Auteur / Psycholoog

Boodschap

STOP THAT TRAIN /STOP DIE TREIN

Zet deze trein nu tot stilstand

voordat hij gaat crashen

Vanuit de wijze lessen in de geschiedenis, en de combinatie van verleden , heden en toekomst zijn er uitspraken als “hardlopers zijn doodlopers ”alsmede “stilstand is ook vooruitgang ”wijze uitspraken die nooit vergaan. Wat wordt dan bedoeld met die trein. Die trein is een combinatie van alle moderne vernuften die momenteel worden ingezet vanuit een technocratisch digitaal wereldbeeld waarin alles controleervaar en voorspelbaar wordt. Gewoon omdat het kan en het er is, wordt beslist dat dit wereldwijd “moet” worden ingezet, zonder dat hier vooraf brede maatschappelijke discussie hebben plaatsgevonden. Want wat moet eigenlijk en wie bepaald dat en met welk doel. In principe vind men wel dat techniek de mens kan dienen , denk aan de wasmachine die werd uitgevonden en de computer i.p.v. de typemachine.

Wel blijft dat bij elke stap weer opnieuw wordt gekeken naar wel doel en gemak de uitvinding dient. Maar op een bepaald moment is alles in stroomversnelling gegaan en werd de ene vernieuwing na de andere over de mens heen gestort. Via slimme marketing werd het gepresenteerd als noodzaak en iets waar men niet langer omheen kon. Dus men ging braaf mee . Inmiddels is er een moment gekomen waarbij iedereen zich afvraagt, waar gaat dit heen en is dit echt wat wij willen. Dan doel ik op het transhumanisme , en vergaande ontwikkeling van de robot als nieuwe schepping en de daarbij behorende leefomgeving van high skilled techniek die alleen via een hoogstaand ingewikkeld netwerk mogelijk is. Een soort moderne wereldwijde magnetron in verbinding met elkaar en satellieten en welke een buitengewone hoge gebruik van elektra en andere energie bronnen nodig heeft. Denk alleen al aan een gemiddeld data opslag centrum waar 1 miljoen liter water bij nodig is en meer dan een windmolenpark om dit van energie te voorzien en dat is nog krap gemeten. De uitstoot is immens en zeer schadelijk voor de aarde en natuurlijk leefmilieu van mens plant en dier. Daarbij is het inmiddels bekend dat dit niet zonder gevolgen is en vergaande consequenties heeft. Dit gaat dermate ver dat de oude mens en schepping in een illusionaire technische vorm wordt gegoten door het gedrag, beweging, spraak e.a. te kopiëren via spy ware, zonder dat dit vooraf met mensen is besproken. Er ontstaan zo robots die kopieën zijn van bestaande mensen, die daar wel of niet van op de hoogte zijn. De high Tech omgeving die deze vergaande nieuwe schepping met zich meebrengt , is dermate schadelijk m.b.t. impact dat het de oude leefomgeving ofwel zwaar beschadigd ofwel geheel vernietigd.

Dan is het de vraag wie bepaald en dit is valt terug te lezen in het boek van Prof Bob de Wit, society 4.0 een zeer kleine groep die zich op wel of niet ethische wijze heeft verrijkt ten koste van anderen. Het doet gelijken aan het oude systeem waarbij een kleine groep door zichzelf uitgeroepen adelijken cq koningen , heerser werd over een bepaald gebied of land. Inmiddels is dit de wereld geworden. Een aantal documentaires die hier veel uitleg over geven zijn, maar ook achtergrond info geven over het vergaren van Macht en middelen zijn o.a. :

Tim Gielen Monopoly : https://www.bitchute.com/video/cHMwZURVEQMs/:

Catherine Austin Fits Planet Lockdown, https://www.youtube.com/watch?v=Adj9BUmWuCY&ab_channel=PlanetLockdown

Dr Vandana Shiva lezingen, boeken en documentaires en intervieuws: https://www.youtube.com/watch?v=DBGSbMBJ0LE&ab_channel=WeCanRemaketheWorldPodcast how to survive the 2% and a quest to preserve life , soil and seeds

https://www.youtube.com/watch?v=f9lq-uBdxg8&ab_channel=AfterSkool divide https://www.youtube.com/watch?v=3YnkP9H3t-M&ab_channel=InfinityFoundationOfficial AI versus being

