Auteur / Psycholoog

Boodschap

STOP THAT TRAIN /STOP DIE TREIN

Zet deze trein nu tot stilstand

voordat hij gaat crashen

Vanuit de wijze lessen in de geschiedenis, en de combinatie van verleden , heden en toekomst zijn er uitspraken als “hardlopers zijn doodlopers ”alsmede “stilstand is ook vooruitgang ”wijze uitspraken die nooit vergaan. Wat wordt dan bedoeld met die trein. Die trein is een combinatie van alle moderne vernuften die momenteel worden ingezet vanuit een technocratisch digitaal wereldbeeld waarin alles controleervaar en voorspelbaar wordt. Gewoon omdat het kan en het er is, wordt beslist dat dit wereldwijd “moet” worden ingezet, zonder dat hier vooraf brede maatschappelijke discussie hebben plaatsgevonden. Want wat moet eigenlijk en wie bepaald dat en met welk doel. In principe vind men wel dat techniek de mens kan dienen , denk aan de wasmachine die werd uitgevonden en de computer i.p.v. de typemachine.

Wel blijft dat bij elke stap weer opnieuw wordt gekeken naar wel doel en gemak de uitvinding dient. Maar op een bepaald moment is alles in stroomversnelling gegaan en werd de ene vernieuwing na de andere over de mens heen gestort. Via slimme marketing werd het gepresenteerd als noodzaak en iets waar men niet langer omheen kon. Dus men ging braaf mee . Inmiddels is er een moment gekomen waarbij iedereen zich afvraagt, waar gaat dit heen en is dit echt wat wij willen. Dan doel ik op het transhumanisme , en vergaande ontwikkeling van de robot als nieuwe schepping en de daarbij behorende leefomgeving van high skilled techniek die alleen via een hoogstaand ingewikkeld netwerk mogelijk is. Een soort moderne wereldwijde magnetron in verbinding met elkaar en satellieten en welke een buitengewone hoge gebruik van elektra en andere energie bronnen nodig heeft. Denk alleen al aan een gemiddeld data opslag centrum waar 1 miljoen liter water bij nodig is en meer dan een windmolenpark om dit van energie te voorzien en dat is nog krap gemeten. De uitstoot is immens en zeer schadelijk voor de aarde en natuurlijk leefmilieu van mens plant en dier. Daarbij is het inmiddels bekend dat dit niet zonder gevolgen is en vergaande consequenties heeft. Dit gaat dermate ver dat de oude mens en schepping in een illusionaire technische vorm wordt gegoten door het gedrag, beweging, spraak e.a. te kopiëren via spy ware, zonder dat dit vooraf met mensen is besproken. Er ontstaan zo robots die kopieën zijn van bestaande mensen, die daar wel of niet van op de hoogte zijn. De high Tech omgeving die deze vergaande nieuwe schepping met zich meebrengt , is dermate schadelijk m.b.t. impact dat het de oude leefomgeving ofwel zwaar beschadigd ofwel geheel vernietigd.

Dan is het de vraag wie bepaald en dit is valt terug te lezen in het boek van Prof Bob de Wit, society 4.0 een zeer kleine groep die zich op wel of niet ethische wijze heeft verrijkt ten koste van anderen. Het doet gelijken aan het oude systeem waarbij een kleine groep door zichzelf uitgeroepen adelijken cq koningen , heerser werd over een bepaald gebied of land. Inmiddels is dit de wereld geworden. Een aantal documentaires die hier veel uitleg over geven zijn, maar ook achtergrond info geven over het vergaren van Macht en middelen zijn o.a. :

Tim Gielen Monopoly : https://www.bitchute.com/video/cHMwZURVEQMs/:

Catherine Austin Fits Planet Lockdown, https://www.youtube.com/watch?v=Adj9BUmWuCY&ab_channel=PlanetLockdown

