.us.com
Reply off white clothing
2:33 PM on May 17, 2021 
A lot of thanks for your own work on this web site. My aunt take interest in engaging in internet research and it's obvious why. I know all concerning the powerful medium you render sensible tips and tricks through your website and even inspire participation from others on the issue and our favorite princess is now learning a whole lot. Take pleasure in the rest of the new year. You have been performing a pretty cool job.
off white clothing http://www.off--white.us.com
Reply cheap jordans
2:34 PM on May 17, 2021 
I intended to create you that little observation to finally give many thanks again for the great solutions you have discussed at this time. It's really incredibly generous with people like you to make without restraint what exactly a number of us might have sold for an electronic book to help with making some money for their own end, principally since you might have tried it in the event you wanted. The ideas in addition served as the great way to fully grasp some people have a similar interest just like my own to learn lots more in regard to this condition. I believe there are numerous more enjoyable moments in the future for those who look into your site.
cheap jordans http://www.shoesjordan.us.com
Reply yeezy boost 700
2:34 PM on May 17, 2021 
Thank you a lot for giving everyone such a remarkable chance to read in detail from here. It is always so pleasing and as well , full of amusement for me and my office peers to search your blog really 3 times weekly to read the new issues you have got. And indeed, I'm usually amazed with the amazing principles served by you. Some 3 points on this page are surely the most efficient I've ever had.
yeezy boost 700 http://www.yeezy700.us.com
Reply kd shoes
11:11 PM on May 17, 2021 
I as well as my buddies have already been taking note of the best ideas from the website then quickly came up with a terrible suspicion I had not expressed respect to the web site owner for those strategies. These women were certainly excited to learn them and have now surely been taking pleasure in those things. We appreciate you being simply considerate and also for picking out some excellent subject matter most people are really eager to be informed on. Our own sincere regret for not expressing appreciation to earlier.
kd shoes http://www.kd-shoes.us
Reply yeezy shoes
11:11 PM on May 17, 2021 
Thanks a lot for giving everyone remarkably terrific possiblity to read critical reviews from this web site. It is often very ideal and full of a lot of fun for me personally and my office co-workers to search your web site on the least three times in 7 days to study the newest stuff you have got. Not to mention, we're usually amazed for the superb tactics served by you. Some 1 ideas in this posting are undeniably the simplest we have all had.
yeezy shoes http://www.shoesyeezy.com
Reply supreme shirt
11:13 PM on May 17, 2021 
My wife and i have been so peaceful Albert could carry out his reports through the precious recommendations he came across using your site. It is now and again perplexing just to be handing out thoughts that many most people have been making money from. And now we remember we've got the writer to appreciate because of that. The type of illustrations you've made, the straightforward website menu, the friendships your site help to instill - it's got many great, and it's making our son and our family reckon that this subject matter is entertaining, and that is rather essential. Many thanks for all the pieces!
supreme shirt http://www.supremeshirt.us.com