Michael Moore Planet of the Humans over de klimaat leugen en green energie verdien modellen https://www.youtube.com/watch?v=3ZsXyDkyrCk&ab_channel=FanboyChannel

Gedurende de hele geschiedenis getuigd kolonisme en feodalisme van een kleine groep die ten koste van een ideologie en macht en middelen misbruik en hebzucht., Daarbij worden er al honderden jaren miljoenen slachtoffers wereldwijd gemaakt van burgers, in meer of minder mate en al het andere leven op deze planeet. Vanuit de pareto analyse kun je stellen dat 20% van een groep mensen 80% van de aarde in bezit heeft genomen, middelen onder beheer heeft en ook de aarde en leefomgeving vervuild. Dart 80% van de mensen slechts 20% heeft, beheerd en vervuild dan is het ook logisch dat een dergelijke situatie geen duurzaamheid heeft.

Waarom kan het dan doorgaan, verdeel en heers en verslaving aan producten speelt daarbij een grote rol. Wie namelijk echt verstand heeft van kleur weet dat zwart en wit slecht shades van een kleur zijn en geen echte kleur. Daarbij pak de kleur erbij wie heeft ooit een wit of zwart mens ontmoet?? Niemand want ze bestaan niet. We hebben allemaal verschillen en Unique features en intentie van kleurenpallet . Er is dus geen verschil in kleur, cultuur, etc. als men kijkt naar de agrarische revolutie, de industriële revolutie en inmiddels de technocratische revolutie. De Technocratie en globalistische revolutie maakt geen onderscheid daarin want iedereen en alles is ondergeschikt aan hen die de wereld runnen. Hierin een pact met de rol van banken en overheden om de onderdrukking ongelijkheid en armoede onbewust te ondersteunen en uit te voeren. De overheersing van oorlog instrumenteel zoals : spy ware, biolabs, propaganda, censuur, chaos, crisis , dehumanisering, omvolking, isoleren, vervreemden, verstedelijking in massasteden, ontvolking platteland, vergiftiging in lucht, land en water, depersonaliseren, massa hypnose, en herhaling waarbij angst en gehoorzaamheid wordt geïnstalleerd zodat de massa elkaar naar de slachtbank leidt. En dit is maar een kleine greep van wat er voorhanden is om vooraf gestelde agenda’s en doelen doorgang te laten vinden waarbij de biologische natuurlijke leefomgeving en leven wordt vervangen door technocratisch en robot leven vanuit de arrogantie onsterfelijk te worden en een nieuwe wereld te scheppen die bestaat uit een krankzinnige illusie van psychopaten.

Oorlogen en conflicten worde ingezet als middel teneinde honger en meer sterfte te bereiken. In de huidige tijd staan er honderden oorlogen ter discussie zoals; Jemen, Irak, Afghanistan, en Oekraïne waar al meer dan 15 jaar onrust is. Er wordt iets voorgeschoteld maar er zijn geen journalisten meer ter plekke en die er zijn worden doodgezwegen of geweigerd en weggestuurd. Niet geloofd. Men kent https://www.youtube.com/watch?v=JrMiSQAGOS4&ab_channel=TheUniversityofChicago waarbij professor : UnCommon Core: The Causes and Consequences of the Ukraine Crisis John J. Mearsheimer, the R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor in Political Science de university of chicago waarin hij aangefet waaro de Nato hoofdcshuldig is en altijd was in dit conflict en vele anderen.

Oliver Stone is a filmmaker with 3 Oscar wins and 11 Oscar nominations. His films include Platoon, Wall Street, Born on the Fourth of July, Scarface, JFK, Nixon, Alexander, W, Snowden, and documentaries where he has interviewed Fidel Castro, Hugo Chavez, and Vladimir Putin.