Dr Vandana Shiva lezingen, boeken en documentaires en intervieuws: https://www.youtube.com/watch?v=DBGSbMBJ0LE&ab_channel=WeCanRemaketheWorldPodcast how to survive the 2% and a quest to preserve life , soil and seeds

https://www.youtube.com/watch?v=f9lq-uBdxg8&ab_channel=AfterSkool divide https://www.youtube.com/watch?v=3YnkP9H3t-M&ab_channel=InfinityFoundationOfficial AI versus being

Michael Moore Planet of the Humans over de klimaat leugen en green energie verdien modellen https://www.youtube.com/watch?v=3ZsXyDkyrCk&ab_channel=FanboyChannel

Gedurende de hele geschiedenis getuigd kolonisme en feodalisme van een kleine groep die ten koste van een ideologie en macht en middelen misbruik en hebzucht., Daarbij worden er al honderden jaren miljoenen slachtoffers wereldwijd gemaakt van burgers, in meer of minder mate en al het andere leven op deze planeet. Vanuit de pareto analyse kun je stellen dat 20% van een groep mensen 80% van de aarde in bezit heeft genomen, middelen onder beheer heeft en ook de aarde en leefomgeving vervuild. Dart 80% van de mensen slechts 20% heeft, beheerd en vervuild dan is het ook logisch dat een dergelijke situatie geen duurzaamheid heeft.

Waarom kan het dan doorgaan, verdeel en heers en verslaving aan producten speelt daarbij een grote rol. Wie namelijk echt verstand heeft van kleur weet dat zwart en wit slecht shades van een kleur zijn en geen echte kleur. Daarbij pak de kleur erbij wie heeft ooit een wit of zwart mens ontmoet?? Niemand want ze bestaan niet. We hebben allemaal verschillen en Unique features en intentie van kleurenpallet . Er is dus geen verschil in kleur, cultuur, etc. als men kijkt naar de agrarische revolutie, de industriële revolutie en inmiddels de technocratische revolutie. De Technocratie en globalistische revolutie maakt geen onderscheid daarin want iedereen en alles is ondergeschikt aan hen die de wereld runnen. Hierin een pact met de rol van banken en overheden om de onderdrukking ongelijkheid en armoede onbewust te ondersteunen en uit te voeren. De overheersing van oorlog instrumenteel zoals : spy ware, biolabs, propaganda, censuur, chaos, crisis , dehumanisering, omvolking, isoleren, vervreemden, verstedelijking in massasteden, ontvolking platteland, vergiftiging in lucht, land en water, depersonaliseren, massa hypnose, en herhaling waarbij angst en gehoorzaamheid wordt geïnstalleerd zodat de massa elkaar naar de slachtbank leidt. En dit is maar een kleine greep van wat er voorhanden is om vooraf gestelde agenda’s en doelen doorgang te laten vinden waarbij de biologische natuurlijke leefomgeving en leven wordt vervangen door technocratisch en robot leven vanuit de arrogantie onsterfelijk te worden en een nieuwe wereld te scheppen die bestaat uit een krankzinnige illusie van psychopaten.

Oorlogen en conflicten worde ingezet als middel teneinde honger en meer sterfte te bereiken. In de huidige tijd staan er honderden oorlogen ter discussie zoals; Jemen, Irak, Afghanistan, en Oekraïne waar al meer dan 15 jaar onrust is. Er wordt iets voorgeschoteld maar er zijn geen journalisten meer ter plekke en die er zijn worden doodgezwegen of geweigerd en weggestuurd. Niet geloofd. Men kent https://www.youtube.com/watch?v=JrMiSQAGOS4&ab_channel=TheUniversityofChicago waarbij professor : UnCommon Core: The Causes and Consequences of the Ukraine Crisis John J. Mearsheimer, the R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor in Political Science de university of chicago waarin hij aangefet waaro de Nato hoofdcshuldig is en altijd was in dit conflict en vele anderen.