Oliver Stone: Vladimir Putin and teh War in Ucraine.

https://www.youtube.com/watch?v=ygAqYC8JOQI&ab_channel=LexFridman

De revolutie in 2014 was verraad ook en vooral vanuit Nato en EU die hierop aanstuurden , het bracht het land ten val , ongewenst , corruptie en kinderhandel en vreselijke gruwelen uit de Donbas , sommigen onderdeel van extreme nazi welke immens en gruwelijk geweld toepasten , gehele Donbas vernietigd en de bevolking zelf heeft een documentaire gemaakt om de corruptie van de huidige leider en diens functionarissen in de openheid te brengen met gevaar voor eigen leven. Immers de zuiveringen van deze leider mr Z . zijn gruwelijk, alle media en alle politieke partijen heeft hij verbannen en hij regeert met ijzeren vuist wel of niet geleid door NATO en auticratisch EU . huidige leider is coke snuivende geld verslindende figuur die zich door de US laat dicteren want daar komt zijn geld vandaan. Labs zijn er al jaren waar rare dingen gebeuren , maar niemand antwoorden krijgt (zie ook Delijsna reporter en Laura Aboli onderzoek journalist die meerdere documentaires maakte om aandacht te vestigen op de gruwelijke zuiveringen en attrocities oor het Oekraïne leger in de Donbas waar Russisch sprekende Oekraïners worden vervolgd en vermoord. Ale hun huizen platgeschoten. Het was nooit vrij en soeverein maar onderdrukt door geweld en corruptie de bevolking uitgebuit en bedrogen en nog steeds !

Rusland is een stijgende lijn en al jaren maken ze vorderingen en pogen steeds meer democratische waarden en veiligheid in te passen, nemen actief deel aan VN maar willen hun eigenhout behouden. Na de ellende van de invasie van aasgierende hyena’s uit andere westerse landen , heeft huidige leider de rust maar zeker ook de welvaart hersteld waaronder goede zorg , scholing Ea . Daarbij staat het gezin en familie centraal en is in het westen duidelijk geworden dat er inmiddels rollen zijn omgedraaid , in Rusland mag je over alles spreken maar in t westen en Europa heerst een ongekende censuur en riskeer je uitsluiting of zelfs opsluiting en ander geweld , tables have turned . Hetgeen wordt bevestigd door John mareBx docu en benoem andere documentaires ,

Er zijn dus twee kanten van de medaille altijd en het is vergif en naïef te veronderstellen dat dit niet zou zijn. Inmiddels weten vanuit de rapporten van o.a. amnestie dat er misdaden worden gepleegd door Azov Oekraïens soldaten en dat Zelensky miljoenen wegsluit vanuit een door Oekraïne gemaakt docu over de pandora box

Dat is ook de reden dat het kolonisme aan beide kanten zowel geweld en vernietiging voor kon brengen aan beide kanten van de oceaan want niemand kreeg de juiste kanten van de geschiedenis belicht waardoor er als bevolking nu weer worden uitgespeeld en tegen elkaar worden opgezet , denk even na , geen van beide leeft in weelde dus het is kristal helder dat het geld , toen en nu witgewassen en gestolen van huidige bevolking door (belasting subsidies en donaties) door zogenaamde filantropen die hun woekerwinsten hebben belegd in offshores Ea mega investerings bedrijven die zich als een web over de wereld hebben gegooid , gesteund door alle bilaterale overeenkomsten , handels verdragen en globalisme

Het is evident dat dit alles voor “ hen “ was en niks maar niks aan de bevolkingen wereldwijd heeft bijgedragen . De enige die dat deden waren de kleine ondernemers die voorzagen in goederen diensten , voedsel voorzieningen zonder schaarste en prijsopdrijving , daarom worden deze nu in de huidige tijd het boetekleed aangekleed om hen de nek om te draaien . De enige krachtige stemmen die nog kunnen spreken uit de weg

Zo werken totalitaire regimes over en over again stress beter toegerust

Verslaafd aan het vergaren van macht en geld maar ook verslaafd aan extravagante en gruwelijke kicks (enige emotie die zij kunnen waarnemen zijn zeer extreme pijn en angst toegebracht aan anderen tijdens gezamenlijk of individuele rituelen bij zeer diverse slachtoffers ) welke hen tijdelijke een zeker rust brengt . Vrienden maken ze niet want niemand is te vertrouwen , dus tijdelijke uitvoerders die na de klus worden vernietigd . De intens gruwelijke angsten waaronder zij gebukt gaan voor de dood en andere onzekerheden tergt hun brein waaruit ze constant een uitweg zoeken om orde te brengen in het onzekere biologische en de Oncontroleerbare weg van de natuur . Deze moeten bedwongen worden evenals “ het zinloze uitschot de massa die krioelt als mieren in hun ogen en waar zij geen grip of zicht op krijgen. Voor hen ongrijpbaar en dus ontoegankelijk , waar God geen antwoorden gaf , hebben zin dit ingeruild voor betaalde pseudo wetenschap en techniek waarbij de onderzoeken ondergeschikt moeten zijn aan de door hen gewenste uitkomsten.