Oliver Stone is a filmmaker with 3 Oscar wins and 11 Oscar nominations. His films include Platoon, Wall Street, Born on the Fourth of July, Scarface, JFK, Nixon, Alexander, W, Snowden, and documentaries where he has interviewed Fidel Castro, Hugo Chavez, and Vladimir Putin.

Oliver Stone: Vladimir Putin and teh War in Ucraine.

https://www.youtube.com/watch?v=ygAqYC8JOQI&ab_channel=LexFridman

De revolutie in 2014 was verraad ook en vooral vanuit Nato en EU die hierop aanstuurden , het bracht het land ten val , ongewenst , corruptie en kinderhandel en vreselijke gruwelen uit de Donbas , sommigen onderdeel van extreme nazi welke immens en gruwelijk geweld toepasten , gehele Donbas vernietigd en de bevolking zelf heeft een documentaire gemaakt om de corruptie van de huidige leider en diens functionarissen in de openheid te brengen met gevaar voor eigen leven. Immers de zuiveringen van deze leider mr Z . zijn gruwelijk, alle media en alle politieke partijen heeft hij verbannen en hij regeert met ijzeren vuist wel of niet geleid door NATO en auticratisch EU . huidige leider is coke snuivende geld verslindende figuur die zich door de US laat dicteren want daar komt zijn geld vandaan. Labs zijn er al jaren waar rare dingen gebeuren , maar niemand antwoorden krijgt (zie ook Delijsna reporter en Laura Aboli onderzoek journalist die meerdere documentaires maakte om aandacht te vestigen op de gruwelijke zuiveringen en attrocities oor het Oekraïne leger in de Donbas waar Russisch sprekende Oekraïners worden vervolgd en vermoord. Ale hun huizen platgeschoten. Het was nooit vrij en soeverein maar onderdrukt door geweld en corruptie de bevolking uitgebuit en bedrogen en nog steeds !

Rusland is een stijgende lijn en al jaren maken ze vorderingen en pogen steeds meer democratische waarden en veiligheid in te passen, nemen actief deel aan VN maar willen hun eigenhout behouden. Na de ellende van de invasie van aasgierende hyena’s uit andere westerse landen , heeft huidige leider de rust maar zeker ook de welvaart hersteld waaronder goede zorg , scholing Ea . Daarbij staat het gezin en familie centraal en is in het westen duidelijk geworden dat er inmiddels rollen zijn omgedraaid , in Rusland mag je over alles spreken maar in t westen en Europa heerst een ongekende censuur en riskeer je uitsluiting of zelfs opsluiting en ander geweld , tables have turned . Hetgeen wordt bevestigd door John mareBx docu en benoem andere documentaires ,

Er zijn dus twee kanten van de medaille altijd en het is vergif en naïef te veronderstellen dat dit niet zou zijn. Inmiddels weten vanuit de rapporten van o.a. amnestie dat er misdaden worden gepleegd door Azov Oekraïens soldaten en dat Zelensky miljoenen wegsluit vanuit een door Oekraïne gemaakt docu over de pandora box

Dat is ook de reden dat het kolonisme aan beide kanten zowel geweld en vernietiging voor kon brengen aan beide kanten van de oceaan want niemand kreeg de juiste kanten van de geschiedenis belicht waardoor er als bevolking nu weer worden uitgespeeld en tegen elkaar worden opgezet , denk even na , geen van beide leeft in weelde dus het is kristal helder dat het geld , toen en nu witgewassen en gestolen van huidige bevolking door (belasting subsidies en donaties) door zogenaamde filantropen die hun woekerwinsten hebben belegd in offshores Ea mega investerings bedrijven die zich als een web over de wereld hebben gegooid , gesteund door alle bilaterale overeenkomsten , handels verdragen en globalisme

Het is evident dat dit alles voor “ hen “ was en niks maar niks aan de bevolkingen wereldwijd heeft bijgedragen . De enige die dat deden waren de kleine ondernemers die voorzagen in goederen diensten , voedsel voorzieningen zonder schaarste en prijsopdrijving , daarom worden deze nu in de huidige tijd het boetekleed aangekleed om hen de nek om te draaien . De enige krachtige stemmen die nog kunnen spreken uit de weg

Zo werken totalitaire regimes over en over again stress beter toegerust

Verslaafd aan het vergaren van macht en geld maar ook verslaafd aan extravagante en gruwelijke kicks (enige emotie die zij kunnen waarnemen zijn zeer extreme pijn en angst toegebracht aan anderen tijdens gezamenlijk of individuele rituelen bij zeer diverse slachtoffers ) welke hen tijdelijke een zeker rust brengt . Vrienden maken ze niet want niemand is te vertrouwen , dus tijdelijke uitvoerders die na de klus worden vernietigd . De intens gruwelijke angsten waaronder zij gebukt gaan voor de dood en andere onzekerheden tergt hun brein waaruit ze constant een uitweg zoeken om orde te brengen in het onzekere biologische en de Oncontroleerbare weg van de natuur . Deze moeten bedwongen worden evenals “ het zinloze uitschot de massa die krioelt als mieren in hun ogen en waar zij geen grip of zicht op krijgen. Voor hen ongrijpbaar en dus ontoegankelijk , waar God geen antwoorden gaf , hebben zin dit ingeruild voor betaalde pseudo wetenschap en techniek waarbij de onderzoeken ondergeschikt moeten zijn aan de door hen gewenste uitkomsten.

Daar is nu de hoop gevestigd op bluf want de marsmannetjes en aliens bleven uit, clonen lukte niet en invriezen is gelukt maar tot welke nut daarvoor moet de gehoopte AI versmelting robot mens nooit bewezen en beproefd nu uitkomst geven. Wederom de gewenste uitkomst stuurt het onderzoek welke net als zovelen dus nietig en als pseudo wetenschap (replicatie crisis) kan worden aangemeld

Alleen het fysiek waarneembare is werkelijkheid , wat werkt, werkt en wat niet werkt , werkt niet , daarvoor is geen bewijs nodig . Daarbij (lees macht als onmacht Marilyn Fænkel French ) het meedogenloze geweld welke (ook medische en mentale ) wetenschap op haar conto heeft . Het uitvinden van gewelddadige bio oorlogsmiddelen, zinloze additionele onderzoeks instrumenten en middelen voor mens en landbouw met toegepast chemicaliën voor nieuwe patenten . Het levert geld en het doel heiligt de middelen .

Dat geld ook voor de giftige toevoegingen chemicaliën aan water , lucht (geo engeneering cloud seeding) en land vervuiling door o.a. betrokken bij neo nazi bedrijf Bayer

Welke alle perken te buiten gaan evenals straling 5G voor de nieuwe robot tech nieuwe infra structuur welke mens en natuur vernietigd stille dood al in tachtiger jaren de schadelijke affecten bekend en verzwegen

Niet minder maar meer opdringen van middelen als replacement van de veilige Basis van gezinnen en gezamenlijke tribe of dorps gevoel vertrekt door kleine schooltjes en werkgevers met vaste betrekkingen , vaste eigen zorg , nuts bedrijven E.a.

Schaalvergroting en volledig overgeleverd aan buitenlandse autocrats bedrijven gerund door investeerders waarin de spin van het web nauwelijks meer zichtbaar noch aanspreekbaar is zijn orders afgeeft

Nu (boek Bas de koning hfst 10) voltooit de ramp met digitalisering en spionage tot de diepste kern van de mens verweven met macht en uitbuiting leidend naar een catastrofale steeds sneller rijdende trein dus op weg is naar de afgrond , existentiële crisis

Een half door parallelle samenlevingen met initiatieven en kennis voor de weg daarna welke nu al wordt ingezet

Stop deze trein

Het enige wat nog nodig is, is de paralellen samenleving waarbij ook de boeren inmiddels hun weg terug vinden naar schaalverkleining en natuur , want andere keuzes zijn er niet