Daar is nu de hoop gevestigd op bluf want de marsmannetjes en aliens bleven uit, clonen lukte niet en invriezen is gelukt maar tot welke nut daarvoor moet de gehoopte AI versmelting robot mens nooit bewezen en beproefd nu uitkomst geven. Wederom de gewenste uitkomst stuurt het onderzoek welke net als zovelen dus nietig en als pseudo wetenschap (replicatie crisis) kan worden aangemeld

Alleen het fysiek waarneembare is werkelijkheid , wat werkt, werkt en wat niet werkt , werkt niet , daarvoor is geen bewijs nodig . Daarbij (lees macht als onmacht Marilyn Fænkel French ) het meedogenloze geweld welke (ook medische en mentale ) wetenschap op haar conto heeft . Het uitvinden van gewelddadige bio oorlogsmiddelen, zinloze additionele onderzoeks instrumenten en middelen voor mens en landbouw met toegepast chemicaliën voor nieuwe patenten . Het levert geld en het doel heiligt de middelen .

Dat geld ook voor de giftige toevoegingen chemicaliën aan water , lucht (geo engeneering cloud seeding) en land vervuiling door o.a. betrokken bij neo nazi bedrijf Bayer

Welke alle perken te buiten gaan evenals straling 5G voor de nieuwe robot tech nieuwe infra structuur welke mens en natuur vernietigd stille dood al in tachtiger jaren de schadelijke affecten bekend en verzwegen

Niet minder maar meer opdringen van middelen als replacement van de veilige Basis van gezinnen en gezamenlijke tribe of dorps gevoel vertrekt door kleine schooltjes en werkgevers met vaste betrekkingen , vaste eigen zorg , nuts bedrijven E.a.

Schaalvergroting en volledig overgeleverd aan buitenlandse autocrats bedrijven gerund door investeerders waarin de spin van het web nauwelijks meer zichtbaar noch aanspreekbaar is zijn orders afgeeft

Nu (boek Bas de koning hfst 10) voltooit de ramp met digitalisering en spionage tot de diepste kern van de mens verweven met macht en uitbuiting leidend naar een catastrofale steeds sneller rijdende trein dus op weg is naar de afgrond , existentiële crisis

Een half door parallelle samenlevingen met initiatieven en kennis voor de weg daarna welke nu al wordt ingezet

Stop deze trein

Het enige wat nog nodig is, is de paralellen samenleving waarbij ook de boeren inmiddels hun weg terug vinden naar schaalverkleining en natuur , want andere keuzes zijn er niet

Het land is wereldwijd onderbevolking en wacht om opnieuw door u te worden ontdekt gekoesterd en bewerkt

Hoe kun jij dan helpen vanuit jouw eigen positie ? Stel meer vragen en stel je bloot aan de fysiek waarneembare realiteit , ga op onderzoek uit , zelf , praat met mensen uit diverse culturen ook via jouw netwerk , zelf en koppel verleden heden en toekomsten stappen . Ook bij uitvoering van beleid stel vragen bij jezelf en bij anderen en blijf bij jezelf , wat niet goed voelt , niet doen !

Quates en links :

Het ontsterfelijkheids comitee van John gray

“ Jan Boesten vervolg is het ontsterfelijkheids comité van John Gray absolute aanrader , beide boeken. Ben laatste nog aan lezen; kern is dat het ontsterfelijlheids comitee (voorlopers eugenetica ) het menselijk ras ( maar ook andere levensvormen ) wil bevrijden van zijn zwakheden en ze zien zichzelf als Godbouwers die mbt wetenschap en techniek een nieuwe onsterfelijke zinvolle “levensvorm “ ontwikkelen die all intellect is dus denk ook voorloper op ARticicial intelligence en transhumanen .

Er is vanuit deze elite club een minachting voor God en het sterfelijk leven - zij menen vele malen te overtreffen waarbij tot nu toe in het boek alleen maar vernietiging van alles wat leeft. Zie hier citaat pag boek

“ Eugenetica wilde de mens verlossen van gebrekkige mensen terwijl spiritisten geloofden dat het hiernamaals de mens van gebrekkigheid zou zuiveren, twee denksysyemen kwamen samen in een plan .