Het land is wereldwijd onderbevolking en wacht om opnieuw door u te worden ontdekt gekoesterd en bewerkt

Hoe kun jij dan helpen vanuit jouw eigen positie ? Stel meer vragen en stel je bloot aan de fysiek waarneembare realiteit , ga op onderzoek uit , zelf , praat met mensen uit diverse culturen ook via jouw netwerk , zelf en koppel verleden heden en toekomsten stappen . Ook bij uitvoering van beleid stel vragen bij jezelf en bij anderen en blijf bij jezelf , wat niet goed voelt , niet doen !

Quates en links :

Het ontsterfelijkheids comitee van John gray

“ Jan Boesten vervolg is het ontsterfelijkheids comité van John Gray absolute aanrader , beide boeken. Ben laatste nog aan lezen; kern is dat het ontsterfelijlheids comitee (voorlopers eugenetica ) het menselijk ras ( maar ook andere levensvormen ) wil bevrijden van zijn zwakheden en ze zien zichzelf als Godbouwers die mbt wetenschap en techniek een nieuwe onsterfelijke zinvolle “levensvorm “ ontwikkelen die all intellect is dus denk ook voorloper op ARticicial intelligence en transhumanen .

Er is vanuit deze elite club een minachting voor God en het sterfelijk leven - zij menen vele malen te overtreffen waarbij tot nu toe in het boek alleen maar vernietiging van alles wat leeft. Zie hier citaat pag boek

“ Eugenetica wilde de mens verlossen van gebrekkige mensen terwijl spiritisten geloofden dat het hiernamaals de mens van gebrekkigheid zou zuiveren, twee denksysyemen kwamen samen in een plan .

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Beweging_van_de_Godbouwers

“ wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar.

Het wordt een keuze tussen het biologische natuurlijke leven op aarde of de technocratische versie de vernietiging van de aarde -

“wetenschap is net als religie een streven naar transedentie dat eindigd met de aanvaarding van de wereld die het begrip te boven gaat” dieren en natuur resoneren met mensen, allemaal deel van elkaar John Gray het ontsterfelijkheids comité

En het streven naar ontsterfelijkheid, door volgelingen van Kurzweil immortalisme “ genoemd , is een programma voor uitroeing van de mens, een verdwijntruc met een drastische uitwerking dan iedere denkbare loop van de gebeurtenissen . In het immortalistische scenario construeert de mens zijn eigen uitsterven (en met hen mogelijk de rest van alle leven op aarde ) door in te grijpen in het evolutionaire proces teneinde een nieuw soort ( AI/robot ) te scheppen, maakt het dier dan naar eeuwig leven hunkert een einde aan doesn’t eigen bestaan

https://www.npr.org/2014/11/05/361427276/how-thousands-of-nazis-were-rewarded-with-life-in-the-u-

https://dilyana.bg/the-pentagon-bio-weapons/

Georgia as a testing ground

The Lugar Center is the Pentagon bio laboratory in Georgia. It is located just 17 km from the US Vaziani military airbase in the capital Tbilisi. Tasked with the military program are biologists from the US Army Medical Research Unit-Georgia (USAMRU-G) along with private contractors. The Bio-safety Level 3 Laboratory is accessible only to US citizens with security clearance. They are accorded diplomatic immunity under the 2002 US-Georgia Agreement on defense

“ A nightfall does not come all at once, neither does oppression . In both instances , there is a twilight when everything remains seemingly unchanged. And it is in such a twilight that we all must be aware of change in the air- however slight - lest we become victims of the darkness , justice William O Douglas “ the end of America , letter of warning (echoes of totalitarian regimes ) dr Naomi

Wolf

Boeken incl docu

Planet lockdown Michael Moore

Planet of the humans Catherine Austin fits

Vandana Shiva survive the 2% seed and natural cure theft by agressieve patenting and stealing

blckbx.tv

Café Weltschmerz

De blauwe tijgers

Fox Nieuws Tucker Carlons en Sky Nieuws Australia

Redacted

Ad Broere nieuwsbrief

Maurice de Hond Nieuwsbrief

Sybe Wyninga blog

Mijn Blog Brieven aan mijn vader

Blog

Voor jou

Posted on May 3, 2012 at 3:04 PM
Van verre leegten
klinkt jouw stem
Vertrouwd en dichtbij

Raakt vele momenten
en maakt angstig weer veilig
Met zachte kalmerende stem

Vele gezichten passeren mijn netvlies
bij het horen van jouw stem
vormen beelden bij de dingen die je zegt

Contouren ontwaren zich
uit de wirwar van gedachten en gevoelens
over deze mysterieuze man

Zoekende vind ik mijn weg
waar ik jouw naam google
Maar nergens vind ik concrete antwoorden

Een creatieve ziel net als ik
Zoekt en vind blij zijn gelijke
Nimmer weten ze beide wie de ander is

Alles is op gevoel en dat is goed
Sommige mysteries horen te zijn
omdat ze toch al innig verbonden zijn