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Beweging_van_de_Godbouwers

“ wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar.

Het wordt een keuze tussen het biologische natuurlijke leven op aarde of de technocratische versie de vernietiging van de aarde -

“wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar John Gray het ontsterfelijkheids comité

En het streven naar ontsterfelijkheid, door volgelingen van Kurzweil immortalisme “ genoemd , is een programma voor uitroeing van de mens, een verdwijntruc met een drastische uitwerking dan iedere denkbare loop van de gebeurtenissen . In het immortalistische scenario construeert de mens zijn eigen uitsterven (en met hen mogelijk de rest van alle leven op aarde ) door in te grijpen in het evolutionaire proces teneinde een nieuw soort ( AI/robot ) te scheppen, maakt het dier dan naar eeuwig leven hunkert een einde aan doesn’t eigen bestaan

https://www.npr.org/2014/11/05/361427276/how-thousands-of-nazis-were-rewarded-with-life-in-the-u-

https://dilyana.bg/the-pentagon-bio-weapons/

Georgia as a testing ground

The Lugar Center is the Pentagon bio laboratory in Georgia. It is located just 17 km from the US Vaziani military airbase in the capital Tbilisi. Tasked with the military program are biologists from the US Army Medical Research Unit-Georgia (USAMRU-G) along with private contractors. The Bio-safety Level 3 Laboratory is accessible only to US citizens with security clearance. They are accorded diplomatic immunity under the 2002 US-Georgia Agreement on defense

“ A nightfall does not come all at once, neither does oppression . In both instances , there is a twilight when everything remains seemingly unchanged. And it is in such a twilight that we all must be aware of change in the air- however slight - lest we become victims of the darkness , justice William O Douglas “ the end of America , letter of warning (echoes of totalitarian regimes ) dr Naomi

Wolf

Boeken incl docu

Planet lockdown Michael Moore

Planet of the humans Catherine Austin fits

Vandana Shiva survive the 2% seed and natural cure theft by agressieve patenting and stealing

blckbx.tv

Café Weltschmerz

De blauwe tijgers

Fox Nieuws Tucker Carlons en Sky Nieuws Australia

Redacted

Ad Broere nieuwsbrief

Maurice de Hond Nieuwsbrief

Sybe Wyninga blog

Mijn Blog Brieven aan mijn vader

Blog

Brief aan mijn vader; 75 jaar vrijheid Nederland

Posted on June 28, 2020 at 1:09 PM
Lieve papa
Het is bijna de dag dat je jarig bent, je zou op 6 juli 2020 83 jaar zijn geworden. Wat een feest zou dat zijn en hoeveel prachtige nieuwe dingen zou je weer hebben gemaakt als kunstenaar. Alleen dit jaar zou alles anders zijn. Als oorlogskind maakte je de tweede wereld oorlog en bezetting in alle hevigheid mee. Je leefde in angst en onderdrukking, met hongeren in  verdriet en pijn samen met je ouders, die hun winkel moesten sluiten en jouw zusjes. Elke dag was er weer die angst en onzekerheid. Op 6 jarige leeftijd was je getuige dat jouw vader, die in het verzet was, werd verraden en weg werd gevoerd, later is hij geëxecuteerd door de Duitse bezetters. Nooit heb je hem meer terug gezien om hem te zeggen hoeveel je van hem hield, hoeveel je hem miste. Daarna was jouw leven een trauma, nooit zou je meer dezelfde zijn. De oorlog zat in jouw ziel en later verweven met jouw enorme gedrevenheid en creativiteit. Net na de oorlog was alles vernietigd, geen woning, geen spullen en geen eten. De hongerwinter was een gruwel en jij werd net als veel kinderen uit Arnhem en Gelderland op de boot gezet naar Zweden en geplaats in een pleeggezin. Daar heb je het gelukkig fijn gehad en bij terug keer herenigd met jouw moeder en zusjes begon de wederopbouw van Arnhem, Gelderland en Nederland.  Keihard werken en niet zeuren was de moto en dat heb jij en velen met jou gedaan. Je werd wereldberoemd met prachtige werken die vele plaatsen sieren, o.a. op het grote plein in Wageningen staat trots de  "Fly Away ", zo maakten je er velen door heel Nederland, Portugal, Spanje , Amerika, Mexico enzovoort. Een wereldburger maar altijd een trotse en trouwe burger van Nederland, een beeldhouder en schilder van de Veluwezoom, keerde je altijd weer naar jou roots en daar ben je ook gestorven in Wageningen. Je hele leven streed je voor vrijheid, tegen onrecht en was je er voor jouw medemens met een woord of gebaar van liefde en steun. Je dagelijkse uitje naar het café voor die heerlijke cappuccino, was altijd een feest waar je vele discussies voerde en bijna altijd nieuwe vrienden maakte.  Centraal stond altijd vrijheid en liefde, voor iedereen en dat zag ik terug in de mooie sculpturen innigheid tussen moeder en kind en tussen geliefden. Je schilderijen waren levenslustig waarin mens en de vrije natuur. Gestreden heb je voor mij, voor mijn gezin en mede voor onze vrijheid vandaag, en daarom schrijf ik jou vandaag. Dit jaar 75 jaar vrijheid: Door een crisis wordt de democratie en verworven vrijheid langzaam afgebroken, stapje voor stapje. Vanuit de liefde en het verlangen naar vrijheid staan mensen op, demonstreren  om samen hun beeld en verhaal te doen naar elkaar, naar de overheden, bestuurders en justitie en eigenlijk naar iedereen want iedereen is burger. Dit om iedereen te herinneren aan het belang van die verworven vrijheid  en om op te roepen om allemaal samen te gaan staan voor onze verworven vrijheid, voor onze democratie en voor ons land. Vanuit die liefde had ik naar jou graf kunnen gaan  in Heelsum(en dat van jouw lieve moeder, mijn oma) vandaag maar ik weet dat jij het belangrijk had gevonden dat ik ook ik namens jou en al die anderen die geleden hebben, die alles verloren hebben en die leefden met littekens. Die hebben gevochten om  alles weer opnieuw op te bouwen en die de vrijheid weer gewonnen hebben. Aan jou en aan al deze strijders wil ik mijn stem en boodschap laten zien en horen dus ik heb de bloemen voor jou geschonken aan onze stad Arnhem. Namens jou stuur ik iedereen liefde, wijsheid en kracht toe om allemaal samen onze vrijheid en democratie opnieuw te vestigen. Bedankt voor alle lessen en bedankt voor jouw strijd papa!
 
Foto 1;  2004 Portugal boekpresentatie nieuwste dichtbundel en schilders boek.

Foto  2; Arnhem justitie gebouw in een zee van bloemen en bananen. 