Nanda Bakker

Categories: Gedichten

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

2189 Comments

Reply curry 6
1:51 PM on May 11, 2021 
I really wanted to develop a small comment in order to say thanks to you for all the fantastic tips you are giving out on this website. My extensive internet investigation has finally been paid with incredibly good facts and strategies to talk about with my company. I would state that that we visitors actually are quite lucky to dwell in a wonderful site with so many awesome people with very beneficial advice. I feel pretty blessed to have seen your web page and look forward to really more thrilling minutes reading here. Thanks a lot once more for all the details.
curry 6 http://www.curry6.net
Reply steph curry shoes
1:52 PM on May 11, 2021 
My husband and i felt lucky when Edward could conclude his web research by way of the ideas he made through the web pages. It is now and again perplexing to simply find yourself freely giving ideas which often people today could have been making money from. Therefore we fully grasp we have the website owner to be grateful to because of that. Those illustrations you have made, the straightforward website navigation, the relationships you can assist to promote - it's got everything amazing, and it's making our son in addition to our family imagine that the situation is fun, which is really important. Thank you for everything!
steph curry shoes http://www.curryshoes.net
Reply golden goose outlet
1:54 PM on May 11, 2021 
I really wanted to jot down a quick word in order to express gratitude to you for some of the fantastic strategies you are giving at this website. My extended internet lookup has now been rewarded with professional knowledge to exchange with my contacts. I 'd believe that most of us website visitors actually are rather fortunate to live in a fabulous website with so many perfect professionals with great basics. I feel rather grateful to have seen your website page and look forward to some more fabulous moments reading here. Thanks a lot once again for all the details.
golden goose outlet http://www.goldengoosesonline.com
Reply nike kyrie 5
1:55 PM on May 11, 2021 
I have to express my thanks to you just for bailing me out of this particular condition. Right after checking throughout the the net and meeting opinions which are not pleasant, I was thinking my life was well over. Existing devoid of the approaches to the difficulties you've resolved as a result of your entire write-up is a critical case, and the kind which may have adversely damaged my entire career if I had not come across your blog. Your natural talent and kindness in dealing with a lot of things was helpful. I'm not sure what I would have done if I hadn't come across such a point like this. I can at this point look forward to my future. Thank you very much for your high quality and results-oriented guide. I won't hesitate to recommend your blog post to anyone who needs to have guidance on this situation.
nike kyrie 5 http://www.kyrie5.org
Reply air jordan
1:55 PM on May 11, 2021 
My wife and i have been now glad when Emmanuel managed to carry out his research using the precious recommendations he had through your weblog. It is now and again perplexing to simply possibly be giving freely steps which usually people today could have been selling. We really discover we've got the writer to appreciate because of that. Most of the illustrations you made, the easy website navigation, the relationships your site make it easier to foster - it's got everything astounding, and it's making our son and us reckon that the situation is excellent, and that is extraordinarily fundamental. Many thanks for all the pieces!
air jordan http://www.airjordansstore.com
Reply supreme clothing
2:08 AM on May 12, 2021 
Thank you a lot for providing individuals with an extremely special chance to check tips from this web site. It is usually very useful and as well , packed with a lot of fun for me personally and my office co-workers to visit your web site no less than three times in one week to study the fresh guidance you will have. And indeed, I'm actually fulfilled for the attractive techniques you serve. Some 1 points in this posting are unequivocally the most beneficial I have had.
supreme clothing http://www.supremes-clothing.com
Reply golden goose shoes
2:09 AM on May 12, 2021 
Thank you so much for providing individuals with remarkably superb opportunity to read critical reviews from this website. It can be so ideal and as well , stuffed with a good time for me personally and my office peers to visit your website at the least thrice every week to read through the newest guidance you have got. And of course, I'm just certainly satisfied with all the very good strategies you serve. Certain 1 points in this article are clearly the best we have had.
golden goose shoes http://www.goldengoose-shoes.us.com
Reply kd 12
2:09 AM on May 12, 2021 
I must express my thanks to you just for bailing me out of such a incident. Because of surfing through the world-wide-web and meeting thoughts that were not pleasant, I thought my entire life was done. Being alive without the presence of strategies to the issues you have resolved as a result of the site is a serious case, as well as ones that would have in a negative way affected my career if I hadn't encountered your website. Your mastery and kindness in dealing with all the pieces was helpful. I don't know what I would've done if I hadn't come across such a stuff like this. I am able to now relish my future. Thanks for your time so much for this professional and effective guide. I will not think twice to suggest the website to anybody who should receive tips about this situation.
kd 12 http://www.kd12.us.com
Reply yeezy
2:11 AM on May 12, 2021 
I intended to create you a little note to say thanks once again for the magnificent tips you have shared above. This has been really strangely open-handed of people like you to give unhampered what exactly most people could have distributed as an e-book to help with making some money for their own end, notably considering that you might have tried it if you ever decided. These good ideas in addition acted to be the good way to be certain that the rest have a similar passion like mine to figure out whole lot more with reference to this issue. I know there are lots of more enjoyable instances ahead for individuals who read your site.
yeezy http://www.yeezy-supply.us.org
Reply golden goose sneakers
2:11 AM on May 12, 2021 