Categories: Brieven aan mijn lieve vader -kunstenaars sterven nooit

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

2325 Comments

Reply longchamp handbags
5:08 PM on May 11, 2021 
Thank you for each of your labor on this web page. My niece take interest in participating in internet research and it's really easy to see why. A number of us hear all of the dynamic mode you give reliable tips through this website and therefore inspire contribution from others on this area plus our own daughter has been learning a lot of things. Enjoy the remaining portion of the year. You are always conducting a glorious job.
longchamp handbags http://www.longchampshandbags.us.org
Reply kd shoes
5:08 PM on May 11, 2021 
Thanks a lot for providing individuals with an extremely breathtaking opportunity to discover important secrets from this site. It really is very useful and also stuffed with a lot of fun for me personally and my office peers to visit your site not less than thrice weekly to study the latest items you have. Not to mention, I am also actually amazed for the wonderful techniques you give. Certain 2 tips in this posting are particularly the most suitable we have had.
kd shoes http://www.kevindurantshoes.us.com
Reply kyrie 6
5:09 PM on May 11, 2021 
I wanted to write you a bit of word so as to give many thanks again just for the fantastic basics you have shared on this website. It's extremely open-handed with people like you to present openly what some people could have offered for sale as an ebook to generate some bucks for themselves, precisely considering the fact that you might have done it in case you decided. The thoughts additionally acted to become fantastic way to be aware that other individuals have a similar passion much like my very own to learn good deal more with reference to this issue. I'm certain there are thousands of more pleasurable moments up front for individuals who read carefully your website.
kyrie 6 http://www.kyrie6.org
Reply kevin durant shoes
5:10 PM on May 11, 2021 
I as well as my pals have already been taking note of the best hints found on the website and then quickly came up with an awful suspicion I never expressed respect to the web site owner for those secrets. These boys were for that reason thrilled to read all of them and have in reality been tapping into those things. Appreciation for simply being indeed kind and for choosing varieties of ideal things most people are really eager to learn about. My very own honest regret for not expressing appreciation to you earlier.
kevin durant shoes http://www.kevindurant-shoes.us.com
Reply kobe sneakers
5:11 PM on May 11, 2021 
I simply wanted to write a word so as to express gratitude to you for some of the fabulous pointers you are giving on this site. My prolonged internet investigation has now been recognized with awesome knowledge to share with my visitors. I 'd assert that we site visitors actually are extremely fortunate to dwell in a magnificent community with so many special individuals with valuable tricks. I feel really blessed to have come across the web pages and look forward to really more cool times reading here. Thank you again for all the details.
kobe sneakers http://www.kobesneakers.com
Reply supreme shirt
5:11 PM on May 11, 2021 
I wish to express my passion for your kindness for folks that need guidance on this field. Your special commitment to passing the solution up and down appeared to be rather effective and have usually helped employees much like me to arrive at their objectives. Your invaluable instruction signifies much to me and further more to my office workers. Warm regards; from everyone of us.
supreme shirt http://www.supremeshirt.us.com
Reply curry 5 shoes
5:12 PM on May 11, 2021 
I would like to express some appreciation to the writer for bailing me out of this type of trouble. After searching throughout the the net and meeting recommendations which are not powerful, I was thinking my life was over. Living without the presence of answers to the difficulties you have solved by way of the article is a critical case, as well as the ones that could have in a wrong way affected my entire career if I hadn't come across your web site. Your own natural talent and kindness in maneuvering all things was very useful. I don't know what I would've done if I had not come upon such a stuff like this. I'm able to now look ahead to my future. Thank you so much for the high quality and results-oriented guide. I will not be reluctant to propose the sites to anyone who will need guidance on this area.
curry 5 shoes http://www.curry5.us.com
Reply air jordans
2:01 AM on May 13, 2021 
I'm writing to let you be aware of of the exceptional experience my friend's girl had going through your webblog. She learned so many things, including what it is like to possess an incredible giving spirit to let many others quite simply know specified problematic subject areas. You truly did more than visitors' expected results. I appreciate you for coming up with such good, healthy, informative as well as unique guidance on your topic to Jane.
air jordans http://www.cheap-airjordans.us.com
Reply birkin bag
2:02 AM on May 13, 2021 
I must get across my appreciation for your kind-heartedness giving support to persons that should have help with this important theme. Your real commitment to passing the message all around came to be amazingly effective and have specifically allowed people like me to reach their desired goals. Your personal insightful help denotes so much a person like me and even more to my fellow workers. With thanks; from all of us.
birkin bag http://www.hermesonlineshop.com
Reply nike sb
2:03 AM on May 13, 2021 
Needed to send you a very small note just to thank you so much as before just for the wonderful suggestions you've shared at this time. It has been really shockingly open-handed of people like you in giving extensively just what most of us could have supplied for an e-book in order to make some money for themselves, principally given that you could have tried it in the event you wanted. The tactics also served to become easy way to fully grasp that someone else have the same keenness similar to my own to figure out more in terms of this problem. I think there are several more fun situations ahead for individuals that see your blog.
nike sb http://www.sbdunk.us
Reply supreme
8:06 PM on May 14, 2021 
I and also my friends ended up studying the great solutions located on the blog and then suddenly I had an awful suspicion I had not expressed respect to the blog owner for them. Those guys came absolutely very interested to read through them and now have sincerely been having fun with those things. Thank you for really being really kind and then for settling on some amazing subject matter most people are really needing to learn about. Our own sincere apologies for not expressing gratitude to earlier.
supreme http://www.supremeclothing.us.org
Reply paul george shoes
8:07 PM on May 14, 2021 
I would like to show appreciation to you for bailing me out of this particular crisis. Right after looking throughout the online world and obtaining methods that were not powerful, I was thinking my entire life was done. Existing without the approaches to the issues you've fixed by way of this blog post is a serious case, and the ones that could have in a negative way damaged my entire career if I had not come across your blog post. Your primary ability and kindness in taking care of all the stuff was priceless. I am not sure what I would have done if I had not come upon such a subject like this. I can also at this moment look forward to my future. Thanks so much for the professional and result oriented help. I will not hesitate to recommend your web page to any individual who needs to have guidance on this matter.
paul george shoes http://www.paulgeorge.us.com
Reply kyrie 6
8:08 PM on May 14, 2021 
I must show appreciation to you just for bailing me out of this type of incident. Right after checking throughout the the net and coming across advice that were not pleasant, I figured my life was done. Existing without the answers to the issues you have solved by way of your main article content is a serious case, and the kind which might have badly damaged my career if I hadn't encountered your web page. Your own personal competence and kindness in controlling all the pieces was helpful. I am not sure what I would have done if I hadn't encountered such a point like this. I am able to at this moment look ahead to my future. Thanks a lot very much for your professional and effective help. I won't think twice to refer your web site to any person who will need recommendations on this situation.
kyrie 6 http://www.kyrie-6.com
Reply off white
8:10 PM on May 14, 2021 
I needed to send you this very little note to finally thank you yet again for all the great guidelines you've documented in this article. It is open-handed with people like you to offer extensively what exactly most of us might have advertised for an ebook to help make some dough on their own, precisely considering that you might have tried it in case you considered necessary. Those tips additionally worked to be the fantastic way to be sure that other individuals have a similar dreams really like my very own to know significantly more when considering this condition. I know there are thousands of more pleasant sessions in the future for those who read through your blog.
off white http://www.offwhiteoutlet.us.org
Reply golden goose
8:10 PM on May 14, 2021 
I'm commenting to let you understand of the beneficial discovery our girl undergone checking your site. She picked up plenty of details, most notably what it's like to have an excellent teaching character to make other people smoothly learn about some specialized subject areas. You undoubtedly surpassed her expected results. Many thanks for displaying those interesting, dependable, educational and as well as cool guidance on the topic to Lizeth.
golden goose http://www.goldengoose-shoes.us.com
Reply stone island
1:11 PM on May 16, 2021 
My spouse and i have been so cheerful when Louis could finish off his inquiry out of the precious recommendations he acquired using your web page. It's not at all simplistic to just possibly be giving for free techniques that the rest have been making money from. So we see we have got the writer to give thanks to for this. Those illustrations you have made, the straightforward web site menu, the friendships you will make it easier to foster - it is everything astounding, and it's facilitating our son and us understand this issue is interesting, which is seriously serious. Many thanks for the whole thing!
stone island http://www.stone-island.us.com
Reply curry
1:12 PM on May 16, 2021 
My wife and i were very more than happy Emmanuel could deal with his reports from your precious recommendations he discovered out of the site. It is now and again perplexing just to be releasing tactics that many many others may have been trying to sell. Therefore we fully understand we have the blog owner to give thanks to for this. The most important illustrations you've made, the easy site navigation, the relationships your site assist to engender - it is mostly fantastic, and it's really helping our son in addition to us feel that that theme is cool, and that is very important. Thanks for the whole thing!
curry http://www.curryshoes.us.com
Reply yeezy 350
1:13 PM on May 16, 2021 
Needed to put you that very small remark just to say thank you over again regarding the awesome principles you have featured in this case. It was really shockingly generous of you to allow easily just what some people would've made available for an electronic book to generate some bucks on their own, most importantly seeing that you could possibly have tried it in the event you decided. Those points likewise acted to become easy way to understand that most people have the same interest just like my very own to grasp great deal more when considering this issue. I think there are many more pleasant sessions ahead for individuals who examine your blog.
yeezy 350 http://www.yeezy350v2s.com
Reply cheap jordans
1:13 PM on May 16, 2021 
I in addition to my buddies were reading through the great guidelines located on your web blog and suddenly I got an awful feeling I had not thanked you for those techniques. Those ladies became warmed to study all of them and have seriously been using these things. Many thanks for genuinely quite considerate and for going for varieties of fine subjects most people are really desirous to be informed on. Our sincere regret for not expressing gratitude to sooner.
cheap jordans http://www.jordansforcheap.us.com
Reply yeezy 500 blush
1:14 PM on May 16, 2021 
I simply wished to thank you so much yet again. I am not sure the things I could possibly have followed without the actual techniques shared by you regarding such a concern. Entirely was a scary condition in my view, however , considering a new specialised form you solved the issue made me to cry for joy. Extremely happier for this service and even have high hopes you comprehend what a powerful job that you're carrying out educating the mediocre ones by way of your site. Most probably you have never come across all of us.
yeezy 500 blush http://www.yeezy-500.us.com