I and my guys happened to be taking note of the best guidelines from your web site while the sudden developed a horrible feeling I had not expressed respect to the website owner for those techniques. My ladies were absolutely stimulated to study all of them and have now actually been making the most of these things. We appreciate you getting indeed kind and also for utilizing variety of incredible resources most people are really desirous to understand about. My very own honest regret for not saying thanks to you sooner.
golden goose sneakers http://www.goldengooses.us
Reply air jordan
2:12 AM on May 12, 2021 
Thanks so much for providing individuals with a very nice possiblity to read in detail from here. It can be so superb and also stuffed with amusement for me and my office friends to search your blog at the very least thrice per week to study the newest guidance you will have. And indeed, I'm also usually astounded for the excellent guidelines you give. Certain 2 ideas in this posting are undeniably the most efficient we have all had.
air jordan http://www.jordanshoes.us
Reply kyrie 4
2:12 AM on May 12, 2021 
I enjoy you because of each of your labor on this web site. Kate take interest in working on internet research and it's really easy to see why. Most of us hear all relating to the powerful method you deliver vital tips and hints through the blog and as well cause contribution from the others on the area so our daughter is without a doubt becoming educated so much. Take advantage of the remaining portion of the new year. You're conducting a remarkable job.
kyrie 4 http://www.kyrie4shoes.us
Reply yeezy 380
2:12 AM on May 12, 2021 
I must express my appreciation for your kind-heartedness supporting persons who really want guidance on your matter. Your special dedication to passing the message around appears to be incredibly significant and has regularly made others just like me to realize their targets. Your useful help and advice denotes much a person like me and still more to my colleagues. Thank you; from each one of us.
yeezy 380 http://www.yeezyboost380.us.com
Reply bape
4:47 AM on May 13, 2021 
I wanted to send a word so as to thank you for those stunning secrets you are writing on this website. My incredibly long internet search has at the end of the day been rewarded with professional information to write about with my neighbours. I 'd mention that most of us site visitors are extremely blessed to dwell in a very good community with so many lovely professionals with very beneficial tricks. I feel pretty grateful to have discovered your web pages and look forward to plenty of more awesome times reading here. Thank you once more for all the details.
bape http://www.bathing-ape.us
Reply adidas yeezy
4:48 AM on May 13, 2021 
I wish to express thanks to this writer just for rescuing me from this particular instance. As a result of surfing through the the net and seeing concepts which are not productive, I assumed my life was gone. Being alive without the presence of strategies to the difficulties you have solved through your entire article is a serious case, as well as the ones that could have in a negative way affected my entire career if I hadn't come across your website. Your capability and kindness in touching all the details was invaluable. I'm not sure what I would have done if I hadn't come across such a subject like this. It's possible to at this point look ahead to my future. Thanks for your time very much for this specialized and result oriented help. I won't be reluctant to recommend your web sites to any person who would need guidance on this subject.
adidas yeezy http://www.adidasyeezyboost350.us.com
Reply yeezy 350 v2
4:48 AM on May 13, 2021 
I simply wished to thank you so much once again. I do not know the things that I could possibly have gone through in the absence of these points contributed by you regarding this concern. Entirely was a real scary setting for me, but witnessing a professional avenue you managed that took me to cry for joy. I'm just grateful for your assistance and in addition wish you are aware of an amazing job you are undertaking educating the rest through your website. Probably you have never come across any of us.
yeezy 350 v2 http://www.yeezy350v2s.com
Reply kd shoes
7:23 PM on May 13, 2021 
I just wanted to write a quick comment to be able to appreciate you for those pleasant guides you are sharing on this website. My time intensive internet investigation has at the end been paid with professional facts and techniques to exchange with my companions. I would tell you that we visitors are really endowed to exist in a perfect network with so many brilliant individuals with beneficial concepts. I feel truly grateful to have used your website and look forward to tons of more enjoyable times reading here. Thank you once again for all the details.
kd shoes http://www.kd-shoes.us
Reply ggdb
7:24 PM on May 13, 2021 
I enjoy you because of each of your efforts on this website. Ellie delights in conducting internet research and it's really simple to grasp why. Many of us learn all about the compelling means you present practical tips by means of your blog and even boost response from people on this topic so our simple princess has always been discovering a lot of things. Enjoy the remaining portion of the year. You have been carrying out a pretty cool job.
ggdb http://www.golden-gooses.com
Reply curry 7
7:25 PM on May 13, 2021 
I and my guys were following the great thoughts on your website while then I had a horrible suspicion I never thanked the web site owner for those strategies. The guys ended up passionate to read through all of them and have truly been using those things. Thanks for turning out to be very helpful and for using some extraordinary issues most people are really desirous to learn about. Our sincere regret for not expressing appreciation to you sooner.
curry 7 http://www.curry7.us
Reply off white hoodie
7:25 PM on May 13, 2021 
My spouse and i have been really ecstatic that Emmanuel managed to carry out his web research using the ideas he came across through your weblog. It is now and again perplexing to simply find yourself giving for free information which others have been selling. And we also know we need the writer to be grateful to because of that. The main illustrations you made, the simple website menu, the relationships you will make it possible to instill - it is most amazing, and it's leading our son and our family consider that this article is interesting, which is certainly unbelievably important. Thanks for all the pieces!
off white hoodie http://www.offwhitehoodies.us